background preloader

Sara Bruun

Facebook Twitter

Hur ska Sveriges lärare bli good enough? - Sara Bruun. Translanguaging - vad är det? Translanguaging, eller korsspråkande som vi ibland säger på svenska, är ett begrepp som vi allt oftare läser om nu.

Translanguaging - vad är det?

Men vad är det då? Och varför måste jag som lärare sätta mig in i det och använda det i mitt klassrum? Förenklat kan man säga att det är ett sätt att se elevers olika språk som en resurs i lärandet och ett sätt för oss lärare att medvetet använda alla de språk som en elev kan för att den ska kunna ta till sig kunskap och utvecklas. Ofelia Garcia som är professor vid City University of New York beskriver i texten Theorizing Translanguaging for Educators (2011) begreppet som: ”flexible use of their linguistic resources to make meaning of their lives and their complex worlds, is what we call translanguaging. ”

Hur ska Sveriges lärare bli good enough? - Sara Bruun. Ämnesövergripande arbete i engelska och bild. För några veckor sedan såg jag på facebook ett kanonupplägg som Li Throbäck och hennes kollega Marita Klang lagt ut.

Ämnesövergripande arbete i engelska och bild

De undervisar i engelska respektive bild på Norreportskolan i Ystad. Jag blev imponerad av deras arbete och erbjöd dem att skriva om deras arbete här på bloggen, vilket jag alltså gör nu! Projektet är ämnesövergripande för årskurs nio mellan engelska och bild. På engelsklektionerna har eleverna arbetat med temat Love. Quizlet och Quizlet Live - så funkar det! Quizlet och Quizlet Live är det som jag tipsar mest om i olika sammanhang.

Quizlet och Quizlet Live - så funkar det!

Det kommer många frågor om hur det fungerar och här kommer en kort instruktion. Quizlet kan användas i alla åldrar och i alla ämnen. Jag använder gratisversionen men det finns även en pro version som kostar. Skolans digitalisering är här - deal with it! Många tankar och ord dyker upp i mitt huvud efter att jag har läst Edward Jensingers bok 12 tankar om skolans digitalisering (Gleerups, 2017).

Skolans digitalisering är här - deal with it!

Jag läser mycket pedagogisk litteratur och tycker det är viktigt att vi lärare håller oss uppdaterade kring vad som händer, inte bara i våra ämnen, utan även på skolutvecklingsområdet. Det blir därför idag ett boktips och inget direkt kopplat till din undervisning. En av de första sakerna jag tänker på är vikten av att vara flexibel. Jensinger återkommer hela tiden till att skolan måste titta på just sina egna behov och utforma skolans digitalisering utan att kommunens IT-avdelning ska bestämma vilka digitala verktyg vi ska ha. Rektor avsätter tid och du tränar! I mitt förra inlägg skrev jag hur du gjorde för att använda olika tillägg till Chrome.

Rektor avsätter tid och du tränar!

I detta inlägg fortsätter jag med att visa er två smarta verktyg som kommer underlätta för både er och eleverna. Google Cast for Education Om du jobbar med Google Suite for Education kan jag rekommendera Google Cast for Education som du hämtar i Chrome webstore. Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb. Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare.

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb

Tyvärr envisas de flesta IT-avdelningar med att Internet Explorer är det som ska vara förinstallerat. Personligen använder jag nästan alltid Chrome. Digitala resor höjer motivationen i Sara Bruuns klassrum. Papegojan och undantagsbestämmelsen. Hur kan det förekomma så många myter runt när och hur undantagsbestämmelsen, den så kallade pysparagrafen, ska tillämpas?

Papegojan och undantagsbestämmelsen

Jag skulle faktiskt drista mig till att säga att användandet av undantagsbestämmelsen har kört rejält i diket. Det räcker att du lägger en timme i december på att befinna dig i sociala medier där betygssättning diskuteras för att inse detta. Pysparagrafen är inte helt enkel, men grundprincipen måste spridas så att alla betygssättande lärare faktiskt känner till den. Varje vecka diskuteras tillämpningen i olika sociala medier och jag känner mig ofta som en papegoja som upprepar citatet nedan: ”21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygsättningen enligt 19 och 20 §§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av åk 6 eller 9. SaraBruun. Det senaste inom vår podcastvärld - #annaochphilip. Stödstrukturer och bildstöd - mallar att sätta upp i klassrummet.

En annorlunda uppgift - första, andra tredje! Grammatik är inte alltid elevernas favoritsysselsättning även om det är frökens!

En annorlunda uppgift - första, andra tredje!

Jag står nästan aldrig framme vid tavlan och har traditionella grammatikgenomgångar. Jag har under åren konstaterat att det inte har så stor effekt och att det tar mycket tid. Jag försöker därför att variera och framförallt lägga in moment som eleverna tycker är roligt. Ett sätt jag ibland använder är grammatikauktion! Quizizz: Fun Multiplayer Classroom Quizzes.

