background preloader

Språksvårigheter, dyslexi etc

Facebook Twitter

Leva med språkstörning. Språkstörning kallas ibland för den okända funktionsnedsättningen.

Leva med språkstörning

Trots att elever med språkstörning finns i alla skolor, så är diagnosen svår att förstå och identifiera. Ofta möts en individ med språkstörning av en oförstående omgivning, som inte riktigt klarar av att förstå vilken typ av stöd och anpassningar som krävs. Därför brukar jag använda den här jämförelsen för att förklara begreppet språkstörning, och hur det kan vara att leva med språkstörning.

Resan Tänk dig att du flyttar utomlands. Ok, nu är du alltså i England. På föreläsningen Tänk dig nu att du går på konferens, i ett ämne som du behärskar väl. Under rasten lyssnar du, eller försöker lyssna, på en diskussion om föreläsningen. På puben Nu byter vi miljö, men är kvar i England. Just ikväll befinner ni er tillsammans på en pub.

Du får ett brev Vi byter miljö igen, fast vi är kvar i England. Hemma igen Nu är vi hemma i Sverige igen. Svårt att förstå i klassrummet Konsekvenser i vardagen. Kommunicera med hjälp av tecken - Ja TAKK! Vad är nu detta?

Kommunicera med hjälp av tecken - Ja TAKK!

Du går till logopeden för att få hjälp med talet, och kommer därifrån med rådet att börja prata teckenspråk! Varför det? Ditt barn är ju inte hörselskadat! Och tänk om “teckenspråket” hämmar talutvecklingen? Lugn, bara lugn. Här kommer svar på de vanligaste frågorna kring TAKK; Förstå matematikens språk med språkstörning? Förstå matematikens språk med språkstörning?

Förstå matematikens språk med språkstörning?

-Hur gamla är dina syskon? -Eeeh… trettio och nittio tror jag... Det svaret fick jag en gång från Anton, en mycket begåvad tioåring med grav språkstörning. Delaktighet utan förhinder. Afasiförbundet har under många år arbetat för att personer med afasi och språkstörning ska kunna ta del av ett universellt utformat samhälle som ger möjlighet till delaktighet.

Delaktighet utan förhinder

Inte minst är det viktigt att ha tillgång till information och möjlighet att kommunicera. Språkträning för barn - Lingo studios. Stärk ordförrådet vid språkstörning genom ordning & reda. Eller: Vad finns det för likheter mellan ditt ordförråd och ditt hem?

Stärk ordförrådet vid språkstörning genom ordning & reda

Vårt ordförråd kan (mycket förenklat) liknas vid ett hus eller en lägenhet, där vi förvarar föremål i olika skåp, lådor och hyllor. När vi får ett nytt föremål, behöver vi sortera in det på rätt ställe. Språkutvecklande arbetssätt – pedagogKrstd. Skolverket, Dylan William, John Hattie, Göran Svanelid, Lotta Karlsson, Kerstin Dahlin, Carmen Winding är mina största inspiratörer men det finns ”tusen” andra som jag exponeras för.

Språkutvecklande arbetssätt – pedagogKrstd

De som jag nämnt och övriga står för ovanstående illustration. Dylan William som förkroppsligar de två begreppen: tydligt och konkret. Hattie med fokus på att utnyttja elevers förkunskaper och även mitt eget perspektiv på hur jag via mitt uppdrag som lärare bäst kan nå resultat. Vad jag vill mena med detta är att min pedagogik och fungerande roll som lärare är färgad av de nämnda men även andra som jag inte nämner här och känner man igen sig i det jag skriver så kanske jag har läst något just du delat med dig av.

Så nu delar jag tillbaka omformulerat eller inte. 5 december - Språkträning hemma! - frufjellstrom.se. Så här tränar du språkutvecklingen hemma!

5 december - Språkträning hemma! - frufjellstrom.se

Eftersom vi har en son med grav språkstörning hemma måste vi hjälpa till med språkträning hemma lite extra! Det gör vi på olika sätt. Jag tänkte i detta inlägg förklara lite närmare hur vi arbetar hemma för att komplettera språkförskolans arbete. Jag tycker både att det är kul och givande att fortsätta träna även hemma. Det ger en kontinuitet på träningen och vi får tid tillsammans! SR Läs. Dyslexi, läs- & skrivsvårigheter / Få stöd av Kod-Knäckarna. Blipsay. Dyslexiföreläsare. Hej Jag heter Pelle Sellgren är 32 år gammal och bor i Täby norr om Stockholm.

Dyslexiföreläsare

Jag studerar i dag på Stockholms universitet där jag läser Sociologi. Leva med språkstörning. Vilmer utan diagnos av Anna Berg 4 september kl 15:03 - P1 Dokumentär. Medan oron håller på att äta upp Anna kämpar Anton hemma med att hålla familjen flytande.

