background preloader

Ilmiöitä, teemoja, ainerajoja ylitäviä materiaalipankkeja

Facebook Twitter

ATS2020-hanke, jonka tavoitteena on laaja-alaisten taitojen oppimisen ja arvioinnin kehittäminen. Videot ja visualisoinnit - ilmasto-opas.fi. Viivi ja Wagner -sarjakuvat johdattelevat ilmastonmuutokseen liittyviin oppimistehtäviin, joihin vastaamisessa voi hyödyntää Ilmasto-opas.fi-verkkosivuston artikkeleita.

Videot ja visualisoinnit - ilmasto-opas.fi

Tehtävät sopivat lukion biologian ja maantieteen kurssien materiaaliksi. Sarjakuvilla on valtakunnallinen tulostus- ja monistuslupa opetuskäytössä vuoden 2020 loppuun asti. Kiitos, Juba! Tavoitteet Tavoitteena on, että opiskelijat tutustuvat ilmastonmuutoksen vaikutuksiin, sen hillintään ja siihen sopeutumiseen. Käyttö opetuksessa Tämä tehtäväkokonaisuus eli oppimisaihio toimii luokassa käytävän keskustelun pohjana.

Kuvat ja tehtävät ovat myös ladattavissa PDF-tiedostoina sarjakuvien alapuolella olevista linkeistä. Lukiokurssit: BI3, GE3 Ilmastonmuutoksen vaikutukset Suomessa ja Euroopassa Kuva ja tehtävät PDF-tiedostona >> Miten ilmastonmuutos vaikuttaa Suomen lämpötiloihin? Ilmastonmuutoksen hillintä. Materiaalit. Näytä kaikki Harjoitukset Kestävä kehitys Kesätyö Koulutus & ammatit Monikulttuurisuus Oppisopimus På svenska.

Materiaalit

Ilmastonmuutos arkistot - Lastenkirjainstituutti. Monialaiset. Repullinen vinkkejä Opas monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin.

Rio 2016

UNHCR. SKS vuotuisjuhlat: joulu. Ey-toimintatehtavat.pdf. Pakkomuuttajat turvaa hakemassa. Ylitämme rajoja esimerkiksi lomamatkalla tai muuttaessamme toiseen maahan.

Pakkomuuttajat turvaa hakemassa

Tämä on vapaaehtoista rajojen ylittämistä. Kun ihmiset joutuvat muuttamaan pakon takia paikasta toiseen, puhutaan pakkomuutosta. Muuton syynä voivat olla esimerkiksi sota, luonnonkatastrofit tai syrjintä, ja matka rajan ylitse hankala tai jopa hengenvaarallinen. Päästyään uuteen maahan pakkomuuttajat hakevat yleensä turvapaikkaa. Suomessa ja Euroopan unionissa turvapaikanhakijoiden määrä on ollut 2010-luvulla kovassa kasvussa. 1.

Vapaaehtoinen muuttoliike tarkoittaa sitä, että ihmiset muuttavat omasta tahdostaan joko maan sisällä tai valtion rajojen ulkopuolelle. Joskus ihmisten on erilaisten syiden takia pakko muuttaa. Kuva 1: Sudan on yksi maailman suurimmista pakkomuuttajien lähtömaista. Sivun alkuun ⇑ 2. Pakkomuuttajilla tarkoitetaan kaikkia ihmisiä, jotka joutuvat jättämään kotinsa pakon edessä. Vuonna 2014 pakkomuuttajista 1,8 miljoonaa eli turvapaikanhakijoina kotimaansa ulkopuolella. Sivun alkuun ⇑ 3. 4. Lh_alla_FI. Suomen Kotiseutuliitto. Suuri Löytöretki on verkkopeli, joka johdattelee oppilaat tutustumaan kotiseutuunsa, paikallishistoriaan ja lähiympäristöön.

Suomen Kotiseutuliitto

Oppilaat tuottavat itse peliin sisältöä ja luovat tarinoita – löytöretkiä – jotka muodostuvat sarjakuvien ja valokuva-albumien tapaan teksteistä ja kuvista. Lisäksi löytöretkiin voi lisätä tietovisoja ja kuva-arvoituksia. Tarinan päähenkilönä seikkailee oppilaiden itse luoma hahmo. Miten peliä voi käyttää? Peli on tarkoitettu pääasiassa alakouluikäisille ja se soveltuu useisiin eri kouluaineisiin: Historian tunnilla voitte tutustua paikalliseen historiaan ja suunnitella löytöretkiä opittuihin asioihin liittyen.

