background preloader

? 1 miljard ? hoe te besteden ? - Strategische Agenda 2025

Facebook Twitter

Bussemaker: “Veel meer docenten in hoger onderwijs”  18 mei 2015 “Dan heb ik het niet over tientallen of honderdtallen, dan heb ik het echt over fundamentele aantallen”, lichtte ze toe.

Bussemaker: “Veel meer docenten in hoger onderwijs” 

“En dat betekent dat onderwijs kleinschaliger georganiseerd kan worden, dat er tussen studenten en docenten weer veel meer contact kan komen en dat ook -wat ik heel belangrijk vind- de verbinding met de buitenwereld weer meer vorm kan krijgen. Iets meer idealisme in het onderwijs.” Aanbiedingsbrief bij nieuwe voorstel van studiefinanciering en een ambitieuze onderwijsagenda. Aanbiedingsbrief bij nieuwe voorstel van studiefinanciering en een ambitieuze onderwijsagenda. Aanbiedingsbrief bij nieuwe voorstel van studiefinanciering en een ambitieuze onderwijsagenda. Het studievoorschot. Het studievoorschot. Het studievoorschot. Budgettaire tabel. Budgettaire tabel. Budgettaire tabel. ScienceGuide - De oogst van Bussemaker - Jet heeft bijna €1 miljard voor de Lerarenagenda.

4 oktober 2013 - Jet Bussemaker heeft bijna €1 miljard voor de Lerarenagenda.

ScienceGuide - De oogst van Bussemaker - Jet heeft bijna €1 miljard voor de Lerarenagenda.

“Centraal staat een veel beter loopbaanperspectief voor de docent.” Ook komt de oogst van de Obama Summit nu binnen. De minister benadrukt in gesprek met ScienceGuide, dat haar agenda “niet van ons, in ons eentje is. Hij is niet alleen van OCW of alleen maar Haags. We zijn een jaar lang overal geweest, onderweg naar lerarengroepen en bijeenkomsten voor de invulling van de agenda met wat zij voor hun vak belangrijk vinden.” Op de conferentie van bijna ministers van onderwijs in Istanbul vorige week had Bussemaker allerlei elementen ook al met collega's uit de OECD landen kunnen bespreken.

Energie overdragen De Impulsdag die ScienceGuide met Eerst de Klas, Sirius, School aan Zet, het PBT en de Onderwijscoöperatie destijds organiseerde, had blijvende impact zo bevestigt Bussemaker. '150 miljoen niet gebruikt voor banen jonge leerkrachten' “Formeel is het geld naar werkgelegenheid gegaan, maar niet naar extra banen, zoals minister Bussemaker van Onderwijs beloofde,” zegt AOb-voorzitter Walter Dresscher.

'150 miljoen niet gebruikt voor banen jonge leerkrachten'

Er zijn hoogstens hier en daar ontslagen voorkomen. De onderwijsbond vermoedt dat de scholen het geld besteed hebben aan het betalen van premieverhogingen die niet door het ministerie werden vergoed. Eind 2013 stelde het ministerie van OCW een tijdelijk bedrag van 150 miljoen euro (waarvan 85 miljoen voor basisonderwijs) beschikbaar aan scholen. Dit leidde in 2014 echter niet tot een explosie in de vraag naar (jonge) leraren. Ministerie van OCW sur Twitter : "Minister Bussemaker wil graag in gesprek met studenten over de investering van 1 miljard,over communicatie en over de OV taskforce. #stuka"

Ministerie van OCW on Twitter: "Minister Bussemaker wil graag in gesprek met studenten over de investering van 1 miljard,over communicatie en over de OV taskforce. #stuka" OV-kaart op drijfzand. 13 oktober 2014 - Het ‘student uit de spits’ project van OCW begint met een merkwaardige Task Force als aftrap.

