background preloader

Kabouters kwakzalvers aluhoedjes

Facebook Twitter

De kabouters van Kees Zoeteman. HP/deTijd: drie (oud)hoogleraren die in kabouters geloven. Tientallen studenten krijgen studiefinanciering voor ‘kwakzalverij’ De overheid besteedt honderdduizenden euro’s aan studiefinanciering voor buitenlandse opleidingen in de alternatieve geneeswijze chiropraxie.

Tientallen studenten krijgen studiefinanciering voor ‘kwakzalverij’

Weggegooid geld, vindt de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De afgelopen drie jaar zijn 119 Nederlanders met studiefinanciering in het buitenland begonnen aan een opleiding tot chiropractor, laat de Dienst Uitvoering Onderwijs weten op navraag van het HOP. Als deze mensen allemaal drie jaar basisbeurs krijgen, kost dat ruim 1,1 miljoen euro. Deze week nomineerde de Vereniging tegen de Kwakzalverij staatssecretaris Halbe Zijlstra voor de jaarlijkse Meester Kackadorisprijs. Scienceguide: Zijlstra kwakzalver van het jaar?

17 september 2012 - Zijlstra's SF-beleid leidt tot onverwachte effecten.

scienceguide: Zijlstra kwakzalver van het jaar?

Hij is om zijn 'meeneembaarheid' aanpak genomineerd voor de Kackadoris-prijs 2012 door de Vereniging tegen de Kwakzalverij. De staatssecretaris van OCW verkeert in bont gezelschap. De Meester Kackadorisprijs prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een persoon of instelling die het meest de kwakzalverij bevorderd heeft. EM: Zijlstra is ‘kwakzalver van het jaar’ Staatssecretaris Zijlstra ontving zaterdag de Meester Kackadorisprijs van de vereniging tegen de Kwakzalverij.

EM: Zijlstra is ‘kwakzalver van het jaar’

Onder zijn verantwoordelijkheid kunnen studenten met hun basisbeurs naar het buitenland voor een opleiding tot chiropractor. Het is de tiende keer dat de Meester Kackadorisprijs wordt uitgereikt aan iemand die de kwakzalverij “in daad, woord of geschrift” bevordert. Zijlstra doet dat, vindt de jury, al is hij zich wellicht “nauwelijks bewust van de zaak waaraan de jury aanstoot neemt”. Zijlstra kreeg de titel omdat hij Nederlandse studenten in het buitenland een opleiding tot chiropractor laat volgen. In Nederland bestaat geen erkende opleiding chiropractie, maar via DUO kunnen Nederlandse studenten die in het buitenland een opleiding tot chiropractor volgen studiefinanciering krijgen en dat steekt de jury. Dwaalleer Volgens de jury is chiropractie een “dwaalleer”. ANS: Halbe is kwakzalver van het jaar. Gun mij toch de eer: ik kwakzalf en ik promoveer.

Cees Renckens schrijft columns voor Kloptdatwel.

Gun mij toch de eer: ik kwakzalf en ik promoveer

Van 1988 tot 2011 was hij voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. Foto: Vivian Oei. In Groningen promoveerde op 13 januari 2014 de psychiater Rogier Hoenders op een proefschrift over ‘integratieve psychiatrie’. Dat alternatieve genezers promoveren is niet uniek maar wel vrij zeldzaam. Eerst een korte terugblik op hen, die hem voorgingen.

Prof. J.T.W.M. de Jong, prof. P. de Jonge Sterken / Hoenders

Eric Baars: Hogeschool Leiden - Lectoraat Antroposofische Gezondheidszorg : Lector. Erik Baars (Lectoraat_AG) sur Twitter. We are EMGO - EMGO. Personal Page of Lex Bouter. Lex Bouter was born in Rotterdam in 1956.

Personal Page of Lex Bouter

After obtaining a MSc degree in Medical Biology at Utrecht University in 1982, he lectured at teacher training colleges in Tilburg and Utrecht. In 1984 he joined Maastricht University, where he was trained as an epidemiologist and obtained his PhD. In 1988 he published a Dutch textbook on epidemiology, the seventh revised edition of which will appear in 2015. In 1992 Bouter took up a tenured position as Professor of Epidemiology and Scientific Director of the EMGO+ Institute for Health and Care Research at the VU University Medical Centre in Amsterdam. Image RIKM. Lex Bouter (@LexBouter) Error encountered. Kandidaten Meester Kackadorisprijs 2006.

