Gekochte leerstoelen - bijzondere hoogleraren lectoren

Facebook Twitter

Merciless καιρός - Register Nevenfuncties prof's Onderzoeksred:

Kostbare kuren. RFS. Hoogleraar in de mientjanfaberkunde - Nieuws. Remco Tuinier / DSM Fundamenteel onderzoek moet, maar niet alleen naar ‘hot topics’ Woensdag 26 februari 2014 Fundamentele universitaire onderzoekers moeten “meedenken” over praktische problemen en industrieel onderzoek moet de samenwerking aangaan met de academie.

Remco Tuinier / DSM Fundamenteel onderzoek moet, maar niet alleen naar ‘hot topics’

Daarvoor pleit prof.dr.ir. Remco Tuinier van de Universiteit Utrecht in zijn oratie die hij op 18 februari 2014 uitsprak. Tuinier is bijzonder hoogleraar Kolloïd-Polymeermengsels, zijn leerstoel is mede mogelijk gemaakt door chemiebedrijf DSM. In zijn oratie breekt hij een lans voor fundamenteel onderzoek. Tuinier: “Vanuit de academische wereld is het logisch dat je juist moet werken aan de fundamentele dieptekennis en kunde. Het betekent ook dat de industrie ruimte moet geven aan onderzoekers om interacties aan te gaan met academische fundamentele groepen.

The simple image sharer. De Groene Amsterdammer — belangenverstrengeling in de financiele sector. Hooglerarenbeleid%20en%20bezetting%20leerstoelen%20FBW%2001-01-2013. Bijzonder hoogleraar. Een bijzonder hoogleraar is in Nederland, een hoogleraar aan een universiteit die niet door die universiteit wordt betaald en niet deel uitmaakt van de officiële personeelsformatie van die universiteit.

Bijzonder hoogleraar

Vaak worden dergelijke posten betaald uit speciale fondsen, legaten, of door stichtingen of bedrijven uit min of meer ideële overwegingen of om het eigen vakgebied of de eigen interesse wat meer cachet te geven. Doorgaans is de aanstelling van een bijzonder hoogleraar tijdelijk en parttime. Tijdens de laatste jaren is het aantal bijzonder hoogleraren duidelijk gegroeid. Deze categorie hoogleraren is niet onomstreden.

Doordat er sprake is van externe financiering stellen sommigen dat er belangenverstrengeling op zou kunnen treden tussen de belangen van de universiteit en het universitaire onderzoek aan de ene kant, en de belangen van de financierende instantie (zoals een bedrijf) aan de andere kant. VU A'dam:Bijzonder hoogleraren - Hooglerarengalerij - Faculteit der Sociale Wetenschappen. Leerstoelen. Enquête bijzonder hoogleraren. Prof.dr.ir. Coenraad Esveld - Prorail. Kwart hoogleraren wordt gesponsord - Binnenland. Van onze verslaggevers Michael Persson en Merijn Rengers − 11/04/08, 18:06 Bijna een kwart van de 5481 leerstoelen aan Nederlandse universiteiten wordt direct of indirect gefinancierd door externe partijen.

Kwart hoogleraren wordt gesponsord - Binnenland

Dat blijkt uit onderzoek van de Volkskrant naar de financiering van hoogleraarsposten. Het is nauwelijks te achterhalen welke professoren gesponsord worden. Behalve in benoemingsberichten weigeren de meeste universiteiten te publiceren welke bedrijven en stichtingen de werkzaamheden van hun hoogleraren financieren. Een professor van WC-eend - Archief. Wageningen Universiteit benoemt hoogleraar Zuivelkunde. Emmo Meijer nieuwe Corporate Director Research & Development FrieslandCampina - Nieuws - FrieslandCampina - Nieuws en pers. Terug naar overzicht Amersfoort, Nederland - Emmo Meijer wordt per 1 april 2011 benoemd tot Corporate Director Research & Development bij zuivelonderneming FrieslandCampina.