OV-kaart op drijfzand

“Haagse veronderstellingen die op drijfzand zijn gebouwd,” noemt VH-voorzitter Thom de Graaf de voorzetten die hij vanuit OCW en de Kamer hoort tot nu toe. De ministerraad stelde vrijdag jongstleden een nieuwe organisatie in: een Task Force die het ‘beter benutten’ van het OV door studenten moet organiseren. Einddoel is een bezuiniging van €200 miljoen op het ‘reisproduct’ dat de studenten van MBO, HBO en WO in het kader van het studievoorschot wordt beloofd als voortzetting van de huidige OV-kaart. Voorzitter en enig lid Deze ‘taskforce Beter Benutten Onderwijs en Openbaar Vervoer’ kent volgens het kabinet “vertegenwoordigers van onder andere studenten en scholieren, onderwijsinstellingen, openbaarvervoerbedrijven en decentrale overheden”, die meehelpen zulke kostenbesparingen te bedenken en uit te zetten.

Waar komt dat miljard van Bussemaker vandaan? Minister Bussemaker rekent nogal optimistisch.

Waar komt dat miljard van Bussemaker vandaan?

Ze stelt keer op keer dat het studievoorschot ‘maximaal 1 miljard euro’ per jaar oplevert. Maar eigenlijk is de winst een stuk lager. Het is intussen genoegzaam bekend: het kabinet maakt een einde aan de basisbeurs. Maar hoeveel geld levert dat uiteindelijk op? De ‘opbrengst’ van het studievoorschot loopt op tot 920 miljoen euro per jaar, volgens een tabel van het ministerie. Waar komt dat miljard van Bussemaker vandaan? Minister Bussemaker rekent nogal optimistisch.

Waar komt dat miljard van Bussemaker vandaan?

Ze stelt keer op keer dat het studievoorschot “maximaal 1 miljard euro” per jaar oplevert. Maar eigenlijk is de winst een stuk lager. ​Waar komt dat miljard van Bussemaker vandaan? 30 januari 2015 15.06 door HOP, Bas Belleman Aantal keer bekeken: 444 WEB ONLY Minister Bussemaker rekent nogal optimistisch.

​Waar komt dat miljard van Bussemaker vandaan?

Ze stelt keer op keer dat het studievoorschot “maximaal 1 miljard euro” per jaar oplevert. Dat miljard van Bussemaker wordt nu al minder. Minister Bussemaker rekent nogal optimistisch.

Dat miljard van Bussemaker wordt nu al minder

Ze stelt keer op keer dat het studievoorschot “maximaal 1 miljard euro” per jaar oplevert. Maar eigenlijk is de winst een stuk lager. Het is intussen genoegzaam bekend: het kabinet maakt een einde aan de basisbeurs. Izaak Dekker sur Twitter : "Conclusie van de #HOtour gister: het 'Bussemaker-miljard' wordt op deze 5 speerpunten ingezet #onderwijs2032. UC Roosevelt sur Twitter : "Interesting, how the #hotour underscores our priorities: student-centered teaching, bildung, undergraduate research. Geen basisbeurs, geen beter onderwijs.

Lang niet alle studenten die de basisbeurs mislopen, krijgen daar beter onderwijs voor terug.

Geen basisbeurs, geen beter onderwijs

Maar dat was wel de afspraak die minister Bussemaker maakte om genoeg steun te vinden voor haar leenstelsel. Het was een heet hangijzer in de aanloop naar het vorig jaar gesloten leenstelselakkoord: wat te doen met studenten die vanaf september 2015 geen basisbeurs meer krijgen? 32_Factsheet_1_miljard.pdf. VSNU 32 Factsheet 1 miljard. VSNU factcheckt OCW. 17 juni 2015 - De VSNU betwijfelt nu openlijk de uitspraak van minister Bussemaker dat €1 miljard extra komt uit het studievoorschot.

VSNU factcheckt OCW

De universiteiten presenteren een factsheet, die toont dat er maar structureel €236 miljoen overblijft. Bovendien is men inmiddels erg sceptisch over de opbrengsten uit de OV-kaart. Een jaar na het leenstelselakkoord komt de VSNU met een factsheet over de opbrengsten van het studievoorschot. VSNU twijfelt aan de 1 miljard van Bussemaker. De vereniging van universiteiten (VSNU) twijfelt openlijk aan de bewering van onderwijsminister Jet Bussemaker dat er 1 miljard euro vrij zou komen door het studievoorschot. Jet Bussemaker verwacht dat de vervanging van de basisbeurs door het studievoorschot 1 miljard euro zal opleveren.

