background preloader

Tips från andra pearltreeare

Facebook Twitter

Digitala verktyg IKT. Lists of Cool Websites. Verktyg för formativ bedömning. Jlsu. Som vanligt svämmas sociala medier över av länkar till artiklar om läxor så snart det skrivits en ny artikel om ämnet. I förrgår var det DN som skrev om ”Stor brist på kunskap om läxor” där man försöker reda ut vad forskningen om läxor egentligen säger. Jag har sagt det förut och jag säger det igen: Det står ingenting om läxor i läroplanen (LGR-11). Att förbättra skolan i Sverige handlar om att med högsta möjliga kvalitet leva upp till det som står i läroplanen, inte om att leva upp till allt möjligt som inte står i läroplanen.

Ju mer kraft och energi som läggs på annat, desto mindre kraft och energi finns kvar till det som är uppdraget. Jag skulle istället vilja använda rubriken ”Stor brist på kunskap om hjärnan” och fokusera på det istället för läxor. Man ser ofta begreppet ”att befästa sina kunskaper”, både i diskussioner om skolan och i diskussioner om läxor (i fallet med läxor så skulle läxor vara viktiga för att eleverna ska ”befästa sina kunskaper”). – ”förstärka någots sammanhang” EdQu - Digitala, adaptiva kunskapstest för skolan.

Mobiler i klassrummet. Skicka stora filer. Tidslinjer. Digitala verktyg IKT.