background preloader

Qrkod

Facebook Twitter

FÄRDIGA QR-SÅNGER – PEDAGOG INSPIRATION. I tidigare inlägg visade jag hur man steg för steg skapade sagor med QR-koder och precis på samma sätt så kan man skapa QR-sånger.

FÄRDIGA QR-SÅNGER – PEDAGOG INSPIRATION

Beskrivningen för hur man gör hittar du HÄR. Med digitala sång kort så kan vi stimulera och utmana barnens språk- och kommunikationsutveckling på ett roligt och meningsfullt sätt och där vi pedagoger kan fånga deras intresse för musik, dans och rörelse, med ett verktyg som bjuder in till lärande. Syftet med QR-koder är att införa ett spänningsmoment och att få in de digitala verktygen som en naturlig del av den vardagliga verksamheten. Barnen ska få möjlighet att möta tekniken i flera olika delar av verksamheten, och på många olika sätt, och med bl.a. QR-koder så kan det bli möjligt! Förslag på innehåll för sångkort Klassiska barn sånger, exempelvis blinka lilla stjärna, lilla snigel mmRörelse sånger, exempelvis huvud axlar knä och tå, springa springa, och klappa händerna.Barnens egna favorit sånger.Barnen kan skapa sina egna sånger med appen CloudQR.

Hej kompis. Dynamiska QR-koder. Skapa QR-koder. Ett verktyg för språkutveckling… Har fått frågor om hur jag gör mina QR-koder så därav kommer här ett inlägg där jag förtydligar lite… Gjorde helt enkelt en liten film: Dels som en kompensatorisk väg för studiehandledning, då vi inte har tillräckligt många studiehandledare på skolan i likhet med många andra skolor tror jag.

Skapa QR-koder. Ett verktyg för språkutveckling…

Jag kan på det här sättet kan ha ord och begrepp översatta på mina elevers språk i klassrummet som stödplanscher även om mina elever inte läser på sitt modersmål. Ett sorts korsspråkande. Blogginlägg: Translanguaging med QR-kod. Dels som en kontakt till föräldrarna då en flicka med arabiska som modersmål uttryckte att hennes föräldrar inte kunde läsa på svenska när vi skulle skicka hem veckobrevet. Som påminnelse för eleverna vilket kortspel som är vilket och vilka regler som gäller för spelet i fråga. Qr-koder i förskolan - Mölndal. En kollega till mig som arbetar på en av de andra förskolorna i vårt rektorsområde berättade att de gjort QR-koder av sina dokumentationer av upplevelser och happenings i sagans värld.

Qr-koder i förskolan - Mölndal

QR-koderna sitter uppe på väggen tillgängligt för barnen att själva scanna. De levandegöra dokumentationen för barnen och det blir ytterligare ett sätt att att minnas, reflektera, analysera och få nya perspektiv på vad de upplevt. Det skapar också en möjlighet för de som av olika anledningar missat upplevelsen att bli delaktig genom att kunna titta på den i efterhand.

I vårt uppdrag är det tydligt att “förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället behöver” (Lpfö 98, rev 2016 s.6). Jag tror det är viktigt att vi som lärare och pedagoger fyller på vår ryggsäck med en digital pedagogisk kompetens för att kunna möta barnen, utmana dem och vägleda dem i det digitaliserade samhälle som vi idag lever i. 10 fakta att känna till om QR-koder – IKTsidan. För dig som har hört talas om QR-koder eller för dig som börjat skapa egna och har funderingar på vad som är ok och inte, och hur det hela fungerar.

10 fakta att känna till om QR-koder – IKTsidan

QR-koder är ett verktyg som kanske ser krångligt ut men som egentligen är väldigt enkelt och rymmer väldigt stora möjligheter för både förskola och skola. Vad är en QR-kod? Vad kostar det att skapa och använda QR-koder? Vad måste jag ha för att läsa av en QR-kod? Varför och till vad ska jag använda QR-koder? 1. 2. 3. 4. Här är några andra förslag: 5. Digitala sångkort – Digi-bloggen. Mikaela Sveijer berättar om hur de digitala uppstarten av terminen sett ut på hennes 1-3 årsavdelning.

Digitala sångkort – Digi-bloggen

Ny termin och på många sätt en nystart. På förskolorna runt om i Sverige är det mesta nytt. Inte sällan en ny personalgrupp, ibland en ny chef men alltid en ny barngrupp. För oavsett om man skolar in ett nytt barn eller tjugo så är gruppen ny, gruppdynamiken förändras så fort man ändrar i konstellationen. Nytt kan ju också innebära nytt arbetssätt. Då skulle man kanske tro att jag arbetar på en förskola som har mängder av digitala verktyg, men så är inte fallet. Hur har vi då börjat på min avdelning? Jag har tidigare berättat att vi skapar i appen Trope, dansar till musik från Loopseque Kids och läser böcker i Boksnok. QR-koder i skogen. Födelsedagssånger på olika språk med QR-koder. Här är en samling QR-koder som länkar till födelsedagssånger på olika språk.

