background preloader

VerontrUst! - Vrije Universiteit Amsterdam - juni2012

Facebook Twitter

Verontruste VU'ers. Manifest: Dekolonisatie van de VU | Verontruste VU'ers. Dekolonisatie van de VU – de koekjesfabriek voorbij Een manifest van Verontruste VU-ers Het huidige College van Bestuur rolt bezuinigingen van ongekende omvang uit over de VU. Bij de opening van het academisch jaar zijn door werknemersorganisaties expliciet kanttekeningen geplaatst bij de noodzaak en uitwerking van de op neoliberale leest geschoeide bezuinigingsvoorstellen die leiden tot drastische reorganisatie met onvoorspelbare gevolgen. In de afgelopen maanden is de toon van het VU-bestuur scherper geworden, en heeft het College van Bestuur in toenemende mate plannen met verstrekkende, negatieve uitwerkingen ontvouwd. In 2015 wil de VU 33 miljoen bezuinigen ten opzichte van 2010. Wat zich op de VU afspeelt lijkt sterk op een kolonisatieproces waarin de wetenschappelijke cultuur wordt geïnfiltreerd door de cijfermatige rationaliteit van de managementcultuur.

Het proces van kolonisering moet leiden tot een metamorfose van de universiteit. Verontruste VU-ers, mei 2012 Like this: Manifest: Dekolonisatie van de VU | Verontruste VU'ers. Manifest: Dekolonisatie van de VU | Verontruste VU'ers. Zoom.it: Manifest: Dekolonisatie van de VU | Verontruste VU'ers.

Symposium "The university of the managers is bankrupt" april2013

HèHè,1ste berichtgeving over VU troubles in niet A'dam gebonden Uniblad door ... NotPICNIC: VerontrUste VU-ers zijn toch... Univers: Facebookactie tegen bezuinigingen op VU. Verontruste VU’ers hebben op Facebook een besloten groep opgericht waarmee ze protesteren tegen de situatie op de Vrije Universiteit in Amsterdam. De pagina heeft inmiddels 612 leden, zowel wetenschappelijk personeel en ondersteunend personeel. De VU verkeert in een bestuurlijke crisis. De meerderheid van de decanen zou geen vertrouwen meer hebben in het College van Bestuur. Volgens een gelekt rapport is er een gebrek aan visie, ook zou de universiteit niet slagen voor de instellingstoets die de kwaliteit van de opleidingen waarborgt.

Ook moet de VU bezuinigen, de reorganisatieplannen zorgen voor onrust. Bij de VU is kortgeleden oud UvT-er Van der Duijn -Schouten aangesteld als rector. Op de Facebookpagina spreken de medewerkers hun zorgen uit: “We zijn bezorgd over de transformatie van de universiteit naar een commerciële instelling. “We zijn niet alleen bezorgd, we zijn ook vastberaden. Open brief verontruste VU'ers. Amsterdam, 17 juni 2013 Open brief aan de Raad van Toezicht Stichting VU-VUmc en GGZ inGeest Deze maand wordt het profiel voor een nieuwe collegevoorzitter voor de Vrije Universiteit vastgesteld. De Verontruste VU’ers hebben hierop geanticipeerd met de organisatie van een symposium op 25 april jl. over de besturing van de VU, met als titel: De managersuniversiteit is failliet. Tijd voor verandering? Het symposium was zeer drukbezocht en leverde degelijke input op voor het profiel van de nieuwe collegevoorzitter.

Het symposium van 25 april heeft duidelijk gemaakt dat de groep verontruste medewerkers groeiende is en zeer divers van samenstelling. Het beleid van het College van Bestuur heeft het afgelopen jaar tot veel negatieve publiciteit geleid. Wij, verontruste en betrokken medewerkers van de VU, zijn van mening dat het roer drastisch om moet, zodat de VU weer herkenbaar wordt als betrokken, emancipatoire en vooruitstrevende universiteit.

Verontruste VU’ers. Advalvas: Verontruste VU’ers willen kritische voorzitter. De nieuwe voorzitter van het college van bestuur moet kritisch durven kijken naar het beleid dat de VU de afgelopen jaren heeft gevoerd. Dit stellen de Verontruste VU'ers in een open brief aan de raad van toezicht die gisteren is verstuurd. In de brief noemen ze een aantal criteria waarin de nieuwe voorzitter van het college van bestuur in hun ogen moet voldoen. Zoals bekend heeft voorzitter René Smit te kennen gegeven in december terug te treden. Hij vindt het na twee bestuurstermijnen van vier jaar tijd voor een wisseling van de wacht. Geschikte kandidaat De komende maand wordt het profiel voor zijn opvolger opgesteld, waarna de zoektocht naar een geschikte kandidaat kan beginnen.

De raad van toezicht benoemt uiteindelijk de leden van het college van bestuur, na onder meer advies van de ondernemings – en studentenraad. Breed draagvlak Dirk de Hoog / Foto: Peter Breedveld. Hand in hand | Pepermagazine. Student en docent maken het verschil Kan het ons nog schelen? Verschilligheid is uit de tijd en geeft anderen ammunitie voor een makkelijke aanval. Hardop zeggen dat toestanden in de wereld – of op lokaler niveau: op je universiteit – niet in de haak zijn, wordt gauw gezien als zeurderig, onnodig en snel vervelend.

De student die nog de moeite neemt om op te komen voor een belang dat in zijn of haar ogen ertoe doet, wordt vaak ontvangen met wantrouwen: ‘Waarom zou het jou iets kunnen schelen, er valt zeker persoonlijk iets te winnen.’ Een pijnlijk verwijt. Te zichtbaar idealistisch zijn én aandacht krijgen maakt je als actieve student gauw een hoge boom die veel wind vangt. De zichtbaarheid van activisme in combinatie met een net zomin zichtbare trots voor de zaak waarvoor wordt gestreden, overrompelde mij vorig jaar. Mijn eerste college op de VU leek normaal te beginnen. Wacht? De passieve houding van studenten valt niet te wijten aan desinteresse.