Nominaties Meester Kackadorisprijs 2008. De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft dit jaar een vijftal personen en instellingen genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs.

Nominaties Meester Kackadorisprijs 2008

Deze prijs, die in 2003 voor het eerst werd uitgereikt, is bedoeld voor een persoon of instelling die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de bevordering van de kwakzalverij in Nederland. Dit jaar zijn onder meer een publieke omroep, een belangrijke verzekeringsmaatschappij en een rector magnificus van een vooraanstaande universiteit genomineerd. De jury maakt hieruit op dat de kwakzalverij definitief doorgedrongen is tot de 'bovenwereld' en vindt dat een reden tot grote zorg.

In 2005 startte ziektekostenverzekeraar AZIVO samen met de ayurvedische arts Victor Manhave een zogenaamd pilotproject waarin patiënten met diabetes en overgewicht zouden worden behandeld. Hij geeft absurde adviezen, zoals warm water drinken en nooit ongekookt voedsel eten. Prof. dr. Lex Bouter: Acupunctuur werkt niet bij IVF: nu geen persbericht van de VU. In 2007 publiceerde hij, samen met zes andere auteurs, een artikel in de British Medical Journal (BMJ) met als opmerkelijke conclusie dat Chinese acupunctuur bij reageerbuisbevruchting (IVF) tot tien procent meer zwangerschappen zou leiden.

Lex Bouter: Acupunctuur werkt niet bij IVF: nu geen persbericht van de VU

Maar zie, in juni 2013 en dus bijna zes jaar later, concludeert bijna dezelfde groep onderzoekers, onder supervisie van de Amerikaan Eric Manheimer, CAM-arts aan de Universiteit van Maryland en met Lex Bouter weer als laatste auteur, dat acupunctuur bij IVF niet leidt tot extra zwangerschappen. En dat op basis van dezelfde studies, aangevuld met onderzoeken van na 2007. Dit keer is hun artikel, mogelijk gemaakt door een vorstelijke subsidie van de Amerikaanse complementaire overheidsinstantie NCCAM, verschenen in Human Reproduction Update, als 'update' (uitgebreider vervolg) van de meta-analyse uit 2007. Bouter, opgeleid tot klinisch epidemioloog door Paul Knipschild, is medisch-bioloog. Effects of acupuncture on rates of pregnancy and live bi... [BMJ. 2008. Juryrapport Meester Kackadorisprijs 2008. Dames en heren, Het is alweer de zesde maal dat ik als voorzitter van de jury van de in 2003 ingestelde Meester Kackadorisprijs de prijswinnaar bekend mag maken.

Juryrapport Meester Kackadorisprijs 2008

De jury heeft met tevredenheid kunnen constateren dat deze prijs een aanzienlijke bekendheid heeft verkregen, en dat veel prijswinnaars oprecht beledigd dan wel verontwaardigd waren als zij tot winnaar werden uitgeroepen. Het blijkt voor de laureaten nog altijd moeilijk te begrijpen dat zij niet zelf van kwakzalverij beschuldigd worden, maar slechts van het bevorderen of faciliteren ervan en dat de nominatie, en mutatis mutandis ook de feitelijke bekroning – hoe pijnlijk misschien ook op het moment zelf – toch inhoudt dat wij ervan uitgaan dat correctie nog mogelijk is.

Topman VU 'kwakzalver' - AMSTERDAM. 04-10-08 10:39 uur De Vereniging tegen de Kwakzalverij 'eert' rector magnificus Lex Bouter van de Vrije Universiteit met een nominatie voor de Meester Kackadorisprijs.

Topman VU 'kwakzalver' - AMSTERDAM

Illustratie GPD AMSTERDAM - Rector magnificus Lex Bouter van de Vrije Universiteit Amsterdam is genomineerd voor de Meester Kackadorisprijs - waarmee de Vereniging tegen de Kwakzalverij mensen 'eert' die in haar ogen kwakzalverij promoten. Bouter had beter moeten weten toen hij concludeerde dat ivf beter lukt na acupunctuur, vindt de vereniging. A Trilogy of (Acupuncture) Terror. TAM is fast approaching, and I’ve been frantically trying to get my talks together.

