background preloader

Digitalisering

Facebook Twitter

Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering. 12 May, 2017 - 17:01 Tillgången till infrastruktur och teknik är sedan länge självklara punkter när skolans digitalisering diskuteras.

Den fysiska lärmiljöns betydelse för skolans digitalisering

Nu börjar även betydelsen av kompetensutveckling och strategiskt ledarskap lyftas fram. Men vi glömmer ofta en annan central faktor: Hur skolans lärmiljö utformas och fungerar. Rummets möjligheter och begränsningar Forskningen kring hur den fysiska lärmiljön påverkar den pedagogiska användningen av it och digitala medier är fortfarande ett relativt nytt område. Söka och värdera digitala lärresurser.

Nu måste Sverige gasa på i digitaliseringen. Än så länge ligger Sverige högt upp på digitaliseringens topplistor.

Nu måste Sverige gasa på i digitaliseringen

Men frågan är hur länge. Pål engagerar sina elever med interaktiva berättelser. Källkritik viktigare än någonsin – Omvärldsbloggen. I dag är medie- och informationskunnighet sannolikt viktigare än någonsin.

Källkritik viktigare än någonsin – Omvärldsbloggen

Det svämmar över av information, propaganda och falska nyheter, och internet är numera den viktigaste informationskällan för de allra flesta elever. Därför är det nödvändigt att elever förstår hur medier och sökmotorer ser ut och fungerar och att de kan vara sök- och källkritiska. Det öppna demokratiska samhället förutsätter aktiva, medvetna och kritiskt tänkande medborgare. Digitalisering och ledarskapet. Det har hänt mer än en gång att jag inför samtal med ledningsgrupper fått rådet att akta mig för att berätta om vissa aspekter av verkligheten när det gäller systemutveckling.

Digitalisering och ledarskapet

Hur omöjligt det är att planera på förhand till exempel. Eller att en samling krav och en lösning som möter kraven faktiskt inte är samma sak, och att det är lösningens faktiska utforming som bestämmer allt. Inte kravställningen. Ledningen är inte beredd på att höra sådant. Människorna där saknar ofta kunskap om hur de ska hantera den informationen. This is how Google will collapse – Startup Grind – Medium. Google made almost all its money from ads.

This is how Google will collapse – Startup Grind – Medium

It was a booming business — until it wasn’t. Here’s how things looked right before the most spectacular crash the technology industry had ever seen. The crumbling of Google’s cornerstone. Uppdaterade länkar. I boken Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen finns en del länkar.

Uppdaterade länkar

Vissa av dem kommer att ändras; en del sajter lägger ner och nya uppstår. Det är så i livet. Nedan lägger jag in länkar som är någorlunda uppdaterade. Jag kan inte kontrollera dem minutiöst, men jag hoppas att de ska vara en hjälp för dig att hitta vidare. Vad bra, då behöver du inte skaffa boken! SKOLFS 2017:11 - Ändringsföreskrift. SKOLFS 2017:11 (Utskriftsversion) (130 KB) Länkadress: Utkom från trycket den 24 april 2017 utfärdad den 9 mars 2017.

SKOLFS 2017:11 - Ändringsföreskrift

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet ska ha följande lydelse. 1. Artificiell intelligens polariserar arbetslivet - vissa har värdefulla jobb och andra har inget att göra. Allt fler branscher använder olika former av artificiell intelligens för att underlätta jobbet och göra det mera exakt.

Artificiell intelligens polariserar arbetslivet - vissa har värdefulla jobb och andra har inget att göra

Det här gäller till exempel inom sjukvården och rekryteringsbranschen. Samtidigt förutspås det att många jobb helt försvinner och i stället sköts av artificiell intelligens och maskiner. Med den artificiella intelligensen, digitaliseringen och robotiken förändras arbetslivet snabbt. Det leder sannolikt till en större polarisering i samhället. Digital Technology and design processes II: Follow-up report on FabLab@School survey among Danish youth. Fablearn. Satsa på tillgänglighet så att alla elever lyckas i skolan - Katrineholms-Kuriren. Det här är en debattartikel med syfte att påverka.

