background preloader

Studieteknik minne

Facebook Twitter

»Hur ska eleverna minnas det vi lärt dem?« Peter Habbe Gymnasielärare på YBC i Nacka och på Västerviks gymnasium i ämnena samhällskunskap, sociologi och filosofi, fil dr i religionshistoria, och var anlitad av Skolverket i arbetet med styrdokumenten i samhällskunskap för gymnasiet.

»Hur ska eleverna minnas det vi lärt dem?«

Jag är lärare och den här artikeln handlar om mig och mina kollegor och vår ämnesundervisning. Min utgångspunkt är att skolans ämnesundervisning till stora delar är ineffektiv och bortkastad. Jag är inte ute efter att provocera, utan vill peka på att det inte behöver vara så. Amp.mynewsdesk. Är du trött på att glömma viktiga namn eller att inte komma ihåg det du läst eller hört?

amp.mynewsdesk

Vill du lära känna din egen hjärna bättre och genast använda den mycket effektivare? Nu lanserar SvD en digital utbildning med mig, Mattias Ribbing, trefaldig svensk mästare i minne. Här har jag samlat alla mina bästa strategier för dig som vill se resultat direkt i vardagen. Inga startsträckor eller krånglig förberedelse behövs. Didaktorn: Inlärningens flaskhals - UR Skola. Skola med Carro. Frontview Club Norra Älvstranden. Fram tills för 15-20 år sedan trodde man inte att den vuxna hjärnan kunde bilda nya nervceller.

Frontview Club Norra Älvstranden

Idag vet man bättre, tack vare professor Peter Erikssons forskning. Peter Eriksson (1959-2007), svensk hjärnforskare och professor vid Sahlgrenska akademin, visade 1998 som första forskare i världen att människan även i vuxen ålder bildar nya hjärnceller. Upptäckten blev en världsnyhet. "Arbetsminnesträning inte nog beforskat" Metakognition är kunskap om den egna kunskapen; att vara medveten om och reflektera över det egna lärandet och lärprocesser.

"Arbetsminnesträning inte nog beforskat"

Begreppet blir allt mer flitigt använt i skolans värld. Petri Partanen, psykolog och specialist i pedagogisk psykologi och doktorand vid Mittuniversitetet, konstaterar att det i läroplanen och i kursplaner finns gott om formuleringar om att elever ska kunna reflektera, dra slutsatser, jämföra och välja strategier. – Jag har analyserat läroplanen vad gäller matematik och det är väldigt många metakognitiva förmågor som förväntas av eleverna. Vi behöver utveckla den metakognitiva träningen i skolan mycket mer, säger han. I en nyligen publicerad studie har Petri Partanen undersökt effekterna av arbetsminnesträning och metakognitiv strategiträning hos 8- och 9-åringar som bedömts vara i behov av extra anpassningar och stöd. – Bakgrunden till studien är att arbetsminne som begrepp har blivit allmängods i skolans värld.

Skaffa ett superminne! - Lektion 4: Bli ett siffergeni! Jag har fått ett uppdrag av en speciallärare att ta fram appar för en elev på lågstadiet som behöver öva upp sin koncentration och sitt arbetsminne.

Önskan från vårdnadshavarna är att det är appar för iPhone så eleven kan öva hemma. Mandalas - memory trainer. I Forgot Something (but I can't remember what it was) by Nelson Dellis. What Core Skills Do Teachers Need To Be Effective? Jasmine Bankhead went to a traditional teacher prep program in the early 2000s.

What Core Skills Do Teachers Need To Be Effective?

She took about a year’s worth of coursework that was all pretty general. Bankhead was expecting to learn a lot when she did her student teaching. But on her first day, she says, “my mentor teacher, she came in, we talked for a few minutes, and she was like, ‘OK, I’ll be in the library from now on.’ And just like that, I was by myself. And although I complained a little bit to my student teaching supervisor, I still felt like I was expected to make it work.” Mobile phone bans improve school exam results, research shows. Schools that ban pupils from carrying mobile phones show a sustained improvement in exam results, with the biggest advances coming from struggling students, according to research published by the London School of Economics.

Mobile phone bans improve school exam results, research shows

The findings calculated that pupils at mobile-free schools benefitted by the equivalent of an extra hour’s teaching per week, meaning many schools would benefit from taking a tough line on keeping phones out of pupils’ pockets. Begreppsmaskin. Pedagogfredrik. Stärk minnet med en minnespromenad. Träna glosor med hjälp av association.

Stärk minnet med en minnespromenad

Pluggkoden: Strategier för minnet. Minnesstrategier: Så pluggar du språk. Minnesstrategier: Repetera det du har lärt dig. Minnesstrategier: Förklara med egna ord. Minnesstrategier: Gör en tidslinje. Minnesstrategier: Plugga glosor med lappar. Minnesstrategier: Repetera med 10-minutersregeln.

Minnesstrategier: Träna glosor med hjälp av association. Minnesstrategier: Stärk minnet med en minnespromenad. Lässtrategier: Så gör du för att komma igång med läsningen. Lässtrategier: Ta reda på mer innan du börjar läsa. Lässtrategier: Så sammanfattar du ett stort material. Lässtrategier: Plugga i kortare pass. Lässtrategier: Ställ frågor för att förstå texten. Lässtrategier: Anteckningar hjälper dig att förstå. En bok, en författare: Minnet, fram och tillbaka. Hjärnans makt: Minne och kreativitet. Minnet, fram och tillbaka - Pontus Wasling - böcker(9789187419157) Minnet får dig att fatta sämre beslut. Har du någonsin fattat ett dåligt beslut?

Minnet får dig att fatta sämre beslut

Eller agerat på den berömda magkänslan, men fått anledning att ångra dig? Allt är minnets fel. Det hävdar hjärn­forskarna, som lär dig hur du kan ta bättre beslut — om du bara förstår hur hjärnan fungerar. Tänk dig följande scenarier: - Personkemin stämmer, valet känns tryggt. . - Du bestämmer dig för att satsa på ett nytt projekt eller en ny produkt – och är så övertygad att du omedvetet und­viker allt som talar emot idén. . - Du ska resa till Stockholm på konferens. Varför blir det så här? Neurologen Pontus Wasling forskar på minnet vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Minnets huvudsakliga funktion är näm­ligen inte att hjälpa oss komma ihåg den där Rhodos-semestern 1997, utan att skapa bilder av framtiden. ”Vi minns bara extrema eller känslomässigt laddade händelser, sådant som antingen gett oss kraftig njutning eller smärta.

Hjärnforskarna förklarar det här genom att skilja på två grundläggande tanketyper: 1. 2. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Kognitiva funktioner « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd. Att ha problem med minnesfunktioner kan skapa en kaotisk tillvaro.

Kognitiva funktioner « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd

Det finns flera modeller och teorier för att beskriva vad minne är och vad som händer i hjärnan. Gemensamt är att vi delar in minnet i korttidsminne och långtidsminne. När vi lär oss något så lagras det i något av långtidsminnets områden. Det kallas inkodning. Men för att vi ska kunna använda oss av våra minnen och kunskaper måste de också plockas fram. Låt hjärnan va´ me´...! : utmana det etablerade - urforska det okända - Aadu Ott - böcker(9789197934619) Så blir din hjärna bättre - Veteranen - När insidan räknas. Huvudsidan.se - Kreativitet, hjärnan och minnet. Minne, minnesteknik och studieteknik.