Emmo Meijer nieuwe Corporate Director Research & Development FrieslandCampina - Nieuws - FrieslandCampina - Nieuws en pers

Meijer volgt Toon van Hooijdonk op die per 30 april 2011 zijn functie na een lange en succesvolle carrière neerlegt. Meijer zal zich richten op de veranderingen in R&D die nodig zijn om de strategie route2020 te bewerkstelligen. Emmo Meijer (59) volgde zijn opleiding Chemie in Amsterdam (Vrije Universiteit), alwaar hij in 1979 promoveerde. In hetzelfde jaar trad hij in dienst van DSM. Toon van Hooijdonk (63) werkte ruim 25 jaar voor FrieslandCampina en rechtsvoorgangers en bekleedde diverse R&D functies.

Wageningen benoemt eerste hoogleraar toegepaste voedingsethiek · VANDAAG · Foodlog. Sinds juni hebben we hier, op V&GidM en Marketingfacts een discussie lopen over Becel en de line extensions van dat product.

Wageningen benoemt eerste hoogleraar toegepaste voedingsethiek · VANDAAG · Foodlog

Langzamerhand vestigt zich het vermoeden dat Unilever mogelijk een rol zou hebben gespeeld in een mediatactiek die het onterecht doet voorkomen of linolzuur gezondheidsbevorderend zou werken. Dat terwijl het tégengestelde wel eens waar kon zijn. Kwart hoogleraren heeft sponsor. Vlaamse uniefs massaal betaald door industrie - Onderwijs. Kim Herbots en Remy Amkreutz − 23/06/11, 07u35 De industrie bestelt en betaalt liefst 15,3 procent van het onderzoek aan de Vlaamse universiteiten.

Vlaamse uniefs massaal betaald door industrie - Onderwijs

Dat is meer dan in gelijk welk ander land ter wereld, blijkt uit een rapport van het interuniversitaire expertisecentrum O&O Monitoring. ECOOM: Home. Bedrijven moeten meer betalen aan onderzoek op universiteiten.

Elsevier Bedrijfsleven betaalt salaris kwar

VOX magazine p.30. Meer dan 100 bijzondere leerstoelen - Mr. Online. Fresco. Universiteit en Rabobank bieden studenten samen cursus over ondernemerschap. Twintig Utrechtse masterstudenten volgen vanaf 27 maart een nieuwe cursus Corporate Entrepreneurship, die de Universiteit Utrecht in nauwe samenwerking met Rabobank Utrecht e.o. organiseert.

Universiteit en Rabobank bieden studenten samen cursus over ondernemerschap

Het animo voor deze cursus over ondernemerschap, die geen studiepunten oplevert, was overweldigend. Er meldden zich ruim zeventig studenten. In deze tijd van economische crisis buigen de studenten zich met specialisten van de Rabobank en hoogleraren van de universiteit over onder meer maatschappelijk verantwoord ondernemen, ondernemende marketing en internationaal ondernemerschap. De studenten, van de opleidingen diergeneeskunde tot fiscaal recht, krijgen in de cursus inzicht in ondernemerschap en innovatie in bedrijven, waardoor ze hun academische kennis straks beter kunnen omzetten in de praktijk.

“Het gaat om het stimuleren van een ondernemende houding”, legt cursuscoördinator Codrin Kruijne uit, “daarbij gaat het om studenten van allerlei opleidingen. Ondernemerschap en de universiteit. Honours Class met Rabobank is succes. Codrin Kruijne (codrin) sur Twitter. Centrum voor Ondernemerschap. <div class='noindex'>Mogelijk probeert u toegang tot deze site te krijgen via een beveiligde browser op de server.

Centrum voor Ondernemerschap

Schakel scripts in en laad deze pagina opnieuw. </div> Meer toegankelijke modus inschakelen Lintopdrachten overslaan. USBO (UUUSBO) sur Twitter. Harmen Binnema (hbinnema) sur Twitter. Centrum voor Ondernemerschap : HAN Centrum voor Ondernemerschap. Rijnland-weblog. CenterforEntrepreneurshipOverview. Tineke Bahlmann - ING lid van het Commissariaat voor de Media. Berend Willem Berenschot. Levensloop[bewerken] Berenschot studeerde civiele techniek aan de Technische Universiteit Delft van 1913 tot 1922.

