background preloader

Mart Bax - Vrije Universiteit A'dam

Facebook Twitter

Mart Bax - wikipedia. Mart Bax is a Dutch emeritus (retired in 2002) endowed professor in political anthropology at the Vrije Universiteit (VU University), Amsterdam, the Netherlands.

Mart Bax - wikipedia

After his retirement he came into prominence to a wider public in the Netherlands in 2012 because of serious suspicions of scientific misconduct. In September 2013 these suspicions were confirmed in an official report. Biography[edit] He wrote his dissertation (cum laude[1]) for the University of Amsterdam in 1973 about the anonymized Irish town "Patricksville".[2] He further wrote about an anonymized pilgrimage center, called "Neerdonk" in the Dutch province of North Brabant.

25okt2012 Kolfschooten's onspoorde wetenschap published

NRC: Rector magnificus VU Lex Bouter treedt af na vertrouwensbreuk. De Vrije Universiteit in Amsterdam.

NRC: Rector magnificus VU Lex Bouter treedt af na vertrouwensbreuk

Foto ANP/ Koen Suyk Binnenland Rector magnificus Lex Bouter van de Vrije Universiteit (VU) treedt af. Dat bevestigen ingewijden aan NRC Handelsblad. Collegevoorzitter René Smit maakt zijn termijn, die tot november van dit jaar loopt, af. Frank van der Duyn-Schouten nieuwe rectormagnificus VU. De Vrije Universiteit in Amsterdam.

Frank van der Duyn-Schouten nieuwe rectormagnificus VU

Foto ANP/ Koen Suyk Binnenland Frank van der Duyn Schouten wordt de opvolger van Lex Bouter als rector magnificus van de Vrije Universiteit (VU). Dat bevestigen diverse ingewijden aan NRC Handelsblad. Van der Duyn Schouten is nu nog bestuursvoorzitter van Netspar, een denktank die onderzoek doet naar pensioenen. Lex Bouter trad onlangs af nadat een meerderheid van de decanen, de hoogleraren die leiding geven aan de twaalf faculteiten, het vertrouwen in het college van bestuur had opgezegd. Directe aanleiding was een door NRC Handelsblad geopenbaard onderzoek naar de onderwijskwaliteit op de VU en de rol van het college van bestuur. Van der Duyn Schouten, die wis- en natuurkunde studeerde aan de VU, blijft in principe tot eind volgend jaar, het moment dat de tweede termijn van Bouter zou aflopen.

13april2013

29april2013 Comm:Baud installed. 22juli2013 rector magn bevestigd instelling comm:Baud. 23sept2013 Dutch Rapport Bax released. Kolfschooten's source unveils himself 24sept2013. Ook buitenlandse uitgevers Bax gewaarschuwd door de VU. Wetenschap25 september 2013 14:20 |De VU gaat ervoor zorgen dat het wangedrag van emeritus hoogleraar Mart Bax ook in het buitenland niet onopgemerkt blijft.

Ook buitenlandse uitgevers Bax gewaarschuwd door de VU

De universiteit zal daartoe contact opnemen met de buitenlandse uitgevers en redacteuren van de wetenschappelijke tijdschriften waarin verzonnen artikelen van de oud-hoogleraar verschenen zijn. Dat meldt een woordvoerder van de VU vandaag aan het ANP. Ook uit het registratiesysteem Metis, waar alle publicaties van VU-onderzoekers worden opgeslagen, zullen de publicaties van Bax verwijderd worden. Daarnaast zal de universiteit het rapport van de commissie Baud naar het Engels laten vertalen. Die commissie, onder leiding van UvA-hoogleraar Michiel Baud, publiceerde afgelopen maandag haar conclusie.

De Bax Tapes. De Universiteit van Amsterdam laat vandaag weten dat zij pas besluit over een eventueel onderzoek naar het proefschrift van antropoloog Mart Bax na bestudering van het rapport van de commissie-Baud.

