background preloader

Mérés, statisztika

Facebook Twitter

▶ Madarász - NKP. Untitled Document. Index. Index. Index. Komp egyeb 5o. Komp grafikon 5. Time Tunnel. Time Keeper. Titkos Tudás Tárháza. Mértékegységváltás. ▶ Felmérés közösségi oldal használatáról 4000 fő megkérdezése alapján - NKP. ▶ Óra a tükörben - NKP. ▶ Űrtartalom és tömeg mérése - NKP. Matematika Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok / Matematikai logika / A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben.

▶ Űrtartalom és tömeg mérése - NKP

Állítások igazságának eldöntése Matematika Számelmélet, algebra / Számok, mérés, mértékegységek / A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése. Mértékegységek, egyszerű átváltások. Mérőeszközök. ▶ Téli esték - NKP. ▶ Moziműsor - NKP. Matematika Számelmélet, algebra / Számok, mérés, mértékegységek / A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése.

▶ Moziműsor - NKP

Mértékegységek, egyszerű átváltások. Mérőeszközök Matematika Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok / Halmazok / Annak eldöntése, hogy egy elem beletartozik-e egy adott halmazba Matematika Gondolkodási módszerek, halmazok, matematikai logika, kombinatorika, gráfok / Matematikai logika / A változás értelmezése egyszerű matematikai tartalmú szövegben. Állítások igazságának eldöntése Matematika Tájékozódás / Tájékozódás az időben / A folytonosan változó fogalmak (pl. előtte, utána, korábban, később) megértése, használata Matematika Tájékozódás / Tájékozódás az időben / Olyan szöveges feladatok megoldása, amelyekben az időrendnek szerepe van Matematika Megismerés / Gondolkodás / Állítások megítélése igazságértékük szerint Matematika Matematikai a tapasztalatszerzés, a matematika épülésének elvei / Matematikai tapasztalatszerzés.

▶ Mit vegyek fel? - NKP. ▶ Időzónák - NKP. ▶ Tömeg - NKP. ▶ Sportverseny - NKP. ▶ Mértékegységek elnevezése - NKP. ▶ Mértékegységek - NKP. ▶ Mennyiség puzzle - NKP. ▶ Mennyi az annyi? - NKP. ▶ Melyik hosszabb? - NKP. ▶ Jellemzők - NKP. ▶ Javítás - NKP. Math. Hosszúságok mérése; Anna Tóthné Szalontay by on Prezi. ▶ Állati adatok - NKP. ▶ Védett értékeink - NKP. ▶ Nyaralási szokások - NKP.

▶ Kutatás a könyvtárban - NKP. ▶ Kisemlősök - NKP. ▶ Átlag - NKP. Mat. 6-7. osztály, Adatok ábrázolása, kördiagram, oszlopdiagram; Anna Tóthné Szalontay by on Prezi. ▶ Esős napok - NKP. ▶ Családi magasságverseny - NKP. Matematika Számelmélet, algebra / Számok, mérés, mértékegységek / A hosszúság, az űrtartalom, a tömeg és az idő mérése.

▶ Családi magasságverseny - NKP

Mértékegységek, egyszerű átváltások. Mérőeszközök Matematika Számelmélet, algebra / Számok, mérés, mértékegységek / Számok írása, olvasása az 1000-es számkörben Matematika Számelmélet, algebra / Számelméleti ismeretek / Páros és páratlan számok. ▶ Barlangok - NKP. ▶ Adatok ábrázolása: nyári olimpiák - NKP.