background preloader

Huis voor Klokkenluiders - House for Whistleblowers

Facebook Twitter

TK-lid #RonaldvRaak nam initiatief #wetsvoorstel #klokkenluiders & verdedigt zijn kindje met verve in @EersteKamer. O.a onze @lindavoortman achter de kabinetstafel in de Eerste Kamer over wetsvoorstel huis voor #klokkenluiders. De indieners van initiatief #Klokkenluiders achter regeringstafel @EersteKamer. Ze zijn er niet eens allemaal □ FNV blij met Huis voor Klokkenluiders - FNV. Jens van den Brink (@JensvandenBrink) Zoeken in adviezen. Zoeken als u het zaaknummer weet Zoekt u een advies, waarvan u het zaaknummer weet, vul dan in het zoekveld alleen dit zaaknummer in.

Zoeken in adviezen

Bijvoorbeeld: W12.13.0220. Zoeken naar meerdere adviezen Kent u het zaaknummer niet of wilt u zoeken naar meerdere adviezen met hetzelfde onderwerp, dan krijgt u het beste resultaat als u zoektermen gebruikt. U kunt op meerdere woorden tegelijk zoeken door in het zoekveld deze woorden in te vullen. Zoekopdracht verfijnen U kunt uw zoekopdracht vervolgens verfijnen door meer zoektermen te gebruiken. Zoeken op zoektermen naar een specifiek advies U bent op zoek naar het advies dat gaat om de invoering van de Jeugdwet, die voorziet in een bestuurlijke en financiële decentralisatie van alle ondersteuning, hulp en zorg bij opgroeien en opvoeden naar gemeenten. Voortzetting debat over Wet Huis voor klokkenluiders. 10 februari 2016 De Eerste Kamer heeft dinsdag 9 februari 2016 het debat over de Wet Huis voor klokkenluiders voortgezet.

Voortzetting debat over Wet Huis voor klokkenluiders

De behandeling van dit initiatiefwetsvoorstel werd aangehouden op 20 mei 2014, om de initiatiefnemers en de gelegenheid te geven zich nader te beraden over de door de Eerste Kamer geuite bezwaren. Dat beraad heeft ertoe geleid dat de initiatiefnemers op 11 december 2014 een novelle bij de Tweede Kamer hebben ingediend. In deze novelle wordt gevolg gegeven aan de toezeggingen die aan de Eerste Kamer zijn gedaan en tegemoet gekomen aan bezwaren die eerder door een aantal fracties in de Tweede Kamer waren gemaakt. Op dinsdag 16 februari 2016 wordt over het wetsvoorstel en de novelle gestemd. Serie vragen Senator Van Bijsterveld (CDA) betoogde in het debat dat het wetsvoorstel meer duidelijkheid schept over de advies- en de onderzoeksfunctie van het Huis en de bevoegdheden ten aanzien van de publieke en private sector. Stemming 'Huis voor Klokkenluiders' opnieuw uitgesteld. AD.nl gebruikt cookies en vergelijkbare technologieën ("cookies") onder andere om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Stemming 'Huis voor Klokkenluiders' opnieuw uitgesteld

Ook kunnen we hierdoor het gedrag van bezoekers vastleggen en analyseren en daardoor onze website verbeteren. Cookies van onszelf en van derden kunnen worden gebruikt om advertenties te tonen en artikelen aan te bevelen op AD.nl die aansluiten op uw interesses. Ja, ik accepteer cookies. Derde termijn en hoofdelijke stemming wet Huis voor #Klokkenluiders op 1 maart 2016. Eerste Kamer der Staten-Generaal - Dinsdag 1 maart 2016, plenaire vergadering. Motie-Bikker c.s. over bredere bescherming #klokkenluiders dan alleen werknemers @EersteKamer. Gert RiphagenさんはTwitterを使っています: "Motie-Bikker c.s. over bredere bescherming #klokkenluiders dan alleen werknemers @EersteKamer. Klokkenluiderswet roept weerstand op bij juristen. Cookies op BNR De Telecommunicatiewet verplicht FD Mediagroep (waarvan BNR onderdeel is) om gebruikers van haar websites te informeren over cookies en toestemming te vragen voor het gebruik van deze cookies.

Klokkenluiderswet roept weerstand op bij juristen

FD Mediagroep maakt gebruik van cookies om de website BNR.nl goed te laten functioneren en het gebruik van de website te analyseren en te kunnen verbeteren. FD Mediagroep en derde partijen verzamelen via cookies informatie over uw bezoek aan BNR.nl en uw persoonlijke interesses, onder meer om advertenties aan te passen aan uw interesses. Verder maken social media partijen gebruik van cookies, zodat u als bezoeker content van BNR.nl kunt delen met anderen. Meer over het cookie gebruik op de websites van FD Mediagroep leest u in het Cookie- en privacybeleid FD Mediagroep. U kunt alleen gebruik maken van de website BNR.nl als u akkoord gaat met de cookies.

Anja Hoffmans (@AnjaHoffmans) Jens van den Brink (@JensvandenBrink) Media Report : Huis voor de Klokkenluiders zou klokkenluiden wel eens veel lastiger kunnen maken. We hebben op Media Report al verschillende keren aandacht besteed aan het wetsvoorstel ‘Huis voor de Klokkenluiders’ (zoals bijvoorbeeld recent), dat de positie van klokkenluiders zou moeten versterken.

