background preloader

Dones

Facebook Twitter

Our Story — greenlight for girls.

Green Light For Girls, és una ONG internacional que treballa per encoratjar les nenes d'arreu del món i de qualsevol edat a estudiar carreres de Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques. D'entrada, veiem que no és un projecte dedicat a l'alfabetització digital però si que hi manté una certa relació. El proper 7 de maig, la plataforma d'aquesta ONG arriba a Barcelona de la mà de l'empresa Cisco i la Universitat de La Salle amb un esdeveniment "que vol posar en evidència la connexió de les ciències, la tecnologia, l'enginyeria i les matemàtiques amb tot el que ens envolta d'una manera divertida i interactiva." Així, l'objectiu de l'esdeveniment és "inspirar la propera generació de dones líders en les àrees de STEM (Ciència, Tecnologia, Matemàtiques i Enginyeria) amb un dia complet de tallers pràctics dirigits per professionals i models de referència en aquestes àrees." Per què destacar aquest projecte? M'ha semblat interessant fer aquesta aportació perquè crec que, si bé donem per fet que, cada cop més, les generacions de persones joves estan més preparades i tenen més coneixement de l'àmbit de les TIC, cal seguir reforçant aquest aspecte. I aquesta iniciativa, té en compte que, un cop els joves estan alfabetitzats, cal trencar amb una certa discriminació que es dona amb els estudis professionals relacionats amb les TIC, entre d'altres. Què us sembla? – claudiacm

Alfabetització digital per dones i nens. Country: Romania | April 2014 Computer Literacy and Activity Scheme for Women and Children April 2014 The project carried out by Asociatia Femeilor din Sibiu, Romania, aims to provide the beneficiaries of social services with basic computer skills.

Alfabetització digital per dones i nens

Within the first six months, the project has benefitted 15 people: 9 women (24 to 55 years old) and 6 children (10 to16 years old). The computer course consisted of 17 hours of training for each participant. The second part consisted of training with text editor programmes, such as Microsoft Word. PADIMM. PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL CON MUJERES MIGRANTES EMPLEADAS DEL HOGAR. - Premios Jóvenes Emprendedores Sociales. ¿En qué consiste tu proyecto?

PADIMM. PROYECTO DE ALFABETIZACIÓN DIGITAL CON MUJERES MIGRANTES EMPLEADAS DEL HOGAR. - Premios Jóvenes Emprendedores Sociales

Es un proyecto de alfabetización digital con mujeres migrantes empleadas del hogar enfocado al asociacionismo y la emancipación política de dicho colectivo. Se trata de que el uso de las TICs genere no sólo conocimiento sobre el manejo de herramientas informáticas y tecnológicas, sino que dicho saber contribuya a la creación de espacios de encuentro, acercamiento al asociacionismo, consciencia de los derechos sociales y políticos que podemos ejercer como ciudadanas y, por último, superar la brecha digital para poder desarrollar proyectos ulteriores, tales como la creación de una radio comunitaria propia. ¿Qué impacto tiene? El impacto en el colectivo de mujeres migrantes con el que trabajamos es de claro empoderamiento, a lo que contribuye la realización de actividades fuera de su ámbito habitual, el reproductivo. ¿Qué te aporta el proyecto?

Mujeres participan en innovador programa para potenciar sus emprendimientos. Un total de 250 jefas de hogar de las comunas de San Joaquín, La Granja, Pudahuel, San Ramón, San José de Maipo, Conchalí, Lo Espejo, Quinta Normal, Independencia y Pedro Aguirre Cerda podrán postular al programa “Con fuerza de mujer: tecnologías para el emprendimiento”, durante todo el mes de abril.

Mujeres participan en innovador programa para potenciar sus emprendimientos

El requisito será tener entre 17 y 29 años y estar inscritas en el programa “Mujer Jefas de Hogar” del Servicio Nacional de la Mujer ( Sernam) en las comunas antes mencionadas. También podrán postular quienes pertenezcan a estas comunas, enviando un email a contacto@innovacien.org Claudia Opazo, Directora Regional del Sernam, destacó el programa “como un desafío muy importante que va a permitir que mujeres de 10 comunas de la Región Metropolitana que tienen desconocimiento de las tecnologías, puedan acceder a la alfabetización digital, herramienta que les permitirá crecer junto a sus negocios. Innovadoras TIC – ICT INNOVATIVE WOMEN.

Es una programa que pertenece a la fundación Cibervoluntarios. Mujer + Red es un programa de formación en el uso y manejo de las Nuevas Tecnologías dirigido a pequeñas asociaciones de mujeres con afán de optimizar su coordinación, facilitar su gestión y fomentar su comunicación. Las asociaciones de mujeres pueden solicitar el realizar estos cursos de aprendizaje. En l apágina se ven proyectos de mujeres Romi, mujeres de tercera edad etc. Trabajan por el empoderamiento de la mujer en nuestra sociedad. – ruthaguinaco

Fundació IBIT - Illes Balears Innovació Tecnològica. L’acord de col·laboració entre l’Àrea d’Igualtat i Drets Cívics i la Fundació IBIT ha possibilitat engegar de nou el projecte TIC,TIC,TIC, donat l’èxit de participació de la primera edició.

