background preloader

Bestuur

Facebook Twitter

Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek. Naam, Zetel en Duur Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek.Zij heeft haar zetel te Leersum.

Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek

Doel Artikel 2 De stichting heeft ten doel: de onderwijsjournalistiek in Nederland te stimuleren, teneinde bij te dragen aan de kwaliteit van het debat over onderwijs, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het instellen van een prijs voor onderwijsjournalistiek en alle middelen die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.De stichting heeft geen winstoogmerk. Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek. Naam, Zetel en Duur Artikel 1 De stichting draagt de naam: Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek.Zij heeft haar zetel te Leersum.

Stichting Stimulering Onderwijsjournalistiek

Doel Artikel 2 De stichting heeft ten doel: de onderwijsjournalistiek in Nederland te stimuleren, teneinde bij te dragen aan de kwaliteit van het debat over onderwijs, en voorts al hetgeen met het vorenstaande rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het instellen van een prijs voor onderwijsjournalistiek en alle middelen die tot het doel bevorderlijk kunnen zijn.De stichting heeft geen winstoogmerk.

Bestuur. ? harm noordhof (@i_harm) Pieter Leenheer (@Pasternak1960) LinkedIn penningmeester & Editorial Project Manager at NRC Handelsblad. Dick van Eijk - VVOJ. Biografie Dick van Eijk is ruim twee jaar chef economie bij NRC Handelsblad.

Dick van Eijk - VVOJ

Voordien bekleedde bij die krant diverse functies, waaronder algemeen verslaggever, portefeuillehouder verkeer en ruimtelijke ordening op de redactie binnenland, en chef internet. Naast de dagelijkse verslaggeving ontdekte hij begin jaren negentig dat je met een database interessante dingen kon doen in de journalistiek. Dit werd voor het eerst voor iedereen zichtbaar in de krant bij de Tweede Kamerverkiezingen van 1994, toen analyses met database- en kaartprogramma resulteerden in een pagina met allerlei geografische weergaven van de uitslagen – tegenwoordig standaard op de dag na verkiezingen.

Van Eijk werd daarmee een van de pioniers van Computer Assisted Reporting in Europa. Vóór hij bij de krant in dienst kwam, werkte Van Eijk als freelancer. Nico kussendrager (@NKussendrager) Journalistiek-icoon Nico Kussendrager vertrekt – Trajectum. Er zijn maar weinig journalisten die het ‘Basisboek Journalistiek’ niet hebben gelezen.

Journalistiek-icoon Nico Kussendrager vertrekt – Trajectum

Een van de schrijvers van het boek is HU-docent Nico Kussendrager. Op 18 juni gaat hij na dertig jaar trouwe dienst met pensioen. Het einde van een tijdperk. Al in 1969 maakt Kussendrager zijn entree als student op de School voor Journalistiek (SvJ), de start van zijn journalistieke loopbaan. Vanaf 1972 werkt hij als redacteur internationale economie en redacteur buitenland bij dagblad Trouw. Al snel ontdekt hij twee dingen: lesgeven is een vak, en studenten journalistiek doceren is nog leuker dan zelf schrijven.

VolgeplandHet is begin juni en Kussendrager heeft net zijn laatste hoorcollege ‘Foreign Affairs’gegeven. Als Kussendrager eind juni niet meer naar de School voor Journalistiek hoeft te komen, stopt hij niet met werken. TanzaniaHet leukste aan het werk op de SvJ vond Kussendrager het contact met de studenten en z’n collega’s. Nico Kussendrager soort van met pensioen. Cocma - Stichting Onderwijsfonds. Kwaliteit verdient een beloning De jaarlijkse COCMA Onderwijsprijs bedraagt maximaal € 5000,- en is bedoeld voor personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het hoger deeltijdonderwijs in Nederland, of binnen dat onderwijs een opvallende prestatie hebben geleverd.

Cocma - Stichting Onderwijsfonds

Te denken valt aan: uitzonderlijke studieprestaties in de vorm van bijvoorbeeld een scriptie, een opvallende onderwijsprestatie van een docent, een waardevolle aan het deeltijdonderwijs gerelateerde publicatie in de vorm van een artikel, rapport, boek, film, video, DVD etc., een maatschappelijke prestatie waardoor het deeltijdonderwijs bevorderd wordt, bijvoorbeeld een wetsvoorstel of een emancipatieproject voor allochtonen in het deeltijdonderwijs, vernieuwende initiatieven voor kwaliteitsverbetering, inrichting, toegankelijkheid of internationalisering van het deeltijdonderwijs. Bij twijfel over de haalbaarheid van de voordracht kan via het emailadres vooraf nadere informatie worden verkregen. Leden van de raad. Leden van de raad. Onderwijsraad (Onderwijsraad) Rob schuur (@robschuur1)

Kristel Baele (@kribae) College van Bestuur: EUR.nl - Baele. College van Bestuur: EUR.nl. Raadplegen register (organisatie) / Browse register (organisation): EUR.nl. Gert biesta (@gbiesta) René Kneyber (rkneyber) FerryHaan (@FerryHaan) Steven ten Have (@SteventenHave) Sofyan Mbarki (@sofyan_mbarki) Sietske Waslander (@S_Waslander) Nieuwe interim secretaris-directeur Onderwijsraad. Nieuwe interim secretaris-directeur Onderwijsraad. Cees van 't Veen (@ceesvantveen) Adviesraad - www.not-online.nl. Ruim een kwart van de NOT bezoekers komt voor ons inhoudelijk programma, dat wordt samengesteld door onze gespecialiseerde Adviesraden & Onderwijspanel.

Adviesraad - www.not-online.nl

Adviesraden Onze adviesraden zijn verdeeld in drie verschillende segmenten: Leermiddelen & Materialen, Management, Advies & Organisatie en tot slot Bouw, Facilitair & Inrichting. Hieronder vind je wie er zijn aangesloten bij de adviesraden. De Balie. Medewerkers. Yoeri Albrecht (@YoeriAlbrecht) Jolanda beyer (@JolandaBeyer) Mirthe (@MirtheEmily) Ianthe Mosselman (@Ianth) Tim Wagemakers (@TimSW) » ANBI info. Algemene informatie Het kantoor van Stichting Democratie en Media is gevestigd op De Lairessestraat 129 hs, 1075 HJ te AmsterdamStichting Democratie en Media is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 41197532Het RSIN nummer van Stichting Democratie en Media is 009723304Stichting Democratie en Media is door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI)Stichting Democratie en Media is lid van de FIN-Vereniging van Fondsen in Nederland.

» ANBI info

Raad van Toezicht en Bestuur Stichting Democratie en Media heeft een Raad van Toezicht en een statutair bestuurder/directeur, mevrouw N.R. Venema. De bestuurder is eindverantwoordelijk voor het beleid en de realisatie van de doelstellingen van de stichting. De samenstelling van de Raad van Toezicht is per 1 januari 2016: Dhr. Adviseurs. Democratie en Media (@sdm_online) Nienke Venema (@Venema) Alex Brenninkmeijer (@BrenninkmeijerA) Home - TopiaTeam. TopiaTeam (@TypeTopia) Romer van Bavel (@RomerVanBavel) Wegwijs in onderwijs - Home. Wegwijs in onderwijs - Over Noordhoff Uitgevers > Management. Wegwijs in onderwijs - Over Noordhoff Uitgevers > Management. Marchien van Doorn (@Marc20100) Paul Ankoné (@PaulAnkon) Reinout van Tuyll (@RvTuyll) Jannes Hessels (@janneshessels) Monique Plantinga (@MoniquePauline)