background preloader

6. Kirkon virat

Facebook Twitter

Yleisen kirkkohistorian l hteet ja tutkimus (Toim. Jaakko Olavi Antila & Esko M. Laine) Kristinuskon synty. Johdatus Uuden testamentin taustaan ja sanomaan. Tekijä: Lars Aejmelaeus. Johdatus varhaisen kirkon teologiaan. Tekijät: Gunnar af Hällström, Anni Maria Laato ja Juha Pihkala. Kristitty maailma - Kristinuskon globaali historia. Sacrum verkkokauppa Tuotehakutarkennettu haku The Bible - 4-dvd Lue lisää » Fingerpori - Heräämisopas Jarla Pertti Lue lisää »

Kristitty maailma - Kristinuskon globaali historia

Diak Uutiset. Ambrosius Milanolainen. Suomen Lähetysseuran esittelyvideo. Lähetystyö muutoksessa 28.3.2015: Anssi Almgren. Pulssi 75 Uusi piispa, uusi hiippakunta - mistä on kyse? Paavi sai väkijoukot liikkeelle Rio de Janeirossa video. Print.PDF. SEURAKUNTAVIRAT. 1Kristityt Rooman valtakunnassa. Jeesuksen seuraajia. Jeesuksen seuraajia Alkukristillisyys oli juutalainen liikeLyhennelmä; alkuteksti © Heikki Räisänen 1992.

Jeesuksen seuraajia

Jeesus ja hänen ensimmäiset seuraajansa olivat juutalaisia , jotka noudattivat normaalia juutalaista elämäntapaa. Uusi uskonto syntyi vasta, kun juutalainen identiteetti oli kadonnut ja juutalaisesta elämäntavasta oli luovuttu. Ratkaisevaksi muodostui suhtautuminen Tooraan (Mooseksen lakiin, sitä koskevaan opetukseen ja sen käytännön sovelluksiin), erityisesti ympärileikkauksen ja ruokasäädösten osalta. Näistä oli historian kuluessa tullut juutalaisen identiteetin keskeisiä symboleita. Jeesus-liikeLyhennelmä; alkuteksti © Heikki Räisänen 1992. Jeesuksen ympärille muodostunut liike ei romahtanut, kun Jeesus teloitettiin. Liikettä edustivat näkyvästi saarnaajat, jotka vaelsivat Jeesuksen tavoin eri puolilla Palestiinaa ja välittivät Jumalan valtakunnan sanomaa Israelille. Naispappeus ja Raamattu. Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2)

Kristinusko on monoteistinen eli yksijumalinen uskonto, ja kannatusmäärältään maailman suurin uskonto.

Kirkko, kulttuuri ja yhteiskunta (UE2)

Kristinuskossa on erilaisia suuntauksia, joiden kaikkien alkuperä on kuitenkin kristittyjen pyhän kirjan, Raamatun ja sen Uuden testamentin Jeesuksen opetuksissa. Kristinuskoon kuuluu usko kolminaisuusoppiin eli yhden kaikkivaltiaan ja kaikkitietävän jumalan. Helsingin piispa Irja Askola haluaa homoille ja lesboille avioliiton - Seksuaalivähemmistöt - Politiikka - Helsingin Sanomat. Helsingin piispa Irja Askola haluaa homoille ja lesboille avioliiton Helsingin piispa Irja Askola kannattaa tasa-arvoisen avioliiton tuloa Suomeen.

Helsingin piispa Irja Askola haluaa homoille ja lesboille avioliiton - Seksuaalivähemmistöt - Politiikka - Helsingin Sanomat

15/2012 Naiset kirkossa. Pääkirjoitus Kirkon naisongelma: kannattaa ehdottomasti mutta toisaalta kuitenkin vastustaa Naisten asema kristinuskossa on hämmentävä.