Vilmer utan diagnos av Anna Berg 4 september kl 15:03 - P1 Dokumentär

När läkarvården kommer in i bilden får paret bekräftat att oron är befogad. Ett sökande efter orsaken till Vilmers avvikande beteende påbörjades. Nu vill alla veta vad hans svårigheter beror på. Allt eftersom åren går lär sig Vilmer gå, springa, hoppa och använda tecken för att göra sig förstådd. Fem myter och fem fakta om flerspråkighet. Tillhör du någon av miljarder familjer som talar fler än ett språk hemma?

Fem myter och fem fakta om flerspråkighet

Då har du säkert stött på en hel armé av självutnämnda “experter” inom området, som talat om för er hur ni ska hantera de olika språken. Få ämnen väcker så mycket känslor och åsikter som flerspråkighet, och tyvärr finns en hel del seglivade myter, som jag ska försöka ta kål på här. Men först av allt: Flerspråkighet är toppen, och språkligt utbyte är en av anledningarna till den rika svenska vi har idag (faktum är att alla ord vi använder någon gång har utvecklats ur, eller lånats från ett annat språk!). Majoriteten av jordens befolkning är flerspråkig, och den mänskliga hjärnan har en förunderlig förmåga att hantera flera språk. Forskning visar tydligt att den som behärskar fler än ett språk utvecklar större ordförråd, uttrycksförmåga och bättre förmåga till problemlösning på alla sina språk än den som bara talar ett språk.

Rörigt? En skattkista med ord. Elever med språkstörning behöver höra ett ord fler gånger än elever med typisk språkutveckling innan de kan ordet. De har också svårigheter att använda sig av syntaktiska och morfologiska (grammatiska) ledtrådar för att lista ut betydelse och användning av nya ord. Därför har jag under hela den här terminen lagt fokus på träning av ordförrådet med ett par elever i åk 3.

Inspirationen kommer från ett behandlingsprogram av Motsch & Marks (2014) och heter “Der Wortschatzsammler” på tyska. I Sverige så kan vi kalla det för “Ordskattsamlaren”.

Selektiv mutism

Dyslexi hjälpmedel. Här hittar du dyslexi-hjälpmedel: Rättstavningsprogram på datornLäslinjal kan göra det lättare att följa textenTalböckerBöcker om dyslexiSkrivareScannerAnteckningsapparatTalande räkningsapparaterGPS till bilen istället för vanlig kartaSiri, den digitala röststyrda assistenten i din Apple-iPhone och iPad Om du tror att ditt barn har dyslexi bör du kontakta barnets lärare och skolhälsovården i din kommun. Du kan också söka stöd hos andra föräldrar till barn som har dyslexi. Läs mer om Föräldraföreningen för dyslektiska barn FDB.

Är du vuxen så kan du också söka stöd eller hjälp genom att vända dig till din vårdcentral eller en förening för personer med dyslexi som dyslexiförbundet FMLS. Så här kan det vara att ha dyslexi – testa Victors simulator. Tillgänglig text? Det går delvisGå in på Inställningar (ikonen med kugghjulet) i din iPhone eller iPadGå till AllmäntGå sedan till HjälpmedelScrolla sen till funktionen tal och se till att det ser ut som på bilden nedan Den inställningen du nu gjort via Inställningar, behöver du bara göra en gång. För att använda inställningen i Legimus, gör du så här. Öppna appen Legimus som du är inloggad i med dina inloggningsuppgifter. Du duttar på förstoringsglaset (bild 1) och skriver in det du söker efter (i mitt fall en boktitel bild 2). Om du sedan markerar det du skrivit in i sökfältet (bild 3) och duttar på pilen så kommer en ny meny upp (bild 4) och där kan du dutta på läs upp. Information om språkstörning – Logopedforum.

I en av forumtrådarna har det tipsats friskt om en mängd olika bra informationskällor vad gäller språkstörning. Här kommer en sammanställning från den tråden med länkar att laborera bland för den som vill uppdatera tipsbanken till föräldrar och pedagoger. På många av sidorna finns det i sin tur ännu fler länkar och litteraturlistor. Dyslexia risk is evident on brain scans even in infancy.

Some 5 to 17 percent of all children have developmental dyslexia, or unexplained reading difficulty.