Satsa på tillgänglighet så att alla elever lyckas i skolan - Katrineholms-Kuriren

Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. STL – för förändring av andra graden – Omvärldsbloggen. Förra våren drog SKL igång fortbildningssatsningen STL – skriva sig till lärande tillsammans med elva kommuner från norr till söder.

STL – för förändring av andra graden – Omvärldsbloggen

I pilotomgången utbildades lärare till utvecklingsagenter som i sin tur skulle fortbilda sina kollegor i STL, en modell för att arbeta med it och digitala medier i undervisningen. I höst startar en ny omgång, baserad på blended learning, som vänder sig till intresserade grundskolor i hela landet, och där man istället utbildar lärare direkt. Precis som förra gången, sträcker sig kursen över hela läsåret. Skol-it-strategen: Okej att bli rädd av förändringen – men inte att bli handlingsförlamad. Digitaliseringen av skolan kräver mycket mer än hårdvara och mjukvara – lärare, skolledningar och hela skolorganisationen måste vara beredda att ändra sina processer och hänga med i den snabba utvecklingen konstaterar Tony McCarrick som är it-strateg på utbildningsförvaltningen i Botkyrka. I Botkyrka har eleverna sedan flera år egna datorer och läsplattor och skolorna och förskolorna har trådlösa nät. Men det är bara grunden. – Lärarna måste också ges förutsättningar att vägleda eleverna i det digitala landskapet.

I dag finns det fortfarande lärare i samhällskunskap som inte talar om sociala medier för att de inte själva förstår hur det fungerar. Så kan vi inte ha det, säger han. Tony McCarrick pekar på hur sociala medier stöper om världen och vilken enorm genomslagskraft de har. Stärkt digital kompetens – för alla. Efter satsningarna ITiS och PIM har statens inblandning och intresse när det gäller IKT och digitalisering i skolan och förskolan lyst med sin frånvaro, men nu börjar det hända saker.

Inte en dag för tidigt. Regeringen gav under hösten 2015 Skolverket i uppdrag att ta fram en nationell it-strategi. Skolverkets förslag publicerades i april 2016. LBRY - Play, Share, Earn. Crazy Circuits: LEGO™ Compatible Modular Electronics by Brown Dog Gadgets. 201704 Ifous 2017 4 G. Välkommen till bloggen Digitalt först! Här kommer du kunna följa arbetet med digitaliseringen av det offentliga Sverige.

iPad

#072 – Nu är det dags: Svenska elever ska lära mer om digitaliseringen - Podcasten Digitalsamtal. ESV:s rapport: Den bortglömda frågan om ledarskapet. Vad ESV:s rapport inte tar upp är en av de viktigaste faktorerna för lyckad digitalisering: ett passande ledarskap. I en bilaga till rapporten lyfter man fram Transportstyrelsens modell för att följa upp digitalisering. Den modellen tittar även på ledarskapet men ESV:s arbete har inte gått ut på att mäta eller på annat sätt synliggöra de offentliga aktörernas mognad och omognad vad gäller det ledarskap som krävs för lyckad digitalisering. Digitaliserad skola (Inte raketforskning)!

När man skriver om digitalisering kommer det som ett brev på posten att man får tala om det man har skrivit. Det har jag gjort oräkneliga gånger ett antal år så det är i sig inte så konstigt. I början när jag talade om digitalisering med (och hos) andra handlade det mycket om sådana saker som hårdvara, skolans relationer till olika typer av IT-enheter, inköp och mer "hårda" frågor. Det var liksom det som var viktigt eller i alla fall på tapeten då. Men det skulle ju gå över över. UC data confirms computer science is foundational – Code.org – Medium. At Code.org, we often say that computer science isn’t just a skill for students who want to pursue careers in tech. 5 ways we must transform our schools, according to the OECD’s head of education - Global Education & Skills Forum Blog. Our children need to become global citizens and we need to transform the way we teach in order to properly prepare them for the world.

