background preloader

Digitalisering

Facebook Twitter

Artificiell intelligens polariserar arbetslivet - vissa har värdefulla jobb och andra har inget att göra. Allt fler branscher använder olika former av artificiell intelligens för att underlätta jobbet och göra det mera exakt.

Artificiell intelligens polariserar arbetslivet - vissa har värdefulla jobb och andra har inget att göra

Det här gäller till exempel inom sjukvården och rekryteringsbranschen. Digital Technology and design processes II: Follow-up report on FabLab@School survey among Danish youth. Fablearn. Satsa på tillgänglighet så att alla elever lyckas i skolan - Katrineholms-Kuriren. Det här är en debattartikel med syfte att påverka.

Satsa på tillgänglighet så att alla elever lyckas i skolan - Katrineholms-Kuriren

Det är den externa debattörens egna åsikter som förs fram, inte tidningens. STL – för förändring av andra graden – Omvärldsbloggen. Förra våren drog SKL igång fortbildningssatsningen STL – skriva sig till lärande tillsammans med elva kommuner från norr till söder.

STL – för förändring av andra graden – Omvärldsbloggen

I pilotomgången utbildades lärare till utvecklingsagenter som i sin tur skulle fortbilda sina kollegor i STL, en modell för att arbeta med it och digitala medier i undervisningen. I höst startar en ny omgång, baserad på blended learning, som vänder sig till intresserade grundskolor i hela landet, och där man istället utbildar lärare direkt. Precis som förra gången, sträcker sig kursen över hela läsåret.

Skol-it-strategen: Okej att bli rädd av förändringen – men inte att bli handlingsförlamad. Digitaliseringen av skolan kräver mycket mer än hårdvara och mjukvara – lärare, skolledningar och hela skolorganisationen måste vara beredda att ändra sina processer och hänga med i den snabba utvecklingen konstaterar Tony McCarrick som är it-strateg på utbildningsförvaltningen i Botkyrka.

Skol-it-strategen: Okej att bli rädd av förändringen – men inte att bli handlingsförlamad

I Botkyrka har eleverna sedan flera år egna datorer och läsplattor och skolorna och förskolorna har trådlösa nät. Men det är bara grunden. – Lärarna måste också ges förutsättningar att vägleda eleverna i det digitala landskapet. I dag finns det fortfarande lärare i samhällskunskap som inte talar om sociala medier för att de inte själva förstår hur det fungerar. Så kan vi inte ha det, säger han. Stärkt digital kompetens – för alla. Efter satsningarna ITiS och PIM har statens inblandning och intresse när det gäller IKT och digitalisering i skolan och förskolan lyst med sin frånvaro, men nu börjar det hända saker.

Stärkt digital kompetens – för alla

Inte en dag för tidigt. Regeringen gav under hösten 2015 Skolverket i uppdrag att ta fram en nationell it-strategi. Skolverkets förslag publicerades i april 2016. LBRY - Play, Share, Earn. Crazy Circuits: LEGO™ Compatible Modular Electronics by Brown Dog Gadgets. 201704 Ifous 2017 4 G. Välkommen till bloggen Digitalt först! Här kommer du kunna följa arbetet med digitaliseringen av det offentliga Sverige.

Välkommen till bloggen Digitalt först!

Målet är att offentlig förvaltning ska bli enklare, öppnare och effektivare.. Vi som kommer att skriva här på bloggen är medarbetare på Näringsdepartementet och tillhör E-förvaltningsenheten. Vi kommer också att bjuda in gästbloggare från organisationer, myndigheter och våra kollegor på andra departement.

iPad

#072 – Nu är det dags: Svenska elever ska lära mer om digitaliseringen - Podcasten Digitalsamtal. ESV:s rapport: Den bortglömda frågan om ledarskapet. Vad ESV:s rapport inte tar upp är en av de viktigaste faktorerna för lyckad digitalisering: ett passande ledarskap.

ESV:s rapport: Den bortglömda frågan om ledarskapet

I en bilaga till rapporten lyfter man fram Transportstyrelsens modell för att följa upp digitalisering. Den modellen tittar även på ledarskapet men ESV:s arbete har inte gått ut på att mäta eller på annat sätt synliggöra de offentliga aktörernas mognad och omognad vad gäller det ledarskap som krävs för lyckad digitalisering. Och det är min stora oro och invändning. Framgångsrika digitala värdeströmmar byggs i små etapper och utvecklas kontinuerligt. Digitaliserad skola (Inte raketforskning)! När man skriver om digitalisering kommer det som ett brev på posten att man får tala om det man har skrivit.