Bloggen är navet i min undervisning. För mig och mina elever betyder min blogg struktur och navet i undervisningen.

Bloggen är navet i min undervisning

Jag har en blogg som jag kallar för min ”moderblogg” Bruuns klassrum. I den bloggen hittar eleverna sina planeringar genom att klicka i högerkanten på sin klass. Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter – Fröken Jingfors. Synliggöra lärande när ni ser film tilsammans.

Synliggör lärandet vid filmvisning med Zaption presenter – Fröken Jingfors

Att snabbt kunna stämma av om eleverna hänger med, att låta eleverna diskutera i grupp och sen smidigt låta dem ta del av varandras tankar eller att låta eleverna digitalt markera med hjälp av en padda/mobile när de har en fråga, varje gång de hör en viss verbform eller vad nu läraren har bett dem att uppmärksamma i filmen, allt detta är möjligt med Zaption presenter.

I Zaption kan du lägga in text och frågor i en film och dela den med eleverna. Eleverna måste svara på frågorna innan de kan se vidare på filmen och läraren kan sen se vad alla elever har svarat. Zaption - så funkar det! Genom att arbeta med tex Kahoot eller i detta fall Zaption.com kan du på ett enkelt sätt få en tydlig bild av vad dina elever har lärt sig och vad du behöver rikta in din undervisning på. Idag blir inlägget inte i textform. Titta på filmen så får du allt du behöver veta om hur Zaption fungerar och framförallt hur du kan använda det i undervisningen. Om du föredrar att läsa om hur du gör har Sarah Jingfors skrivit ett tydligt inlägg: Frökenjingfors.wordpress.com . Mitt exempel nedan utgår från tyskan men naturligtvis fungerar det oavsett ämne eller årskurs. Arbetar du med flippat klassrum är det ett perfekt och snabbt sätt att lägga till frågor och få en enkel översikt över svaren.

Flippad undervisning. Flippat klassrum. Vad i hela friden är det för något? Den tydligaste förklaringen för det oinvigde tycker jag att Karin Brånebäck har gjort med sin ”gula bild”. I korthet går det ut på att eleven ska vara förberedd i ”huvudet” så att eleven kan börja arbeta direkt när lektionen startar. Den tid som du använder till att ha genomgångar kan nu läggas på att vara hos de elever som behöver dig mest. Det finns många varianter av flippat klassrum och du får känna dig fram kring vad som passar just dig och dina grupper. Sara Bruun. Förstelärarreformen har varit ett faktum under ett par års tid med, som bekant, ytterst varierande resultat.

Vissa skolor har haft väldigt stor nytta av sina förstelärare medan andra skolor knappt vet vem som är det. Många artiklar har skrivits om förstelärarreformen, och jag har själv bloggat om den tidigare. Elevers tankar kring Periscope i skolan, smygfilmning av lärare och livesändning. - Sara Bruun. Periscope är en app som är väldigt inne bland ungdomar just nu. Virtual Reality in education. Jag jobbar när tusan jag själv vill! - Sara Bruun. Jullov. Adventstips: Så här slipper du rätta! - Sara Bruun. Den förvrängda sanningen - Sara Bruun.

Jag hade planerat sämsta lektionen ever! - Sara Bruun. I fredags skulle jag prova ett, för mig, nytt digitalt verktyg: Plickers.com. A eller F – ett lotteri? - Sara Bruun. Eleven kan inte förmå sig att göra tilldelade uppgifter lektionstid trots att hen verkar vilja. Hen sitter och ritar på i stort sett alla lektioner. Läraren försöker med allt – att utgå från elevens intresse, sitta bredvid eleven, ge tydliga instruktioner, ge en instruktion i taget, ge instruktionerna via flippfilmer, se till att digitala hjälpmedel finns, prata med föräldrarna, försöka motivera osv. Engelska, svenska, so och Skype i ämnesövergripande tema - Sara Bruun.

A eller F – ett lotteri? - Sara Bruun. Zaption.com. Ett mycket bra verktyg för att skapa frågor till filmer är Zaption.com. Jag använder det till exempel för hörförståelse i både tyska och engelska. Börja med att skapa ett konto. Det enklaste är att använda ditt Googlekonto. Från Zaption kan du sedan direkt söka på Youtube. Med Skype lyfter vi taket på klassrummet - Sara Bruun. Skype in the classroom är en väldigt bra tjänst för att ta göra din undervisning global. Du behöver skapa ett vanligt Skypekonto på skype.com och ett konto på Skype for education. Ditt Skypekonto använder du för att logga in på Skype for education. Smarta flipverktyg.

Research, Reports & Studies / Research, Reports & Studies. Research on Flipped Learning Looking for original research, case studies, surveys, infographics or our Literature Reviews? What is the difference between a Flipped Class and Flipped Learning? Along with the Four Pillars of F-L-I-P and 11 indicators. Kaizena. Tankar kring att våga som Sara Bruun. SaraBruun. Money is the root of all evil?