Berend Willem Berenschot

Tussendoor in de Eerste Wereldoorlog was hij actief als reserveofficier. Van 1950 tot 1956 was Berenschot verder bijzonder hoogleraar in de bedrijfsleer aan de Technische Hogeschool Delft als opvolger van Jan Goudriaan. Vanaf 1957 bekleedde H.K. Volbeda deze functie. Prast. Henriëtte Prast is sinds januari 2005 hoogleraar Persoonlijke Financiële Planning in Tilburg.

Prast

Ook is zij research fellow bij Netspar. Ze is gespecialiseerd in Gedragseconomie en de implicaties daarvan voor beleid op het gebied van onder andere financi:ele planning, gezondheidsgerelateerd gedrag en duurzaamheid.Ze is onder andere lid van de Raad van Toezicht van de Autoriteit Financiele Markten, lid van de Raad van Commissarissen en voorzitter van het audit comité van de Staatsloterij, lid van het curatorium van de Baak Management Centrum VNO/NCW, Fellow bij het Kennis Instituut Mobiliteit en lid van de Kenniskamer van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, en lid van de Monitoring Commissie Corporate Governance Code (commissie-Streppel). Trefwoorden. Bart Vos. Bart Vos is in 2003 benoemd als NEVI hoogleraar Inkoopmanagement binnen het departement Organisatie en Strategie aan de Universiteit van Tilburg. Zijn lopende onderzoeksthema's zijn onder andere maatschappelijk verantwoord inkopen, global sourcing en het ontwerp van effectieve klant-leveranciersrelaties.

Trefwoorden Meest recente publicaties Bemelmans, J., Voordijk, H., & Vos, G.C.J.M. (2013). Designing a tool for an effective assessment of purchasing maturity in construction. Hans Gerd Janssen. Eichholtz , Piet. Sjoerd van der Wal bijzonder hoogleraar Bioterials Analysis - Actueel. De Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica neemt op haar onderzoeksterreinen een vooraanstaande plaats in en participeert in een aantal internationale samenwerkingsverbanden met zowel universiteiten als het bedrijfsleven. De faculteit is opgebouwd uit een College of Science, een Instituut voor Interdisciplinaire Studies, drie graduate schools, acht onderzoeksinstituten en een faculteitsbureau. Introductie Maak kennis met de faculteit in de video 'De beta-betekenis' Martijn Katan. Willem Vermeend. Politieke loopbaan[bewerken] Onderwijs[bewerken] Vermeend begon zijn carrière in 1975 als universitair docent.

In 1991 werd hij hoogleraar. Nadat hij de politiek verliet, werd hij eerst opnieuw docent fiscaal recht te Leiden. Dubieuze lobby. Willem Vermeend - hoogleraar - UniMaastricht - 1991-1994. Overige vermeldingen - Lid raad van toezicht Erasmus Universiteit (tot 2011)- Lid raad van toezicht Erasmus Medisch Centrum- Lid raad van toezicht Mondriaan Onderwijsgroep- Voorzitter raad van advies SynVest RealEstate Fund- Counsel DLA SchutGrosheide- Adviseur DLA Piper- Senior adviseur bij BCG (Boer & Croon) Process Managers Group- Voorzitter Nederland Breedband Land- Voorzitter strategieraad PPS Netwerk Nederland- Voorzitter raad van bestuur Branchevereniging Ondernemers in de kinderopvang In april 2011 is Willem Vermeend volgens rooster afgetreden als commissaris bij Imtech.