A Trilogy of (Acupuncture) Terror

The theme this year is “Fighting the Fakers,” and one of my talks will be for the Science-Based Medicine Workshop on Thursday, in which I will attempt in a mere 15 minutes to explain what Science-Based Medicine is and how it can be used to combat the infiltration of quackademic medicine into medical academia. Then, the second talk will be a tag-team spectacular with Bob Blaskiewicz about Stanislaw Burzynski as an example of how some cranks skirt the edges of science-based medicine. That doesn’t make them any less dangerous (if anything, it makes them more dangerous), but it does make them not as easy to identify as someone like, say, Hulda Clark. Nemen anesthesiologen afstand van acupunctuur? 'De sectie ziet geen noodzaak een openbaar verenigingsstandpunt te formuleren'. We hebben er niets mee te maken, waarom zouden we er dan over praten, laat staan dat we er ook nog iets over moeten vinden, is de kort-door-de-bocht vertaalslag van het 'officiële' NVA-standpunt over acupunctuur zoals dat verwoord wordt in het recente nummer van het Nederlands Tijdschrift voor Anesthesiologie (NTvA).

Het standpunt is in de vorm van een kadertje toegevoegd aan de ingezonden brief van anesthesioloog Catherine de Jong, voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK). In haar brief onderbouwt De Jong dat acupunctuur niet werkt: 'Het is een ineffectieve behandelmethode voor alle kwalen waarvoor dat degelijk is onderzocht. Acupuncture – Science as Promotion. Almost weekly I see a new press release about an acupuncture study claiming benefits. While I have written extensively about acupuncture previously, and will continue to cover the topic, I can’t cover every little study that comes out. Most of the studies are utterly useless – they contain no control group, they are effectively pilot studies, they are of “electroacupuncture” (which is really just transdermal electrical nerve stimulation pretending to be acupuncture), or they are looking at some dubious biomarker rather than objective clinical outcomes. Occasionally, however, an acupuncture study deserves a mention, in this case because it is particularly abusive.

Oratie Lex Bouter_NL_tcm9-383213. ( mirror ) - Invitation seminar Lex Bouter_tcm9-374889. Een derde van de wetenschappers maakt zich schuldig aan twijfelachtige onderzoekspraktijken. Twee procent van de wetenschappelijke onderzoekers geeft toe tenminste eenmaal data te hebben vervalst of verzonnen. Daniele Fanelli's webpages. Hoogleraar integriteit Lex Bouter: 'Wetenschappers moeten openhartig zijn' Voormalig rector magnificus Lex Bouter houdt vrijdag zijn oratie als hoogleraar methodologie en integriteit aan de Vrije Universiteit. Hij is vooral geïnteresseerd in het grijze gebied tussen goede wetenschap en regelrechte fraude. Natuurlijk schrok hij dinsdag van het nieuws over de UvA- wetenschapper die betrapt is op data-manipulatie.

“Dan denk ik: verdorie, weer zo’n casus.” In zijn eigen werk als medisch onderzoeker heeft hij nooit grote gevallen van wetenschappelijke fraude van dichtbij meegemaakt, zegt Bouter. Dingen mooier opschrijven Maar naar regelrechte fraude gaat hij de komende jaren geen onderzoek doen. Een derde van de wetenschappers erkent zelf wel eens onzorgvuldige wetenschap te hebben bedreven. DUB: 'Elke wetenschapper komt in de verleiding resultaten mooier weer te geven'

