background preloader

Deep fundamental certification problem - online student authentication

Facebook Twitter

Breakthrough: credits for MOOCs. 11 februari 2013 - Finally the Massive Open Online Courses (MOOC) are getting mature: after positive evaluation from the American Council on Education, San Jose State University is the first to offer credits for online courses.

Breakthrough: credits for MOOCs

Less funding for higher education, higher tuition fees, resulting in a student loan bubble. With the financial problems of many high school graduates in mind, San Jose State University entered the business of open online courses and joined the Silicon Valley start-up Udacity. Now that the American Council on Education (ACE) has assessed the quality of four MOOCs and recommended colleges to award them credits, San Jose State is the first to allow their students to fully integrate MOOCs in their curricula. Maths for the millions San Jose State University starts with offering ‘Developmental Math’, ‘College Algebra’ and ‘Elementary Statistics’ as their first three credit-awarded MOOCs.

Facial Analysis Software: How Your Emotions Will Betray You (to Your Laptop) Even a good teacher may not always be able to tell, at a glance, which students are quietly struggling and which need more of a challenge.

Facial Analysis Software: How Your Emotions Will Betray You (to Your Laptop)

Fortunately, laptops may soon come with enough emotional intelligence built in to do the job for them. A recent study from North Carolina State University shows how this might work. ECA-NVAO Winter Seminar on MOOCs and External Quality Assurance - www.nvao.net. ScienceGuide: Wie borgt de MOOCs? 12 december 2013 - Alle HO-stelsels wereldwijd worstelen met de kwaliteitsbewaking van open onderwijs in HBO en WO.

ScienceGuide: Wie borgt de MOOCs?

In Europa neemt de NVAO nu het voortouw, want MOOCs zijn nog maar het begin. Het consortium van de kwaliteitsbewakers in Europa vroeg de NVAO op korte termijn een eerste seminar te organiseren om alle lastige vragen op tafel te krijgen. Deze bijeenkomst blijkt het startschot voor een ingrijpend, Europees en internationaal debat over ‘wie borgt’ de kwaliteit van de MOOCs, hoe gebeurt dat en waarom eigenlijk? Tentamens on campus overdoen Cruciaal zal zijn hoe en wanneer HO-instellingen MOOCs zullen voorzien van gevalideerde studiepunten en civiel effect. De Britse kenner van deze materie, Sir John Daniel, oud-collegevoorzitter van de Open University, schetste scherp waar het HO nu staat. Daniel conclusie was helder””This is ridiculous of course.” Financiële druk als aanjager Twee voorbeelden in het debat illustreerden dit. De TU van de staat Georgia gaat nog een stap verder. ScienceGuide: MOOCs nog niet geaccrediteerd.

6 juni 2014 - De NVAO lijkt het niet waarschijnlijk dat MOOCs in Nederland en Vlaanderen binnen afzienbare tijd worden geaccrediteerd.

ScienceGuide: MOOCs nog niet geaccrediteerd

De NVAO acht het wel mogelijk dat er een gedeelde perceptie groeit van wat bepalend is voor een “goede” MOOC. De notitie van de NVAO verkent scenario’s voor universiteiten en hogescholen over hoe er om kan worden gegaan met online onderwijs. Het lijkt de NVAO niet waarschijnlijk dat MOOCs in Nederland of Vlaanderen op afzienbare termijn object van accreditatie zullen worden.

De NVAO acht het wel mogelijk dat er een door partijen gedeelde perceptie groeit van wat bepalend is voor een ‘goede’ MOOC. De NVAO is graag bereid een rol te spelen in het verzamelen en delen van good practices. De NVAO zal vanuit haar rol als accreditatieorganisatie haar zienswijze in de beleidsvorming inbrengen en er toe bijdragen dat mogelijke belemmeringen rond het stimuleren van online onderwijs worden weggenomen. Europese regels tegen het licht. Presentaties_ECA_NVAO_seminar_MOOCs_dec_2013. ECA NVAO seminar MOOCs and External Quality Assurance. Education for Everyone. By Nadiyka Gerbish Every now and then we all have some wonderful insights.

Education for Everyone

Or receive short letters that bring us some revolutionary news (that is how I discovered iversity). But as time passes, we tend to forget those small, but hugely important things. And all we need then is just an ordinary, everyday miracle of inspiration met around the corner. Just a magic kick in the pants, as one of my friends puts it. Photo by Nadiyka Gerbish Yesterday I went to my favorite café to have my daily dose of hot cocoa. So yesterday, when I came to the café, there was that girl. I didn’t mean to peer, I promise, but somehow I did. “Hey, what course are you taking?” She looked at me and smiled back. Elmersterken : Een goede MOOC is altijd... Vergeet de klagende gymnasiast. Met het vmbo-examen is pas echt wat mis. Wie de klachten over het eindexamen op de site van het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) doorneemt, Hier zie je die klachten en de cijfers erover. krijgt de indruk dat er van alles schort aan de havo- en vwo-examens, maar weinig aan het vmbo.

Vergeet de klagende gymnasiast. Met het vmbo-examen is pas echt wat mis

Bijna 22.000 van de 38.000 vwo-leerlingen klaagden over het examen Nederlands. Van de 30.000 vmbo-kaderleerlingen dienden 257 een klacht in over hun examen Nederlands. Bij de toetsen waar het meest over geklaagd wordt, worden ook daadwerkelijk aanpassingen gedaan in de correctievoorschriften. Valt er voor vmbo’ers dan zo weinig te klagen? LAKS-woordvoerder Benedicta Badu: ‘Sinds we de klachtenlijn hebben ingesteld, is het aantal klagende vmbo’ers inderdaad ver in de minderheid. Dat viel te verwachten. 95 procent van de vmbo basisleerlingen en 80 procent van de vmbo-kaderleerlingen (bij elkaar maken zij 36 procent van alle leerlingen in het voorgezet onderwijs uit) doet sinds 2008 een digitaal examen.

Niet tot ieders tevredenheid.