ADHD/ADD

Facebook Twitter
ADHD i bilder. « Bloggmalplace’s Blog Det enda du behöver förstå för att greppa vad ADHD är. När en uppgift ska lösas vet ju alla att det är väldigt bra att vara fokuserad raka spåret mot målet. De flesta människor kan hålla igång två samtalsämnen samtidigt. Har man ADHD, som betyder uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet kan det vara några fler ämnen och trådar som tankarna hoppar emellan. Detta beror på att hjärnan ständigt söker stimulans för att den medfött har för låg aktivitetsnivå. Därför innehåller ett par ADHD-mediciner lätt centralstimulerande medel, för att höja hjärnans stimulansnivå till normal och impulssökandet avtar. ADHD i bilder. « Bloggmalplace’s Blog
Tema adhd - Aktuell forskning
Flickor och ADD - ADHD och ADD Flickor och ADD - ADHD och ADD Nyheter från Underlivet Länkar för kvinnor och andra intresserade med fokus på delar av den problematik som ofta blir undanskymd, dvs flickornas och kvinnornas diagnos och rätt till rimlig hjälp utan att behöva skrika ihjäl sig. Titeln är mer ironisk med tanke på att vårdens diskriminering bara pågått sedan urtiden. ADD & ADHD: Svårare för flickor
Teaching Students with ADHD (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder): Special Education Articles, Tips & Advice for ADD or ADHD Students Attention Deficit / Hyperactivity Disorder (ADHD) is characterized by impulsiveness, hyperactivity and a limited attention span. It was previously known as Attention Deficit Disorder (ADD). Treatment can include a combination of medication and behavior modification.

Teaching Students with ADHD (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder): Special Education Articles, Tips & Advice for ADD or ADHD Students

adhd-teaching-2006
Teaching Students with Attention Deficit Disorder Teaching Students with Attention Deficit Disorder Links to 40 Articles and Ebooks on Teaching Students with ADHD While I coach adults with ADD, not children, those adults often have children with Attention Deficit Disorder. ADD is the number 2 inherited genetic condition after height 80%. Hint to teachers, if a child has ADHD it's important the parents get screened for it too, if not for themselves for the benefit of their child. If mommy or daddy are in denial about their ADHD, their ADHD children will have worse outcomes at school and home, and it'll be harder for their teachers.
ADHDinfo.se Den här sidan vänder sig till dig som har fått reda på att du har ADHD. Eller ADD. Eller Damp. Här kan du få reda på saker du kan göra själv för att det ska bli lättare att koncentrera sig eller saker som andra kan hjälpa dig med. På den här sidan har vi också en del för dig som är förälder till ett barn med ADHD. Vi ger tips och råd som kan underlätta vardagen för familjen. ADHDinfo.se
Not everyone fits inside the box we call the classroom and classroom structures--students and teachers included. Learn to allow students to hang out of the box a little...and allow yourself to do the same, when appropriate. As a teacher, I am called to advocate, not judge; I am called to encourage, not predict; ADHD/Special Needs ... Misunderstood Kids Outside the Box! ADHD/Special Needs ... Misunderstood Kids Outside the Box!