Språkstörning

Definition av generell språkstörning - Vallentuna kommun. Generell språkstörning innebär nedsättning av språkets samtliga funktioner, både impressivt och expressivt. De impressiva funktionerna är vår "input", det vill säga hur vi bearbetar och tolkar inkommande information av ljud, stavelser, ord, meningar och undertexter. De expressiva funktionerna är vår "output", det vill säga hur vi uttrycker oss med hjälp av artikulation, meningsbyggnad, ordval, ordförråd och berättarteknik. Det vanligaste förloppet hos barn med språkstörning är att barnet börjar tala sent, ibland först vid treårsåldern. När talet väl kommer igång är det ofta svårförståeligt på grund av fonologiska avvikelser, det vill säga att ljudsystemet inte är intakt. Det visar sig i form av att barnet byter ut eller utesluter ljud i ord som till exempel /båt/ som uttalas /bå/ eller /sova/ som uttalas /håka/. Det är vanligt att barnet har en långsam inlärning av nya ord varpå ordförrådet snabbt blir inskränkt.

Dokumentation från konferens Grav språkstörning 2015 - SPSM. Språkstörning, språkförsening och dyslexi. ALEX: "Språkstörning är ett dumt ord" LÄSK-pärmen - FDB. Språklekar, språkverktyg. Vi har samlat språkstimulerande lekar i en databas dit du kan logga in! Underbaravardag - Underbara vardag blogg: Övningar och spel del 1. Träna läsning, språk och skrivning - legitimerad logoped, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, Astrid Frylmark, OrdAF.

Grav språkstörning: Flerspråkiga elever med språkstörning. Hur kan vi arbeta med kollegialt lärande och språkutvecklande arbetssätt? Vad är kollegialt lärande? På Skolverkets webbplats sammanfattas kollegialt lärande på följande sätt: Det som kallas kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där kollegor genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap och färdigheter. Språkstörning, symptom & behandling. Språkstörning är en funktionsnedsättning som yttrar sig i svårigheter att tala och att förstå språk. CELF-4. Att kommunicera är nödvändigt för praktiskt taget alla vardagsaktiviteter och har avgörande betydelse för skolframgång. Kursverksamhet. Föreläsningar och kurser på uppdrag Under vårterminen 2015 är endast tre kursarrangemang planerade.

Det beror på att jag har så många övriga uppdrag, bl.a. föreläsningar och kurser som arrangeras av kommuner eller skolor. DHB - Riksförbundet för döva, hörselskadade barn och barn med språkstörning. Om hjärnan ur Ninjakoll 1. Logos - Logometrica AS. Träna läsning, språk och skrivning - legitimerad logoped, läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, Astrid Frylmark, OrdAF. Dyslexiförbundet FMLS - om räkne-, läs- och skrivsvårigheter. Språklek. Hitta språket! En film om små barns språkutveckling.

In other languages Ett starkt språk är en viktig grund för barns möjligheter att lyckas i livet. I filmen ”Hitta språket!” Får du enkla, lekfulla och roliga exempel på vad du själv kan göra i vardagen för att sätta fart på ditt barns språk. Vilket stöd behöver personer med språkstörning? - Riksförbundet Attention. Datorträning ger lässvaga elever läsflyt. Start. Om läs- och skrivinlärning. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser - SBU. Nytt typsnitt lättare att läsa för dyslektiker. Appen TextGrabber - ta kort på en text och få den översatt på direkten.

Specific Language Impairment. Logopedforum. Skrivscreening, undersökning av dyspraxi, dysgrafi. Dysgrafi. Hur kan skolan hjälpa en elev med dysgrafi? Psykologilexikon - lexikon - ordbok i psykologi - hitta förklaringen till ordet här. Her Voice Is Unpredictable, But She's Not Embarrassed. Neither Is Her Audience. Psykologilexikon - lexikon - ordbok i psykologi - hitta förklaringen till ordet här. Psykologilexikon - lexikon - ordbok i psykologi - hitta förklaringen till ordet här. DHB Språkstörning. Dyslexi hjälpmedel. Talsyntes. Voice Xpress Professional.

Viktigt upptäcka dyslexi tidigt. Kommunicerande samspel. Aktiv Fritid - Ett arvsfondsprojekt om barn och unga i grav språkstörning. Webbfilm 2 av 3. Samtiden Tema: Språkstörning. Samtiden Tema: Språkstörning. Psykologilexikon - lexikon - ordbok i psykologi - hitta förklaringen till ordet här. Minnesträningsappar. Mycket Hjärna. Minnesträning. Förbundet i Sverige » Tips för skolan. Om språkstörning. Videoföreläsningar. Litteratur om språkstörning. Språkstörning. Vad är impressiv och expressiv språkstörning? Språklig medvetenhet - folkhalsan.fi. BT Bättre Svenska, Bosse Thorén. Dyslexi hos barn och ungdomar - tester och insatser - SBU. Lästräning med BRAVKOD och BRAVKOD för engelska. Barn med dyslexi kanske får fel hjälp - Klartext.

Språkstörning.