Födelsedagssånger på olika språk med QR-koder

Länkar finns till födelsedagssången på kurdiska, svenska, sorani, bosniska, engelska, serbiska, polska, arabiska och kinesiska. Du skriver ut häftet och sedan kan barnen på förskolan själva använda en ipad med QR-läsarapp för att spela upp sångerna. Det är Emelie Johansson och den övriga personalen på Dirigentens förskola i Karlstad som delar med sig av sitt QR-häfte med födelsedagssånger.

I den här filmen ser du ett exempel på hur det används. QR-koder för Biblioteken i Värmland. (I Inlägget finns lathund för att läsa och skapa QR-koder) För en tid sedan fick jag en förfrågan om att komma till Kronoparkens bibliotek och medverka vid en nätverksträff för Biblioteken i Värmland.

QR-koder för Biblioteken i Värmland. (I Inlägget finns lathund för att läsa och skapa QR-koder)

De har en nätverksgrupp för mångfald och integration. Så idag var jag och min kollega Anna.Karin Bjärby där och pratade om QR-koder, hur vi använder dem i förskolans verksamhet tillsammans med barn och vårdnadshavare för att främja språkutveckling, men också hur vi går tillväga rent tekniskt för att läsa av och skapa QR-koder. QR står för quick respons. Det är alltså en genväg för att snabbt komma åt information. I det flerspråkiga arbetet på vår förskola innebär det att barnen enkelt får tillgång till sagor, sånger på olika språk. Recension av Cloud QR - Smidigt och enkelt med QR-koder. Del 30: QR-koder – JL Skolutveckling. För alla som använder lärplattor eller mobiltelefoner i undervisningen så är QR-koder ett fantastiskt verktyg.

del 30: QR-koder – JL Skolutveckling

De är enkla att skapa, enkla att använda och har väldigt många olika användningsområden. Fotobabble. Beautiful QR Codes - QR Code Generator. IKT-inspirera mera. Gör finare QR koder med olika färger.

IKT-inspirera mera

När man väjer att färga koderna kan man enkelt kategorisera sina koder. Exempel alla koder som döljer sånger kan vara blåa, eller julsånger röda. Det är bara fantasin som sätter stopp. Lycka till! QR-koder och sagor. Gjorde i ordning ett par QR-koder i morse med sagor – Läsa med en saga som finns på Utbildningsradion, med tillhörande bild på aktuell bok.

QR-koder och sagor

Tog med mig dessa ut på en av förskolorna jag handleder och responsen från både pedagoger och barn var positiv. Pedagogerna ville genast repetera hur man gör så att de kan fortsätta göra egna Qr-koder. Bland annat jobbar de med dans just nu och robotdanser som finns på YouTube är populära. Så de skulle göra Qr-koder av dem, kan barnen lätt välja vilken de vill inspireras av i sina egna danser. En av flickorna såg blygt på lite under lugg när vi skulle visa hur man gör för att kunna lyssna på den bok man valt. QR-koden överraskar eleverna. Terminsslut med QR-koder. Så var det dags för terminens sista lektion. Eleverna vill inte sitta inne längre. Jag vill inte kämpa med att få deras uppmärksamhet. Alla vill ut i solskenet. Jag vill ha en ordentlig utvärdering. Jag vill att de ska använda engelskan även sista lektionen. 1.

När eleverna kommer till klassrummet kommer de mötas av det här dokumentet, uppkopierat i lagom många exemplar, med en av siffrorna inringad. 2. Eleverna ska nu lista ut var de olika QR-koderna är gömda på skolgården genom att följa det rim på engelska som är ledtråden. Close to the Birch Tree you’ll find the main gate, if you don’t find the question, ask your mate. Björken är namnet på ett hus, och mellan Björken och personalparkeringen, där vår rektor brukar parkera, finns en grind, där koden kommer finnas.

När de hittar lappen med koden scannar de den med iPad eller smart telefon, och de kommer då till ett formulär skapat i Google Forms. Learning in Hand #24: QR Codes. IKT-inspirera mera. Skapa QR-kod enkelt här! Förskola. QR Creator - Läsa, skapa och dela QR-koder - Reading, generating and sharing of QR Codes för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. QR voice.