Οικονομικό πανεπιστήμιο Αθηνών

Facebook Twitter
Τεχνητή Νοημοσύνη Τεχνητή Νοημοσύνη Περιγραφή Καλωσήρθατε στις ιστοσελίδες του προπτυχιακού μαθήματος "Τεχνητή Νοημοσύνη" του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Πρόκειται για βασικό μάθημα του κύκλου "Βάσεις Δεδομένων και Διαχείριση Γνώσεων", το οποίο διδάσκεται το 5ο (χειμερινό) εξάμηνο. Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στην ευρύτερη περιοχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, με έμφαση στην επίλυση προβλημάτων με αναζήτηση σε χώρους καταστάσεων, την παράσταση γνώσεων και τη συλλογιστική, τη μηχανική μάθηση και την επεξεργασία φυσικής γλώσσας.
Περιγραφή Καλωσήρθατε στις ιστοσελίδες του μαθήματος "Βάσεις Δεδομένων" του Τμήματος Πληροφορικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το μάθημα διδάσκεται στο Δ' εξάμηνο των προπτυχιακών σπουδών του Τμήματος, είναι Υποχρεωτικό και ανήκει στον πυρήνα της Πληροφορικής. H σελίδα αυτή περιέχει μόνο την περιγραφή του μαθήματος. ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ) ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ)
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΒΑΣΕΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Αλγόριθμοι
Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++ (2010-11)
Προγραμματισμός Υπολογιστών με C++ (2011-12)]
Μεταγλωτιστές