background preloader

Blogs - internal warning signals

Facebook Twitter

Campaign for the Public University. Reclaim UC. You met me at a very strange time in my life. Youtube: Prof. John Holmwood. LSE: The government’s Higher Education reforms have put the public infrastructure of teaching and research at serious risk. Edufactory. Facebook: Edu-Factory. University For Strategic Optimism. Universities in Crisis. Lucia Ratih Kusumadewi and Antonius Cahyadi, University of Indonesia The Indonesian Reforms of 1998 brought about massive social change.

Universities in Crisis

Ever since then, democratization and liberalization have had profound effects on public higher education, especially the top ranking public universities. The liberalization of public universities in Indonesia emerged, in large part, as the consequence of the Reforms that involved the amplification of academic freedom and at the same time, state sponsored intensification of market penetration.

State Regulations as Instruments of Liberalization. The provisional university - old. Provisional university-new. Strike // Occupy // Transform! University Politics - universities as a public good. Drankverbod 18-min lastig voor Utrechtse verenigingen: ‘Alcohol verenigt’ Vanaf 1 januari wordt alle alcohol voor jongeren onder de 18 verboden.

Drankverbod 18-min lastig voor Utrechtse verenigingen: ‘Alcohol verenigt’

In Utrecht kan 2 procent van de studenten straks ook geen biertje meer krijgen in de kroeg of de vereniging. Hoe gaan de studenten en de verenigingen hiermee om? Mocht je al geen sterke alcoholische dranken drinken onder de 18, na de jaarwisseling mag je als 18-minner ook geen bier of wijn meer nuttigen. Dat zadelt studentenverenigingen in Utrecht op met een probleem. Alleen het Utrechtse Studenten Corps niet: “We hebben geen 17-jarige leden”, zegt rector Willem van der Graaf.

Marline van Hillen, vice-preses van U.V.S.V., had graag gezien dat het vorige bestuur dezelfde restrictie had ingevoerd. Hoe U.V.S.V hier vanaf 2014 mee omgaat, is nog niet bekend. Tips van de LKvV voor studentenverenigingen Stel een alcoholovereenkomst op voor minderjarigen. ‘Zo isoleer je jonge studenten’ De Landelijke Kamer voor Verenigingen (LKvV) heeft een advies voor studentenverenigingen over de nieuwe alocoholwet opgesteld.

Science unstained. Science unstained @sciunstained... The Gift - promo - (What are they building in there?) Vereniging tegen de Kwakzalverij. Kwakzalverij (kwakzalverij) sur Twitter. Minister Schippers (VWS) spreekt tot de ledenvergadering van de Ver tegen de Kwakzalverij. Dwaalwegen in de geneeskunde. Dwaalwegen in de geneeskunde.

Dwaalwegen in de geneeskunde.

Over alternatieve geneeswijzen, modeziekten en kwakzalverij. Cees Renckens. 2004. Bert Bakker. ISBN 90-351-2655-6. € 30,-. Dit 462 pagina's tellend boek is de handelseditie van Renckens' proefschrift. Het boek is ook verkrijgbaar via de VtdK en wordt u dan voor € 17,50 franco thuisgestuurd: bestellen via secretariaat@kwakzalverij.nl. Nieuwsbrief. Sense about Science – Equipping people to make sense of science and evidence.

Sense About Science (senseaboutsci) sur Twitter. Frank van Kolfschooten. Kolfschooten (kolfschooten)

Volkskrant blog: Ware Wetenschap #warewetenschap

DUB_blog: Waar gaat het mis? Advalvas: Onafhankelijk onderzoek in gevaar. Ons eetgedrag wordt in belangrijke mate gestuurd door onze voedselomgeving.

advalvas: Onafhankelijk onderzoek in gevaar

Die is de afgelopen honderd jaar in toenemende mate gecommercialiseerd. Vroeger prees de marktkoopman zijn groenten of eieren luidkeels aan op het plein. De voorbijgangers konden kiezen uit zijn koopwaar, of die van het kraampje verderop. Kooplui hadden ook toen al slimme verkooptrucs, zoals het vooraan leggen van de mooiste en gepoetste appels en wortels en de vetste hanen. De marketing van voedsel heeft echter sinds die tijd een enorme vlucht genomen.

Vroeger ondenkbare tactieken, zoals het exploiteren van jonge kinderen door het inzetten van speeltjes, kleurige verpakkingen en kinderidolen, zijn gemeengoed geworden. Een groeiend kritisch publiek voelt wantrouwen tegen dergelijke beïnvloeding van ons voedingsgedrag. Gesponsorde onderzoeken hebben voor de financier een rooskleuriger uitkomst In toenemende mate sporen overheden universiteiten aan om met het bedrijfsleven partnerschappen aan te gaan. OPINIE: plagiaat en promovendi zijn het probleem niet. MAASTRICHT.

OPINIE: plagiaat en promovendi zijn het probleem niet

De Universiteit Maastricht heeft een nieuw promotiereglement. De wetenschap schiet hiermee niets op, vindt de Maastrichtse promovenda Anna Wolters. Plagiaat eruit, correct gedrag en valorisatie erin! A space for free-thinkers to shine a subversive light on the issues of our time. Radical University (RadicalUni) sur Twitter. The University of Utopia.

Science Fraud

Keizers en Kleren. Frans Groenendijk (frgroenendijk) sur Twitter. Blogger achtervolgt Utrechtse onderzoekers. Het Utrechtse universiteitsbestuur en drie onderzoekers worden beschuldigd van valsheid in geschrifte.

Blogger achtervolgt Utrechtse onderzoekers

Eind vorige week werd aangifte gedaan bij de hoofdofficier van Justitie in Utrecht. De aangifte (pdf) werd bekendgemaakt via de website Keizers en Kleren. De makers van deze site zeggen misbruik van wetenschap aan de orde te willen stellen. De site is gerelateerd aan de stichting De Verontruste Kleermaker die zich erop richt “de verworvenheden van de westerse beschaving te verdedigen”. Volgens blogger André van Delft hebben de onderzoekers “een zeker kwaliteitsstempel gefingeerd” voor een studie (pdf) uit 2009 naar de achtergronden van Marokkaanse jongeren in preventieve hechtenis. Het is niet de eerste keer dat Van Delft, van huis uit wiskundige, het Utrechtse rapport aan de kaak stelt. André van Delft (AndreVanDelft) sur Twitter. Bad Science. Bengoldacre. [Blog Henk Jan Out] Bad Pharma™ of Bad Ben? Onlangs verscheen het boek Bad Pharma™ van de succesvolle Engelse schrijver en arts Ben Goldacre.

[Blog Henk Jan Out] Bad Pharma™ of Bad Ben?

De ondertitel luidt: 'How drug companies mislead doctors and harm patients'. Ben en zijn boek worden goed in de markt gezet. De titel, Bad Pharma™, geschreven met grote letters op de voorkant, heeft zelfs een trademark. Dat mag niemand zomaar gebruiken van Ben. Ben Goldacre: Battling Bad Science.