background preloader

Lärande, teori o prakrik

Facebook Twitter

Smidig klättrare ger läsaren nya vyer. En stege använder man för att nå högre höjder eller för att komma ner på marken.

Smidig klättrare ger läsaren nya vyer

Man tänker sällan på att den också kan användas i demokratins tjänst, men det kan abstraktionsstegen. Det låter kanske som en komplicerad sak, rent av abstrakt. Internationella mätningar påverkar sällan undervisningen. I avhandlingen ”PISA i skolan” studerar Daniel Arnesson hur svenska lärare, rektorer och skolchefer ser på, påverkas av och använder internationella kunskapsmätningar – PISA, TIMSS, PIRLS etc.

Internationella mätningar påverkar sällan undervisningen

Intervjuer med 23 högstadielärare, tolv rektorer och fem skolchefer under läsåret 2011-2012 utgör empirin för studiens analys och slutsatser. Eftersom intervjuerna genomfördes innan den stora debatten som följde i spåren av PISA 2012, hade studiens resultat möjligen varit annorlunda om intervjuerna gjordes idag, menar Arnesson. 8085 21344 1 PB (1) What if Finland’s great teachers taught in U.S. schools?

Finland’s education expert Pasi Sahlberg Finland’s Pasi Sahlberg is one of the world’s leading experts on school reform and the author of the best-selling “Finnish Lessons: What Can the World Learn About Educational Change in Finland?”

What if Finland’s great teachers taught in U.S. schools?

In this piece he writes about whether the emphasis that American school reformers put on “teacher effectiveness” is really the best approach to improving student achievement. Educational Transitions - Divya Jindal-Snape - Häftad (9780415647434) 1.

Educational Transitions - Divya Jindal-Snape - Häftad (9780415647434)

Om mobiltelefoner i klassrummet – Bo Hejlskov Elvén. Jag fick en intressant fråga i veckan.

Om mobiltelefoner i klassrummet – Bo Hejlskov Elvén

Den lät: ”Hur ska vi göra när en elev inte vill lämna ifrån sig sin mobiltelefon i för lektionen? Ibland tar det 10 minuter av varje lektion”. Orsakerna till att den är intressant är flera. Om mobiltelefoner i klassrummet – Bo Hejlskov Elvén. En annan du » Någon jävla ordning och respekt måste man väl ändå kunna kräva av ungarna i skolan?! Tänk dig en skolklass på utflykt.

En annan du » Någon jävla ordning och respekt måste man väl ändå kunna kräva av ungarna i skolan?!

De kommer till en trappa. De måste gå uppför trappan för att komma till målet för utflykten. En flicka, Lisa, protesterar. Därför kommer inte eleven till skolan trots anpassningar. När jag föreläser om Aspergers syndrom och autismspektrumtillstånd för skolpersonal, har jag många gånger träffat lärare som försökt göra allt för att anpassa skolan för elever med speciella behov.

Därför kommer inte eleven till skolan trots anpassningar

Ibland har dessa anpassningar fungerat, men ibland inte och eleven har vägrat gå i skolan trots anpassningarna. Ibland har jag fått frågor från åhörare som frågat mig: ”Men vi har redan gjort allt, hur kommer det sig att eleven ändå inte kommer till skolan?” Men det är viktigt att komma ihåg att bara för att man gjort vissa anpassningar, betyder inte detta automatiskt att anpassningarna fungerar för alla elever med Aspergers syndrom. Sluta detaljstyra skolan. #TEDEdChat: Grit: the power of passion and perseverance. The skill you need now: presentation literacy – ideas.ted.com. iStock You’re nervous, right?

The skill you need now: presentation literacy – ideas.ted.com

Stepping out onto a public stage and having hundreds of pairs of eyes turned your way is terrifying. You dread having to stand up in a company meeting and present your project. What if you get nervous and stumble over your words? Neuroforum. Kreativitet i skolan nyckel till en bättre framtid. Debatt Träning i kreativitet måste bli en obligatorisk del i undervisningen på alla nivåer från grundskola till universitet.

Kreativitet i skolan nyckel till en bättre framtid

I annat fall slösas den mesta kunskapen bort, eftersom den inte kan användas effektivt, skriver professor Per-Olof Nilsson. När rymdfarare för första gången såg jordklotet på avstånd uppstod en kognitiv förändring i deras medvetande, ”översiktseffekten”, som gav betraktarna en ny insikt om människans situation. The Overview Institute bildades i USA, för att bättre förstå tillståndet i den tunna, sköra atmosfär vi alla lever i. Carol Dweck Explains The “False” Growth Mindset That Worries Her.

Carol Dweck has become the closest thing to an education celebrity because of her work on growth mindset.

Carol Dweck Explains The “False” Growth Mindset That Worries Her

Her research shows that children who have a growth mindset welcome challenges as opportunities to improve, believing that their abilities can change with focused effort. Kids with fixed mindsets, on the other hand, believe they have a finite amount of talent that can’t be altered and shy away from challenges that might reveal their inabilities. Growth Mindset: Clearing up Some Common Confusions. By Eduardo Briceño A growth mindset is the understanding that personal qualities and abilities can change. It leads people to take on challenges, persevere in the face of setbacks, and become more effective learners. As more and more people learn about the growth mindset, which was first discovered by Stanford Professor Carol Dweck, we sometimes observe some confusions about it. Recently some critiques have emerged. Carol Dweck Explains The “False” Growth Mindset That Worries Her.

