background preloader

State Inc.

Facebook Twitter

Iedereen kijkt naar de Tweede Kamer, behalve lobbyisten. Anne ter Rele en Pieter van der Lugt Wetten naar je hand zetten, hoe doe je dat? Lobbyisten vertellen Follow The Money hoe zij te werk gaan en wat hun succes bepaalt. Wat moet je wel doen en wat niet? Hoe te lobbyen, en waarom je niet bij de Tweede Kamer moet zijn. Het plein voor het Binnenhof is omringd door cafeetjes en restaurants, doorgaans bevolkt door ambtenaren en uitgebluste dagjesmensen. In contrast met de goed verstopte locatie staat de open ontvangst van Jacques Bettelheim, een lobbyist van het kantoor. In de luwte Lobbyisten zoeken dan ook graag de luwte op. ‘Lobbyende politici schurken tegen corruptie aan’ De kritiek op lobby bestaat al langer. Over lobbyisten wordt dus hard geoordeeld en aan hen wordt veel macht toegeschreven.

Wees geen zuipende sigarenroker Opvallend is hoe graag geïnterviewden het stereotype van de sigarenrokende en borrelende lobbyist wensen te ontkrachten. ‘Fancy lunches zijn niet meer de orde van de dag,’ vertelt Jaap Jelle Feenstra. Appèl aan iedere Nederlander, die ongerust is over de ernstige devaluatie van onze democratie. Hoe D66 symbool ging staan voor het einde van de democratie. Het is 17 februari 1967 als op de voorpagina van The New York Times een foto prijkt van een juichende menigte in de Amsterdamse RAI. In het midden van de foto staat een breed grijzende man. Terwijl om hem heen vijfhonderd mensen in juichen zijn uitgebarsten, houdt hij zijn bierflesje triomfantelijk in de lucht. ‘Ster Verrijst in de Nederlandse Politiek,' staat er in koeienletters boven de foto. Het is de tijd van de provo’s en de hippies, van de flower power en The Beatles. En het is de tijd van radicale vernieuwing. The New York Times vertelt over ‘een soort van intellectuele elite' die vastbesloten is om de Nederlandse politiek op te blazen.

Wie vandaag de dag bladert door het eerste verkiezingsprogramma Bekijk het eerste verkiezingsprogramma van D66 hier. Maar ook in economisch opzicht pleitte D66 voor grote omwentelingen. Het was tijd om af te rekenen met de oude dogma’s. Na de ontploffing Flashforward naar 25 april 2009. Begrijp me niet verkeerd. Er is bijna geen keuze meer. Stakeholder theory ipv BURGER. Examples of a company's internal and external stakeholders. In the traditional view of the firm, the shareholder view, the shareholders or stockholders are the owners of the company, and the firm has a binding fiduciary duty to put their needs first, to increase value for them.

Stakeholder theory argues that there are other parties involved, including employees, customers, suppliers, financiers, communities, governmental bodies, political groups, trade associations, and trade unions. Even competitors are sometimes counted as stakeholders - their status being derived from their capacity to affect the firm and its stakeholders. The nature of what is a stakeholder is highly contested (Miles, 2012),[2] with hundreds of definitions existing in the academic literature (Miles, 2011).[3] The stakeholder view of strategy integrates both a resource-based view and a market-based view, and adding a socio-political level.

Development[edit] Critics[edit] Implementation in other fields[edit] R. Burger wordt straks doorgelicht zoals profiel van crimineel wordt opgesteld | Kabinet-Rutte II | de Volkskrant. De erosie van de parlementaire democratie | Jalta. 29 december, 2014 - Nederland is een parlementaire democratie. De uitvoerende macht, het kabinet, heeft na de regeringsverklaring het vertrouwen gekregen van het parlement om te regeren. Je zou denken dat het kabinet zijn best doet om dat vertrouwen van het parlement te houden. De afgelopen weken hebben de regering en de regeringspartijen de neiging gehad om vooral om het parlement heen te regeren. Drie voorbeelden illustreren dit. De zorgwet Minister Schippers stelt voor de vrije artsenkeuze te beperken. Voor de verzekeraars is deze aanpassing de voorwaarde om mee te doen aan een convenant over kostenbeheersing.

Na veel onderhandelen gaat dus iedereen akkoord, inclusief de VVD, D66, SGP en CU die allemaal ooit tegen waren. Ze legt hiermee een bom onder de wankele steun van bijvoorbeeld SGP, CU en D66 in deze. De naheffing van Brussel Dat debat vindt nu dus plaats in januari, na de betaling. De EU pensioenwetgeving Hoe behandelt de Tweede Kamer dan Europese wetgeving zult u vragen. Conflict of interest. The presence of a conflict of interest is independent of the occurrence of impropriety. Therefore, a conflict of interest can be discovered and voluntarily defused before any corruption occurs.

