background preloader

Branching Out to other Dutch Universities?

Facebook Twitter

DUB: Actiegroep wil lokale afdelingen. De ‘rebellen van de wetenschap’ willen hun pleidooi voor betere wetenschap aan alle Nederlandse universiteiten kracht bijzetten.

DUB: Actiegroep wil lokale afdelingen

Ze gaan lokale afdelingen oprichten. De academische actiegroep Science In Transition deed de afgelopen weken veel stof opwaaien. De prikkels in de wetenschap zijn net zo pervers als in de bankenwereld, had decaan Frank Miedema (UMC Utrecht) betoogd. Het roer moest om. Zo zouden wetenschappers niet moeten doen alsof ze de waarheid in pacht hebben. Donderdag en vrijdag kwamen allerlei academici en belangstellenden in Amsterdam bijeen om hierover te praten. Na afloop lichtte hij dat plan nader toe. Advalvas: Actiegroep Science in transition wil lokale afdelingen. De ‘rebellen van de wetenschap’ willen hun pleidooi voor betere wetenschap aan alle Nederlandse universiteiten kracht bijzetten.

advalvas: Actiegroep Science in transition wil lokale afdelingen

Ze gaan lokale afdelingen oprichten. Perverse prikkels De academische actiegroep Science In Transition deed de afgelopen weken veel stof opwaaien. Poster-jan-2014-v1-klein-voor-online. Hoe wetenschap werkt. R.P. Hagendijk. Current Rob Hagendijk is currently working on the following topics: Europe and the future multipolar world Accountability and development The contested authority of science in the modern world Conceptually I am interested in theories of technoscience, society and politics.

R.P. Hagendijk

More specifically in: Sociotechnical imaginaries and the coproduction of science, technology and society Discourse coalition theory The integration of science and technology studies with political theory (theories of international relations and political economy and democratic theory) Administrative responsibilities Director of the master programs in political science and conflict resolution and governance at the UvA.

Chair of the personnel association for the social sciences PVSW. Onzekerheid troef, Huub Dijstelbloem, Rob Hagendijk. Angst voor het stralingsgevaar van UMTS-masten, verzet tegen de ondergrondse opslag van CO2, strijd over vaccinatie.

onzekerheid troef, Huub Dijstelbloem, Rob Hagendijk

Toepassingen van wetenschap en technologie kunnen op steeds meer weerstand rekenen. Burgers trekken daarin samen op met deskundigen met meningen die afwijken van degenen die overheid en industrie adviseren. Politici twijfelen steeds vaker welke technische feiten ze kunnen verdedigen. Is de wetenschappelijke kennis waarop men zich beroept wel betrouwbaar? Wetenschappelijke instituties en officiële vertegenwoordigers maken zich zorgen over het tanende gezag van de wetenschap. Image lxVz. SILS: mw. R.Y. (Rosanne) Hertzberger.

Karen Maex: ‘We moeten het discours niet verzuren. Wetenschap29 januari 2014 15:31 |‘Ik hou eigenlijk wel van veel publiceren […] Ik maak me schuldig aan het opknippen van mijn onderzoek in kleine stukjes voor publicatie en daar vaar ik wel bij.’

Karen Maex: ‘We moeten het discours niet verzuren

Promovenda en columnist Rosanne Hertzberger biecht haar wetenschappelijke zonden op tijdens de BètaBreak over het functioneren van de wetenschap. Ook Science in Transition-initiatiefnemer en decaan van de Utrechtse medische faculteit Frank Miedema doet een duit in het zakje. ‘Ik begrijp het systeem van de wetenschap heel goed en heb kritiek op onder meer publicatiedruk. Maar ik zit ook in dat systeem, begeleid promovendi en probeer hun papers toch in high-impact journals gepubliceerd te krijgen. Hoe fout kun je het krijgen?’ In een bomvolle centrale hal van het Science Park zaten naast Miedema en Hertzberger onderzoeker van het wetenschapssysteem Rob Hagendijk en Karen Maex, de nieuwe decaan van onder meer de FNWI. VerzurenVolgens Miedema is het mis.

