background preloader

The big five

Facebook Twitter

Developing a Growth Mindset in Teachers and Staff. An idea that is beginning to gain a lot of favour in educational circles at the moment is the notion of fixed versus growth mindsets, and how they might relate to students and learning.

Developing a Growth Mindset in Teachers and Staff

Based on the work of Stanford University psychologist, Carol Dweck, the idea of mindset is related to our understanding of where ability comes from. It has recently been seized upon by educators as a tool to explore our knowledge of student achievement, and ways that such achievement might be improved. However, in my work, I have found that the notion of developing a growth mindset is as equally applicable to staff and teacher performance as it is to students. Svanelids skolfrågor - Big 5. #visombärenförmåga. The big five - Skolbok. The big five är ett system där man inte värderar de direkta kunskaperna en elev har i ett ämne utan istället värderar hur en elev gjort medan den lärt sig.

The big five - Skolbok

Tanken är att det finns fem olika förmågor som skall bedömas för varje elev. Förmågorna är desamma i alla ämnen. De fem förmågorna (the big five) är: Kommunikativ förmåga Analysförmåga Metakognitiv förmåga Procedurförmåga Begreppslig förmåga Från diskussionsgruppen "The Big Five" på Facebook kommer detta självskattningstest skapat av Lotti. Kommunikativ förmåga Analysförmåga Metakognitiv förmåga Procedurförmåga.

The big Five by Saba Malekpour on Prezi. Kunskapshubben. Dokumentationsverktyg - The big 5. Pedagogisk planerig. Att lära tillsammans. Matris i Skolbanken: "The Big Five" Samhällsorienterade ämnen. Göran Svanelid är universitetslektor och har utbildat många SO-lärare genom åren.

Matris i Skolbanken: "The Big Five" Samhällsorienterade ämnen

Han är en av de fyra som tagit fram kursplanerna i SO-ämnena i Lgr 11. Göran har studerat grundskolans alla kursplaner. Hans råd till lärare i alla ämnen är att fokusera på de fem förmågor som är allra vanligast i grundskolans nya styrdokument, "The Big 5", för att hjälpa eleverna att nå målen: Analysförmåga Beskriver orsaker och konsekvenser. Föreslår lösningar. Kommunikativ förmåga Samtala. Metakognitiv förmåga Tolka. Förmåga att hantera information Söka, samla, strukturera/sortera och kritiskt granska information. Brainstorming Doesn't Work; Try This Technique Instead. Evan Rosenbaum was 2 years old when his father brought home the Power Macintosh 7100.

Brainstorming Doesn't Work; Try This Technique Instead

This was 1994, and the 7100, a new personal computer from Apple, was a hefty gray console, hardly anything to look at. Operativitet - och en sjö som heter Bunn. Just för att det nu är sommar och vi alla är spridda på stränder, i stugor och på semestrar eller hemma nedsjunkna i hängmattorna vill jag berätta om något som har koppling till mina sommarlov och semestrar...Vi, eller egentligen svärföräldrarna, har ett sommarhus nära Gränna.

Operativitet - och en sjö som heter Bunn

På vägen mellan Gränna och Tranås kör man förbi en sjö som heter Bunn, där bor vi några dagar eller veckor på somrarna och där träffar vi bland annat grannarna Eva och Folke. I många år har jag på somrarna vinkat på dem, träffat dem vid simturerna i sjön eller hämtat mina hundar när de sprungit och hälsat på i fel hus. Folke och Eva är pigga och glada människor, som det alltid är roligt att byta några ord med. Genom åren har jag och Folke ofta pratat skola som är en gemensam nämnare och ännu hellre kreativitet, lärande och problemlösning som är mer än roligt! Begreppet literacitet innebär läs- och skrivförmåga, numeracitet handlar om förmågan att använda tal. siffror och matematik. "The Big 5" - de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11 Kartläggning och bedömning Grundskola kampanj Kampanjer Liber.

Critique and feedback - the story of austin's butterfly - Ron Berger. Benjamin Zander - Work (How to give an A) Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren.

Förmågor

Även jag tyckte att det var bra för mina yngre elever att koppla förmågorna med djuren för att de skulle få något att hänga upp det på. Dessa skyltar ligger under The Big 5 och förmågorna uppe i menyn. Det har dock varit en del förvirring runt det då flera olika parat ihop förmåga och djur på olika sätt. Vi började väldigt snart att lägga till de värdegrundande förmågorna så de finns också med som en förmågeskylt.

Det är inga förmågor som vi bedömer utan de finns hela tiden med i vårt tänk och i våra diskussioner i klassen. När jag började använda mina förmågeskyltar för över ett år sedan så hade jag faktiskt inte djuren på utan helt andra bilder som jag tyckte kunde passa till. En mässa om lärande leder till lärande. Jag har redan skrivit ett par inlägg om mässan SETT 2014 som var under två dagar i maj.

En mässa om lärande leder till lärande

Det ena handlade om vad jag direkt tog med mig in i klassrummet och det andra handlade om reflektion om kollegialt lärande utifrån de möten som skett. Ett tecken på att det var en bra mässa måste vara all den text som sedan skrivits. Här kommer en till! Dagarna gav inspiration, nya tankar och massor av energi att fortsätta arbetet som är påbörjat. Men också mod att våga. Intressant att lyssna på hur man kan jobba med en verklig mottagare. En väldigt bra påminnelse om vad bedömning för lärande är. En fantastiskt inspirerande föreläsning om att använda digitala verktyg för att utveckla lärandet och angripa våra kunskapskrav. Malin Larsson har verkligen hittat ett sätt att göra sitt klassrum synligt för alla. Elzas föreläsning utmanade tankarna ordentligt och det gillar jag.

Sist men inte minst så lyssnade jag även till vår utbildningsminister Jan Björklund.