background preloader

ADHD/ADD

Facebook Twitter

ADHD i bilder. « Bloggmalplace’s Blog. Det enda du behöver förstå för att greppa vad ADHD är.

ADHD i bilder. « Bloggmalplace’s Blog

När en uppgift ska lösas vet ju alla att det är väldigt bra att vara fokuserad raka spåret mot målet. De flesta människor kan hålla igång två samtalsämnen samtidigt. Har man ADHD, som betyder uppmärksamhetsstörning och hyperaktivitet kan det vara några fler ämnen och trådar som tankarna hoppar emellan. Detta beror på att hjärnan ständigt söker stimulans för att den medfött har för låg aktivitetsnivå. Därför innehåller ett par ADHD-mediciner lätt centralstimulerande medel, för att höja hjärnans stimulansnivå till normal och impulssökandet avtar. Annars finns det medicin (Strattera) som enbart hindrar signalsubstansen och tillika vakenhets- och stresshormonet Noradrenalin du producerar naturligt att försvinna för snabbt.

Vid ADHD tar man nästan ofrivilligt in allt på en gång. Har man ADHD är man alltid ofrivilligt mest fokuserad och motiverad av det man är intresserad av. Det är en balansgång att hantera sin ADHD. M.C Escher. Tema adhd - Aktuell forskning. Flickor och ADD - ADHD och ADD. Teaching Students with ADHD (Attention Deficit / Hyperactivity Disorder): Special Education Articles, Tips & Advice for ADD or ADHD Students. Adhd-teaching-2006. Teaching Students with Attention Deficit Disorder. If you find this page useful, please share it. Links to 40 Articles and Ebooks on Teaching Students with ADHD 8-10% of students in school have ADHD. These articles and ebooks will: help ADHD students learn more and with less struggle reduce the ADHD student's stress and ODD improve the whole classroom environment reduce the teacher's stress As someone who used to be a teacher for 5 years, and who's been an Adult ADHD coach since 2003, I prefer to focus on the practical vs. theoretical articles.

ADHD is the number two inherited genetic condition after height, 80%. Hint to teachers, if a child has ADHD, it's important the parents get screened for it too, if not for themselves, then for the benefit of their child. If mommy or daddy or both are in denial or mimimization about their ADHD, they will often be in denial or mimimization about their child's ADD. Quick Harvard Adult ADHD Screening Test, and 10 ways to manage adult ADHD. Many Adders with a high IQ go undiagnosed. ADHDinfo.se. ADHD/Special Needs ... Misunderstood Kids Outside the Box! Not everyone fits inside the box we call the classroom and classroom structures--students and teachers included. Learn to allow students to hang out of the box a little...and allow yourself to do the same, when appropriate. As a teacher, I am called to advocate, not judge; I am called to encourage, not predict; I am called to learn my subject--my students .

Students with ADHD cannot always change their behavior--I, as a teacher, can change mine. Learn to recognize the behaviors of the students with ADHD--see resource list for more specific information. To respect all students equally means to teach each student individually. The student who doodles during the lecture may be absorbing every word--learn to recognize and accept and adapt to the differences between visual, auditory, and kinesthetic learners. To teach students individually requires acknowledgement of how individuals think. The student with ADHD or other disabilities related to autism may think "visually. " Be kind and discreet. ADDitude.