Audio BètaBreak 29-01-14: Hoe Wetenschap Werkt n.a.v. Science in Transition by BetaBreakUvA SoundCloud. BetaBreakUvA : Werkelijk heel Science Park... . BetaBreakUvA : Maex en Hertzberger zijn het... BetaBreakUvA : @MiedemaF : "Wetenschappers... BetaBreakUvA : Rob Hagendijk: "De universiteit... BetaBreakUvA : Maex over de toenemende... BetaBreakUvA : @ryhertzberger sluit zich bij... BetaBreakUvA : Draagt de toenemende... BetaBreakUvA : Maex vindt dat de integriteit... BetaBreakUvA : @MiedemaF: "Het huidige systeem...

BetaBreakUvA : Maex: "Het is onmogelijk om... BetaBreakUvA : @SciTransit Zijn we als... BetaBreakUvA : @MiedemaF stelt dat de eerste... BetaBreakUvA : .. die stammen uit de al lang... BetaBreakUvA : We zijn bij de rankings... BetaBreakUvA : @SciTransit wil het volk meer... BetaBreakUvA : Een dilemma van @WijersRalph:... BetaBreakUvA : De bij vlagen tamelijk verhitte... Ook aan Univ Maastricht debat over Science in Transition. MAASTRICHT.

Ook aan Univ Maastricht debat over Science in Transition

Waart er weer een spook door Europa? Als het aan de initiatiefnemers van het Science in Transition debat ligt wel. Geen communistisch spook, en niet alleen door Europa, maar een nieuwe wind die de huidige organisatie van het wetenschapsbedrijf flink moet opschudden. Want die zit vol met perverse prikkels die aanzetten tot min of meer corrupt gedrag, zie een Diederik Stapel. Afgelopen zaterdag bracht NRC Handelsblad een dubbele pagina over het clubje “rebellen” (vier Nederlanders en een Brit) en hun opstand tegen de “dolgedraaide wetenschap” en daarmee, zegt Frank Huisman, is de publiciteit pas echt goed losgebarsten. Langzamerhand, vertelt Huisman, kantelde ook bij Miedema het beeld. Huisman: “Bij het UMC Utrecht lopen 1200 promovendi rond. 1200! De SiT-beweging stelt ook de universiteiten ter discussie. Ook de wereldwijde universiteiten-rankings (onder andere Sjanghai, Times Higher Education) liggen onder vuur.

Observant: “Is het zielig dat niet iedere gepromoveerde een baan in de wetenschap krijgt? Nee!” Maastrichtse wetenschappers in aanloop naar debat Science in Transition MAASTRICHT.

observant: “Is het zielig dat niet iedere gepromoveerde een baan in de wetenschap krijgt? Nee!”

Is de wetenschap dolgedraaid? Zit de wetenschap vol perverse prikkels? Obs%2019_lowres. “I see bright researchers leaving the university” ScienceGuide: transition or hell? Nieuwjaarsrede Gerard Meijer: ‘Universiteit doet het internationaal prima’ Volgens de voorzitter van het college van bestuur, Gerard Meijer, gaat het ‘uitstekend' met de universiteit.

Nieuwjaarsrede Gerard Meijer: ‘Universiteit doet het internationaal prima’

Dat zei hij tijdens de nieuwjaarsrede waarin hij zijn visie op de ontwikkeling en positie van de Radboud Universiteit toelichtte. Hij toonde onder meer een grafiek van de European Research Council met het overzicht van de verdeling van belangrijke Europese subsidies. De Radboud Universiteit staat tussen een aantal zeer grote namen op de 22e plaats. Volgens Meijer is dat iets ‘om trots op te zijn' omdat deze ranking gebaseerd is op harde feiten die direct correleren met de internationaal erkende kwaliteit van het wetenschappelijke onderzoek.

VoxNieuws : Gerard Meijer ageert tegen... WilmadeKoning : Inspirerende nieuwjaarsrede... VOX: Meijer fel op Science in Transition. Naar goed gebruik trapte collegevoorzitter Gerard Meijer het nieuwe jaar af met een jaarrede.

