background preloader

Djurförsök

Facebook Twitter

Forska Utan Djurförsök. Vi är en forskningsstiftelse som sedan 1964 arbetar för att djurförsök ska ersättas med moderna djurfria metoder.

Forska Utan Djurförsök

Forska Utan Djurförsök är helt beroende av gåvor och arv. Vårt arbete har lett till att många djurförsök har kunnat ersättas, men mer forskning behövs! Foto: jlfoto.com Forska Utan Djurförsök finansierar forskning som leder till att djurförsök kan ersättas. Vi delar varje år ut anslag till forskningsprojekt, främst på universitet, för att utveckla djurfria metoder. Vi bedriver också politisk påverkan och ett viktigt informationsarbete, bl.a. genom att föreläsa på universitet och högskolor samt genom nyhetsbrev.

Nya effektiva metoder utvecklas Vårt forskningsstöd har bidragit till att påskynda utvecklingen av ett flertal nya metoder som ersatt djurförsök, t.ex. vid produktion av vacciner, diagnostik av olika sjukdomar och testning av läkemedel och andra produkter. Forska Utan Djurförsök har sitt kansli i Stockholm och är verksamma i Sverige. Mål och verksamhet. Organs-on-Chips. Microchips lined by human cells that could revolutionize drug testing and development Combining microfabrication techniques with modern tissue engineering, lung-on-a-chip offers an in vitro approach to drug screening by mimicking the complicated mechanical and biochemical behaviors of a human lung.

Organs-on-Chips

Försöksdjur.

Djurskydd i fokus

Djurförsök utan djur » Vetandets Värld i P1 » Podcast » Podtail. Forska utan djurfösök. University of Utah Investigation. For more than eight months in 2009, a PETA investigator worked undercover inside the laboratories of the University of Utah (the U) in Salt Lake City and documented miserable conditions for and terrible suffering of the dogs, cats, monkeys, rats, mice, rabbits, frogs, cows, pigs, and sheep confined there.

University of Utah Investigation

Our investigation revealed that mice and rats were caused to develop enormous tumors and painful, deadly illnesses. Rats and monkeys had holes drilled into their skulls in invasive brain experiments. The monkeys were locked in steel cages by themselves, kept constantly thirsty so that they would do what experimenters wanted just for a sip of water, and regularly immobilized in restraint chairs for experimental sessions. Sick and injured animals were denied veterinary care and left to languish and die.

Following our investigation, PETA filed a formal complaint with the U.S. The end of the shelter-to-lab pipeline in Utah was an enormous victory for animals. Djurförsök och det är fördelar för både människor och djur. Att använda djur i forskningen är ett problem för vissa, men de fördelar som de etiska, humana användning av försöksdjur för biomedicinsk forskning är enorma.

Djurförsök och det är fördelar för både människor och djur

Nästan alla stora medicinska genombrott inom de senaste 100 åren har uppnåtts genom forskning med djur. "Dessa djur är hjältar. AstraZeneca - Djurförsök & läkemedel. Animal Testing Perspectives. Djurförsök. Sök på www.djurförsök.info.

Man får söka på www.djurförsök.info det står :82 efter som gör så att det inte går – eeriksson65

Vanliga frågor och svar (FAQ) Livsmedel/vego Måste man inte äta kött för att få i sig all näring?

Vanliga frågor och svar (FAQ)

Nej, det behöver man inte. Om man som vegan äter en varierad kost så får man i sig det man behöver. Det enda ämne som bara finns i animaliska livsmedel är vitamin B12. Detta är ett livsnödvändigt ämne och därför är mycket av sojamjölken och havremjölken, som många veganer äter, berikad med B12. Vad äter en vegan? En vegan äter allt som kommer från växtriket; d.v.s. grönsaker, rotfrukter, baljväxter, nötter, säd, med mera. Vad gör ni mot halalslakt? Vi arbetar mot all typ av slakt. Vad är det för fel med att äta ägg?

Vartannat ägg på svenska kläckerier innehåller en liten tuppkyckling som är värdelös för äggindustrin. I det andra huvudsakliga systemet – frigående höns – hålls tusentals individer på stora golv inomhus, i ett eller flera våningsplan. Men om jag bara köper kravmärkta produkter, som kött och ägg? Det finns mer eller mindre skillnader för djuren i KRAV respektive konventionell produktion. Päls/kläder Fel. International Animal Rights Organisation. University of Utah Investigation. Forska Utan Djurförsök. I Sverige används i genomsnitt 2 714 djur i försök VARJE DAG.

