background preloader

Studieteknik minne

Facebook Twitter

Didaktorn: Inlärningens flaskhals - UR Skola. Skola med Carro. Frontview Club Norra Älvstranden. Fram tills för 15-20 år sedan trodde man inte att den vuxna hjärnan kunde bilda nya nervceller.

Frontview Club Norra Älvstranden

Idag vet man bättre, tack vare professor Peter Erikssons forskning. Peter Eriksson (1959-2007), svensk hjärnforskare och professor vid Sahlgrenska akademin, visade 1998 som första forskare i världen att människan även i vuxen ålder bildar nya hjärnceller. Upptäckten blev en världsnyhet. I Peter Erikssons forskarlag fanns Jenny Nyberg - då doktorand, idag forskare och doktor i klinisk neurovetenskap vid Sahlgrenska akademin. Jenny har fortsatt i Peter Erikssons fotspår och studerar idag hur hjärnan är formbar under hela individens liv. - Hjärnceller kan nybildas i två områden i hjärnan: i subventrikelzonen och i hippocampus. Hon förklarar att det både kan bildas nya celler och att gamla och skadade celler kan ersättas. Den andra stora faktorn vi själva kan styra över för att påverka våra hjärnceller är att vi kontinuerligt möter berikade miljöer. "Arbetsminnesträning inte nog beforskat" Metakognition är kunskap om den egna kunskapen; att vara medveten om och reflektera över det egna lärandet och lärprocesser.

"Arbetsminnesträning inte nog beforskat"

Begreppet blir allt mer flitigt använt i skolans värld. Petri Partanen, psykolog och specialist i pedagogisk psykologi och doktorand vid Mittuniversitetet, konstaterar att det i läroplanen och i kursplaner finns gott om formuleringar om att elever ska kunna reflektera, dra slutsatser, jämföra och välja strategier. – Jag har analyserat läroplanen vad gäller matematik och det är väldigt många metakognitiva förmågor som förväntas av eleverna. Skaffa ett superminne! - Lektion 4: Bli ett siffergeni! Jag har fått ett uppdrag av en speciallärare att ta fram appar för en elev på lågstadiet som behöver öva upp sin koncentration och sitt arbetsminne.

Önskan från vårdnadshavarna är att det är appar för iPhone så eleven kan öva hemma. Varför behöver man öva arbetsminnet? ”Arbetsminnet hanterar det du håller i huvudet just nu, och är mycket begränsat. Man kan bara hålla ett visst antal saker i huvudet samtidigt, och de finns bara där så länge vi aktivt tänker på det. När vi blir avbrutna, eller fokuserar på något annat, kan det som nyss fanns i arbetsminnet bli som bortblåst. Vill du läsa mer om minnet? Jag har satt ihop en lista med 10 appar för denna elev (och alla andra som kan ha nytta av dem):

Mandalas - memory trainer. I Forgot Something (but I can't remember what it was) by Nelson Dellis. What Core Skills Do Teachers Need To Be Effective? Jasmine Bankhead went to a traditional teacher prep program in the early 2000s.

What Core Skills Do Teachers Need To Be Effective?

She took about a year’s worth of coursework that was all pretty general. Bankhead was expecting to learn a lot when she did her student teaching. But on her first day, she says, “my mentor teacher, she came in, we talked for a few minutes, and she was like, ‘OK, I’ll be in the library from now on.’ And just like that, I was by myself. And although I complained a little bit to my student teaching supervisor, I still felt like I was expected to make it work.” Mobile phone bans improve school exam results, research shows. Schools that ban pupils from carrying mobile phones show a sustained improvement in exam results, with the biggest advances coming from struggling students, according to research published by the London School of Economics.

Mobile phone bans improve school exam results, research shows

The findings calculated that pupils at mobile-free schools benefitted by the equivalent of an extra hour’s teaching per week, meaning many schools would benefit from taking a tough line on keeping phones out of pupils’ pockets. Begreppsmaskin. Pedagogfredrik. Stärk minnet med en minnespromenad. Träna glosor med hjälp av association När du ska lära dig nya ord och begrepp hjälper det om du associerar till andra ord eller saker som du redan känner till.

Stärk minnet med en minnespromenad

Det du kan relatera till lär du dig nämligen enklare, eftersom det blir mer verkligt. Associera... Så gör du språkplugget roligare och mer effektivt När du ska lära sig ett nytt språk är det många ord som ska pluggas in. Förklara med egna ord Ett bra sätt att testa om du har förstått något är att försöka förklara det för någon annan. Ramsor gör det enklare att minnas. Pluggkoden: Strategier för minnet. Minnesstrategier: Så pluggar du språk. Minnesstrategier: Repetera det du har lärt dig.

Minnesstrategier: Förklara med egna ord. Minnesstrategier: Gör en tidslinje. Minnesstrategier: Plugga glosor med lappar. Minnesstrategier: Repetera med 10-minutersregeln. Minnesstrategier: Träna glosor med hjälp av association. Minnesstrategier: Stärk minnet med en minnespromenad. Lässtrategier: Så gör du för att komma igång med läsningen. Lässtrategier: Ta reda på mer innan du börjar läsa. Lässtrategier: Så sammanfattar du ett stort material. Lässtrategier: Plugga i kortare pass. Lässtrategier: Ställ frågor för att förstå texten. Lässtrategier: Anteckningar hjälper dig att förstå.

En bok, en författare: Minnet, fram och tillbaka. Hjärnans makt: Minne och kreativitet. Minnet, fram och tillbaka - Pontus Wasling - böcker(9789187419157) Minnet får dig att fatta sämre beslut. Har du någonsin fattat ett dåligt beslut?

Minnet får dig att fatta sämre beslut

Eller agerat på den berömda magkänslan, men fått anledning att ångra dig? Allt är minnets fel. Kognitiva funktioner « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd. Att ha problem med minnesfunktioner kan skapa en kaotisk tillvaro.

Kognitiva funktioner « Kognitiva funktioner och hjärnan - Teknikstöd

Det finns flera modeller och teorier för att beskriva vad minne är och vad som händer i hjärnan. Gemensamt är att vi delar in minnet i korttidsminne och långtidsminne. När vi lär oss något så lagras det i något av långtidsminnets områden. Det kallas inkodning. Men för att vi ska kunna använda oss av våra minnen och kunskaper måste de också plockas fram. Hur ska vi fördela vår uppmärksamhet? Långtidsminne I långtidsminnet lagrar vi våra minnen, kunskaper om hur saker hänger ihop i världen och alla de erfarenheter som gör oss till personligheter. Procedurellt minne eller vaneminne. Låt hjärnan va´ me´...! : utmana det etablerade - urforska det okända - Aadu Ott - böcker(9789197934619) Så blir din hjärna bättre - Veteranen - När insidan räknas. Huvudsidan.se - Kreativitet, hjärnan och minnet. Minne, minnesteknik och studieteknik.