background preloader

Regler

Facebook Twitter

Lärplattor i skola och förskola - SKL. Vägledningen är tänkt som stöd till skolverksamheter i arbetet med att bedöma informationen som hanteras i tjänsterna kopplade till lärplattan, om kraven i personuppgiftslagen (PuL) följs till exempel.

Lärplattor i skola och förskola - SKL

Delar av materialet fokuserar på Apples tjänster (iPad, iCloud) eftersom Apple har tagit fram ett avtal anpassat för skolan, men övrigt innehåll är tillämpbart även på andra leverantörers tjänster. Olika ställen att spara information på Kommuner och skolor har idag oftast flera olika it-tjänster i verksamheten där information av olika slag lagras. Det kan till exempel vara it-tjänster för administrativa uppgifter, för pedagogiskt arbete, för läromedel och lärresurser. Ett pussel av olika it-tjänster där det är viktigt att tydliggöra vilka tjänster som används till vad och vilken information som får lagras var. Det här innebär att kommuner som använder lärplattor i verksamheten bland annat behöver göra en PuL-bedömning. Vägledningens innehåll. Jag <3 internet – mellanstadiet - Barn, unga och medier.

Med "Jag <3 internet – dina rättigheter och skyldigheter online" får eleverna möta och diskutera en rad spännande, men komplexa frågor som de kanske redan måste hantera i sin nätvardag.

Jag <3 internet – mellanstadiet - Barn, unga och medier

Materialet innehåller en lärarhandledning med ett kopieringsunderlag samt elevmaterial. Publicering på internet - Vad får man lägga ut på webben? Du är här:Hem → Lagar & regler → Personuppgiftslagen → Publicering på internet Vad får man lägga ut på webben?

Publicering på internet - Vad får man lägga ut på webben?

I personuppgiftslagen (PuL) finns inga särskilda regler för publicering på internet. Personuppgiftslagens generella regler för behandling av personuppgifter gäller även när man publicerar personuppgifter på webbplatser, bloggar och liknande. Man får inte kränka andra människor. Guidelines for accessible information. Riksåklagaren: Det är kriminellt att installera program utan tillstånd från jobbet. IDG.se har i ett flertal artiklar berättat om en 54-årig direktör i logistikbranschen som installerade Google Talk på sin jobbdator, ett program för direktmeddelanden.

Riksåklagaren: Det är kriminellt att installera program utan tillstånd från jobbet

I samband med ett åtal om brott mot upphovsrättslagen lyfte kammaråklagare Henrik Rasmusson även fram installationen av Google Talk. 54-åringen hade inte rätt att installera program på sin jobbdator, och eftersom programmet, enligt åklagaren, var avsett för "automatiserad behandling" så åtalades mannen för dataintrång. Men hovrätten höll inte med. I slutet på november förra året slog de fast att installationen av Google Talk för all del skedde olovligt, 54-åringen fick inte installera programmet för sin arbetsgivare.

Men, skriver hovrätten, “om begreppet "register" ges en vid tolkning skulle följaktligen alla programinstallationer som sker olovligen vara kriminaliserade”: Och nu finns det svart på vitt att svensk praxis faktiskt ser ut just så. Anders Perklev, riksåklagare. Legala handboken - En digital guide i internetdjungeln för lärare och studenter. Molnet i undervisningen – möjligheter och hinder. Tjänster i molnet har på kort tid blivit en naturlig och närmast omistlig del av vardagen, såväl på fritiden som i skolan.

Molnet i undervisningen – möjligheter och hinder

Det är till exempel enklare än någonsin att skriva och redigera texter, att arbeta med bildbehandling, att lagra och dela filer och att lyssna på musik. Termerna moln och molntjänster betyder att infrastruktur och resurser – processorkraft, innehåll, lagring och program – tillhandahålls över nätet. Ofta kan tjänsterna användas både i datorn, plattan och mobilen. De är dessutom tillgängliga var du än är – under förutsättning att nätet fungerar. CC BY NC SA 2.0 – efilpera Förlag som Gleerups och Liber börjar göra sina läromedel webbaserade, multimediala och interaktiva och lärarna kan enkelt följa elevernas utveckling. Men det finns ett aber. De senaste årens erfarenheter visar att detta inte är alldeles enkelt. Google Apps for Education är sannolikt den vanligaste molntjänsten i den svenska skolan idag. Creative Commons - YouTube Hjälp. Creative Commons-licenser är en standard för innehållsskapare som vill ge någon annan tillåtelse att använda deras innehåll.

Creative Commons - YouTube Hjälp

YouTube tillåter att användare markerar sina videoklipp med en Creative Commons CC BY-licens. Videoklippen blir då tillgängliga för YouTube-användare, även kommersiellt, i deras egna videoklipp via YouTubes videoredigerare. Med CC BY-licens sker tillskrivningen automatiskt. Det innebär att källklippens titlar visas automatiskt under videospelaren om du skapar ett videoklipp med Creative Commons-material. Du behåller din upphovsrätt och andra användare får återanvända ditt arbete enligt villkoren i licensen. Vad krävs för att använda Creative Commons på YouTube Möjligheten att markera uppladdade videoklipp med en Creative Commons-licens är endast tillgänglig för användare som har konton med god status. Den vanliga licensen för YouTube är alltjämt standardinställningen för alla videoklipp som laddas upp. Fall 7: Föräldrars ansvar. Det råder en lätt upprorsstämning på skolan efter en incident för en vecka sedan.

Fall 7: Föräldrars ansvar

Två elever misshandlade en lärare som skulle ta en mobiltelefon från en av dem. Lärarens ingripande var helt i linje med skolans uppsatta regler om att mobiltelefoner som används under skoltid ska beslagtas. Stämningen har även försvårats av att en flicka i årskurs 7 har utsatts för svåra trakasserier av sina klasskamrater i samband med att en bild av henne i en högst privat situation hamnat i fel händer. En ”boll” som snabbt och effektivt kom i rullning på olika forum och bloggar på nätet. Skolans ledning och anställda känner nu att föräldrarna måste involveras. Det bjuds in till ett möte där skolan mycket tydligt uppmanar föräldrarna att komma och varför.

Och att mycket av det som händer, och som ibland kan urarta på barnens digitala arena, ligger inom en gråzon där kanske ingen i vuxenvärlden varken är insatt eller på ett bra sätt kan agera. Många i lokalen håller med. Frågor att diskutera Kommentarer. Bli en schysst stjärna på nätet - Lektionsmaterial kring nätetikett. Stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster. Molntjänster är färdigpaketerade tjänster där lagring, datorkapacitet eller programvaror levereras över internet.

Stöd till skolverksamheter som vill använda molntjänster

Användningen av molntjänster skapar möjligheter till nya arbetssätt, samarbeten och enklare och mer effektiv kommunikation. Tjänsterna är inte minst efterfrågade i skolan i och med den ökade digitaliseringen. Genom att samarbeta och kommunicera via molntjänster, såsom Google Apps och Microsoft 365, får elever och lärare möjlighet till helt nya sätt att lära och arbeta. - Vi ser stora vinster ur elevens perspektiv med användandet av molntjänster. De kan bland annat bidra till ökat lärande och måluppfyllelse, säger Per Mosseby, chef på avdelningen för Digitalisering på SKL. Creative Commons - YouTube Hjälp. Hur vet man vilka Youtube-klipp man får använda i sin egen film? - Mediateket Pauliskolan.