Digitaliserad skola (Inte raketforskning)!

Det har jag gjort oräkneliga gånger ett antal år så det är i sig inte så konstigt. I början när jag talade om digitalisering med (och hos) andra handlade det mycket om sådana saker som hårdvara, skolans relationer till olika typer av IT-enheter, inköp och mer "hårda" frågor. Det var liksom det som var viktigt eller i alla fall på tapeten då. UC data confirms computer science is foundational – Code.org – Medium. At Code.org, we often say that computer science isn’t just a skill for students who want to pursue careers in tech.

UC data confirms computer science is foundational – Code.org – Medium

5 ways we must transform our schools, according to the OECD’s head of education - Global Education & Skills Forum Blog. Our children need to become global citizens and we need to transform the way we teach in order to properly prepare them for the world.

5 ways we must transform our schools, according to the OECD’s head of education - Global Education & Skills Forum Blog

That was the message from Andreas Schleicher, Director of Education and Skills at the OECD, speaking at the Global Education and Skills Forum 2017 in Dubai. Mr Schleicher said that the most successful societies were often the most creative ones. The more diverse our children’s interests and experiences, the more they are encouraged to work with their peers to address problems in new ways, the better prepared they will be for the new digital age. Ledarskapet avgörande för skolans digitaliseringen! Denna text publicerades på Gleerups blogg för några veckor sedan då jag var gästbloggare hos dem inför release av boken 12 tankar om skolans digitalisering. Jag publicerar texten här också så att mina texter är samlade på ett ställe. Rektors förmåga att driva utvecklingen åt rätt håll under lång tid är ett absolut måste när vi utvecklar skolan i allmänhet och när vi utvecklar skolans digitalisering i synnerhet.

Ny våg av lösningar bekämpar näthatet. Untitled. Oro kring förutsättningar för kompetensutveckling och likvärdighet – Swedish Edtech. Källkritikens dag – En dag att fira! Med tanke på alla fallgropar som vi utsätts för på nätet så startade tidningen Metro för tre år sedan Källkritikens dag.

Denna dag infaller idag, den 13 mars. Källkritikens dag är både ett Facebook-event som vem som helst kan delta i och en dag på Kulturhuset i Stockholm, med programpunkter och talare som på olika sätt har med källkritik att göra. För kvällens program, läs mer här: ForumDebatt/Evenemang/2017/Kallkritikens-dag/ Dagen till ära har Mediotekets Linda Spolén sammanställt en resurssamling med material om källkritik. Blogginlägg om informationssökning och källkritik: Skolverkets moduler kring digitalisering: Kritisk användning av nätet Statens medieråds material: Barn, unga och medier:

Oro kring förutsättningar för kompetensutveckling och likvärdighet – Swedish Edtech. Digital kompetens bortom verktyg och appar. I efterdyningarna av regeringens beslut om att stärka digital kompetens i styrdokumenten har jag hamnat i många debatter i sociala medier. Mellan raderna läser jag in olika typer av kritik, som i mångt och mycket bottnar i oro. Vi måste bli tydligare i att förklara vad digital kompetens är och varför det är viktigt.

Det digitala är inte något ytligt krimskrams som lärare använder för att skoja till lektionerna lite. Jag berörde det i inlägget om Varför programmering här. Digital kompetens handlar inte om att hantera appar. Det absolut viktigaste av den digitala kompetensen är demokratiaspekterna som vi måste sträva efter att komma åt. Det handlar inte om appar. På regeringens uppdrag har Totalförsvarets forskningsinstitut tagit fram en kartläggning om Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer som presenterades i januari 2017. Stärkt digital kompetens i skolan! Din personlighet kartläggs på nätet. Lilla viralgranskaren. Skolan och dataskyddsförordningen – Omvärldsbloggen. 25 maj nästa år träder EU:s dataskyddsförordning i kraft, vilket innebär att samtliga länder i unionen från och med den dagen kommer att ha gemensamma regler för personuppgiftsbehandling.

