background preloader

Прикметник

Facebook Twitter

Прикметник. Прикме́тник — самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета, граматично виявлену в категоріях роду, числа і відмінка та відповідає на питання який?

Прикметник

Яка? Яке? Які? Чий? Чия? Прикметники можуть субстантивуватися, тобто вживатися у значенні іменників, у цьому разі їх називають субстантивованими. Дуже близькою частиною мови є дієприкметник, який грає аналогічну роль у реченнях. В українській мові Історія Праіндоєвропейські прикметники були дуже близькі до іменників і мали схоже відмінювання.

Така ж система існувала у давньоруській мові: невизначені прикметники відмінювалися як іменники, визначені утворювалися доданням відмінкових і родових форм займенника *jь (и — «він», «той», я — «вона», «та», ѥ — «воно», «те»). Невизначені прикметники Визначені прикменники У таблиці наведені давньоруські форми визначених прикметників і похідні від них сучасні українські на прикладах добрий (твердий варіант) і синій (м'який варіант). Однина Сучасність Прикметники за значенням поділяються на такі розряди: Прикметник як частина мови – Українська мова та література. Наше повсякденне мовлення та письмо не може існувати без прикметників.

Прикметник як частина мови – Українська мова та література

Їх ми використовуємо чи не в кожному реченні. Назвати ознаку предмета чи приналежність комусь можна лише за допомогою прикметника. Тому ознайомтеся з правилами, наведеними нижче, і запам’ятайте морфологічні ознаки прикметника та розряди прикметників за значенням Прикметник — це частина мови, що виражає ознаку предмета і відповідає на питання який? Підручник з СУМ: Розряди прикметника. За характером ознаки, яку вони виражають, морфологічними і словотворчими особливостями, прикметники поділяються на: 1)якісні; 2)відносні; 3)присвійні.

Підручник з СУМ: Розряди прикметника

Якісними називаються прикметники, які виражають такі ознаки предмета, що можуть виявлятися більшою або меншою мірою: кмітливий юнак - кмітлив-іший - най-кмітлив-іший; добре серце - добр. Відносними називаються прикметники, що виражають ознаку предмета за його відношенням до інших предметів, дій, обставин: бурштинове намисто, осінній день, сьогоднішній випадок, перелітні птахи. Присвійними називаються прикметники, які вказують на належність предмета кому-небудь і відповідають на питання чий? Чия? Чиє? Вживаючись у переносному значенні, відносні та присвійні прикметники можуть переходити в розряд якісних. Перехід прикметників в іменники. Творення прикметників. Перехід прикметників в іменники.

Перехід прикметників в іменники. Творення прикметників

Творення прикметників Деякі прикметники в процесі мовлення втрачають своє основне прикметникове значення, набувають ознак іменників і виражають предметність, тобто субстантивуються і таким чином переходять до розряду іменників. Переходячи до розряду іменників, прикметник виражає досить широке загальне поняття: Розумний б’є на те, що справді в його є. Два хитрих мудрого не переважать. На віки вічні старий зникає, занесе з собою і добре й лихе, поховає пережите й перемучене і стражданням закручене.

Субстантивація прикметників буває повна і неповна. Prikmet. Прикметник. Прикметник. Онлайн-курс з підготовки до ЗНО "Лайфхаки з української мови" Ступені порівняння. Правопис закінчень прикметників. Прикметник. Тести. Підготовка до ЗНО. Прикметник.

Прикметник. Тести. Підготовка до ЗНО

Завдання в тестовій формі. Українська мова. Підготовка до ЗНО (зовнішнього незалежного оцінювання) 1. До якісних належать усі прикметники варіанта А сучасний, чесний, громоподібний Б дідівський, лункий, приязний В гостинний, кольоровий, умілий Г давній, серйозний, нагальний Д злісний, тижневий, терміновий 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Морфологія. Іменник. Прикметник — Тренувальні тести ЗНО. 0 из 12 заданий окончено Вопросы: Информация Тренувальний тест повністю відповідає структурі та вимогам зовнішнього незалежного оцінювання.

Морфологія. Іменник. Прикметник — Тренувальні тести ЗНО

Бажаємо успіху! Вы уже проходили тест ранее. Вы должны войти или зарегистрироваться для того, чтобы начать тест. Вы должны закончить следующие тесты, чтобы начать этот: Правильных ответов: 0 из 12 Ваше время: Время вышло Вы набрали 0 из 0 баллов (0) С ответом С отметкой о просмотре. Прикметник: завдання, тести онлайн - Learning.ua. Відмінювання прикметників. Прикметники, змінюючись за родами, відмінками й числами, відповідають на такі питання: Усі прикметники відмінюються за одним зразком без винятків.

Відмінювання прикметників

Є лише невелика різниця у вживанні букв а, у, е, и та я, ю, є, і в закінченнях твердої і м’якої груп. До твердої групи належать прикметники з основою на будь-який твердий приголосний: гарячий, чужий, короткий, зелений, братів, сестрин. До м’якої групи належать прикметники з основою на м’який [нˊ]: синій, давній, ранній, пізній. Сюди належать також безкраїй, довговіїй, короткошиїй з основою на [й].

Нижче в таблиці наведено буквені (не звукові) закінчення прикметників за родами, числами і групами. Ступені порівняння якісних прикметників. Творення і правопис ступенів порівняння якісних прикметників Посилання на YouTube Якісні прикметники мають два ступені порівняння: вищий і найвищий.

Ступені порівняння якісних прикметників

Вищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є більше певної якості, ніж в іншому подібному: Дніпро довший від Бугу. Найвищий ступінь порівняння означає, що в одному предметі є найбільше певної якості в порівнянні з усіма іншими подібними: Київ - найдавніше місто в Україні. Знайдіть і виправте у навчальних завданнях помилки. Сонце стало палке й гріло гарячіше, Іван повертався додому, щоб знову заходитися біля роботи. Сонце стало палке й гріло гарячише, Іван повертався додому, щоб знову заходитися біля роботи.

У суфіксі -іш- завжди пишемо і, твірна основа перед ним залишається незмінною: сухий — сухіший, гарячий — гарячіший. Як це не дивно, але можете мені повірити: я був тоді зовсім маленький хлопчик, набагато менший, ніж ви. ПЕРЕХІД ПРИКМЕТНИКІВ У ІМЕННИКИ. Тренувальні тести. ТЕСТИ. Тести Прикметник. Числівник.Займенник.