background preloader

ENERGIA

Facebook Twitter

Accés a energia
Energia renovable
Eficiència energètica

Enlairat tot 1. ¿Estamos preparados para la transición energética? Ante la creciente demanda de la ciudadanía, cada vez son más los países —y Gobiernos— que se unen al movimiento verde y apuestan por las energías renovables.

¿Estamos preparados para la transición energética?

Pero, a pesar de los esfuerzos de algunos Estados, el cambio no se está llevando a cabo lo suficientemente rápido como para cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. La transición a nivel mundial hacia una energía segura, asequible y sostenible que se aleje de los combustibles fósiles altamente contaminantes parece llevar cinco años estancada: nunca ha habido en la historia tantas personas con acceso a energía y, sin embargo, cada vez es más caro encender la luz o calentar el agua.

La transición energética que el planeta necesita aún no tiene un horizonte visible y, aunque los países del norte de Europa la lideren, muchos otros fallan a la hora de conseguir que sus sistemas sean sostenibles. Suecia lidera la transición energética a nivel mundial, seguida de cerca por Suiza, Noruega, Finlandia y Dinamarca. Your Questions About Food and Climate Change, Answered. 5 motius per menjar menys carn.

L’alimentació és decisiva per tenir un dia a dia més sostenible.

5 motius per menjar menys carn

I, de tots els aliments, el que té més incidència negativa sobre el medi és, de bon tros, la carn. Més exactament, la carn procedent de la ramaderia intensiva, que és la que es troba a la majoria de carnisseries. Sumat amb el transport i l’energia, el consum de carn suposa tres quartes parts del nostre impacte ambiental. Així ho explicàvem a “Les FAQ del consum conscient i transformador”. L’estudi de la Unió Europea “Consum i medi ambient”, del 2010 i actualitzat el 2012, sosté que aproximadament la meitat de la petjada ambiental derivada del consum alimentari és causada per les granges de vacum i que el consum de carn i productes lactis és responsable del 24% dels impactes de tot el consum (no només l’alimentari).

A més dels factors ambientals que recomanen reduir el consum de carn, també hi ha motius socials i de relacionats amb la salut. 1. ODS 7. WEO 2018. International Energy Agency The gold standard of energy analysis "Over 70% of global energy investments will be government-driven and as such the message is clear – the world’s energy destiny lies with decisions and policies made by governments.

WEO 2018

" Dr Fatih Birol, Executive Director, IEA The World Energy Outlook 2018 examines future patterns of a changing global energy system at a time of increasing uncertainties and finds that major transformations are underway for the global energy sector, from growing electrification to the expansion of renewables, upheavals in oil production and globalisation of natural gas markets. Across all regions and fuels, policy choices made by governments will determine the shape of the energy system of the future. WEO 2018 details global energy trends and what possible impact they will have on supply and demand, carbon emissions, air pollution, and energy access. Purchase reportPress releaseExecutive summary Next: Scenarios ▶

20150603 Proposta PN Transicio Energetica. 20170313 ResumConclusionsTransEnergEuropa. 20180606 LaTransicioEnergeticaEnUnMonCanviant. Cicle de reflexió “Tu tens l’energia, tu tens el poder. De ciutadans passius a prosumidors implicats”. Institut Català d'Energia. Un dels grans reptes que hem d’afrontar com a societat és la transformació del model energètic actual, per motius energètics, mediambientals i especialment, per motius socials.

Cicle de reflexió “Tu tens l’energia, tu tens el poder. De ciutadans passius a prosumidors implicats”. Institut Català d'Energia

El Pacte Nacional per a la transició energètica a Catalunya neix d’aquesta necessitat de construir un nou model energètic més net, distribuït i democràtic, que defineix com a objectiu un escenari energètic català basat al cent per cent en energies renovables en l’horitzó 2050. Per aconseguir aquest repte, la societat civil esdevé una peça clau. Cal construir solucions de manera col·lectiva, i per això és imprescindible explorar formats més participatius on es doni veu a la ciutadania. Així, gràcies al suport de la Fundació Obra Social la Caixa, l'Institut Català d’Energia organitza un cicle de reflexió sobre la transició energètica adreçat a la societat. Aquest constarà de dues conferències obertes al públic en general i tres sessions de treball de petit format.

Programa Cicle de debats. 20170504 infografia transicio energetica. Eixos. Institut Català d'Energia. 20170125 documentPNTE. Presentacio del pecac. jornada interna 20 n. 20170112 SeguimentPECAC Juny2016.