background preloader

UR

Facebook Twitter

UR Samtiden - Forum om nyanlända elever: Kollegial samverkan i lärarlaget - UR Skola. UR Samtiden - Grav språkstörning 2015: Arbetsminne och språk - UR Skola. Lärlabbet: Samtala om texter - UR Skola. Sökresultat: 189482,192217,191194 - UR Skola. Ojämlikhet i tidig kommunikation. Medicin till jobbiga barn?: Diagnos - UR Skola. Förstå kunskapskraven. De fem lässtrategierna: Förutspå - UR Skola.

BEGREPPET DATALOGISKT TÄNKANDE. Det är en ynnest att få diskutera med likasinnade men ändå lite oliktänkande personer, om ett ämne som ligger en närmast under huden.

BEGREPPET DATALOGISKT TÄNKANDE

Oftast är jag i en situation där jag måste övertyga andra och då blir det sällan utrymme för att ta ett steg bakåt och vara den kritiska själv. Jag vet inte om det framkom under TV-inspelning, för även om vi fick tillfälle att diskutera fritt, var det ändå svårt att gå till djupet med det som bekymrar mig. Det jag brottas mest med är faktiskt begreppet datalogiskt tänkande. Det användes för första gången av Seymour Papert runt 1980, som ett sätt att beskriva hur vi kan lära oss att få syn på vårt tänkande. Papert är i grunden matematiker som jobbade nära Jean Piaget i många år och blev inspirerad av Piagets konstruktivistiska syn på kunskap. Datalogiskt tänkande är alltså i sin ursprungliga betydelse, en metod för eleven att få syn på sitt tänkande. Jag är inte emot att vi använder metoden. Karin Nygårds. Bedömning för och av lärande: Forskningsnytt om formativ bedömning.

Didaktorn: Planerad feedback. UR.se - Kunskapsbanken. Grav språkstörning 2015: Perceptionens betydelse för lärande. Vilket är ditt bästa UR-program? Didaktorn: Surfplatta i förskolan. Skolforum 2015: Inkludering och skoldatatek. Didaktorn: Hjärnkoll på feedback. Grav språkstörning 2015: Arbetsminne och språk. TÄNK OM. Tänk om vi kunde se nyanlända elever som elever som är nyanlända!

TÄNK OM

Se flerspråkighet som den tillgång det är för eleven och för samhället! Lägga myter, föreställningar och bristperspektiv på flerspråkighet åt sidan! Tänk om vi kunde se elevernas olika förutsättningar och behov och se alla nyanlända elever som unika individer med olika bagage, bakgrunder, framtidsdrömmar och visioner. Och sedan, med utgångspunkt i läroplan och skolans kompensatoriska uppdrag, anpassa undervisningen och fokusera på möjligheter genom att använda olika metoder, modeller och modern teknik för att skapa förutsättningar för elevens lärande. Precis som övriga elever på en skola, kan det finnas flerspråkiga elever med någon form av språkstörning.

Hülya Basaran. Lärlabbet: Teknikstöd. Grav språkstörning: Flerspråkiga elever med språkstörning. Pluggkoden. Specialpedagogikens dag 2015: Hälsan hos nyanlända flyktingbarn. IT och digital pedagogik i skolan: Lärare i en ny digital tid. IT och digital pedagogik i skolan: Arbeta interaktivt, kollaborativt och visuellt. IT och digital pedagogik i skolan: Molnet, juridiken och elevers integritet.

IT och digital pedagogik i skolan: Lärare i en ny digital tid. Orka plugga… en guldgruva för både lärare och elever! Du har väl inte missat UR:s YouTube-kanal Orka Plugga som slog upp portarna för ungefär två månader sedan?

Orka plugga… en guldgruva för både lärare och elever!

Det är en fin liten samling med filmklipp som vart och ett hjälper, underlättar och förklarar på något sätt. Det första filmklippet publicerades i slutet av januari och det tillkommer hela tiden nya filmer. Mina favoriter är helt klart filmerna där olika kunskapskrav förklaras på ett tydligt sätt med hjälp av exempel, men även filmerna där olika lässtrategier presenteras är otroligt bra. Idag finns det nästan 60 stycken filmklipp som är sorterade i tio olika kategorier: Hitta motivationenNya pluggvanorFörstå kunskapskravenPlanera och sätt målHåll ditt fokusMat och sömnFörenkla läsningenTräna minnetRäkna mattePlugga tillsammans Om du, mot förmodan, har missat detta så föreslår jag att du klickar på länkarna här nedan och tar dig en titt på en gång… och glöm inte att tipsa era elever :) Här hittar du YouTube-kanalen och här tittar du UR-bloggen. Glad påsk! /Magistern. IT och digital pedagogik i skolan: Bortom en dator per elev. Pluggkoden.