15/2012 Naiset kirkossa

Yhtäältä voi ajatella, että kristinusko on naismyönteinen. Tätä perustellen moni tahtoisi nostaa esiin Jeesuksen erityisenä naisasiamiehenä, joka antoi seuraajilleen erityisen tasavertaisen mallin suhteessa naisiin. Varhaiskirkossa naiset nousevatkin esiin ajoittain tärkeässä … Lue lisää » Naiset vallan ytimessä – vai sen liepeillä. Paavali – Aamenesta öylättiin - kirkon ja uskon sanasto. Pietarin johtoasema Raamatussa. Onko paaviudella raamatullisia perusteita?

Pietarin johtoasema Raamatussa

Protestanttien kuulee hämmästyttävän usein väittävän, että Pietarilla ei ollut mitään erityistä johtoasemaa apostolien joukossa. Pietari – Aamenesta öylättiin - kirkon ja uskon sanasto. Hengen palveluvirka. Tässä artikkelissa syvennytään Uuden liiton papin toimenkuvaan.

Hengen palveluvirka

Vaikka haluamme pysyä kristinuskon piirissä, pappeus juontaa alkunsa hyvin kaukaa muinaisuudesta. Varsinaisesti papin tehtävät alkavat hahmottua leeviläisen pappeuden aikana, kun papit toimittivat päivittäisiä ja vuotuisia uhritoimituksia Ilmestysmajassa. Raamatun karttojen esittämät alueet: Apostoli Paavalin lähetysmatkat. Lähetyksen sanoma on viesti Jumalan rakkaudesta. Mitä on kirkon kansainvälinen vastuu?

Lähetyksen sanoma on viesti Jumalan rakkaudesta

Kirkko toteuttaa kansanvälistä vastuuta kolmella eri tavalla: julistamalla eli kertomalla kristillisestä uskosta ja toiminnasta sekä auttamalla ja pyrkimällä vaikuttamaan. Auttaminen ilmenee yksilöitten ja yhteisöjen tukemisena, vaikuttaminen hädän syihin paneutumisena ja niiden poistamisena. Kysymys on jakamisesta. Lähetystyö » Lähetystyö. Wikipedia määrittelee Kristillisen Lähetystyön seuraavanlaisesti: “Kristillinen lähetystyö on kristillisen kirkon toimi, jonka tarkoituksena on julistaa evankeliumia niille, jotka eivät sitä tunne.

Lähetystyö » Lähetystyö

Kristilliseen lähetystyöhön liittyy usein yksittäisten lähetystyöntekijöiden ja ryhmien lähettäminen toisiin maihin tai toisille paikkakunnille kotimaassaan. Tähän on yleisesti liittynyt evankelioinnin lisäksi humanitääristä työtä, erityisesti köyhien ja syrjäytyneiden parissa.” Uskomme siihen, että lähetystyön punainen lanka on seuraavanlainen: Kristinuskon keskeisin sanoma on se, että Jeesus Kristus on kuollut koko maailman suntien edestä. Lähetystyö on tämän sanoman viemistä kaikille kansoille, kaikille ihmisille. Noin kolmannes maailman väestöstä ei kuitenkaan vielä tiedä Jeesuksen sovituskuolemasta juuri mitään. Hyvän sanoman viestittäminen on uskottu meille kristityille. Lähetystyö – Aamenesta öylättiin - kirkon ja uskon sanasto. Lähetystyö - Oulun seurakunnat. Lähetystyö on Jumalan rakkauden välittämistä kotona ja maailmalla sanoin ja teoin.

Lähetystyö - Oulun seurakunnat

Jokainen seurakuntalainen voi tehdä lähetystyötä omanlaisenaan kristittynä. Lähetystyötä voi tehdä omassa arjessaan kohtaamalla toinen ihminen missä tahansa: kahvilassa, bussissa, kadulla. Mukana voi olla myös osallistumalla seurakunnan toimintaan, rukoilemalla lähetystyön puolesta ja olemalla mukana varojen keräämisessä. Lähetystyöntekijät tekevät oman koulutuksensa mukaista työtä kohteissaan maailmalla. Kristillinen lähetystyö. Kristillinen lähetystyö on kristillisen kirkon toimi, jonka tarkoituksena on julistaa evankeliumia niille, jotka eivät sitä tunne. Lähetyshistoria - Saamelaiskulttuurin ensyklopedia. Tutkija: Lähetystyö synnytti demokratian. 03.02.2014 14:29 Päivitetty 14:34 | Uusi Tie | Matti Johannes Korhonen Texasin yliopiston apulaisprofessori Robert Woodberryn mukaan 1800- ja 1900-luvun alun protestanttisten lähetystyöntekijöiden vaikutus demokratian kehitykseen on ollut luultua merkittävämpi.

