background preloader

Svenska

Facebook Twitter

Berättar-10:an. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Berättar-10:an

Ett boklöv rullar ut ur sitt skal.Snabbt och lätt.Ett riktigt löv - ett riktigt träd, redan från början. En riktig berättelse - redan från början Svara på 10 frågor och strax finns berättelsen där.Den duger precis som den är,hel och vacker i sin form, just så som det nyutslagna trädet. Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska. Berattar 10 an manniska.

Más de 1000 imágenes sobre SECUENCIAS TEMPORALES en Pinterest. Meningarmedelever. Korta berättelser. Pennvässaren finns från 1 febr 2012 att beställa från Studentlitteratur.

Korta berättelser

Bild: Gå-över-gatan-övning. © Veronica Grönte & Argument Förlag 2002 Lgr 2011 - Nya kunskapskrav i svenska Läs om hur MaketeMetoden kan underlätta vägen mot en ökad måluppfyllelse i svenska. Vad eller vem? Istället för att i planeringsskedet fundera över VAD berättelsen ska handla om, som är det traditionella tillvägagångssättet och kanske det mest korrekta, fokuserar Makete-metoden istället på VEM berättelsen ska handla om. På detta sätt går det lätt att komma igång att berätta och skriva eftersom författaren känner till huvudkaraktärens längtan och mål redan från början. Att börja med att berätta muntligt - att dramatisera berättelsen - är ett bra sätt att få in berättarstrukturen i kroppen. LÄTT ATT LÄSA » Rafiki. Hem - GOTD. Skolverket - styr och stödjer för en bättre skola. Svenska – ämnets kärna. Livet i Bokstavslandet Grundläromedel Förskoleklass Grundskola år F-3 Grundskola Liber.

Pedagogiska tankar och uppläggLivet i Bokstavslandet är ett grundläromedel för åk F-3 med läseböcker, arbetsböcker, lärarhandledningar och ett digitalt material för interaktiva skrivtavlor och projektorer.

Livet i Bokstavslandet Grundläromedel Förskoleklass Grundskola år F-3 Grundskola Liber

Livet i Bokstavslandet tar fasta på modern läs- och skrivforskning och utgår från Lgr11. Materialet för förskoleklass bygger på Bornholmsmodellen med uppgifter och tips på språkövningar och lekar där barnen tränar och stimulerar sin språkliga medvetenhet inför läsinlärningen. I åk 1 jobbar man med en kombinerad metod för läsinlärning, men med betoning på ljudmetoden. Eftersom eleverna kommer till åk 1 med stor spridning när det gäller läskunnighet, så finns Livet i Bokstavslandets läslära på två nivåer. På så sätt får alla elever en gemensam läsupplevelse, då de läser samma berättelse, men det ger också läraren möjlighet att individualisera läsundervisningen. Kahoot! Journal. Scott Westbury How a first year teacher is taking his classes to the next level with Kahoot!

Kahoot! Journal

Recently we caught up with Cory Degidio, a high school World History teacher from Houston, Texas - and a veteran Kahoot!’ Er. Cory had a lot to share with us from his short time in the field, seeing around 180 10th grade students a week and teaching them a HUGE range of historical periods. Starting with ancient man and going right up to the 21st century as the year goes on, Kahoot! Read More Well, shucks. Continuing from our initial launch, we’ve released a new feature that takes #GhostMode to the next level - the ability to challenge the “ghost” of old games! Read More (Picture credit: @Mr_D_Reeves) As a teacher, have you ever wondered what creates that spark of magic in the classroom when Kahoot! Read More Do your students beg to play again at the end of a game? Read More by @KahootTavi & @KahootAmanda One of our Kahoot!

See original post here. See a more great ways to use Kahoot! Läsläxa och berättelsekarta. Sb6828swedish. LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin. Nu ska vi göra en bildpromenad.

LEKTIONSFÖRSLAG: Bildpromenad, frågorna, delat ordförråd med författarna, och fantasin

Varsågoda. Här är illustrationen: Det är att sätta ord på det faktiska. Jag ser en flicka. Jag ser ett hus. Jag värderar inte det barnen benämner. Jag ser 18 fönsterrutor. Detta moment innehåller våra tankar och vår fantasi. Jag förbereder mig alltid med många öppna frågor: Hur läser vi titeln på boken? VILL NI SÅ GÖR NI SAMMA LEKTION PÅ ENGELSKA/TYSKA/SPANSKA eller vilket språk ni vill! Lärarens förhållningssätt vid moment två: Läraren ska låta eleverna få uttrycka sina tankar om det de ser. När ni har gjort en bildpromenad, det tar tid jag lovar, men oj så eleverna lär sig att lyssna till varandra, upptäcka ord och detaljer, skapa inre föreställningar och berätta om det de tänker om det som ska hända. Då… kan du öppna första sidan i boken och börja med att ge eleverna några ord … som exempelvis: Bokpratsspel ny version. Att Skriva Faktatexter Med Läsfixarna. Svenska tankar för åk 3.

Tredje veckan för terminen är till ända och vi börjar hitta in i rutinerna så sakteliga.

Svenska tankar för åk 3

Det har varit ett lite extra pusslande med schemat i år, men nu tror vi det börjar lösa sig. Mycket härlig klass med treor vi har, som är sugna på att läsa och lära sig nya saker. På måndagar har vi en lektion som ägnas till läsning i egen bok eller gruppläsning och stavningsträning i den gula Veckans Ord-boken. Här finns möjlighet att träna extra läsning tillsammans med mig och min förhoppning är att jag under den här stunden kommer att få en bra tid till att ge återkoppling på elevernas lärande. Eleverna har fått en liten skrivbok där de dokumenterar en del av sitt arbete med hjälp av läsfixarna. Under måndagen har vi också arbete i Nyckeln till skatten-böckerna. Tisdagar är det tid för arbete med våra språknycklar, t.ex. genreskrivande (fakta/berättande/instruerande texter), språklära och läsförståelse.