De Bax Tapes

Zo’n onderzoek zou ongetwijfeld een vermakelijk verslag opleveren over de redenen waarom NIET meer opgehelderd kan worden of er verzinsels staan in dit proefschrift uit 1973, waarvoor Bax al in 1968 veldwerk deed: namen vergeten, bronnen weggegooid, geheimhoudingsplicht. Ik zou er als UvA niet aan beginnen. Het zou ook jammer zijn als een proefschrift ongeldig wordt verklaard dat de antropologische primeur bevat van het heimelijk gebruik van een portable taperecorder. Tenzij dat een verzinsel is natuurlijk, want zulke recorders waren in die tijd nog behoorlijke bakbeesten. Foliaweb: UvA-promotor van Bax is persoonlijk archief kwijt. Wetenschap3 oktober 2013 17:24 |De gepensioneerde UvA-antropoloog Jeremy Boissevain was veertig jaar geleden de promotor van de in opspraak geraakte – eveneens gepensioneerde – VU-antropoloog Mart Bax.

foliaweb: UvA-promotor van Bax is persoonlijk archief kwijt

Boissevain vond de dissertatie van zijn promovendus heel geslaagd. ‘Ik had een grote admiratie voor Bax,’ zegt hij. Boissevan vermoedt dat onderzoek naar de kwaliteit van de dissertatie van Bax wel eens lastig zou kunnen worden, want zijn persoonlijk archief is verloren geraakt. UvA-historicus Michiel Baud, die in opdracht van de VU een commissie voorzat die de wetenschappelijke handel en wandel van Bax onderzocht (zie hier voor het rapport, pdf), zei vandaag in de Volkskrant dat het hem ‘niet zou verbazen’ als de UvA de dissertatie van Bax tegen het licht zou houden. De UvA heeft inmiddels laten weten het rapport dat Baud maakte grondig te zullen lezen om vervolgens te beslissen of er aanvullend onderzoek is vereist. Foliaweb: Geen aanvullend onderzoek naar Bax. Wetenschap14 oktober 2013 10:49 |Het college van bestuur van de UvA heeft besloten om op dit moment geen aanvullend onderzoek te gelasten naar het proefschrift Harpstrings and confessions.

foliaweb: Geen aanvullend onderzoek naar Bax

An anthropological study of politics in rural Ireland (1973) van de omstreden emeritus hoogleraar van de VU Mart Bax. Tot dit besluit is gekomen na bestudering van het rapport Draaien om de werkelijkheid van de commissie-Baud, na een verklaring van de commissie met betrekking tot het proefschrift zelf en na een gesprek met de promotor van Mart Bax, emeritus hoogleraar Jeremy Boissevain. De laatste gaf eerder in Folia al aan weinig heil te zien in een onderzoek naar de dissertatie van Bax. De Commissie-Baud oordeelt dat het ‘niet erg zinvol’ lijkt om het proefschrift nog nader te onderzoeken.

English report Baud committee released

Satire, parody etc: First retraction appears for Dutch anthropologist Mart Bax. Last September we wrote about the case of Mart Bax, an anthropologist once of the Free University in Amsterdam who allegedly fabricated elements in some of his papers, and claimed to have written more than 60 that do not exist: Bax, who studied an Irish town he called Patricksville, a Dutch pilgrimage site he called Neerdonk, and Medjugorje, a Bosnian pilgrimage site, retired from the Free University in 2002.

First retraction appears for Dutch anthropologist Mart Bax

Eerste artikel teruggetrokken van Mart Bax - kolfschooten. Uitgever trekt artikel Mart Bax terug. Het eerste artikel van de frauderende antropologiehoogleraar Mart Bax is nu officieel teruggetrokken.

Uitgever trekt artikel Mart Bax terug

Het gaat om het artikel “Warlords, priests and the politics of ethnic cleansing: a case-study from rural Bosnia Hercegovina” dat in 1999 verscheen in het tijdschrift Ethnic and Racial Studies. In die studie beschrijft Bax een etnisch conflict in een dorp in Bosnië-Herzegovina dat uitliep op 140 doden. De commissie die het werk van Bax onder de loep nam, constateerde dat de publicatie een vertaling is van een artikel dat Bax een jaar eerder publiceerde in het Amsterdams Sociologisch Tijdschrift.

En een jaar later deed hij het nog eens over in Ethnologica Europaea. Veel minder slachtoffers En dat is niet het enige. Het artikel blijft gewoon online staan, met de noot dat het teruggetrokken is. Second retraction appears for Mart Bax - Retraction Watch at Retraction Watch. Retired Dutch anthropologist Mart Bax made a career out of making up papers, many of them on the Bosnian genocide.

Second retraction appears for Mart Bax - Retraction Watch at Retraction Watch