A widely used definition is: "A conflict of interest is a set of circumstances that creates a risk that professional judgement or actions regarding a primary interest will be unduly influenced by a secondary interest. "[1] Primary interest refers to the principal goals of the profession or activity, such as the protection of clients, the health of patients, the integrity of research, and the duties of public office. Secondary interest includes not only financial gain but also such motives as the desire for professional advancement and the wish to do favours for family and friends, but conflict of interest rules usually focus on financial relationships because they are relatively more objective, fungible, and quantifiable. Related to the practice of law[edit] Organizational[edit] Types[edit] (pdf)regels nevenactiviteiten bewindslieden. Plutocracy. Plutocracy (from Greek πλοῦτος, ploutos, meaning "wealth", and κράτος, kratos, meaning "power, dominion, rule") or plutarchy, is a form of oligarchy and defines a society or a system ruled and dominated by the small minority of the wealthiest citizens.

The first known use of the term was in 1652.[1] Unlike systems such as democracy, capitalism, socialism or anarchism, plutocracy is not rooted in an established political philosophy. The concept of plutocracy may be advocated by the wealthy classes of a society in an indirect or surreptitious fashion, though the term itself is almost always used in a pejorative sense.[2] Usage[edit] Examples[edit] Examples of plutocracies include the Roman Empire, some city-states in Ancient Greece, the civilization of Carthage, the Italian city-states/merchant republics of Venice, Florence, Genoa, and pre-World War II Empire of Japan (the zaibatsu). [citation needed] Modern politics[edit] United States[edit] Post World War II[edit] Russia[edit] See also[edit] Corporatocracy. This article is about the idea of government dominated by corporate business interests. For the concept of the state and its dominant interests in a capitalist system, see Capitalist state.

For capitalist economies dominated by corporations, see Corporate capitalism. This collective is what author C Wright Mills called the Power Elite, wealthy individuals who hold prominent positions in corporatocracies. They control the process of determining a society's economic and political policies.[18] The concept has been used in explanations of bank bailouts, excessive pay for CEOs, as well as complaints such as the exploitation of national treasuries, people, and natural resources.[19] It has been used by critics of globalization,[20] sometimes in conjunction with criticism of the World Bank[21] or unfair lending practices,[19] as well as criticism of "free trade agreements".[20] Characteristics[edit] United States[edit] Share of income[edit] Corporate power can also increase income inequality.

Corporatization. Corporatization is the process of transforming state assets, government agencies or municipal organizations into corporations. It refers to a restructuring of government and public organizations into joint-stock, publicly listed companies in order to introduce corporate and business management techniques to their administration.[1] The result of corporatization is the creation of state-owned corporations where the government retains a majority ownership of the corporation's stock. However, in many cases, corporatization is a precursor to partial or full privatization, which involves a process where formerly public functions and public enterprises are sold to private business entities by listing their shares on publicly traded stock exchanges. Corporatization of state enterprises and collectively owned enterprises was a major component of the economic restructuring program of the People's Republic of China. Overview[edit] Major areas[edit] See also[edit] Examples: References[edit]

The Silent Takeover: Global Capitalism and the Death of Democracy - Noreena Hertz. Noreena Hertz. Noreena Hertz. Noreena Hertz Noreena Hertz (Londen, 24 september 1967) is een Brits econoom en activiste. Ze is hoogleraar en auteur van verschillende kritische boeken over globalisering. Levensloop[bewerken] In dat kader toog zij voor de Wereldbank naar Rusland waar zij mede de beurs op touw zette en de Russische regering van raad voorzag hoe de economie te privatiseren.

Omdat Hertz één van de jongste medewerkers was, werd ze naar de fabrieken gestuurd waar ze zag wat de effecten van het Wereldbankbeleid waren op de arbeiders en managers op de werkvloeren. Dit alles viel haar hard tegen; gedesillusioneerd schreef ze in 1996 haar doctoraalscriptie daarover: "Russian Business Relationships in the Wake of Reform" (Russische zakelijke relaties in het kielzog van de hervorming).

Hierin zette zij uiteen dat de overgang van de Russische economie naar die van een markteconomie volgens haar op een illusie zou berusten. Globalisering[bewerken] Bibliografie[bewerken] Externe links[bewerken] VPRO - biografie. Verbinding verbroken? De voorzitter van de Parlementaire Onderzoekscommissie, Roel Kuiper, heeft het rapport op 30 oktober 2012 tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer aangeboden aan de Kamervoorzitter. Op dinsdag 13 november 2012 heeft de Kamer met de commissie gedebatteerd over het rapport.