VOX: Meijer fel op Science in Transition

Hij stond stil bij de recente geschiedenis en nabije toekomst van de universiteit en concludeerde ‘dat het echt goed gaat.’ Er vielen ook harde woorden: Meijer was buitengewoon kritisch op Science in Transition en noemde het manifest ‘een stemmingmakend stuk’. Gerard Meijer begint met een warme welkomstgroet (‘u allen een gelukkig, inspirerend en zeer voorspoedig Nieuwjaar gewenst’), waarna hij expliciet stil staat bij de studenten die werden getroffen door de brand in hun studentencomplex. Vervolgens loopt de collegevoorzitter aan de hand van foto’s en slides het jaar 2013 door – dat deden wij trouwens ook, eind december.

Meijers conclusie? Fris is dat Meijer niet te beroerd is om aandacht te besteden aan ontwikkelingen waar het college vooraf helemaal niet zo over te spreken was. VOX: Gerard Meijer is ‘laaiend’ Collegevoorzitter Gerard Meijer haalde flink uit naar Science in Transition tijdens zijn nieuwjaarsrede maandagmorgen.

VOX: Gerard Meijer is ‘laaiend’

Vanwaar die boosheid? ‘Het is kwalijk omdat ook politici hieruit conclusies trekken.’ Gerard Meijer. VOX: landsman Aanval op ‘grootverdieners’ aan de top. Hoogleraar wiskunde Klaas Landsman neemt in een vlammend betoog afstand van het subsidiestelsel dat de wetenschap momenteel in haar greep houdt. ‘Het proces kost ons met z’n allen bergen vol werk, en wat erger is: het stelsel is contraproductief.’ De expositie in het Huygensgebouw met portretten van de grootverdieners van zijn faculteit, noemt hij ‘een misplaatste focus op de top’.

Wiskundehoogleraar Landsman van Radboud Universiteit kraakt financieringssysteem. Dinsdag 14 januari 2014 In een scherp betoog formuleert hoogleraar wiskunde Klaas Landsman (Radboud Universiteit Nijmegen) kritiek op de huidige wijze van onderzoeksfinanciering. De probleemanalyse overlapt deels met Science in Transition. Het contrasteert sterk met de oproep van collegevoorzitter Gerard Meijer van dezelfde universiteit om niet te luisteren naar Science in Transition. Prof. dr. Klaas Landsman is hoogleraar mathematische fysica aan de Radboud Universiteit. Lees hier zijn hele betoog, en lees hier een interview met Landsman door Voxweb. Scitransit: Bestuursvoorzitter Radboud Universiteit is “laaiend” over Science in Transition. Dinsdag 7 januari 2014 “Een niet onderbouwde opsomming van halve waarheden en feitelijke onjuistheden.”

Dat vindt prof. dr. Gerard Meijer, voorzitter van het college van bestuur van de Radboud Universiteit Nijmegen, van de position paper van Science in Transition. Meijer zei dit op 6 januari tijdens zijn nieuwjaarsrede. Meijer: “In de tweede helft van het afgelopen jaar, is er op een wat mij betreft merkwaardige wijze discussie ontstaan over het functioneren en de toekomst van de wetenschap.

“Ik vind het zeer bedenkelijk en jammer dat de KNAW aan de opstellers van dit manifest in november jl. een podium heeft geboden”, vervolgde Meijer. (pdf)Reactie SiT-op-Meijer-Radboud-Universiteit. ScienceGuide: Debat over wetenschap 'bedenkelijk' 6 januari 2014 - Radboud-voorzitter Gerard Meijer kritiseert de KNAW voor het bieden van een podium aan 'Science in transition'. Hij acht dit “zeer bedenkelijk en jammer”.

