Wehkamp.nl wehkamp.nl is het grootste online-warenhuis van Nederland. Met 1,7 miljoen vaste klanten en ruim 122 miljoen bezoekers per jaar heeft wehkamp.nl een nummer een positie in online- winkelen. RFS RFS
Hoogleraar in de mientjanfaberkunde - Nieuws
Remco Tuinier / DSM Fundamenteel onderzoek moet, maar niet alleen naar ‘hot topics’ Remco Tuinier / DSM Fundamenteel onderzoek moet, maar niet alleen naar ‘hot topics’ woensdag 26 februari 2014 Fundamentele universitaire onderzoekers moeten “meedenken” over praktische problemen en industrieel onderzoek moet de samenwerking aangaan met de academie. Daarvoor pleit prof.dr.ir. Remco Tuinier van de Universiteit Utrecht in zijn oratie die hij op 18 februari 2014 uitsprak. Tuinier is bijzonder hoogleraar Kolloïd-Polymeermengsels, zijn leerstoel is mede mogelijk gemaakt door chemiebedrijf DSM. In zijn oratie breekt hij een lans voor fundamenteel onderzoek.
De Groene Amsterdammer — belangenverstrengeling in de financiele sector
Hooglerarenbeleid%20en%20bezetting%20leerstoelen%20FBW%2001-01-2013
Een bijzonder hoogleraar is in Nederland, een hoogleraar aan een universiteit die niet door die universiteit wordt betaald en niet deel uitmaakt van de officiële personeelsformatie van die universiteit. Vaak worden dergelijke posten betaald uit speciale fondsen, legaten, of door stichtingen of bedrijven uit min of meer ideële overwegingen of om het eigen vakgebied of de eigen interesse wat meer cachet te geven. Doorgaans is de aanstelling van een bijzonder hoogleraar tijdelijk en parttime. Tijdens de laatste jaren is het aantal bijzonder hoogleraren duidelijk gegroeid. Bijzonder hoogleraar Bijzonder hoogleraar
VU A'dam:Bijzonder hoogleraren - Hooglerarengalerij - Faculteit der Sociale Wetenschappen De VU is wettelijk verplicht toestemming te vragen voor het gebruik van cookies. Deze staan beschreven in onze cookieverklaring. Onze websites zijn afhankelijk van cookies. Om die reden is het niet mogelijk websites van de VU te bezoeken zonder cookies te accepteren. We willen graag wijzen op de mogelijkheid om na het bezoek aan de website alle cookies te verwijderen. VU A'dam:Bijzonder hoogleraren - Hooglerarengalerij - Faculteit der Sociale Wetenschappen
leerstoelen
Enquête bijzonder hoogleraren
prof.dr.ir. Coenraad Esveld - Prorail

