background preloader

Жанри риторики

Facebook Twitter

Український мовленнєвий етикет - Українська мова професійного спілкування - Навчальні матеріали онлайн. Життя людини в суспільстві регламентоване системою різних правил, законів.

Український мовленнєвий етикет - Українська мова професійного спілкування - Навчальні матеріали онлайн

Правила соціальної поведінки людини, які виробилися впродовж усієї культурної еволюції людства і враховують його соціально-історичний досвід, становлять зміст поняття "етикет". Етикет та манери поведінки. Мовний етикет. Мовні формули. Стандартні етикетні ситуації. Мовний етикет – це сукупність мовних засобів, які регулюють нашу поведінку в процесі мовлення.

Мовний етикет. Мовні формули. Стандартні етикетні ситуації

Філологічна скринька: Культура мови. 5 помилок в українській мові, яких припускаються, вітаючи один одного із святами Відеоурок від Олександра Авраменка про суржик Експрес-урок - Будь ласка чи прОшу – який варіант правильний?

Філологічна скринька: Культура мови

Радіо МАКСИМУМ підготувало корисну шпаргалку із правильними наголосами у частовживаних словах. Жанри публічної промови - Риторика - Підручники для студентів онлайн. ВИДИ КРАСНОМОВСТВА, Основні роди, види і жанри красномовства - Риторика - Навчальні матеріали онлайн. Рецензія, відгук - Українська мова за професійним спрямуванням - Навчальні матеріали онлайн. Важливим жанром наукової комунікації є рецензія.

Рецензія, відгук - Українська мова за професійним спрямуванням - Навчальні матеріали онлайн

Автор її -фахівець, учений тієї ж галузі або спорідненої, до якої належить і рецензована наукова стаття, монографія, підручник і навчальний посібник, кваліфікаційна робота та дисертація. Рецензія передбачає аналіз та оцінювання певного твору (наукової праці), критичний розбір, рекомендацію до захисту чи друку, проведення наукового обговорення й діалогу. Як писати рецензію: настанови – Українська мова та література. Як писати рецензію?

Як писати рецензію: настанови – Українська мова та література

Таке питання рано чи пізно постає перед кожним школярем і студентом. Українська ділова мова. Документація з кадрово-контрактових питань Характеристика — це документ, в якому дається оцінка ділових і моральних якостей працівника (учня).

Українська ділова мова

Характеристика дається, як правило, з останнього місця роботи або навчання. Готує її керівник структурного підрозділу (у школі — класний керівник). Підписується керівником установи або ж керівником установи й керів­ником структурного підрозділу та засвідчується гербовою чи круглою (що прирівнюється до гербової) печаткою. Характеристика подається при вступі до навчальних закладів, висуванні на виборні посади, переобранні, атестації, оформленні на роботу тощо. ДІАЛОГІЧНІ І МОНОЛОГІЧНІ ЖАНРИ, Як ми розмовляємо - Основи теорії комунікації - Підручники для студентів онлайн.

Крім інших класифікацій мовних жанрів, широко вживається їх поділ на діалогічні і монологічні.

ДІАЛОГІЧНІ І МОНОЛОГІЧНІ ЖАНРИ, Як ми розмовляємо - Основи теорії комунікації - Підручники для студентів онлайн

Діалог, який визначається Бахтіним як "соціальна подія мовного взаємодії" [1] , може приймати різноманітні форми: він часто буває опосередкований відстанню, часом, різницею мов або культурних кодів. З урахуванням цієї обставини можна сказати, що будь-який минулого - в тій мірі, в якій він розглядається як адресований комусь висловлювання, - являє собою згорнутий діалог або незвично об'ємну репліку мається на увазі діалогу.

Діалогічні та полілогічні види публічних виступів. Інтерв’ю. Суперечка. Дискусія. Диспут. — Студопедія. Телефонна розмова. Телефон останнім часом став чи не найважливішим засобом комунікації.

Телефонна розмова

Ми не уявляємо свого життя без телефону вдома, ні на роботі. Майже не пишемо листів. Навіщо їх писати, коли всі питання можна швидко з'ясувати зателефонувавши? Листування. Етикет ділового листування - Українська мова за професійним спрямуванням - Навчальні матеріали онлайн. Фахівці з проблем культури ділового мовлення пропонують під час написання листа дотримуватися таких правил63:

Етикет ділового листування - Українська мова за професійним спрямуванням - Навчальні матеріали онлайн

Уміння спілкуватися, ВІТАННЯ ТА РЕКОМЕНДУВАННЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЯ - Корпоративна культура: діловий етикет - Навчальні матеріали онлайн. Вітання та рекомендування у сфері ділового спілкування мають особливе значення.

Уміння спілкуватися, ВІТАННЯ ТА РЕКОМЕНДУВАННЯ, ПРЕДСТАВЛЕННЯ - Корпоративна культура: діловий етикет - Навчальні матеріали онлайн

Те, як ми вітаємо людей, значною мірою визначає, як вони сприймають нас самих. Перше враження, яке складається за надзвичайно короткий час — від 15 до 60 секунд, може стати останнім і не зміниться вже ні за яких обставин (або ж у результаті величезних зусиль). Перше враження може накласти відбиток на все подальше спілкування. Ось чому знання правил вітання та рекомендування є нагальною необхідністю. У чому сутність пояснення. Пояснення — вербальний метод навчання, за допомогою якого вчитель розкриває сутність певного явища, закону, процесу.

Він ґрунтується не стільки на уяві, скільки на логічному мисленні з використанням попереднього досвіду учнів (пояснення сутності граматичних категорій іменника, спадковості, харизми тощо). Бесіда — метод навчання, який передбачає використання попереднього досвіду з певної галузі знань і на основі цього залучення їх за допомогою діалогу до усвідомлення нових явищ, понять або відтворення уже наявних. За способом проведення виділяють евристичну і репродуктивну види бесід. За місцем у навчальному процесі виділяють такі види бесід: вступну, поточну, підсумкову. Лекція — це метод навчання, за допомогою якого педагог у словесній формі розкриває сутність явищ, наукових понять, процесів, які перебувають у логічному зв'язку, об'єднані загальною темою. Метод роботи з книгою посідає чільне місце в системі словесних методів. Інструкція - Ділова українська мова - Навчальні матеріали онлайн.

ІНСТРУКЦІЯ - документ, у якому викладають правила, що регулюють спеціальні сторони діяльності і стосунки установ чи поведінку працівників при виконанні службових обов'язків; це зведення правил, детальні настанови, приписи керівного органу чи особи службовим особам або органам, обов'язкові для виконання. Розрізняють відомчі й міжвідомчі інструкції. До відомчих належать інструкції, обов'язкові для системи одного відомства (міністерства). Міжвідомчими називають інструкції, які видаються спільно двома або кількома організаціями різних систем. Такі інструкції обов'язкові для організацій і підприємств цих систем. Відомчі інструкції бувають: 1) посадові;2) з техніки безпеки;3) з експлуатації обладнання та ін. Повідомлення. Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії. Перейти до навігаціїПерейти до пошуку Див. також[ред. | ред. код] Джерела[ред. | ред. код] Повідомлення // Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред.

В. Посилання[ред. | ред. код]