background preloader

Learning and This and That

Facebook Twitter

English Restart — English Restart. Practice your English NOW! Checklist for writing (public) Checklist (public) Strategier i engelska – när jag ändå håller på… Help before the national tests - Google Slides. In Favor of the Slow Learning Movement. We have been going kind of slow these days in room 235D.

In Favor of the Slow Learning Movement

Taking our time. Finding our groove, digging in, digging deeper. Talking more, asking more, and sometimes even relishing the calmer, quieter new us. Well, calm to an extent, this is after all 7th grade. It’s not that our curriculum disappeared. We have cut out the extra. We have cut down on the projects. We have cut down on whole class instruction. We have taken our time with a few things. Gone are all of the extra little projects that I would try to squeeze in just to make sure they understood. The projects we do now count for more standards. Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt? Källkritik blir allt viktigare ju mer vi växer med användare i de sociala medierna.

Hur kan man arbeta med källkritik på ett elevnära och konkret sätt?

En sanning kan snabbt få en massa delningar och likes utan att man ens har reflekterat över om det är sant. Någon man litar på har delat en nyhet och man delar den snabbt vidare utan att ens ha tittat på den själv. Så fungerar medierna idag och med likes-jagare är det lätt att man inte ens reflekterar över budskapet utan bara ser antal retweets eller likes som ett symbolvärde för innehållet. Nu ingår som tur är källkritik i flera ämnen men en fara med det är att det ses som ett moment som ska klaras av och visas på för att få betyg men jag skulle vilja drista mig till att vi måste väva in källkritiken i allt fler områden så det hela tiden finns med oss i vårt sätt att tänka lika självklart som att vi jobbar med strategier för läsning måste vi arbeta med ett tänkande för hur vi är kritiska. Var hittade du det, då? - Mia Smith. Informationssökningen är en del som behöver integreras i undervisningen lika mycket som andra delar av kursplanens innehåll.

Var hittade du det, då? - Mia Smith

Jag har bloggat om detta i flera inlägg förut, om digital läsförståelse, ett integrerat realiaprojekt och om det övergripande ansvaret för den digitala undervisningen. Jag tar mig dock friheten att lyfta nya exempel, eftersom det här ett område jag ofta för höra att lärare känner sig osäkra kring. Informationssökning kan kopplas in i vilket arbetsområde som helst, och när man väl fått kläm på grunderna är det lätt att skapa nya övningar. Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet. Jag har letat fram gamla nationella prov i engelska för C-delen och elevlösningar som är bedöma i det röda häftet för att kunna använda i undervisningen.

Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet

Att lära av gamla prov för att lyfta nivån på skrivandet. Konsten att ge strategier för att lyssna. Det pratas mycket om att vi lärare måste bli bättre på att ge eleverna modeller/strategier för att förstå hur de ska göra för att nå ett mål.

Konsten att ge strategier för att lyssna

Vi har pratat mycket om läsandet och även skrivandet med olika stöd för det och jag har även skrivit en del om det på LR-bloggen. Om du vill läsa dem hittar du dem här i arkivet. Jag tänkte i detta inlägg skriva lite om hur jag ger stöd för lyssnandet i klassrummet. Att lyssna är den förmågan som eleverna kan uppleva som mest stressande att utsättas för då man ofta bara får höra en gång. Det är en konst att ge strategier och vi måste börja delge varandra hur vi gör i våra klassrum för att utveckla vår undervisning och bedömning. Betygssamtal utifrån checklistan i ESP - Mia Smith. Som betygssättande lärare är man van vid att frågorna kommer strax före lucia. ”När ska vi ha betygssamtal?”

Betygssamtal utifrån checklistan i ESP - Mia Smith

Det eleverna i det läget vill veta är vilken bokstav de kommer kunna läsa sig till på pappret i kuvertet som skickas hem några veckor senare. Feed forward på gruppnivå - Mia Smith. Hur många gånger har vi lärare inte suttit sena kvällar (och nätter) med personlig, individuell feedback för att eleverna ska utveckla sitt skrivande, sitt tänkande och sitt lärande.

