background preloader

UvA - University of Amsterdam - AWF

Facebook Twitter

Update: Medezeggenschap dreigt UvA-begroting weg te stemmen. De Begroting 2016 dreigt niet afgekeurd te worden op inhoudelijke gronden, maar omdat er aanvullende eisen voor instemming zijn gesteld door CSR-voorzitter Naomi Appelman en COR-voorzitter Breanndán Ó Nualláin.

Update: Medezeggenschap dreigt UvA-begroting weg te stemmen

Zij hebben aan de instemming met de begroting de eis gekoppeld dat de facultaire medezeggenschapsorganen voortaan instemming krijgen op de facultaire begrotingen, wat nu niet het geval is. Die eis lijkt een meerderheid te krijgen binnen de gv. Ongeldige stemmen Over de elektronische stemming is overigens wel beroering ontstaan binnen de gv. ‘De uitslag van de stemming wees op een instemming, maar door twee ongeldige stemmen toch mee te tellen besloten Appelman en Ó Nualláin dat de uitslag negatief was,’ zegt gv-lid en vicevoorzitter van de COR Jonneke Bekkenkamp. Centrale Studentenraad UvA. @CSRUvA sur Twitter. Sam Quax nieuwe CSR-voorzitter. Rechtenstudent Sam Quax zit vandaag zijn eerste vergadering voor als voorzitter van de CSR.

Sam Quax nieuwe CSR-voorzitter

Studenten2 juli 2013 6:45 |De nieuwe Centrale Studentenraad (CSR) van de UvA heeft gisteren een dagelijks bestuur gekozen. Daarbij is Mei-lijsttrekker en winnaar van de verkiezingen Sam Quax verkozen tot voorzitter. Bart Mulders (eveneens Mei) was ook kandidaat voor het voorzitterschap, maar moest het tegen Quax afleggen. Quax zal na het zomerreces Lucie Gooskens opvolgen. Sam Quax (Alkmaar, 1991) volgt de bachelor Nederlands recht aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) en is zeer actief geweest binnen De Jonge Democraten, de jongerenorganisatie van D66.

Quax heeft verschillende voornemens die hij als CSR-voorzitter het komend jaar wil realiseren, vertelt hij. Rendementsdenken Ook wil Quax op de bres staan voor een academische studiecultuur en strijden tegen het rendementsdenken aan de UvA. Centrale Ondernemingsraad. Cor-uva (cor_uva) sur Twitter. De centrale belangenbehartiger van Amsterdamse studenten. Onderzoeksbureau.

UvAleaks. Motie van wantrouwen tegen studentenraad FGw. ‘Motie van wantrouwen’ tegen studentenraad vanwege borrel. De Facultaire Studentenraad Geesteswetenschappen met Gunnar de Haan (midden) Studenten9 november 2013 8:41 |Actiegroep Kritische Studenten Amsterdam (KSA) vindt dat de Facultaire Studentenraad der Geesteswetenschappen (FSR FGw) haar raadsbudget op een verkeerde wijze uitgeeft.

‘Motie van wantrouwen’ tegen studentenraad vanwege borrel

De groep beweert via sociale media en pamfletten in het P.C. Hoofthuis dat de FSR FGw 1700 euro aan truien en een borrel zou hebben uitgegeven. Hierom heeft ze ‘een motie van wantrouwen’ ingediend tegen de FSR FGw. Gunnar de Haan, voorzitter van de raad: ‘Het is een goede zaak dat studenten kritisch zijn en ons scherp houden, maar het is jammer dat de cijfers niet kloppen. Protest De studentenraad organiseerde net als vorig jaar een minisymposium waar decaan Frank van Vree sprak. Alle studentenraden aan de UvA houden bij hun aantreden een dergelijke borrel, om zo de band met de studieverenigingen en faculteitsmedewerkers te versterken.

Studentnpolitiek is een grap.

AFS - fusie betafaculteiten UvA & VU ?

Gelekt convenant. Van AFS naar ABC= A'dam Bèta Cluster ? Fusie AMC en VUmc. SijboltNoorda : “@ScienceguideNL: NHL en ... FreezePage. Dutchblurt : Twitter vol studentjes die... UvA en VU verkennen samenwerking met TU/eFolia Web. Door Dirk Wolthekker De Amsterdamse bètafaculteiten en die van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) gaan de mogelijkheden tot intensieve samenwerking verkennen.

UvA en VU verkennen samenwerking met TU/eFolia Web

Dergelijke samenwerking past in het huidige klimaat waarin technische en algemene universiteiten samenwerking zoeken. De verkenning zal zich toespitsen op de disciplines wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica. Karen Maex, decaan van de drie bètafaculteiten van UvA (één) en VU (twee), laat in een persverklaring weten opgetogen te zijn over het plan. ‘Het zou prachtig zijn als we de complementariteit in het bètadomein tussen de algemene Amsterdamse universiteiten UvA-VU en de TU/e maximaal benutten, met name op het gebied van fundamenteel en toegepast onderzoek, kennistransfer en industriële projecten.’

ANIMO - Amsterdam Factory of Science, is er wel animo voor?

Netherlands Institute for Space Research (SRON)

‘We zijn gewoon heel dom geweest’ Het centraal stembureau van de UvA, v.l.n.r.: Selma Hinderdael, Gedi van Schriek, Anne van Wageningen, Jacqueline Groot Antink en Annelieke Muller.

‘We zijn gewoon heel dom geweest’

Uiterst rechts en niet zichtbaar: Marianne Grunell. Studenten29 april 2015 9:31 Een achterlopend horloge, studenten die opgesloten zaten in de Universiteitsbibliotheek en pure domheid. Er passeerden gisteren veel excuses de revue bij de hoorzitting van het Centraal Stembureau (CSb) van de UvA. Die was nodig vanwege de bezwaarschriften die waren ingediend tegen de uitsluiting van de partijen Mei en Sefa bij de komende studentenraadsverkiezingen.

Beide partijen leverden op 13 april hun kieslijsten te laat in. Zowel Mei (UvA-breed) als Sefa (Faculteit Economie en Bedrijfskunde, FEB) hadden een bezwaarschrift ingediend tegen hun uitsluiting. Het CSb was vooral ten aanzien van Mei verbaasd over die argumenten. Tariq Sewbaransingh | Foto: Danny Schwarz. UvA en HvA diametraal tegenover elkaar over nieuw CvB. Het College van Bestuur, rechts, zittend aan een tafel van bioplastic die HvA-studenten maakten. | Foto: HvA Organisatie20 mei 2015 14:38 Hoeveel mensen moeten er in het nieuwe College van Bestuur zitten?

UvA en HvA diametraal tegenover elkaar over nieuw CvB

Moeten ze benoemd of verkozen worden?

Democratisch gekozen bestuur van Publieke Uni's: CvB & RvT

RvT Nicolai.