Samtidigt upphör Personuppgiftslagen att gälla, även om de grundläggande principerna, som gällt sedan 1995, förblir desamma. Den nya lagen är avsedd att skydda fysiska personer och ge dem större kontroll över sina egna data. Samtidigt ska flödet av personuppgifter inom unionen underlättas. I den svenska skolan används dagligen mängder av olika datatjänster där personuppgifter hanteras, alltifrån bloggar och appar till digitala läromedel och system för omdömen och utvecklingsplaner. Hanteringen kommer att fortsätta öka i takt med att digitaliseringen fortsätter. Play: Skolan och Dataskyddsförordningen 21 februari 2017. Skärpta krav på digital källkritik i läroplanerna.

Skolverket föreslår nya skrivningar i skolans styrdokument som bland annat syftar till att förstärka elevers källkritiska kunskaper. Förändringarna beror på att regeringen vill tydliggöra skolans uppgift att stärka elevens digitala kompetens och är en del av uppdraget att föreslå nationella it-strategier för skolväsendet. – De största förändringarna och förstärkningarna när det gäller källkritik är i ämnena samhällskunskap, svenska och svenska som andraspråk, säger Olof Andersson, undervisningsråd på Skolverket och en av de som varit med och arbetat fram förslagen.

Även NO-ämnena berörs. Bakgrund. Käll- och sökkritisk verktygslåda – Digidelat – Medium. På den här sidan samlar vi tips på verktyg och informativa sidor som hjälper dig att avslöja falska nyheter, hitta information om bilder, söka utanför filterbubblan och lära ut smart sökmetodik. Syftet är att skapa en aktuell verktygslåda som kan komma till konkret användning i referensarbetet på ditt bibliotek. Ekokammaren. Digital bildning i den danska skolan – Omvärldsbloggen.

Tre gånger om året ger Professionshøjskolen UCC i Köpenhamn ut UCC magasin där man presenterar aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt under ett samlat tema. Idag är det dags för årets första utgåva och temat är digital bildning (digital dannelse). Vad krävs för att barn och unga ska utveckla de förmågor som är nödvändiga för att leva och lära i ett digitaliserat samhälle? Vilka krav ställer det på skolan? Hur kan man möta detta? ViRum ska hårdlanseras i år. Lärarrollen i en digital tid. Jag hör vad du säger men…! Jag var en gång inbjuden att tala med skolledare från en stor stad angående mina erfarenheter om vad som gått bra och vad som gått dåligt när jag var rektor och ansvarig för att digitalisera min skola. Lärarrollen i en digital tid. The Disruption of Education – Hacker Noon. Software, Artificial Intelligence, and the New Industrial Revolution In the world of business, startups and technology, disruption is a fashionable and widely discussed topic. Rarely does a week pass that we do not hear about a startup or technology company disrupting an industry or traditional business model, displacing countless workers, creating millionaires and billionaires seemingly overnight and catapulting young geeks into the realm of pop culture status.

The topic is so common that it has even become cliche to discuss. We’ve all heard the stories of Spotify, Netflix, and Airbnb among countless others, and now it’s newest victim Hollywood. Automation and networking play a large part in this disruption, almost without exception. Skolverkets tips inför nationella strategin. Vad är adekvat digital kompetens? - del 2. Ugglans NO. Digitalisering och debatt. Edith Ackermann's Pedagogical Perspective on Tinkering & Making. Maker Movies. Mobilen i skolan och i klassrummet. Skolfederation. Skol-it-strategen: Okej att bli rädd av förändringen – men inte att bli handlingsförlamad. Nya tidens slöjd. Micro:bit är på väg in i skolan - Väsby Lärlabb. Ekokammaren. Utveckla din digitala kompetens.

Nu finns ny kompetensutveckling för dig som vill förbättra din undervisning med hjälp av digitala verktyg. Forskaren som vill sätta Löfvén på skolbänken: “Ingen får skolka från digital samhällskunskap” Temarapport 2 Det sociala kontraktet i en digital tid 2. Hur kan skolans digitalisering underlättas? – Omvärldsbloggen. Samhällsutvecklingen, skollagen och läroplanen ställer krav på att skolan digitaliseras och att lärare och elever lär sig dra nytta av it och digitala medier i undervisning och lärande. Lärarnas undervisningssituation påverkar användningen av digital teknik. Free Programming Ebooks. Digital literacy demands rethinking of necessary skills. Maker – lek med sugrör eller skolans framtid? – EdTech Sweden. Gästblogg Håkan Fleischer. Omvärldsbloggen. Programmering. En blogg skapad för att ta fram ett förslag till Nationell strategi för skolans digitalisering.

Omvärldsbloggen.