Feed forward på gruppnivå - Mia Smith

Och efter några timmar kommer väl den där tanken farande att det man skriver till en elev säkert skulle gagna flera elever. Anpassningsbank engelska. Noteringsunderlag Engelska delprov A åk9. 1455746838_oral-presentation-evaluation-chart. Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt Lärande. I vår undervisning ställs vi ständigt inför utmaningen att lära ut nya ord på ett effektivt och engagerande sätt.

Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt Lärande

Att introducera ord genom att läsa upp ordet, skriva upp ordet och försöka att förklara på bästa sätt vad ordet betyder, blir lätt tjatigt när det är många ord att ta sig igenom. Att visa bilder till underlättar, men finns det inget bättre sätt som gör eleverna mer delaktiga? Jo, med hjälp av en kooperativ fyrfältare!

Med en kooperativ fyrfältare får eleverna själva en chans att utveckla språket och sitt ordförråd, i samverkan med sina klasskompisar. Vi har provat denna övning i årskurs 3 med andraspråkselever med utmärkt resultat. Struktur: Karusellen – Kooperativt Lärande. I denna struktur kan du använda dig av varierade uppgifter och beroende på uppgiftens karaktär kan det vara samma uppgift på varje bord – så att grupperna hela tiden tar hjälp av vad de andra grupperna skrivit för att utveckla sitt tänkande för varje steg – eller olika uppgifter där de bygger vidare på vad förra gruppen skrev.

Välj en uppgift där det finns många svarsalternativ: Skriv talet 100 på olika sätt, skriv så många ord ni kan i en given ordklass, skriv ner så mycket ni kan om en person/plats/händelse. Karusellen kan användas både för att aktivera elevernas förförståelse, för att fördjupa förståelse, för att sammanfatta och repetera kunskapsområden eller för att få inspiration till nya lösningar. Inom det Kooperativa Lärandet kallas övningen Brainstorm Carousel. I boken Lyft språket Lyft tänkandet av Pauline Gibbons kallas denna övning Progressiv Brainstorming. Visa-enskild-publikation?_xurl_= Vad sysslar vi med på engelskan, egentligen? Att skriva en pedagogisk planering för språk tycker jag är svårt, just för att vi arbetar med alla färdigheter hela tiden.

Vad sysslar vi med på engelskan, egentligen?

How to improve your English - spraktrollet. Tipsbank.doc. Avsnitt 57 med Lotta Bohlin om förmågorna (big6), Tala som Ted och London Tou... Forskning pågår om skriftlig återkoppling i engelska. Karina Pålsson Gröndahl 1.

Forskning pågår om skriftlig återkoppling i engelska

Home - EUN Academy. Mall för bedömningsunderlag. Såhär i betygstider blir det många samtal kring bedömning. Hur genomför vi den, hur sammanställer vi den, hur tydliggör vi den för eleverna? Jag har alltid haft en egen mall, ett papper per elev, där jag samlar noteringar utifrån varje färdighet.

För några år sedan utvecklade mitt arbetslag en mall för skriftliga omdömen, vilken har en något mer utvecklad variant av den jag redan hade, och den använder jag fortfarande som mitt underlag. Varje elev har ett papper per termin, de sitter i en pärm. Metaforer som verktyg och ”8B’s vocabulary challenge” På sistone har jag tänkt mer och mer på att det här med glosor är ju rätt viktigt när man lär sig ett andra språk.

Språket är ju liksom byggt av ord. Exempel resonemang engelska. Activities for correcting writing in the language classroom. Språkprov enligt Lgr11 - vad bedömer vi och hur? - Mia Smith. Bedömning är ett hett ämne i svensk skola, men ändå dyker det regelbundet upp exempel på bedömning av saker som inte är kopplat till kursplanen. I det här inlägget vill jag visa hur jag lägger upp min bedömning i moderna språk och engelska på högstadiet.