Hola! Un dubte: es descriu en algun punt del projecte com s'hi arriba a contactar amb aquest grup de dones? Hi participen perquè es fa algun tipus de difusió oberta, o perquè s'adreça a un grup ja consolidat de dones implicades en altres projectes? Merci i seguim! – mlopezda
He trobat que aquesta iniciativa que es proposada desde el pla Municipal obre les portes aquelles dones que per molts motius no estan familiaritzades amb l'alfabetització digital. es cert que actualment encara hi han molts prejudicis sobre homes i dones, buscant sempre diferencies per tal d'allunyar-los un de l'altre. aquesta iniciativa preten trencar amb aquests estereotips i oferir recursos envers a l'alfebatització a les dones, per tal de millorar la seva vida quotidiana i proporcionar-lis un reforç en les noves tecnologies. – moniqueuoc
TIC TIC TIC és una iniciativa del Pla Municipal per a la Igualtat entre Dones i Homes. Així, TIC,TIC,TIC consisteix en el desenvolupament de tallers d’alfabetització digital dirigits a dones amb un doble objectiu: afavorir l’accés a les noves Tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i reforçar aquells usos informàtics que contribueixen d’una manera clara a la millora de la vida quotidiana de les persones. En l’edició actual el projecte ma – moniqueuoc

TIC TIC TIC és una iniciativa del Pla Municipal per a la Igualtat entre Dones i Homes per promoure l’accés i la participació equitativa a la Societat de la Informació, incideix per tant en el que es coneix com bretxa digital de gènere.

Fundació IBIT - Illes Balears Innovació Tecnològica

En termes generals els percentatge de dones internautes continua essent inferior al dels homes però la barrera més difícil de superar és la d’ús que fa que les dones es connectin amb menys freqüència que els homes a la xarxa, tot i tenir el mateix accés. En l’edició actual el projecte manté el format anterior però incorpora una tercer mòdul “Navegar sense naufragar” per a fomentar un ús segur i responsable d’Internet. 1.Mòduls d’informàtica bàsica: “Acosta’t a les noves tecnologies” Mòduls d’alfabetització digital bàsica dirigits a dones sense coneixements informàtics.

6 Dones que fan servir la tecnologia, la informació i l'educació a favor de la igualtat. Amics del Nepal - Projectes urbans » Alfabetització de dones. Alfabetització de dones Des de l’any 2005, que es va iniciar el projecte, Amics del Nepal ha pogut donar estudis d’alfabetització a més de 1.600 dones.

Amics del Nepal - Projectes urbans » Alfabetització de dones

Després de dos anys sense poder tirar endavant el programa per manca de finançament, el 2015 s'han pogut reprendre els cursos gràcies a la subvenció atorgada per l’Ajuntament de Cornellà. Aquest programa de capacitació i formació està adreçat a dones majors de 18 anys, de poblacions i barris de la Vall de Kathmandu. El programa comprèn classes d’alfabetització en llengua nepalesa i escriptura en alfabet sànscrit, així com la capacitació en regles bàsiques d’aritmètica i càlcul. Hola Fabiola.

Hola Fabiola, és un projecte adreçat a les dones immigrants que resideixen a Espanya, independentment de la seva procedència. La finalitat d'aquest projecte és que les dones que tenen uns coneixents molt baixos i deficitaris amb les noves tecnologies, amplien la seva formació. Es tracta de garantir a totes elles poder gaudir de tots els beneficis que les tecnologies poden oferir a les seves vides en la seva quotidianitat. També es poden beneficiar d'aquest projecte, les organitzacions i/o col·lectius que treballen amb dones immigrants, i així facilitar la seva inclusió dintre de la societat, ja que són ciutadanes de ple dret, però que de vegades es troben excloses per la ignorància dels serveis als quals hi poden accedir. – annarosello

Gitanas digitales. Lunes, 12 de octubre del 2015 Un grupo de mujeres de la asociación Voces Gitanas con la bandera gitana.

Gitanas digitales

Son gitanas, jóvenes y viven en diferentes barrios del área metropolitana de Barcelona, y han aprendido a reivindicarse públicamente como mujeres y como colectivo a través de las nuevas tecnologías. Comenzaron con un programa de radio a través de la red, Voces Gitanas, en el 2006, que se convirtió en asociación en el 2011, y en el vehículo para organizar talleres de formación en el manejo avanzado de ordenadores, de las redes sociales y del audiovisual específicos para mujeres. Hasta preparan un documental que verá la luz este noviembre: Samudaripen. El holocausto olvidado, sobre los miles de gitanos que murieron en los campos de concentración nazis. "El programa de radio quería dar voz a niñas de diferentes barrios. E-IGUALDAD (portal de l'Institut de la Dona per a la Societat de la Informació)


  1. nfloresbo Apr 27 2016
    Observareu que l'alfabetització que porten amb elles, és la bàsica. Llegir i escriure. Però he trobat molt interessant afegir aquesta web, ja que no hem d'oblidar que el primer pas per a utilitzar les xarxes és saber per una mateixa, llegir i escriure.