Op 20 november 2012 is de tijdens het debat op 13 november 2012 ingediende Motie-Bröcker (VVD) c.s. over de bevindingen, analyse en aanbevelingen van de parlementaire onderzoekscommissie (EK C, E) na stemming bij zitten en opstaan met algemene stemmen aangenomen. De commissie is op 20 november 2012 décharge verleend. Bij brief van 23 november 2012 (EK C, F ) heeft de Voorzitter van de Eerste Kamer het rapport 'Verbinding verbroken? ' aangeboden aan de minister-president en hem verzocht om een reactie op het rapport. De kabinetsreactie (EK C, I ) en een beeld- en geluidverslag beschikbaar. begonnen 30 oktober 2012 titel Parlementair Onderzoek Privatisering/Verzelfstandiging Overheidsdiensten. Onherroepelijk richting een federale unie. Ook wij eisen een referendum! Onherroepelijk worden we in een federale unie gedwongen, maar dit federale pad is zeer gevaarlijk, schrijven Thierry Baudet c.s vandaag in NRC Handelsblad.

Daarom richten ze een burgerforum op, met als doel het verzamelen van handtekeningen om een referendum af te dwingen over de toekomst van Nederland in de Europese Unie. Afgelopen woensdag hield David Cameron zijn langverwachte speech over de positie van het Verenigd Koninkrijk in de Europese Unie. Hij is voornemens de Britten hierover zelf te laten beslissen, via een referendum in 2017. “Als politicus moet je je volk vertrouwen”, stelde hij terecht.

Nu zo vaak de klacht wordt geuit dat de burger de politiek niet meer vertrouwt, is Camerons omkering van de vertrouwensvraag bijzonder verfrissend. Hoe kan de burger ooit de politiek vertrouwen wanneer de politiek zelf de burger niet vertrouwt – en dan nog wel met betrekking tot een zaak die de kern vormt van het burgerschap, namelijk de inrichting en toekomst van de staat zelf? Brussel. Viva la finance! Dertig jaar lang zijn we gehersenspoeld met het verhaal dat privatisering, liberalisering en deregulering een paradijs van efficiëntie, keuzevrijheid en consumentensoevereiniteit zou brengen. Tegenover de parasitaire overheid met zijn luie, over het paard getilde 9-tot-5-ambtenaren, stond de snelle, blinkende wereld van professionele managers die, gedreven door concurrentie en op maat gesneden prikkels, behoeften zouden bevredigen waarvan uzelf het bestaan nog niet kende.

Uiteraard tegen een fractie van de kosten.De WRR-studie over dertig jaar privatisering. De quasi-religieuze onzichtbare hand van de markt zou ons redden van de loden last van socialistische overheidsdistributie. U weet wel: wachtlijsten, aanvragen in drievoud, bureaucratische willekeur, paarse krokodillen, koude zalen, smakeloze maaltijden, versleten linoleum en krakende steunzolen. Enfin, twee decennia na de Paarse revolutie heeft u mij niet nodig om het neoliberale knopentellersbrevier op te ratelen. Viva la finance! Bay Lake, Florida Walt Disney Company. Bay Lake is part of the Orlando–Kissimmee–Sanford Metropolitan Statistical Area. History[edit] Chapter 67-1104 of the Laws of Florida, incorporating the City of Bay Lake, was signed into law by Governor Claude R. Kirk, Jr. on May 12, 1967, the same day he also signed chapters 67-764 (creating the Reedy Creek Improvement District, or RCID) and 67-1965 (incorporating the City of Reedy Creek).

It was and still is located fully inside the RCID, and all its duties have been taken care of by the RCID. Chapter 69-836, which became a law on July 3, 1969, without the Governor's approval, redefined the city boundaries to exclude the easternmost part. Geography[edit] Bay Lake is located at WikiMiniAtlas According to the United States Census Bureau, the city has a total area of 22.8 square miles (59.1 km2); 21.5 square miles (55.7 km2) of it is land and 1.4 square miles (3.5 km2) of it (5.86%) is water.[5] Demographics[edit] U.S. In 2010 Bay Lake had a population of 47. Points of interest[edit]

City of London. The City of London is a city within London. It constituted most of London from its settlement by the Romans in the 1st century AD to the Middle Ages, but the conurbation has since grown far beyond the City's borders.[4] The City is now only a tiny part of the metropolis of Greater London, though it remains a notable part of central London. It holds city status in its own right and is also a separate ceremonial county. It is widely referred to simply as the City (often written as just "City" and differentiated from the phrase "the city of London" by capitalising "City") and is also colloquially known as the Square Mile, as it is 1.12 sq mi (2.90 km2),[5] i.e., just over 1 sq mi, in area.