Utgångspunkten för både undervisning och bedömning är kursplanerna och kommentarmaterialet därtill. Alla mina referenser i det här inlägget är kopplade till dessa texter. I båda kommentarmaterialen förtydligas grundsynen på vår undervisning. Short stories - two stars and a wish! Take a look at the film before Wednesday, please. Remember that you have to finish your first version on Wednesday. Exploring English: Shakespeare - British Council. Google Drive. Strategier – en viktig grund att stå på. Jag har funderat mycket på vad som utmärker min undervisning, och kommit fram till ordet strategier. Det finns tydligare i kursplanerna nu är tidigare, och jag nämner ordet på var enda lektion i språk jag har. Free English Test Online - EF Standard English Test.

Collaborative Learning Spaces: Classrooms That Connect to the World. Stapleless Book. Var tog gloslistan vägen (5): Hur tar man reda på hur stor elevens vokabulär ... Var tog gloslistan vägen? (4): Hur många ord måste eleverna faktiskt kunna? —... Något man får komma ihåg när man söker till gymnasiet är att de olika programmen kräver lite olika typer av engelska. Exempelvis skall naturelever kunna prata om grundläggande naturvetenskap på engelska, något som dock kräver direkt specialistkunskap ur vokabulärhänseende. För engelsklärare på gymnasiet kan det därför finnas anledning att tillsammans med karaktärsämneslärarna i respektive program sammanställa listor på begrepp som det är bra att känna till. Var tog gloslistan vägen? (3): Skall ordinlärning ske explicit eller implicit... Var tog gloslistan vägen? (2): Har vi tappat språkmetodiken? — LASSE_BJORKLUND. En dag för några år sedan åkte jag ut till Arlanda för att lyssna till ett antal föredrag som Skolverket arrangerade med anledning av att en ny läroplan, Gy11, skulle införas.

Världen i klassrummet. Mobile. Laura Candler's Cooperative Learning Resources. What children can do together today, they can do alone tomorrow. ~ Lev Vygotsky, 1962 Cooperative learning is a powerful teaching strategy that's more than just a passing fad. Research has shown that when implemented properly, students in cooperative learning classrooms outperform their peers in traditional classrooms. The key is knowing how to implement the strategies to foster interaction while making sure all students are held accountable. Helpful Cooperative Learning Pages. Blogging in the Classroom. 50 ways to use video in the classroom – EFL CLASSROOM 2.0. I will be travelling quite a bit this year to conferences and schools, speaking about a lifelong teaching passion - the use of video as an educational material. It is something I've promoted and developed many language learning ideas around - foremost through my work on EnglishCentral.

So enjoy these practical ideas for using this most "real" material with your students, Each idea has a recommended example - just click "View It". Also get this as a lecture presentation with examples HERE. Get all the 50 lists HERE. Getting results/feedback. Världen i klassrummet. File_download. Teaching speaking - Introductions. Engelska, textad. File_download. File_download. Engelsk matris+checklistor. 1.png (PNG Image, 713 × 784 pixels)

The Starr Spangled Planner: Kaboom! Possibly The Best Center Game Ever! Poesi och cirkelmodellen – en lysande kombination. Jag ser engagerade elever som sitter och småpratar vid borden Jag hör ett kreativt sorl i klassrummet och pennor som rispar mot papper Jag känner koncentrationen och arbetsron Det är så här det ska vara i en skola. Newspaper Peer Revision and Editing Checklist. Peer assessment-Mall för kamratrespons. Bedömningsmaterial i engelska åk 7-9 Kartläggning och bedömning Engelska Grun... 30-day-challenge – extramural engelska i fokus. Att googla – är det så enkelt? Advent Calendar, 7-9. Hanna Fjeld. Lady GaGa Poker Face Tutorial. Warm Ups « ESL Treasure. Lyricsgaps.com - Learn Languages Online - Exercises Listening - Fill in the gaps.

What is Democracy? With Danny Wallace - video. English Attack! Once Upon a Device: 20 Reading Activities & Apps. Webenglish. ENGLISH.