background preloader

Djurförsök

Facebook Twitter

Om oss | Forska Utan Djurförsök. Vi är en forskningsstiftelse som sedan 1964 arbetar för att djurförsök ska ersättas med moderna djurfria metoder. Forska Utan Djurförsök är helt beroende av gåvor och arv. Vårt arbete har lett till att många djurförsök har kunnat ersättas, men mer forskning behövs! Foto: jlfoto.com Forska Utan Djurförsök finansierar forskning som leder till att djurförsök kan ersättas. Vi delar varje år ut anslag till forskningsprojekt, främst på universitet, för att utveckla djurfria metoder. Vi bedriver också politisk påverkan och ett viktigt informationsarbete, bl.a. genom att föreläsa på universitet och högskolor samt genom nyhetsbrev.

Nya effektiva metoder utvecklas Vårt forskningsstöd har bidragit till att påskynda utvecklingen av ett flertal nya metoder som ersatt djurförsök, t.ex. vid produktion av vacciner, diagnostik av olika sjukdomar och testning av läkemedel och andra produkter. Forska Utan Djurförsök har sitt kansli i Stockholm och är verksamma i Sverige. Mål och verksamhet. Organs-on-Chips. Microchips lined by human cells that could revolutionize drug testing and development Combining microfabrication techniques with modern tissue engineering, lung-on-a-chip offers an in vitro approach to drug screening by mimicking the complicated mechanical and biochemical behaviors of a human lung.

The paradigm used by pharmaceutical companies to discover and develop new drugs is broken. Clinical studies take years to complete and testing a single compound can cost more than $2 million. Meanwhile, innumerable animal lives are lost, and the process often fails to predict human responses because traditional animal models do not accurately mimic human physiology.

For these reasons, the pharmaceutical industry needs alternative ways to screen drug candidates in the laboratory. The Wyss Solution Wyss Institute researchers and a multidisciplinary team of collaborators seek to build and link 10 human organs-on-chips to mimic whole body physiology. Applications: Nature Biotech review. Försöksdjur.

Djurskydd i fokus

Djurförsök utan djur » Vetandets Värld i P1 » Podcast » Podtail. Forska utan djurfösök. University of Utah Investigation. For more than eight months in 2009, a PETA investigator worked undercover inside the laboratories of the University of Utah (the U) in Salt Lake City and documented miserable conditions for and terrible suffering of the dogs, cats, monkeys, rats, mice, rabbits, frogs, cows, pigs, and sheep confined there. Our investigation revealed that mice and rats were caused to develop enormous tumors and painful, deadly illnesses. Rats and monkeys had holes drilled into their skulls in invasive brain experiments. The monkeys were locked in steel cages by themselves, kept constantly thirsty so that they would do what experimenters wanted just for a sip of water, and regularly immobilized in restraint chairs for experimental sessions.

Sick and injured animals were denied veterinary care and left to languish and die. Following our investigation, PETA filed a formal complaint with the U.S. The end of the shelter-to-lab pipeline in Utah was an enormous victory for animals. Djurförsök och det är fördelar för både människor och djur. Att använda djur i forskningen är ett problem för vissa, men de fördelar som de etiska, humana användning av försöksdjur för biomedicinsk forskning är enorma.

Nästan alla stora medicinska genombrott inom de senaste 100 åren har uppnåtts genom forskning med djur. "Dessa djur är hjältar. Deras bidrag till upptäcka livräddande framsteg inom medicin och vetenskap-för både djur och människor, är enorm", säger Jon Klingborg, DVM, ordförande i California Veterinary Medical Association (CVMA) . "Tack vare det senaste århundradet av djurförsök har vi uppnått livräddande behandlingar för människor och djur. Utan djurförsök skulle miljontals hundar, katter, fåglar och husdjur vara död från mer än 200 sjukdomar, inklusive mjältbrand, valpsjuka, rabies, felin leukemi och hund Parvo virus, enligt amerikaner för medicinska framsteg (AMP), en ideell grupp som stöder ansvarsfull och human användning av djur i biomedicinsk forskning. AstraZeneca - Djurförsök & läkemedel. Animal Testing Perspectives. Djurförsök | Religion. Sök på www.djurförsök.info.

Vanliga frågor och svar (FAQ) | Djurrättsalliansen. Livsmedel/vego Måste man inte äta kött för att få i sig all näring? Nej, det behöver man inte. Om man som vegan äter en varierad kost så får man i sig det man behöver. Det enda ämne som bara finns i animaliska livsmedel är vitamin B12. Detta är ett livsnödvändigt ämne och därför är mycket av sojamjölken och havremjölken, som många veganer äter, berikad med B12.

Vad äter en vegan? En vegan äter allt som kommer från växtriket; d.v.s. grönsaker, rotfrukter, baljväxter, nötter, säd, med mera. Vad gör ni mot halalslakt? Vi arbetar mot all typ av slakt. Vad är det för fel med att äta ägg? Vartannat ägg på svenska kläckerier innehåller en liten tuppkyckling som är värdelös för äggindustrin. I det andra huvudsakliga systemet – frigående höns – hålls tusentals individer på stora golv inomhus, i ett eller flera våningsplan. Men om jag bara köper kravmärkta produkter, som kött och ägg?

Det finns mer eller mindre skillnader för djuren i KRAV respektive konventionell produktion. Päls/kläder Fel. Animal Equality | International Animal Rights Organisation. University of Utah Investigation. Djurförsök | Forska Utan Djurförsök. I Sverige används i genomsnitt 2 714 djur i försök VARJE DAG. Det blir 990 000 djur per år (genomsnittet för åren 2004-2012). I vissa försök används djuren i veckor, månader eller år. Djurförsök används för en mängd olika ändamål, inte bara i medicinsk forskning och för att utveckla läkemedel. De används också för att testa kemikalier, för att producera biologiska produkter och i utbildning. Djurförsöksverksamheten är reglerad både av svensk lag och EU-direktiv. Det finns ingen statistik över hur många av djurförsöken som är plågsamma.

Med mycket få undantag sitter försöksdjuren i små burar hela sina liv. Förbud mot kosmetikatester - men krav på djurtester av kemikalier Kosmetikatester på djur är förbudet inom EU och sedan mars 2013 finns ett förbud mot försäljning produkter med ingredienser som djurtestats efter detta datum. Just nu pågår mängder av djurtester för att undersöka giftigheten hos kemikalier. Vad gör Forska Utan Djurförsök? Forska Utan Djurförsök är en forskningsstiftelse. Djurförsök | Djurens Rätt. Många av de försök som görs idag är plågsamma och medför ett stort lidande för djuren, vilket är oacceptabelt. Lidandet begränsas dock inte till själva försöket. Försöksdjurens livsmiljöer är i regel torftiga, med trånga utrymmen och brist på stimulans.

En allt större del av djuren är genmanipulerade, och används som modeller för olika sjukdomstillstånd hos människan. Dessa djur är med andra ord designade för att utveckla sjukdomar. Detta innebär inte att vi är emot vetenskaplig eller medicinsk utveckling.