background preloader

Hållbar utveckling

Facebook Twitter

2act - Du är betydelsefull! Socialdemokraternas flumskola. … I was given the opportunity to speak at a lunch in Davos today... On the panel was Bono, Christiana Figueres, Jane Goodall, and Kengo Sakurada. #wef… Hur får man en mer klimatsmart trädgård? Konsumera mindre och smartare för klimatet Om man ser till själva anledningen till klimatproblemen, som är utsläpp av växthusgaser, så kan man minimera utsläppen genom att tänka på hur man konsumerar.

Hur får man en mer klimatsmart trädgård?

Varor som man konsumerar genererar utsläpp av växthusgaser både vid produktion och vid transport. Livscykelanalyser är inte jättelätta att hitta, men här nedan finns några tankar kring det.

Hållbarhetsguider

Five Reasons To Wear The Same Thing Every Day. A few years ago, I began to intentionally wear the same outfit every day—a dark grey T-shirt and khaki pants.

Five Reasons To Wear The Same Thing Every Day

At first, I tried it just as a one week experiment. I wanted to see what people would say and how I’d reflect on this experience. Every day, I wondered when people would finally say it: “Enough Joshua! Why are you wearing that again?” WorldSkills Sweden Gratis i skolan - Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad.

David Holm står framför klass 7f i skolans aula.

Pedagog Göteborg - Pedagog Göteborg är en redaktionell webbplats för pedagoger och skolledare i Göteborgs Stad

På en skärm varvar han tydlig infografik som visar på olika nivåer av levnadsstandard med bilder från sina egna erfarenheter i ett klassrum i Kenya. Det är milsvid skillnad mellan det kala klassrummet på bilderna, med svart tavla och utan glas i fönstren, och på den välventilerade, ljuddämpade aulan med flera digitala skärmar, graderad sittning och mild färgskala. Värdefull resurs för skolor David är lärare på Santosskolan, men är också en del av nätverket Sida alumni som erbjuder föreläsare som själva har erfarenhet av utvecklingsländer. Skolor, företag, myndigheter, organisationer och föreningar kan utan kostnad boka in någon från nätverket. GAME - Gothenburg Action for Management of the Environment.

Från vänster: Fredrika Klarén (KappAhl) Birgitta Påhlsson (Högskolan i Borås) Maria Hellström (Business Region Göteborg) och Adrrian Zethraues (R:textile/Science Park Borås) diskuterar utmaningar och hinder som kvarstår för att nå cirkularitet inom textilbranschen Västsverige ligger långt framme vad gäller forskning och innovationer för ett cirkulärt mode.

GAME - Gothenburg Action for Management of the Environment

Samtidigt är utmaningarna som kvarstår enorma och för att nå målet krävs ett systemskifte inom branschen. Detta var några av utgångspunkterna för nätverket GAMEs verksamhetsråd 6 mars som hölls på KappAhls huvudkontor i Mölndal. Deltagarna fick lyssna på inspirationsföreläsningar om fyra spännande innovationsprogram och forskningsprojekt som pågår och därefter diskutera lösningar på några av de främsta utmaningarna som kvarstår för att nå hela vägen fram emot målet. Magnus Carlson 3 augusti kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1. Magnus Carlson är känd som sångare i bandet Weeping Willows.

Magnus Carlson 3 augusti kl 13:00 - Sommar & Vinter i P1

Han ägnar sitt Sommar åt att söka svar från olika experter på frågorna som oroar honom allt mer: Vad händer med klimatet? Samma dag som Magnus Carlsons sommar sänds fyller han 50 år. Så blir du en möjliggörare för dina elever – Maria Glawe. Det sägs att den som inte står för något faller för allt, vilket är helt sant.

Så blir du en möjliggörare för dina elever – Maria Glawe

Vet du varför du gör som du gör? Jag är övertygad om att goda resultat skapas när individer mår bra och förstår varför de gör vad de gör. Snart stundar ett nytt läsår och i samband med det förväntas du fatta en mängd olika beslut, bland annat hur ditt ledarskap och din undervisning ska bli ännu bättre än föregående läsår. Alla lärare kan, och måste ständigt bli bättre. Ny strategi för Sveriges globala utvecklingssamarbete inom hållbar social utveckling - Regeringen.se.

Magasinet - Stilmedveten. Facebook. TIPS - Tvätta mattor i snö — Slöjd Håller. Dammsug fram- och baksidan med det plana munstycket.