Löytöretkiä on mahdollista tehdä yksin, pareittain tai ryhmissä. Pelaaminen alkaa klikkaamalla sivun yläpalkista näppäintä ”Pelaa”. Pelissä voi löytöretkeillä myös Suomen kansallismaisemissa Kotonen-varpusen opastamana. Löytöretken tekeminen Löytöretkien luomiseen opettaja tarvitsee käyttäjätunnuksen, jonka saa Suomen Kotiseutuliitosta. Www.suuriloytoretki.fi. Ohjauksen materiaalia alakoulun opettajille. Kulttuuriperintökasvatusta alakouluille. Taikopeda - Oppaita opettamiseen. Ongelmaperustainen oppiminen, problem based learning eli PBL perustuu ajatukseen siitä, että oppimisen lähtökohtana voi käyttää ammatillisesta käytännöstä nousevia tilanteita ja ongelmia, joihin kaivataan ratkaisua.

Taikopeda - Oppaita opettamiseen

Oppimisessa yhdistetään siis teoreettista ja käytännöllistä ainesta. Ongelmalähtöistä opiskelua pidetään opiskelijaa motivoivampana ja oppimistulosten kannalta suotuisempana kuin perinteistä opettajajohtoista opetusta. Ongelmalähtöiselle opetukselle ja oppimiselle on tyypillistä todellisen elämän ongelmat ja tilanteet, siten opiskelijalle syntyy käsitys siitä kontekstista, johon tietoa tai osaamista on tarkoitus myöhemmin soveltaa. Myös opiskelijoiden itsensä asettamat kysymykset ja ongelmat voivat olla oppimistehtävien lähtökohtana. Ongelmalähtöisessä oppimisessa opetus voi tapahtua esimerkiksi 6-10 hengen pienryhmissä, joissa ongelmia käsitellään ryhmätyöskentelyn avulla. Ongelmalähtöinen oppiminen mahdollistaa eri alojen yhdistämisen opiskelussa. Kaikki menetelmäoppaat. Arjen sankarit Kaikki menetelmäoppaat - Monitaiteisuus Opas sisältää huomioita, vinkkejä ja esimerkkejä, kuinka suunnitella ja toteuttaa yhteisiä ja erillisiä taidetyöpajoja lapsille ja vanhuksille.

Kaikki menetelmäoppaat

Tavoitteena on madaltaa kynnystä käyttää niissä taiteen keinoja sekä ammattitaiteilijoiden avustuksella, että omaehtoisesti. Kantavana ideana on tutkia arjen sankaruutta tarinoiden avulla ja innoittamana. Kohderyhmä: varhaiskasvatus ja seniori-ikäiset, soveltaen alakoulu » Lataa opas Lue lisää: Arjen sankarit Ympäristö haltuun - opas luovaan ympäristön tutkimiseen Tämän oppaan monitaiteiset harjoitukset etenevät helpommista yksilötöistä kohti ryhmätyötaitoja vaativia tehtäviä. Opettajan oppaat ja kirjat. Opettajan oppaat ja kirjat/ Lärarguider och böcker Lähes kaikki materiaali on ilmaiseksi koulujen tilattavissa.Tilauslomakkeeseen Till beställningsblanketten Selaa muita ihmisoikeuskasvatusmateriaaleja kestävään kehitykseen tähtäävässä globaalikasvatuksessa(Avautumisen helpottamiseksi pdf-tiedosto kannattaa tallentaa ensin omalle tietokoneelle ja avata vasta sitten.

Opettajan oppaat ja kirjat

Klikkaa linkkiä hiiren oikealla napilla ja valitse "Tallenna kohde nimellä... " tai "Save link as... ") 1. Lapsen oikeudet toiminnallisesti - opas kasvattajalle OKM:n rahoittamassa Suomen UNICEFin koordinoimassa yhteishankkeessa 2012-2014 tuotettu opasOpasvihkonen tarjoaa kaikilla asteilla työskenteleville ohjaajille työpajarunkoja, joiden kautta voi aloittaa käsittelemään nykyelämän ilmiöitä oppilaiden arjesta tuttujen aihepiirien perhe-elämä, yhteisön uudet kaverit, asuinalue sekä lapsen työ kautta. Opasvihkonen sovellettavissa kaikille asteille (vain PDF) Opasvihkon Liite 5. 2.