background preloader

Berättande text

Facebook Twitter

Sagor – med cirkelmodellen som grund! | Annas Klassrum. Nu börjar vårt arbete med sagor lida mot sitt slut och jag tänkte skriva ihop en liten sammanfattning om hur mina tankar gått när jag planerade upp det här arbetet. Jag har tagit min utgångspunkt i cirkelmodellen som ni kan se här nedan, även om ni kommer märka att jag frångår den lite. Bilden är tagen från Anna Kayas film kring cirkelmodellen som jag länkat till i tidigare inlägg. Bilden kommer återkomma på fler ställen i inlägget. Tanken är att bygga upp kunskap om ämnesområdet, studera texter för att få förebilder, skriva gemensamt och sedan få skriva själv.

Det är i de två sista delarna jag inte riktigt följer mönstret. Vi började temat med att introducera den nya genren – sagor. Jag berättade att alla sagor har en inledning där man berättar vem sagan kommer handla om – huvudpersonen, och var sagan kommer utspela sig. Andra steget i cirkelmodellen är att studera texter inom genren för att få förebilder.

Vi började temat med att läsa en väldigt enkel bok om Max. Hur kan jag väcka elevernas lust att skriva berättande texter? | Förstelärare i Svedala. Strukturerad skrivning i årskurs 1 När jag började arbeta i min klass, märkte jag att eleverna tyckte det var svårt att skriva. Eleverna hade precis börjat uttrycka sig i skrift och många gånger upplevde jag att eleverna inte riktigt vågade skriva för att de var rädda för att ” göra fel”. Frågan för mig blev därför ”Hur kan jag väcka deras lust att skriva berättande texter?” Kyrkskolan där jag arbetar har valt att fokusera på att utveckla elevernas skrivande och just nu fördjupar vi oss också i genrepedagogik. Sagomattan är ett SVT-program där sagoberättande och sagoskrivande görs utifrån en specifik mall som består av; Huvudperson, Problem, Hjälpare, Lösning och Slut.

Kunskapskraven som behandlas i vårt tema ”Sagomattan” är: De berättande texter som eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning (SV)Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap (SV) Väcka nyfikenhet För att bygga upp spänningen bad jag dem gissa. Reflektion. Narrativa genren-sagor | Ciccis Plugg.

LUCKTEXT-övning från boken ”Stärk språket, stärk lärandet”. Lucktext från sagan Rödluvan. Övning från boken ”stärk språket, stärk lärandet”. Språkliga mål och syfte utifrån Lgr 11: Eleven ska använda språket för att tänka, kommunicera och lära. Eleven ska lära sig hur en berättande text är uppbyggd. Eleven ska lära sig att analysera och urskilja språkliga strukturer. Vilka ord saknas? -Men mormor vilka stora…..du har! -Det är för att ska kunna….dig bättre! Orden som saknas är öron och höra! Vilka ord ska vara i luckorna? Eleverna får arbeta i par och får varsin ”Lucktext” för att fundera ut vilka ord som fattas. Eleverna får fortsätta arbeta i par och får en riktig text utan luckor. EGENSKAPER och UTSEENDE beskriva#uttrycka#explicit språk#begreppsutveckling Beskriva både sagofigurens utseende och egenskaper! För att barnen ska kunna skriva sagor där de ska beskriva huvudpersonen måste de veta vad ordet beskriva betyder.

Beskrivning av aktivitet: Eleverna sitter två och två och beskriver figuren. Så kommer man på en bra berättelse. SvD Författarskolan del 1 När det gäller skrivande finns det få regler, och de flesta författare gör olika. Vill man skriva måste man prova sig fram tills man hittar ett sätt som funkar för en själv. Det gäller även hur man hittar idéer. En del blir inspirerade av att se på film eller lyssna på musik. Andra av att prata med sin kompis, eller när de står i duschen efter fotbollsträningen.

Välj inriktning Det kan vara svårt att komma på en idé till en text om man får välja helt fritt. ”Skriv om vad som helst” kan nästan kännas omöjligt. Först kan man bestämma sig för vilken typ av berättelse man vill skriva. Utgå från dig själv Ett bra tips är att skriva om det man själv är intresserad av. Många författare hämtar dessutom inspiration från saker de varit med om i verkliga livet, platser de besökt, eller känslor de haft. Härma andra Det kan vara bra att veta att det faktiskt inte är förbjudet att härmas, och hämta idéer från andra berättelser.

Fem snabba tips.