background preloader

Svenwall

Facebook Twitter

Björn Svenwall

English 6-9 graders. Kap 11-20 Mål 2. Kap 1-10 Mål 1. Svenska/sva. SVA Nyanlända Språkintroduktion. Sva. Svenska som andraspråk/Nyanlända. Språktest - Folkuniversitetet. Hur bra är du på språk?

Språktest - Folkuniversitetet

Gör ett webbaserat språktest och testa dina språkkunskaper online. Du kan testa dina kunskaper i engelska, svenska, franska, tyska, italienska och spanska. Du väljer vilket språk du vill testa dina kunskaper i och du väljer vilket språk du vill ha instruktionerna på. Instruktioner finns på svenska, engelska, danska och norska. För att genomföra testet måste du först registrera dig och skapa en inloggning. Hur fungerar det? Testet kombinerar två metoder och prövar flera språkliga färdigheter. Färdigheterna som prövas är "grammatik och ordförråd", "läsförståelse" och "hörförståelse". SFI. Detta med "de" och "dem". Och "de". Ordföljd 6 – Omvänd ordföljd. 8 SIDOR – Start. Svenska Verb: lär dig verbformer i svenska språket online!

Changes: Now you can select yourself which verbs you want to practice!

Svenska Verb: lär dig verbformer i svenska språket online!

Please read below about how to do it. I should thank Laura for some inspiration. Minor CSS issues in IE7 have been fixed. Before you start: In order the new functions to work correctly you should: flush your settings by clicking on this button: and then press Ctrl+F5 in your browser to refresh the page. How to choose the verbs yourself: I have re-worked the "1. As you see, now there is two tabs: "By level and group" and "Choose verbs". When the first tab is selected, you can see the standard option - a number of checkboxes, clicking on which gives you possibility to choose the verbs you want to practice according to their level and a group. Matematik på flera språk. Undervisningstips. 50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända.

Här kommer min lista över 50 appar för både yngre och äldre nyanlända barn och ungdomar.

50 appar för SVA/SFI-undervisning av nyanlända

I listan finns både appar som är gratis och appar som kostar pengar. Eftersom priset varierar och appar ibland släpps gratis under begränsad tid har jag valt att inte skriva ut något pris. Apparna står inte i någon ordning utan bara lite huller om buller som de hamnat i mina mappar. Letar du bara efter appar som är gratis har jag valt ut och satt en stjärna på 5 favoriter som jag gillar extra mycket. Tyda– engelsk-svensk-engelsk ordbok med förklaringar UTalk svenska – lär svenska med bilder och frågor.

Bitsboard*- i appen gå till katalog och sök på svenska för att hitta de flashcards som du kan använda. SVAAPP– första månaden gratis sedan 109kr för hela skolan oavsett antal elever. Läskod-Fokus på tidiga läs-och skrivinlärningen. Table Top– kommunikationsverktyg med översättning. What Your Students Really Need to Know About Digital Citizenship. The greatest software invented for human safety is the human brain.

What Your Students Really Need to Know About Digital Citizenship

It's time that we start using those brains. We must mix head knowledge with action. In my classroom, I use two essential approaches in the digital citizenship curriculum that I teach: proactive knowledge and experiential knowledge. Proactive Knowledge I want my students to know the "9 Key Ps" of digital citizenship. 1. Felix Gyllenstig Serrao. SpelLäraren Felix Gyllenstig Serrao Profile: Jag lärare i Göteborg som är väldigt intresserad av spel.

Felix Gyllenstig Serrao

Jag har märkt att många lärare inte har någon större kunskapsbas när det kommer till spel. Därför vill jag genom att blogga och föreläsa om spel informera både lärare och föräldrar om spel och ge lärare pedagogiska verktyg genom spel. Posts by Felix Gyllenstig Serrao: SpelLäraren · En blog för dig som lärare eller förälder som vill veta mer om vad barn och ungdomar spelar för spel eller är nyfiken på gamification Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com. Följ. 150+ svenska språkappar - med svenskt tal. Sammanställning över populära språkappar med svensk text och/eller tal – appar för att lära sig svenska.

150+ svenska språkappar - med svenskt tal

För barn, utlandssvenskar, nyanlända, invandrare, SVA/SFI. På denna sida hittar du tips på språkappar med svensk text och/eller tal. Vi har testat och recenserat dessa appar utifrån ett barnperspektiv men apparna kan givetvis även kan användas av vuxna. Tänkt målgrupp är barn, utlandssvenskar, nyanlända, SVA/SFI. Apparna är uppdelade på områden och sorterade så att de mest populära ligger först. Är du intresserad av andra språk än svenska har vi även en sammanställning över appar som utvecklar barns modersmål. Visa fler (30+) appar › Förslag på appar läs-och skrivinlärning SVA. Jag har länge arbetat digitalt på SFI.

Förslag på appar läs-och skrivinlärning SVA

Och när iPads började komma började vi använda dem i undervisningen. Det fungerar mycket bra. Man kan börja med 5 iPads för att testa för att sedan köpa in fler om det finns möjlighet. Det finns en splitter för hörlurar som man kan sätta i iPaden så två elever kan använda samma iPad för att lyssna. Grammatikbolaget: Vad är substantiv? Grammatikbolaget: Vad är adjektiv? Spela Öva ordklasser. 42 minuter sedan: Någon fick alla rätt på nivå 2. öva ordklasser 2 som tog 2 minuter. 44 minuter sedan: Någon fick alla rätt på nivå 1.

Spela Öva ordklasser

Öva ordklasser 1 som tog 1 minut. 45 minuter sedan: Någon hade problem på nivå 1. Öva ordklasser 1 som tog 1 minut. Ordklasser. Digitala spåret - Länkar för SFI. SFI.