Lähetystyöntekijät eivät olleetkaan demokratiakehityksen sivuroolissa, vaan he olivat oleellinen osa demokratian kehitystä monissa Afrikan ja Aasian maissa. Asiasta kertoo Christianity Today -lehti. Piispan ja presbyteerin viran yhteys. Piispojen ja seurakuntapappien tehtävät eroavat siinä, että siinä missä papisto palvelee yksittäisiä seurakuntia, piispat valvovat useita seurakuntia yhtäaikaa. Yliseurakunnallisen kaitsennan ajatus on toki jo Uudessa testamentissa, jossa Paavali valvoo seurakuntien asioita ja ohjeistaa esimerkiksi Timoteusta ja Titusta seurakunnan olojen järjestämisestä.

Sitä mukaa kun kirkon valta kasvoi, myös piispojen hiippakunnat kasvoivat. Varhaisina vuosisatoina piispoja oli kuitenkin tiheässä. Kaupungin johtava pappi oli piispa ja hän teki tavanomaista seurakuntatyötä. Suomessa toimii yhdeksän luterilaisen kirkon hiippakuntaa ja kymmenen piispaa. Hiippakunta on piispan ja tuomiokapitulin johtama kirkollinen hallintoalue, joka koostuu seurakunnista ja seurakuntayhtymistä. Suomessa on yhdeksän luterilaista hiippakuntaa: Turku, Tampere, Oulu, Mikkeli, Porvoo, Kuopio, Lapua, Helsinki ja Espoo.

Hiippakunnat on jaettu alueellisesti rovastikuntiin, joihin kuuluu 3–13 seurakuntaa. Piispa: Seurakunnissa tarvitaan hengellistä kotouttamista. Diakonia%20R%C3%A4is%C3%A4nen.pdf. Oulu%202001%20tiedonanto.pdf. Varhaiskirkon naisteologeja. Kirjoittanut Anni Maria Laato Varhaiskirkon naisteologeja alustus Priscilla-päivänä 8.11.2003 Turussa TT Anni Maria Laato Åbo Akademi. Diakonit eivät olleet varhaiskirkon sosiaalityöntekijöitä. Diakonian_viran_synty_ja_CalnininDTS.pdf. Evl.fi - Suomen ev.lut. kirkko. Paavin aseman nousu - RaamattuNET. Jeesus antoi Pietarille avainten vallan (Matt. 16:13-20): Paavi arvostelee "kanimaista" lisääntymistä. Paavi Franciscus: Alkuräjähdys ja evoluutio ovat totta. 3. Paaviuden synty, kehitys ja keskeinen sisältö.

Paaviuden historian katsotaan alkaneen viimeistään 600- luvulla. Paaviuden synty, kehitys ja sisältö. Katolisen kirkon ensimmäisenä paavina pidetään yleisesti apostoli Pietaria. Paaviuden historian katsotaan näennäisesti alkaneen Jeesuksen antaessa Taivasten valtakunnan avaimet apostoli Pietarille, kohottaen tämän kaikkien muiden apostolien johtajaksi. Ensimmäiset teologiset perustelut paaviudelle tosin esitettiin vasta 200-luvun puolivälissä. Onko paavi ”pyhän Pietarin seuraaja”? — Vartiotornin VERKKOKIRJASTO.

Paavius paavit, katolinen pappeus, Pietari, Franciscus. Kirkkohistorian sanomat. The Origin of the Papacy. Varhaiskirkonvirat.