Forska Utan Djurförsök

Det blir 990 000 djur per år (genomsnittet för åren 2004-2012). I vissa försök används djuren i veckor, månader eller år. Djurförsök används för en mängd olika ändamål, inte bara i medicinsk forskning och för att utveckla läkemedel. De används också för att testa kemikalier, för att producera biologiska produkter och i utbildning. I Sverige finns ca 300 anläggningar där djurförsök förekommer, främst på universitet och högskolor. Djurförsöksverksamheten är reglerad både av svensk lag och EU-direktiv. Det finns ingen statistik över hur många av djurförsöken som är plågsamma. Med mycket få undantag sitter försöksdjuren i små burar hela sina liv. Djurens Rätt.

Många av de försök som görs idag är plågsamma och medför ett stort lidande för djuren, vilket är oacceptabelt.

Djurens Rätt

Lidandet begränsas dock inte till själva försöket. Försöksdjurens livsmiljöer är i regel torftiga, med trånga utrymmen och brist på stimulans.


 1. faaaalix Feb 25 2015
  Djurförsök Organisationer för och mot Organisationer mot djurförsök: Peta är en stor grupp som är emot djurförsök och att äta djurkött. De har 3 miljoner medlemmar. Djurens rätt är en Svensk organisation som tar upp djurens alla rättigheter. Det är Sveriges största organisation som är mot djurförsök. Forskautandjurforsok.se är en svensk organisation som är mot djurförsök och som försöker forska fram andra metoder att forska fram t.ex. läkemedel. De flesta läkemedelsföretag och många djurforskningar använder sig av djurförsök. Nu börjar de flesta europeiska företag som har använt sig av djurförsök har flyttat djurförsöken till kina därför att kina har inte lika strikta regler.
 2. eeriksson65 Feb 23 2015
  Djurförsök fakta: I tusentals år har människor forskat på djur t ex den väl kända rymdhunden laika. Ungefär 2700 djur används i sverige varje dag och i ett år blir detta 990 000 djur, tänk detta är BARA i Sverige. I USA är över 100 miljoner djur testade på. 8-9 av 10 nya läkemedel dras tillbaka efter tester på människor eftersom de inte fungerar eller har allvarliga biverkningar som inte djurtesterna fångat upp. De djur som oftast används för djurförsök är möss, kaniner, hundar, illrar, fiskar och mm. Vi kollade på en tabell och det verkar som om att fiskarna används mest till djurförsök Djuren får tre smärtor: Smärtreflex, Smärtupplevelse och Lidande. Forskarna har tänkt på att det kan funka med 3D-modeller av hud, stamceller, organ på microchip och avancerade datormodeller. Forskningsinstitutet SP i Borås har precis kommit med i ett EU-samarbete för att utvärdera alternativa metoder. Under 1800-talet användes djurförsök framför allt i fysiologiska experiment. Levande djur skars upp och undersöktes i studier av hur organen fungerade. Det finns några som har forskat lite om ett chip som vi kan kolla på nu, Vi frågade ett par människor om vad de tyckte om djurförsök på skala 1-10, 1= för djurförsök, 10= emot djurförsök, genomsnittet av de här var 7,5 Djurförsök går inte alltid ut på att se om mediciner funkar på människor osv utan det handlar också om för de också som t ex att hitta mjölkmaskiner osv Med djurförsök menar man användning av djur för: • vetenskaplig forskning • sjukdomsdiagnos • utveckling och framställning av läkemedel eller kemiska produkter • undervisning, om användningen innebär att djuret avlivas, utsätts för operativt ingrepp, injektion eller blodavtappning eller om djuret riskerar att lida • andra jämförliga ändamål 2 av 10 läkemedel kan användas på en människa som har funkat på djuren det är inte många medel som funkar då
 3. eeriksson65 Feb 16 2015
  Vi frågade ett par personer och de fick säga på en skala 1-10 hur bra eller dåligt det var med djurförsök 1=bra 10=dåligt sedan räknade vi framgenomsnittet av allas och då blir det 7,5 ungefär
 4. sofie900 Feb 4 2015
  Om man ska använda djurförsök ska det bara göras med läkemedel som kan rädda liv och bota sjukdomar. INTE med kosmetika för då får djuren lida mer än vad det egentligen behövs.
 5. sofie900 Feb 4 2015
  Många sminkmärken testar sina produkter på djur. Märken som The body shop och Urban Decay gör det INTE.
 6. sofie900 Feb 4 2015
  Visste du det används över 990 000 djur i djurförsök i Sverige varje år? Eller att 8-9 av 10 nya läkemedel dras tillbaka efter tester på människor eftersom de inte fungerar eller har allvarliga biverkningar som inte djurtesterna fångat upp?
 7. eeriksson65 Feb 4 2015
  En bra sida är: www.djurförsök.info