Een derde van de wetenschappers erkent zelf wel eens onzorgvuldige wetenschap te hebben bedreven. Bijna driekwart heeft het zijn collega’s ooit zien doen. Voormalig rector magnificus Lex Bouter houdt vrijdag zijn oratie als hoogleraar methodologie en integriteit aan de Vrije Universiteit. NicoleUmmelen : Lex Bouter spreekt over ... OR ongelukkig met royale vertrekregeling bestuursleden. De ondernemingsraad en universitaire studentenraad zijn niet te spreken over de gouden handdrukken van de vorig jaar vertrokken bestuursleden René Smit en Lex Bouter. Smit was voorzitter van het college van bestuur, Bouter rector magnificus. Regeling doet pijn Behalve een jaarsalaris (tweeënhalve ton) krijgt Smit, wiens contract vorig jaar afliep, ook zes maanden salaris vanwege zijn contractueel vastgelegde opzegtermijn. Bouter, die vorig jaar in mei opstapte, ontvangt tot 1 september nog zijn salaris van tweeënhalve ton. “Dat doet pijn in het licht van bezuinigingen aan de VU”, aldus OR-voorzitter Ottho Heldring, woensdag tijdens de gezamenlijke vergadering van de OR, het college van bestuur en de studentenraad.

Gouden handdruk leidt tot ophef VU. Organisatie27 mei 2014 17:24 |Er is ophef ontstaan over de vertrekregeling van twee bestuursleden van de VU. De ondernemingsraad noemt de gouden handdrukken voor René Smit en Lex Bouter ‘onwenselijk’. Bouter en Smit zouden vrijwillig afstand moeten doen van de gouden handdrukken. Vooral die van voormalig rector magnificus Bouter is moeilijk te rijmen met zijn nieuwe baan als hoogleraar integriteit, zegt or-voorzitter Ottho Heldring.

Parool: Gouden handdruk leidt tot ophef op VU. Gouden handdruk leidt tot ophef op VU. Een gouden handdruk voor twee bestuursleden van de Vrije Universiteit heeft tot ergernis geleid bij de universiteitsraad, meldt het Parool. Programma Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken van start. 22 juni 2016. Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken - Algemeen. ZonMw is een onderzoeksprogramma gestart onder de naam Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken (BVO). Belangrijke, onderling samenhangende dimensies van verantwoorde onderzoekspraktijken zijn kwaliteit, maatschappelijke impact, integriteit en efficiency. Centraal daarbij staat de wens om te komen tot relevant, robuust en transparant onderzoek. Doel en achtergrond. Nieuw onderzoeksprogramma ism @ZonMw: Bevorderen van Verantwoorde Onderzoekspraktijken en. Lex Bouter onderzoekt sjoemelwetenschap: 'Mensen zijn soms ijdel en inhalig' Een doorbraak in de strijd tegen kanker, de gevolgen van klimaatverandering, het gevaar van gewelddadige games… NWO gaat wetenschappers vragen hoe vaak ze hun onderzoek spannender laten klinken dan het is.

NWO lanceert groot onderzoek naar sloppy science. NWO lanceert groot onderzoek naar sloppy science  28 juni 2016. Half miljoen voor onderzoek dubieuze wetenschap. Half miljoen voor onderzoek dubieuze wetenschap. Half miljoen voor onderzoek dubieuze wetenschap - Reporters Online. Half miljoen voor onderzoek dubieuze wetenschap - Reporters Online. Nieuw proefschrift bevestigt het effect van acupunctuur bij pijn. Foliaweb: Bloemenconflict bij les mindfulness.

Complementary Medicine Evidence Centre - La Trobe / Swisse Welln

Zorgprofessionals en patiënten ondersteunen initiatief voor kennisprogramma complementaire zorg. Arts moet alternatieve geneeskunde benutten - Gezondheid. ZonMw: ‘Meer alternatieve geneeskunde inzetten’ 'Acupunctuur en yoga horen thuis in de behandelkamer van de arts' - Pro & Contra. Rapport: arts moet alternatieve geneeskunde vaker toepassen - Wetenschap & Gezondheid. Arts moet alternatieve geneeskunde veel vaker benutten. ZonMw houdt nog steeds van alternatieve geneeskunde. Niets nieuws onder de ZonMw. DUB: Zienswijze alternatieve geneeswijzen - Diergeneeskunde. That Mitchell and Webb Look: Homeopathic A&E. DUB: Het blijft behelpen bij Geneeskunde. De claim: ‘Bach Bloesem Rescue Remedy stelt gerust’ DUB: Skepsis.

Wim Hof - The Iceman

Van Schayck.