background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Cecilia

LÄSSTRATEGIER. LPP - Läsförståelsestrategier. Läsfixarmatris. Bilaga 5. HJÄLPMALL SVENSKA 19 juli. Texttyper cecilia jalkebo. Digitala spåret - Länkar för SFI - Svenska för invandrare - Språkövningar och grammatik. I mitt klassrum: Att förutspå med sekvensbilder. Sekvensbilder används flitigt i elevernas språkutveckling. Det jag gillar med sekvensbilder är att alla elever kan jobba med bilderna utifrån sin nivå.

Sekvensbilderna kan även användas i modersmålsundervisningen, kartläggning och undervisning i moderna språk. Sekvensbilder tränar elevernas logiska tänkande, att uttrycka sig muntligt och skriftligt och dessutom tränas grammatik och ordförråd. Här kommer ett exempel på arbetsgång hur vi har arbetat med lässtrategin spågumman med sekvensbilder i en grupp med elever som har varierad skolbakgrund. Eleverna är inskrivna i årskurs 1-3 och har varit i svenska skolan från en vecka till ca åtta veckor.

Enligt kunskapskraven för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs tre i LGR 11 ska eleven läsa bekanta och elevnära texter genom att använda lässtrategier på ett huvudsak fungerande sätt. Vi tränar på att förutspå med sekvensbilder som stöd. Vi kommer tillsammans fram till vad det ska stå till varje bild. Sedan jobbar eleverna enskilt genom att: Men har ni inga klaner – hur gör ni då? | Navets språkklass. Frågan ställdes av en elev igår när vi talade om ämnet samhällskunskap. Vilken bra fråga! Viktig fråga! Hur skulle jag följa upp detta? Först bad jag eleven att komma ihåg frågan till ett lite senare tillfälle, men ändrade mig snabbt.

Det var naturligtvis här vi skulle fortsätta från. Låta denna fråga bli utgångspunkt för den fortsatta lektionen. Intressant för mig – men bra för eleverna? Vilken intressant lektion vi fick, vilken elevaktivitet och vad mycket jag fick lära mig. Till vänster är de anteckningar som jag gjorde under lektionen. SO-undervisningen startar – kartläggning Tillbaka till lektionsstarten, ja tillbaka till dagen före. Ni som känner till kunskapskraven i geografi för årskurs 9 märker att eleverna faktiskt tillsammans har täckt in det mesta av detta, om än naturligtvis mycket kortfattat. När jag startar SO-undervisningen med nyanlända elever fokuserar jag huvudsakligen på geografi och samhällskunskap. Men har ni inga klaner? Det jämförande perspektivet utvecklar.