TIPS - Tvätta mattor i snö — Slöjd Håller

Det klimatpolitiska ramverket. Det klimatpolitiska ramverket är den viktigaste klimatreformen i svensk historia.

Det klimatpolitiska ramverket

Det ger långsiktiga förutsättningar för näringsliv och samhälle att genomföra den omställning som krävs för att kunna lösa klimatutmaningen. För första gången får Sverige en lag som innebär att varje regering har en skyldighet att föra en klimatpolitik som utgår från de klimatmål som riksdagen har antagit. Varje regering ska också tydligt redovisa hur arbetet med att nå målen fortskrider. Film för sjutton!

Material

Can 100% renewable energy power the world? - Federico Rosei. Gästblogg: Framtidens innovationsfrämjande – bortom teknik och kommersialisering. Alla pratar om innovation och hur viktigt det är för samhällsutvecklingen.

Gästblogg: Framtidens innovationsfrämjande – bortom teknik och kommersialisering

Men ofta likställs innovation med produktutveckling och ny teknik. Och man antar gärna att innovation har med kommersialisering och företagande att göra. Här behöver vi tänka om, menar Malin Lindberg, innovationsforskare vid Luleå tekniska universitet, i sin gästblogg. Det gäller inte minst de som jobbar med att främja innovation. "Låt skolklasser sälja klimatkompensation istället för kakor" - Aktuell Hållbarhet. I klass 9G2 på Kristinebergsskolan i Åmål säljer eleverna klimatkompensation för att få ihop pengar till klasskassan.

"Låt skolklasser sälja klimatkompensation istället för kakor" - Aktuell Hållbarhet

Nu hoppas Bo Thorén, förälder och aktiv i initiativet Fossilfritt Dalsland, att fler skolklasser och idrottsföreningar ska följa efter. Här är största svenska mikroplastbovarna. Eco-Friendly - Eco Lovers. Social Innovation Summit – Creating Value – Mötesplats Social innovation. Sveriges årliga mötesplats för social innovation äger rum 14-15 november. Årets tema är Creating Value. What the World Eats. Vi gör det enkelt att engagera sig i globala frågor. Den Globala Skolan - utbyten.se. För vem? Pedagoger i alla skolformer, skolledare, beslutsfattare, politiker och kommunala tjänstemän. Vad kan man göra? Du kan delta i ett flertal olika aktiviteter om globalt lärande för hållbar utveckling i form av seminarier runt om i landet. Vårt mål är att på ett nära och effektivt sätt stärka skolans möjlighet att utbilda morgondagens vuxna i att ta ansvar för en hållbar utveckling i ett mångkulturellt samhälle.

Sedan år 2000 erbjuder vi därför utbildning för skolpersonal inom lärande för hållbar utveckling och interkulturell förståelse. De flesta av våra aktiviteter är kostnadsfria eller sker mot en viss egeninsats och genomförs i samarbete med kommuner, skolor, organisationer och andra aktörer. Vi kan även, på särskild beställning, göra direkta insatser för skolor och kommuner.

HDK - Högskolan för design och konsthantverk. Göteborgsbaserade designerduon Taste for Waste designar unika accessoarer och inredningsprodukter av återvunnet material. Den senaste kollektion är gjord av förbrukade cykelslangar från Kenya. Med stöd av bland andra Göteborgs universitet och Sida har Pernilla Persson och Jenny Fingal tagit sig an uppdraget att minska Kenyas växande miljöproblem och höga arbetslöshet. Obama's Parting Shot Might Be A Permanent Save » Second Nexus. President Barack Obama announced yesterday what he called a permanent ban on new oil and gas drilling in federal waters in the Atlantic and Arctic Oceans in a bold move to preserve an environmental legacy that cannot be so quickly undone by Donald Trump, his successor. The announcement would ban offshore drilling in roughly 98 percent of federally owned Arctic waters (about 115 million acres), an area home to endangered species including polar bears and bowhead whales.

The block would also protect 3.8 million acres of coral canyons off the Atlantic Coast which stretch from Norfolk, Virginia, to the Canadian border and protect unique deepwater coral and rare species of fish. Obama invoked an obscure provision of the Outer Continental Shelf Lands Act, a 1953 law which permits him to act unilaterally––legal experts expressed confidence that the ban will withstand legal challenges by the incoming administration. To read more, please continue to page 2. About The Author. This is the final resting place of your cast-off clothing.