Zo’n debat zou beter “op basis van een gedegen analyse, op basis van de juiste feiten” gevoerd kunnen worden. In zijn Nieuwjaarsrede gaf Meijer aan, dat hij de voorzet van de initiatiefnemers uit Utrecht en Amsterdam niet erg hoog had zitten: “In de tweede helft van het afgelopen jaar, is er op een wat mij betreft merkwaardige wijze discussie ontstaan over het functioneren en de toekomst van de wetenschap. In een slecht geformuleerd en niet gestructureerd Nederlandstalig 'position paper' met als titel 'Science in transition' hebben vier medewerkers van de Universiteit van Utrecht en Amsterdam aangegeven ‘waarom de wetenschap niet werkt zoals het moet, en wat daar aan te doen is'.” 'Halve waarheden' Dat brengt hem tot zijn pittige uithaal naar de Akademie.

Balans behouden. ScienceGuide met reactie KNAW. 9 januari 2014 - Juist omdat debat is gerezen over vertrouwen in de wetenschap en een eenzijdige ‘afrekencultuur’ bij de kwaliteit. Wil de KNAW die discussie een plaats bieden. Het verwijt van Radboud-voorzitter Meijer treft geen doel, vindt de Akademie. Onder het vaandel ‘Science in Transition’ hebben wetenschappers hun zorgen geuit over de rol van hun werk in de samenleving en de wijze waarop dat werk beoordeeld en gevalideerd wordt. Zorgelijke signalen als de zaak Diederik Stapel en recent bij de VU over publicaties van prof. Peter Nijkamp leiden tot kritische beschouwingen over de aard en omvang van de meting en beoordeling van wetenschappelijke productie. Uni utrecht: “Science in Transition: Moving Forward”, een debat in de Faculteit Geesteswetenschappen - Geesteswetenschappen.

Op 12 februari 2014 organiseren het Faculteitsbestuur en het Centre for the Humanities een openbaar debat over Science in transition voor de faculteit Geesteswetenschappen. Het debat nodigt medewerkers en studenten uit te ontdekken welke aanknopingspunten Science in transition biedt voor de toekomst van onderzoek en onderwijs in de Geesteswetenschappen. In hun ‘position paper’ Science in transition oefenen Huub Dijstelbloem, Frank Huisman, Frank Miedema en Wijnand Mijnhardt scherpe kritiek uit op het huidige wetenschapsbeleid.

Overspannen verwachtingen van wetenschappelijk onderzoek in de samenleving, en van het belang van grote aantallen publicaties in academia maken een grondige heroriëntatie van het onderzoeksklimaat noodzakelijk. De Geesteswetenschappen hebben bovendien hun primaire taak, het academisch onderwijs en de opleiding van leraren, fundamenteel verzaakt - zij moeten back to basics, het onderwijs. Voor iedereen staan broodjes klaar; na afloop is een borrel. Programma. FreezePage. DUB: Geesteswetenschappers kritisch op Science in Transition. Science in Transition: Moving Forward, een debat in de faculteit ‹ HUMmagazine. De Geschiedenis van de Geesteswetenschappen: Patroonzoekend, Patroonverwerpend, of Beide?

Alfapact slaat bruggen. 7 februari 2014 - “Een brug tussen twee kwaden.” (pdf)diestoespraak-2014-06022014-(2) “Waardevolle oproep”, van Science in Transition, aldus Leidse rector. Woensdag 12 februari 2014. ErasmusMag: Actiegroep Science in Transition wil lokale afdelingen. BNR Nieuwsradio - Pauline van der Meer Mohr. EM: “Eigenlijk moet het hele systeem op de schop” Pauline van der Meer Mohr. SG Erasmus: crisis in de wetenschap. SG Erasmus: crisis in de wetenschap. Sgerasmus : Volle bak bij debat 'Crisis... Erasmus Magazine 14, jaargang 17 by Erasmus Magazine. Ratrace. TUDelta: Actiegroep Science in transition wil lokale afdelingen. Delta: Lauw onthaal Science in Transition. Delta: ‘Science in Transition waarschuwt er terecht voor: de wegwijzers in de wetenschap vertonen niet zelden eurotekentjes'

Delta. Cursor TU/e: Actiegroep Science in Transition wil lokale afdelingen