Trivia Toen Willem Vermeend staatssecretaris van Financiën was, werden hij en Gerrit Zalm de ‘smarties' genoemd. Dit vanwege de felle colbertjes die ze altijd droegen en om hun neiging om alles beter te weten. Naast zijn loopbaan in de politiek en het onderwijs heeft Willem Vermeend ook veel boeken geschreven. Gemeente Hilversum - Pieter Broertjes geïnstalleerd als burgemeester van Hilversum. Bijzonder hoogleraren van Stichting Thomas More - Wikipedia Alle activiteiten worden gefinancierd door giften. Leids Universiteits Fonds. Het Leids Universiteits Fonds (LUF) ondersteunt de Universiteit Leiden door zijn sterke band met de alumni van de Universiteit Leiden. Bijzondere hoogleraren vanwege het LUF. De Universiteit Leiden kent ca. 112 bijzondere leerstoelen. Hieronder zijn 15 leerstoelen vanwege het LUF. Deze leerstoelen ondersteunen de ontwikkeling van nieuwe wetenschapsgebieden. Overzicht bijzondere LUF hoogleraren. KNMI-professor is geen weerman. Vrijdag 13 januari spreekt Bram Bregman, bijzonder hoogleraar Duurzaamheid en klimaat aan de Radboud Universiteit, zijn oratie uit.

Maastad

Steeds minder gesponsorde hoogleraren febr2012. DUB: Wehkamp-leerstoel Leuven. Deze website gebruikt cookies om informatie op uw computer op te slaan. Sommige cookies op deze website zijn van essentieel belang voor de werking ervan. Folia Web @ewaldeng. Ewald engelen: Straks op @foliaweb mijn n... Mn.nl/ Pensioenuitvoering en vermogensbeheer, dat zijn de kernactiviteiten van MN. Negen ton voor leerstoel ‘met een randje. Open Universiteit - Bijzondere leerstoelen.

Bij de Open Universiteit werken ongeveer 65 hoogleraren. Open Universiteit overzicht bijzonder hoogleraren. Dijkhuizen, prof.dr. Lubbert < Home RUG < Rijksuniversiteit Groningen. Kenniscafé: Patatje gezond! < Kennisdebat - wetenschap van iedereen < Rijksuniversiteit Groningen. FoliaWeb: Rijksuniversiteit Groningen maakt gezonde patat mogelijk. Kenniscafé: Patatje gezond! < Kennisdebat - wetenschap van iedereen < Rijksuniversiteit Groningen. Kenniscafé: Patatje gezond! < Kennisdebat - wetenschap van iedereen < Rijksuniversiteit Groningen. Carbohydrate Competence Center. M.J.E.C. (Marc) van der Maarel < mepa < Rijksuniversiteit Groningen. Winnaar Meest Ondernemende Wetenschapper van Nederland 2012. FNV-KIEM Dr. Arjan van den Born bijzonder hoogleraar Tilburg. Princeclauschair - Home. Turkse taalonderzoekster Aylin Küntay benoemd op Prince Claus Chair - Home UU. VNO-NCW. E.R. Engelen. Ewald engelen (ewaldeng) sur Twitter. Wetenschapsbeoefening, politieke propaganda, lobbywerk en integriteit.

OU benoemt Paulien Meijer op VELON/SRLo leerstoel. Leren opleiden onderzocht. Univers: Jo Caris bijzonder hoogleraar UvT. Harry Bruggema benoemd tot Fellow aan de TU Eindhoven. Vereniging Erasmus Trustfonds.

Philip Eijlander

Univers: Kritiek op hoogleraar bij Tias. Prof.dr. Bart Berden MD MBA (Distinguished Professor) St. Elisabeth Ziekenhuis - Eerste leerstoel Organisatieontwikkeling in het Ziekenhuis. Bart Berden toezichthouder bij NHG. Bart Berden nieuwe voorzitter Raad van Toezicht Nederlands Huisartsen Genootschap. Tilburg University - Embregts, P.J.C.M. Dichterbij - We dagen ieder mens uit: Home. HAN: Embregts, Petri. Embregts, Petri - HAN.nl. (pdf) Univers_ gekochte leerstoel 11sept2014. Valerie Frissen TNO - Erasmus University.