Dit geld zou de overheid vervolgens direct in de kwaliteit van het onderwijs investeren. Kamer eist opheldering over investeringen leenstelsel. Wat levert dat leenstelsel nu écht op? Kamerleden zijn het spoor bijster en vragen minister Bussemaker van Onderwijs hoeveel extra geld hogescholen en universiteiten nu werkelijk krijgen. Een miljard extra voor het hoger onderwijs. Dat is de mantra waarmee minister Bussemaker van Onderwijs de pijn van het verlies van de basisbeurs verzacht. Studenten en Tweede Kamer bezorgd over leenstelsel-investeringen - Interstedelijk Studenten Overleg - Vertegenwoordigt studerend Nederland. Studenten en Tweede Kamer bezorgd over leenstelsel-investeringen - Interstedelijk Studenten Overleg - Vertegenwoordigt studerend Nederland. Het is echt onderwijsgeld. 8 juli 2015 - “Met deze Strategische Agenda wil ik voorkomen dat de opbrengsten van het studievoorschot besteed worden aan zo maar een interessant onderzoekslab.”

Bussemaker legt uit waarom ze een Strategische Agenda heeft gemaakt. “Ik wil studenten die nu hun basisbeurs verliezen onder ogen kunnen komen.” Jet Bussemaker gaf na afloop van de presentatie van de Strategische Agenda Hoger Onderwijs een interview aan ScienceGuide. ScienceGuide - De contouren van een strategie. 24 juni 2015 - 4000 extra docenten, HO-instellingen die zich meer moeten profileren op hun onderwijsmodel, een experiment met flexstuderen, hoogleraren met onderwijsspecialisaties en beurzen voor onderwijsinnovaties. De hoofdpunten van OCW’s Strategische Agenda krijgen vorm.

De HO-tour zit er op en OCW heeft op basis daarvan een HO-strategie geformuleerd. De Strategische Agenda Hoger Onderwijs voor de periode 2016-2020 gaat binnenkort naar de Ministerraad. Minister Bussemaker hoopt deze begin juli officieel te kunnen presenteren. ScienceGuide heeft de hoofdlijnen uit de plannen kunnen inzien. Frans van Heest sur Twitter : "Ik kon al wat uitkomsten van de strategische agenda van Bussemaker inzien. Zo wil zij 4000 extra docenten aanstellen. SER diept HO-strategie uit. 22 juni 2015 - Nog voor de Strategische Agenda Hoger Onderwijs is verschenen, heeft minister Bussemaker aan de SER gevraagd om deze verder uit te werken.

Door het kabinet wordt nadrukkelijk gevraagd om de rol van het hoger onderwijs voor de 21e eeuwse arbeidsmarkt verder uit te werken. Het kabinet brengt in juli 2015 de Strategische Agenda Hoger Onderwijs en Onderzoek uit. Bezuinigen? De RU is rijk!

Presentatie strategische agenda 7 juli 2015

Harm de Jong sur Twitter : "Minister @MinOCW presenteert Strategische Agenda. Trouw, Volkskrant, Telegraaf, NRC: allemaal (!) sceptisch over realisme van plannen." 'Sommige studenten hebben pech' ScienceGuide - Kamer diept Strategische Agenda uit. 13 juli 2015 - “Wij gaan niet alleen praten met de usual suspects, we willen echt de diepte in.”

Michel Rog en Pieter Duisenberg hebben het initiatief genomen om de Strategische Agenda verder uit te diepen. In een tweedaagse hoorzitting wordt onderzocht of deze agenda het hoger onderwijs echt beter gaat maken in 2025. OCW kraakt VSNU-rekenmeesters. OCW blijft halsstarrig. Kanttekeningen bij de 4000 docenten. Een miljard euro en vierduizend docenten. !