Media Report : Huis voor de Klokkenluiders zou klokkenluiden wel eens veel lastiger kunnen maken

Het voorstel ligt nu voor in de Eerste Kamer (update; het is inmiddels door de eerste Kamer heen). We waarschuwden eerder al dat dit voorstel wel eens averechts zou kunnen werken. Vandaag verscheen in de Telegraaf een interessant artikel van de hand van Ariane Kleijwegt, waarin dit kritische geluid vanuit verschillende kanten valt te horen (waaronder van ondergetekende). ’Klokkenluider monddood’ Den Haag door Ariane Kleijwegt De weg lijkt vrij voor het Huis voor Klokkenluiders, waar vandaag over gestemd wordt in de senaat.

’Klokkenluider monddood’

Maar juristen twijfelen of het Huis niet averechts zal werken en klokkenluiders in plaats van gehoord monddood maakt. FreezePage: Telegraaf - Den Haag dreigt klokkenluider monddood te maken - De Telegraaf - Blendle. Het nieuwe 'Huis voor Klokkenluiders' maakt klokkenluiders monddood in plaats van gehoord. (door @arianekleijwegt) Eens kritische blik op dat Huis ipv gejubel. Dus als iemand de klok luidt zorgt het 'Huis voor #Klokkenluiders' dat niemand weet waar de klepel hangt? Huis voor Klokkenluiders. Eerste Kamer Vandaag vindt in de Eerste Kamer een hoofdelijke stemming plaats over het initiatiefvoorstel Wet Huis voor klokkenluiders. inwerkingtreding Indien het initiatiefvoorstel-Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein Wet Huis voor klokkenluiders (33.258) tot wet is of wordt verheven en die wet in werking treedt, treedt deze wet op hetzelfde tijdstip in werking.

Huis voor Klokkenluiders

Bij het maken van wetten is niet zozeer de wet zelf als wel de ontstaansgeschiedenis interessant 1. Het begon met een nieuw initiatiefvoorstel van Ronald van Raak (SP), Fokke (PvdA), Koşer Kaya (D66), Segers (CU), Thieme (PvdD), Klein (Klein) en Voortman (GL). Opvallende afwezigen zijn de VVD en het CDA. Eerste Kamer gaat akkoord met Huis voor Klokkenluiders. Waarom cookies?

Eerste Kamer gaat akkoord met Huis voor Klokkenluiders

Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat bijvoorbeeld je locatie- en taalinstellingen worden onthouden. Daarnaast houden ze bij het online winkelen je digitale winkelwagentje bij. Ook kunnen websitehouders dankzij cookies zien hoe vaak hun sites - en welke pagina's - door bezoekers worden bekeken. Dikke meerderheid voor Huis voor #Klokkenluiders. Nul keer 'tegen' gestemd. (66-0)

Voor de novelle ook 66-0. #Klokkenluiders. Wet Huis voor Klokkenluiders unaniem goedgekeurd @EersteKamer - motie wettelijke benadeling bescherming ook, motie nemo tenetur aangehouden. Eerste Kamer akkoord met Huis voor Klokkenluiders Eindelijk! @Piratenpartij #klokkenluiders. @piratenpartij Om ze te beheersen, te brainwashen, of uit te roeien ? Eerste Kamer akkoord met speciale klokkenluiderswet. Nieuws Een initiatiefwetsvoorstel van SP, PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, Partij voor de Dieren en 50Plus om te komen voor een regeling om klokkenluiders beter te beschermen is de Eerste Kamer gepasseerd.

Eerste Kamer akkoord met speciale klokkenluiderswet

De wet, getiteld ‘Huis voor Klokkenluiders’ creëert een zelfstandig bestuursorgaan en regelt de scheiding van advies en onderzoek en specifieke onderzoeksbevoegdheden voor de publieke sector en de private sector. Ook geeft de wet kaders aan rond de samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM), markttoezichthouders en inspecties of andere bevoegde instanties en de reikwijdte van de rechtsbescherming. Beschermt de Wet Huis voor Klokkenluiders wel echt?

Huis voor Klokkenluiders: een etalage met beperkte winkel - Piratenpartij. Op 1 juli treedt de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking.

Huis voor Klokkenluiders: een etalage met beperkte winkel - Piratenpartij

Organisaties met meer dan vijftig medewerkers moeten dan over een interne meldregeling beschikken. De wet komt voort uit de jarenlange discussie over de positie en rechtsbescherming van klokkenluiders. Iedereen kent de situatie van bouwfraude-klokkenluider Ad Bos, die uiteindelijk zijn dagen werkloos moest slijten in een camper en pas jaren later een coulance-uitkering ontving van de Staat. Of van Fred Spijkers, die in de jaren 80 van de vorige eeuw een misstand aankaartte bij defensie, waar het ging om ondeugdelijke oefenmijnen. Ook Fred Spijkers procedeert dertig jaar na dato nog steeds tegen de Staat. Of van Paul Schaap, de klokkenluider van de kerncentrale in Petten, die jarenlang streed voor zijn rechten. In 2004 richtte ik samen met Ad Bos de stichting Moreel Besef op. Eindelijk, na vele jaren, aangestuurd en vooral geformuleerd door het Ministerie van BZK, ligt de Wet er, maar wat is er overgebleven van de idealen?

Huis voor klokkenluiders: advies bij werkgerelateerde misstand. Google Maps. Paul Loven. Marcel Oomens. Het Huis voor Klokkenluiders is vandaag geopend. Blok: "we zijn daarmee de 1e in Europa."