Kwart hoogleraren wordt gesponsord - Binnenland Kwart hoogleraren wordt gesponsord - Binnenland Van onze verslaggevers Michael Persson en Merijn Rengers − 11/04/08, 18:06 Bijna een kwart van de 5481 leerstoelen aan Nederlandse universiteiten wordt direct of indirect gefinancierd door externe partijen. Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de financiering van hoogleraarsposten. Het is nauwelijks te achterhalen welke professoren gesponsord worden.
Een professor van WC-eend - Archief
Wageningen Universiteit benoemt hoogleraar Zuivelkunde
Emmo Meijer nieuwe Corporate Director Research & Development FrieslandCampina - Nieuws - FrieslandCampina - Nieuws en pers Terug naar overzicht Amersfoort, Nederland - Emmo Meijer wordt per 1 april 2011 benoemd tot Corporate Director Research & Development bij zuivelonderneming FrieslandCampina. Meijer volgt Toon van Hooijdonk op die per 30 april 2011 zijn functie na een lange en succesvolle carrière neerlegt. Meijer zal zich richten op de veranderingen in R&D die nodig zijn om de strategie route2020 te bewerkstelligen. Emmo Meijer (59) volgde zijn opleiding Chemie in Amsterdam (Vrije Universiteit), alwaar hij in 1979 promoveerde. In hetzelfde jaar trad hij in dienst van DSM. Emmo Meijer nieuwe Corporate Director Research & Development FrieslandCampina - Nieuws - FrieslandCampina - Nieuws en pers
Sinds juni hebben we hier, op V&GidM en Marketingfacts een discussie lopen over Becel en de line extensions van dat product. Langzamerhand vestigt zich het vermoeden dat Unilever mogelijk een rol zou hebben gespeeld in een mediatactiek die het onterecht doet voorkomen of linolzuur gezondheidsbevorderend zou werken. Dat terwijl het tégengestelde wel eens waar kon zijn. Inmiddels zijn alle registers in die discussie opengegaan: Wageningen benoemt eerste hoogleraar toegepaste voedingsethiek · VANDAAG · Foodlog Wageningen benoemt eerste hoogleraar toegepaste voedingsethiek · VANDAAG · Foodlog
Kwart hoogleraren heeft sponsor
Vlaamse uniefs massaal betaald door industrie - Onderwijs Kim Herbots en Remy Amkreutz − 23/06/11, 07u35 De industrie bestelt en betaalt liefst 15,3 procent van het onderzoek aan de Vlaamse universiteiten. Dat is meer dan in gelijk welk ander land ter wereld, blijkt uit een rapport van het interuniversitaire expertisecentrum O&O Monitoring. Het hoge percentage doet vragen rijzen over de onafhankelijkheid van het onderzoek. Vlaamse uniefs massaal betaald door industrie - Onderwijs
ECOOM: Home
Bedrijven moeten meer betalen aan onderzoek op universiteiten
http://bit.ly/jc5IW4 Elsevier Bedrijfsleven betaalt salaris kwar

VOX magazine p.30
Meer dan 100 bijzondere leerstoelen - Mr. Online
Fresco

Twintig Utrechtse masterstudenten volgen vanaf 27 maart een nieuwe cursus Corporate Entrepreneurship, die de Universiteit Utrecht in nauwe samenwerking met Rabobank Utrecht e.o. organiseert. Het animo voor deze cursus over ondernemerschap, die geen studiepunten oplevert, was overweldigend. Er meldden zich ruim zeventig studenten. In deze tijd van economische crisis buigen de studenten zich met specialisten van de Rabobank en hoogleraren van de universiteit over onder meer maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondernemende marketing en internationaal ondernemerschap. Universiteit en Rabobank bieden studenten samen cursus over ondernemerschap Universiteit en Rabobank bieden studenten samen cursus over ondernemerschap
Honours Class met Rabobank is succes
Codrin Kruijne (codrin) sur Twitter
<div class='noindex'>Mogelijk probeert u toegang tot deze site te krijgen via een beveiligde browser op de server. Schakel scripts in en laad deze pagina opnieuw.</div> Meer toegankelijke modus inschakelen Lintopdrachten overslaan Verdergaan naar hoofdinhoud Centrum voor Ondernemerschap Centrum voor Ondernemerschap
USBO (UUUSBO) sur Twitter Have an account? Sign in New to Twitter? Join Today »
Harmen Binnema (hbinnema) sur Twitter
Centrum voor Ondernemerschap : HAN Centrum voor Ondernemerschap
rijnland-weblog
CenterforEntrepreneurshipOverview
Tineke Bahlmann - ING lid van het Commissariaat voor de Media
Levensloop[bewerken] Berenschot studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft van 1913 tot 1922. Tussendoor in de Eerste Wereldoorlog was hij actief als reserveofficier. Van 1950 tot 1956 was Berenschot verder bijzonder hoogleraar in de bedrijfsleer aan de Technische Hogeschool Delft als opvolger van Jan Goudriaan. Berend Willem Berenschot
Prast Henriëtte Prast is sinds januari 2005 hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning in Tilburg. Ook is zij research fellow bij Netspar. Ze is gespecialiseerd in Gedragseconomie en de implicaties daarvan voor beleid op het gebied van onder andere financi:ele planning, gezondheidsgerelateerd gedrag en duurzaamheid.Ze is onder andere lid van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiele Markten, lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van het audit comité van de Staatsloterij, lid van het curatorium van de Baak Management Centrum VNO/NCW, Fellow bij het Kennis Instituut Mobiliteit en lid van de Kenniskamer van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (commissie-Streppel). Trefwoorden
Bart Vos Bart Vos is in 2003 benoemd als NEVI hoogleraar Inkoopmanagement binnen het departement Organisatie en Strategie aan de Universiteit van Tilburg. Zijn lopende onderzoeksthema's zijn onder andere maatschappelijk verantwoord inkopen, global sourcing en het ontwerp van effectieve klant-leveranciersrelaties. Trefwoorden Meest recente publicaties Bemelmans, J., Voordijk, H., & Vos, G.C.J.M. (2013). Designing a tool for an effective assessment of purchasing maturity in construction.
Hans Gerd Janssen
Eichholtz , Piet
Sjoerd van der Wal bijzonder hoogleraar Bioterials Analysis - Actueel - Universiteit van Amsterdam
Martijn Katan
Willem Vermeend
Dubieuze lobby
Willem Vermeend - hoogleraar - UniMaastricht - 1991-1994
Gemeente Hilversum - Pieter Broertjes geïnstalleerd als burgemeester van Hilversum
bijzonder hoogleraren van Stichting Thomas More - Wikipedia Alle activiteiten worden gefinancierd door giften
Leids Universiteits Fonds
Bijzondere hoogleraren vanwege het LUF
Overzicht bijzondere LUF hoogleraren
KNMI-professor is geen weerman
maastad

