background preloader

Slashing science-shops kennispunten / wetenschaps- winkels

Facebook Twitter

Science shop. A science shop is a facility, often attached to a specific department of a university or an NGO, that provides independent participatory research support in response to concerns experienced by civil society.

Science shop

It's a demand-driven and bottom-up approach to research. Their work can be described as community-based research (CBR). Living Knowledge network. The international Living Knowledge Network (LK) is set up for people interested in building partnerships for public access to research.

Living Knowledge network

Members use the network platform and its tools for documentation and to exchange information, ideas, experiences and expertise on community-based research and science and society relations in general. Living Knowledge focuses on strategic issues and is active within political settings The network’s activities range from strategic networking to training of individual skills and from information to mentoring of old and new practitioners in public engagement with research. Living Knowledge Net @ScienceShops... Wetenschaps- winkels.nl. Wetenschapswinkel. Een wetenschapswinkel is een - meestal - aan een universiteit gelieerde organisatie, die zich richt op het bemiddelen van vragen die niet gesteld zijn vanuit een profijtbeginsel.

Wetenschapswinkel

Groepen die vragen stellen zijn bijvoorbeeld lokale natuurgroepen, milieufederaties, consumentengroeperingen en bewonersorganisaties. Door deze vragen onder te brengen in het wetenschappelijk onderwijs of onderzoek probeert de wetenschapswinkel vooral het minder draagkrachtig deel van de maatschappij toegang tot de universitaire wereld te verschaffen. Aan het begin van de 21e eeuw zijn vele Nederlandse wetenschapswinkels verdwenen, versoberd of ondergebracht in centra voor kennisoverdracht. In Tilburg heet dit centrum kennisklik, in Utrecht spreekt men over kennispunten. Bij deze centra kunnen ook kapitaalkrachtige bedrijven terecht. Veel wetenschapswinkels in Nederland bedreigd.

Rotterdam, 28 maart.

Veel wetenschapswinkels in Nederland bedreigd

Bijsluiters van medicijnen zijn niet voor alle doven goed te begrijpen. „Nederlands is voor hen een tweede taal”, zegt onderzoeker Janet Hoven van de Wetenschapswinkel Geneesmiddelen van de Rijksuniversiteit Groningen. Gewina 23 (2000) 207-213 KRONKELPADEN EN AFSLAGEN; ONTWIKKELINGEN IN EN OM WETENSCHAPSWINKELS. DUB: Kennispunten van UU staan onder druk. Voor het Kennispunt Geesteswetenschappen ging op 1 juli de deur dicht als gevolg van een facultaire bezuiniging.

DUB: Kennispunten van UU staan onder druk

Daarmee verdwijnt kleinschalig onderzoek van studenten in opdracht van een maatschappelijke organisatie. Ook bij andere faculteiten liggen de Kennispunten onder vuur. Achtergrond: De wetenschapswinkel likt zijn wonden. Terwijl de stofwolken van de reorganisatie van 'het bureau' langzaam optrekken, likt de voormalige wetenschapswinkel zijn wonden.

Achtergrond: De wetenschapswinkel likt zijn wonden

Onder een nieuwe naam, met een nieuwe missie maar een flink gekorte formatie, wordt het winkelwerk voortgezet. "Een úitdaging", zegt Paula Haarhuis van Onderzoek en Maatschappij. "Bent u van de wetenschapswinkel? Wilt u eens in uw voorraad kijken of u een kunststof demonstratiehart heeft staan. Die heb ik nodig voor een EHBO-cursus. De kans op zo'n verdwaald telefoontje van een argeloze burger zal in de toekomst steeds kleiner worden. Archieven.nl - 178 Documentatie Wetenschapswinkel Nijmegen (Regionaal Archief Rivierenland) Uitzending Nijmegen TV, De Wetenschapswinkel Nijmegen.

Cursor: Fysicawinkel opgedoekt   16 januari 2014 De winkeliers van de Fysicawinkel.

Cursor: Fysicawinkel opgedoekt  

Archieffoto | Bart van Overbeeke Promovendus Vincent Vandalon, die de dagelijkse begeleiding van de vier winkeliers zonder bezoldiging op zich nam, vindt het erg jammer dat de fysicawinkel gestopt is. “Mijn hart ligt bij de winkel. De doelstelling vind ik zeer waardevol; particulieren helpen bij vraagstukken van natuurkundige aard en daarop tegen marginale vergoeding een objectief antwoord geven. " "Ooit stond in de statuten van de TU/e dat de universiteit haar kennis moet inzetten voor bewoners in de directe omgeving.” Acht jaar lang is Vandalon betrokken geweest bij de winkel, eerst als student-assistent en later als begeleider. In die acht jaar zag de begeleider de vraag naar geluidsmetingen afnemen en die naar fijnstof opkomen. “We hebben zorgvuldig overwogen of de fysicawinkel op de commerciële tour kon gaan.

Fysicawinkel na 39 jaar opgedoekt   16 januari 2014 De winkeliers van de Fysicawinkel.

Fysicawinkel na 39 jaar opgedoekt  

Archieffoto | Bart van Overbeeke Promovendus Vincent Vandalon, die de dagelijkse begeleiding van de vier winkeliers zonder bezoldiging op zich nam, vindt het erg jammer dat de fysicawinkel gestopt is. “Mijn hart ligt bij de winkel. Thijsclevis : In stijl afsluiten! @Fysicawinkel... How the Science Shop model contributes to RRI. In Germany, solutions to provide independent, participatory research support in response to civic concerns appeared on the agenda already 30 years ago.

How the Science Shop model contributes to RRI

But it is merely as recently as five years ago that research engagement with civil society became prominent for a larger group of actors. One of the solutions to better interact with citizens has been provided through Science Shops. These are small entities often affiliated with universities that link civil society organisations with research institutions to carry out scientific research in multiple disciplines on behalf of local citizens. All Science Shops are interconnected through the Living Knowledge network. The Wissenschaftsladen Bonn (Bonn Science Shop), which operates its international outreach, lists 26 National Contact Points worldwide. RSM Discovery: overdracht van kennis  Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) heeft een nieuw online onderzoeksplatform gelanceerd: RSM Discovery.

RSM Discovery: overdracht van kennis 

Het onderzoek van RSM wordt hiermee op een toegankelijke manier gepresenteerd, waardoor kennis dichter bij de samenleving wordt gebracht. RSM is trots op haar hoogwaardige onderzoek en wetenschappers. Met RSM Discovery krijgen bezoekers eenvoudig toegang tot het toponderzoek van de faculteit. Het nieuwe platform biedt de bezoeker nieuwe inzichten en ideeën middels video’s en artikelen over de laatste onderzoeksresultaten.

EUR - RSM Discovery. Wetenschapswinkel brengt samen. Al meer dan dertig jaar bemiddelt de Wetenschapswinkel van de UT tussen vragen van maatschappelijke organisaties, stichtingen, verenigingen, non-profitorganisaties en de expertise die aanwezig is op de UT. Onlangs is de 2500ste vraag onderzocht en uitgevoerd.