That was the message from Andreas Schleicher, Director of Education and Skills at the OECD, speaking at the Global Education and Skills Forum 2017 in Dubai. Mr Schleicher said that the most successful societies were often the most creative ones. The more diverse our children’s interests and experiences, the more they are encouraged to work with their peers to address problems in new ways, the better prepared they will be for the new digital age. These are five ways he says schools need to change. Ledarskapet avgörande för skolans digitaliseringen! Denna text publicerades på Gleerups blogg för några veckor sedan då jag var gästbloggare hos dem inför release av boken 12 tankar om skolans digitalisering.

Jag publicerar texten här också så att mina texter är samlade på ett ställe. Rektors förmåga att driva utvecklingen åt rätt håll under lång tid är ett absolut måste när vi utvecklar skolan i allmänhet och när vi utvecklar skolans digitalisering i synnerhet. Ny våg av lösningar bekämpar näthatet. Untitled. Oro kring förutsättningar för kompetensutveckling och likvärdighet – Swedish Edtech. Källkritikens dag – En dag att fira! Oro kring förutsättningar för kompetensutveckling och likvärdighet – Swedish Edtech. Digital kompetens bortom verktyg och appar. I efterdyningarna av regeringens beslut om att stärka digital kompetens i styrdokumenten har jag hamnat i många debatter i sociala medier.

Stärkt digital kompetens i skolan! Din personlighet kartläggs på nätet. Lilla viralgranskaren. Skolan och dataskyddsförordningen – Omvärldsbloggen. Play: Skolan och Dataskyddsförordningen 21 februari 2017. Skärpta krav på digital källkritik i läroplanerna. Skolverket föreslår nya skrivningar i skolans styrdokument som bland annat syftar till att förstärka elevers källkritiska kunskaper. Förändringarna beror på att regeringen vill tydliggöra skolans uppgift att stärka elevens digitala kompetens och är en del av uppdraget att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. Käll- och sökkritisk verktygslåda – Digidelat – Medium. På den här sidan samlar vi tips på verktyg och informativa sidor som hjälper dig att avslöja falska nyheter, hitta information om bilder, söka utanför filterbubblan och lära ut smart sökmetodik.

Ekokammaren. Digital bildning i den danska skolan – Omvärldsbloggen. ViRum ska hårdlanseras i år. Lärarrollen i en digital tid. Jag hör vad du säger men…! Lärarrollen i en digital tid. The Disruption of Education – Hacker Noon. Skolverkets tips inför nationella strategin. Vad är adekvat digital kompetens? - del 2. Ugglans NO. Digitalisering och debatt. Edith Ackermann's Pedagogical Perspective on Tinkering & Making. Maker Movies. Mobilen i skolan och i klassrummet. Skolfederation. Skol-it-strategen: Okej att bli rädd av förändringen – men inte att bli handlingsförlamad. Nya tidens slöjd. Micro:bit är på väg in i skolan - Väsby Lärlabb. Ekokammaren. Utveckla din digitala kompetens. Forskaren som vill sätta Löfvén på skolbänken: “Ingen får skolka från digital samhällskunskap”

Temarapport 2 Det sociala kontraktet i en digital tid 2. Hur kan skolans digitalisering underlättas? – Omvärldsbloggen. Lärarnas undervisningssituation påverkar användningen av digital teknik. Free Programming Ebooks. Digital literacy demands rethinking of necessary skills. Maker – lek med sugrör eller skolans framtid? – EdTech Sweden. Gästblogg Håkan Fleischer. Omvärldsbloggen. Programmering. En blogg skapad för att ta fram ett förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering.

Omvärldsbloggen.