background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Cecilia

LPP - Läsförståelsestrategier. Läsfixarmatris. Bilaga 5. HJÄLPMALL SVENSKA 19 juli. Texttyper cecilia jalkebo. Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och grammatik. I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder. Sekvensbilder används flitigt i elevernas språkutveckling.

I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder

Det jag gillar med sekvensbilder är att alla elever kan jobba med bilderna utifrån sin nivå. Sekvensbilderna kan även användas i modersmålsundervisningen, kartläggning och undervisning i moderna språk. Sekvensbilder tränar elevernas logiska tänkande, att uttrycka sig muntligt och skriftligt och dessutom tränas grammatik och ordförråd. Här kommer ett exempel på arbetsgång hur vi har arbetat med lässtrategin spågumman med sekvensbilder i en grupp med elever som har varierad skolbakgrund. Men har ni inga klaner – hur gör ni då? Frågan ställdes av en elev igår när vi talade om ämnet samhällskunskap.

Men har ni inga klaner – hur gör ni då?

Vilken bra fråga! Viktig fråga! Hur skulle jag följa upp detta? Först bad jag eleven att komma ihåg frågan till ett lite senare tillfälle, men ändrade mig snabbt.