Värdeskapande som pedagogik på 10 minuter. UR Samtiden - Elevhälsa: De saknade eleverna - UR Skola. FULLTEXT01. Design Thinking for Educators. Creativity at Work. Domino Chain Reaction (short version) Vill du att ditt barn ska få höga betyg? Leta efter en stark rektor och lärare som vill samarbeta. Workshop - Skolans inre miljö.

Skolan blir roligare med mobil och läsplatta i klassrummet. NyheterPublicerad 15:22, 24 mar 2016 Musik. ”I min förra skola fick vi inte ens ha mobiltelefonen i klassrummet”, säger Josefine och Embla. Inga läxor. ”Läxor är en kvarleva från industrialismen. Jag vill att mina elever jobbar hårt på lektionerna istället”, säger Anders som heller inte tror på prov. ”Det går lika bra att bedöma en film eller en podcast”. Anders Enström Är förstelärare i Matte, NO och teknik och mentor för klass 9B på Östra grundskolan i Skogås.

Anders finns tillhands för sina elever dygnets alla timmar. I stället för att bli förskräckt av elevernas närvaro i sociala medier knyter Anders in det i undervisningen. UR Samtiden - Lyfta upp eller trycka ner: Lågaffektiv teori och metod, del 1 - UR Skola. ”Arbetsgivare vill ha mer än kunskap” Konsekvenserna betalas dock av våra barn som får se sin skolvardag utarmad genom ryckiga reformer och dåligt rykte för läraryrket. Det polemikerna inte vill kännas vid är att lärares vardag snarare handlar om att balansera mellan nödvändig teoretisk kunskap och praktiska moment som skapar motivation och engagemang hos eleverna. Enligt forskaren Linda Darling-Hammond så är en av lärarnas viktigaste uppgifter att balansera mellan kunskapsmålen och elevernas egna intressen, talanger och skiftande bakgrund.

Som vetenskaplig rådgivare åt president Obama i utbildningsfrågor torde hon veta vad hon talar om. En annan förespråkare av balans är professor Anna Sfard på Haifa universitet i Israel. Lärare med studentcentrerad pedagogik använder IKT mer innovativt. Lärarens pedagogisk grundsyn påverkar starkt hur de använder digitala medier i sin undervisning. Det visar en ny avhandling av Sadaf Salavati, Linnéuniversitetet, Use of Digital Technologies in Education: The Complexity of Teachers’ Everyday Practice. Genom att följa och intervjua flera lärare i sin vardag och intervjuer med skolledare har Sadaf Salavati försökt belysa komplexiteten i lärarens vardag och digitaliseringens utmaningar. Lärare som har en studentcentrerad pedagogisk syn är mer benägna att använda digitala verktyg på ett innovativt sätt en lärare som tillämpar mer traditionell pedagogik.

How to Use Recycled Tech Devices as Learning Tools. The idea of dissection in the classroom is nothing new. Science teachers have been delighting (and occasionally sickening) students for decades by giving them hands-on experience with organisms and tools. What is new, however, is the movement to create un-making spaces in the classroom. Teaching for Artistic Behavior. Barn gör rätt om de kan. Det är fortbildningsdagar inför skolstarten. Jag slår mig ner i en nästan fullsatt aula i Folkets Hus vid Järntorget för att under två dagar lyssna till den amerikanske psykologen och författaren Ross Greene.

Keri Facer – forskaren som bygger broar där skolan är navet. Creative Morning på NAV i Nacka är till ända och de förunnande människor som fått möjligheten att lyssna till professor Keri Facer är som träffade av blixten. Hennes föredrag startar i samma stund som hon slutar, en mekanism, en rörelse som som slår rot på djupet. Plötsligt ser vi skolans roll och den enorma kraft som utbildning, eller snarare lärande, rymmer. Facer översätter teori till praktik inom sitt forskningsområde och hon har begåvningen att göra det teoretiska begripligt för världen utanför akademin. En sällsynt och värdefull gåva. Avbruten på jobbet? Det tar 25 minuter att återfå fokus. Tänk efter innan du stör kollegan som är försjunken i sitt jobb.Det tar ungefär 25 minuter att återfå fullt fokus.

Vi omges av brus från diskussioner och röster engagerade i mobilsamtal, skarpt ringande telefoner och medarbetare som kommer och går. Lägg därtill sms-pling i den egna mobilen, notiser från sociala medier och mail som strömmar in. Vi störs mest av ljud ”utan slut” -Har du förundrats över något idag? Orden är Gunilla Dahlbergs, en av den svenska förskolans förgrundsgestalter, och beskriver hennes första möte med Reggio Emilias grundare Loris Malaguzzi. I Reggio Emilias värld är förundran grunden för allt lärande; fö. Education Week. Having a growth mindset may help buffer students from low-income families from the effects of poverty on academic achievement, researchers found in a first-of-its kind, large-scale study of 168,000 10th grade students in Chile.

But poor students in the study were also less likely to have a growth mindset than their higher-income peers, researchers found. Students with a growth mindset believe that skill and academic strength can be developed through effort and practice, said Stanford University researcher Susana Claro, who co-wrote the study with Stanford professors David Paunesku and Carol Dweck. That's contrasted with students with a fixed mindset, who believe their intelligence and skill sets are unchangeable, like eye color.

Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar. I höst kommer översättningen. James Nottingham – Learning Pit. Härom kvällen såg jag detta klipp på Twitter och efter att ha sett det somnade jag med ett stort leende på läpparna. Ett klipp på drygt 10 min som utmanar och bekräftar mina egna tankar kring hur jag lär mig.