Both of these terms are also often used as metonyms for the United Kingdom's trading and financial services industries, which continue a notable history of being largely based in the City.[6] The name "London" is now ordinarily used for a far wider area than just the City. History[edit] Origins[edit] Who owns our cities – and why this urban takeover should concern us all | Cities. Does the massive foreign and national corporate buying of urban buildings and land that took off after the 2008 crisis signal an emergent new phase in major cities?

From mid-2013 to mid-2014, corporate buying of existing properties exceeded $600bn (£395bn) in the top 100 recipient cities, and $1trillion a year later – and this figure includes only major acquisitions (eg. a minimum of $5m in the case of New York City). I want to examine the details of this large corporate investment surge, and why it matters. Cities are the spaces where those without power get to make a history and a culture, thereby making their powerlessness complex. If the current large-scale buying continues, we will lose this type of making that has given our cities their cosmopolitanism. Indeed, at the current scale of acquisitions, we are seeing a systemic transformation in the pattern of land ownership in cities: one that alters the historic meaning of the city. A new phase • The extent of new construction. ZEMBLA - Topambtenaren gefêteerd door ICT-leverancier.

Law inc.

OM Inc. (Openbaar Ministerie) Defence Inc. Police Inc. Wanhopige bijstandsgerechtigde voor het leven verminkt. Education Inc. University Inc. - corporate corruption of Research & HE - Care Inc. Home Inc. Labour steps into row over 'big society' research.

Art's dystopian reminders. TRACked and FECked: How audits undermine the arts, humanities and social sciences - Research Blogs. NSOB | 'de belangenverstrengelaar'' Roel in 't Veld. Article2635509. ScienceGuide: prof. Roel in't Veld's oratie. Uri Rosenthal. Dr. M. Fennema. Meindert Fennema: 'Lang leve Ronald van Raak' - Meindert Fennema. 'Elke bestuurder kan iets leren van Hooijmaijers' - opinie. Kroonlid - mw. dr. M. (Jet) Bussemaker. Over NSOB. ‘Huis voor Klokkenluiders’ ondergebracht bij Ombudsman.

Paul van Buitenen. Ad Bos.

NSOB

Marc Chavannes, Niemand Regeert – De privatisering van de Nederlandse politiek – NRC Boeken 2009. | Dupslog. Topeconome Mariana Mazzucato bezoekt EZ: 'Overheid moet durven ondernemen' | Video. Oppositie hekelt benoeming Donner: wij van wc-eend adviseren wc-eend. Protest tegen zakkenvullende eurocraten. PVV opent meldpunt voor EU-salarissen na Belgisch onderzoek. Schouders onder de rechtsstaat. IGZ - Inspectie voor de Gezondheidszorg. UMCG en IGZ op schokkende wijze gefaald na operatie baby Jelmer | nationaleombudsman-nieuws.nl.

UMCG en IGZ faalden na operatie baby. 2011/357 | De Nationale ombudsman. Rapport_2011-357_zonder_voorblad_voor_plaatsing_op_website_0. Inspectie voor de Gezondheidszorg - Reactie IGZ op onderzoek Commissie-De Vries over Jelmer Mulder. TROS Radar: Inspectie voor de gezondheidszorg. Gerrit van der Wal reageert op kritiek Inspectie Gezondheidszorg. KPMG zette Amstelveen onder druk - BINNENLAND. Rellen in Athene – ‘parlement stemt waarschijnlijk in met bezuinigingen’ Uitzending - TROS Radar. Univé poetst kritiek uit Wikipedia-lemma. Lake Buena Vista, Florida Walt Disney Company. Occupy Anaheim - Disneyland. Spies: ‘Investeren in integriteit’ PAT. Démocratie en péril. Obelix & Co. Luyendijk Er is geen markt voor water. Dorp. 11_revframework_statute_en. 11_revframework_statute_en.

Europese heropvoedingskampen. Brussels tolerantie snoert ons de mond - Politiek. European Council on Tolerance and Reconciliation. “EU”: Umerziehungslager für Andersdenkende « deutschelobby.

If you came via verantwoording goto

De.venter. Den.haag. Haarlem. Nij.megen. Ut.recht. Am.sterdam.