Steeds minder gesponsorde hoogleraren febr2012
DUB: Wehkamp-leerstoel Leuven
Bedriegersstoel | Folia Web @ewaldeng
ewald engelen: Straks op @foliaweb mijn n
mn.nl/
Negen ton voor leerstoel ‘met een randje
Open Universiteit - Bijzondere leerstoelen
Open Universiteit overzicht bijzonder hoogleraren
Dijkhuizen, prof.dr. Lubbert < Home RUG < Rijksuniversiteit Groningen
Kenniscafé: Patatje gezond! < Kennisdebat - wetenschap van iedereen < Rijksuniversiteit Groningen
FoliaWeb: Rijksuniversiteit Groningen maakt gezonde patat mogelijk
Kenniscafé: Patatje gezond! < Kennisdebat - wetenschap van iedereen < Rijksuniversiteit Groningen
Kenniscafé: Patatje gezond! < Kennisdebat - wetenschap van iedereen < Rijksuniversiteit Groningen
Welkom ::: Carbohydrate Competence Center :: Top Institute :: The Netherlands
prof. dr. M.J.E.C. (Marc) van der Maarel < mepa < Rijksuniversiteit Groningen
Winnaar Meest Ondernemende Wetenschapper van Nederland 2012
FNV-KIEM Dr. Arjan van den Born bijzonder hoogleraar Tilburg
princeclauschair - Home
Turkse taalonderzoekster Aylin Küntay benoemd op Prince Claus Chair - Home UU
VNO-NCW
E.R. Engelen
ewald engelen (ewaldeng) sur Twitter
Wetenschapsbeoefening, politieke propaganda, lobbywerk en integriteit | Keizers en Kleren
OU benoemt Paulien Meijer op VELON/SRLo leerstoel
Leren opleiden onderzocht
univers: Jo Caris bijzonder hoogleraar UvT
Harry Bruggema benoemd tot Fellow aan de TU Eindhoven | HetNieuwsUit
Bijzonder hoogleraren EUR | Vereniging Erasmus Trustfonds
Philip Eijlander

Valerie Frissen TNO - Erasmus University