background preloader

No

Facebook Twitter

Boken om naturvetenskap. Om all naturvetenskap skulle få plats i en 177 sidor tjock bok, hur skulle den boken se ut?

Boken om naturvetenskap

Experiment i sammanhang För att roliga experiment även ska bli lärorika är det viktigt att placera dem i rätt sammanhang. Ett experiment om DNA är exempelvis genetik. Ett experiment om luft kan vara både kemi och geovetenskap, beroende på vilken utgångspunkt man väljer att ha. Boken om naturvetenskap kan vara till hjälp för att skapa sammanhang och öka kvaliteten på experimenten.

Scientist Factory – Together for a brighter future. This pen makes drawings that conduct electricity. PROFESSOR ROCK. Interaktiva No-sajter. "Sex och samlevnads"-undervisning med hjälp av Padlet. Jag har precis varit och lyssnat på John Steinbergs nya föreläsning "Tillbaka till hjärtat" som handlar om kraften av mjuka värden och förmågan att se saker ur ett makro- och mikroperspektiv.

"Sex och samlevnads"-undervisning med hjälp av Padlet

Föreläsningen bekräftade det jag känt starkare än någonsin den senaste tiden, att med goda relationer till sina elever kan man nå längre än någonsin. Att med innovativa sätt att utforma lektioner med hela hjärtat, digitala verktyg, fokus på det kunskapsinnehåll som ska inhämtas och med en humoristisk ton kan man nå långt under sina lektioner. I veckan skulle jag starta sista området innan sommaren och skulle då undervisa det tacksamma området "Sex och samlevnad" Detta område har jag haft så många gånger förut och har ett material att plocka utifrån för att bygga upp undervisningen.

Som vanligt inför nytt område så googlar jag runt lite för att hitta infallsvinklar som jag tror kan intressera eleverna. Ice and sky. Two Superpowers We Wish We Had. At some point today, you’ll probably do one or all of these things: Flip a switch for light.

Two Superpowers We Wish We Had

Take fresh food from a refrigerator. Turn a dial to make your home warmer or cooler. Press a button on your laptop to go online. You probably won’t think twice about any of these actions, but you will actually be doing something extraordinary. You will be using a superpower—your access to energy. Does that sound ridiculous? Just imagine, for a minute, life without energy. You don’t have a way to run a laptop, mobile phone, TV, or video games. About 1.3 billion people—18 percent of the world’s population—don’t need to imagine. You can see this fact for yourself in this photograph of Africa at night taken from space. Africa has made extraordinary progress in recent decades.

But as you can see from the areas without lights, that prosperity has not reached everyone. Resultat för "teknik 1-3" Teknik årskurs 1-3 Teknik årskurs 1-3 För årskurs 1-3 finns inspiration till två arbetsområden, Lekplatsen samt ... .

Resultat för "teknik 1-3"

Växthuset och programmering i Scratch Undersökningar av tekniska lösningar Genom att undersöka tekniken i Teknik - årskurs 1-3: Arbetsområde Lekplatsen - undervisningsstöd vara utformad så att barnen från förskoleklassen, men även eleverna i årskurs 1, 2 och 3, ska kunna ... grundskolan, på vilken nivå grundläggande skissteknik i tre vyer skulle kunna introduceras i årskurs 1-3 ... 3 har planerat och genomfört ovanstående uppdrag.

Välkommen till NTA - Hem. Mars Trek. Lär man sig mer av en video än av en "tavelföreläsning"? I just den här videon (som kommer från ett företag som producerar mjukvara för att göra "skrivvideor", s.k. videoscribes) så poängterar de fördelarna med att lära sig från en video snarare än från en traditionell föreläsning eller lektion.

Lär man sig mer av en video än av en "tavelföreläsning"?

Lärarens briljanta knep för att lära ut biologi. Naturlikt - Start. Lattjo lajban lådan i min NO bedömning. Som avslutning av mina elevers vädertema, och en del av min bedömning, har jag använt ”Fem myror är fler än fyra elefanter” och den för de flesta bekanta Lattjo Lajban lådan.

Lattjo lajban lådan i min NO bedömning.

Vi tittade på nedanstående klipp, vilket lockade mina fyror till många skratt och jag förstod att det här var något som de flesta kände igen. Klippet är noga utvalt då det innehåller de påhittade djuren gronk, karaff och snyckling ( bara det ). När vi tittat klart var de flesta jättesugna på att berätta om sina val och varför de tyckte det ena eller det andra. Det blev många olika motiveringar kring ränder, ben och färg. HUMAN BODY 11 ORGAN SYSTEMS FOLDABLE. Visual Anatomy för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Barnens Livräddningsskola. Förslag på iPadappar för NO och teknik  På gårdagens workshop pratade vi om appar för NO och teknik för att arbeta med iPads.

Förslag på iPadappar för NO och teknik 

När jag gick igenom de appar jag tagit ner saknar jag flera områden. PROFESSOR ROCK. Ett extra prima läromedel för år 7-9. PROFESSOR ROCK. Algodoo. Science Stew. Belysningsterminologi. Grundämnen och atomer - Praktik & teori = superkul kemi. Hälsoprojekt med IKT. Att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen kan vara ett redskap för dig som lärare för att ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och reellt inflytande över undervisningen.

Hälsoprojekt med IKT

Som alltid gäller det att utgå ifrån läroplanen och planera undervisningen noggrant. Det ger en bra utgångspunkt för att sedan använda IKT tillsammans med eleverna. Bloggkurser. Flippad NO. Terminen är nu i full rullning och i NO jobbar eleverna med området: Livets utveckling.

Flippad NO

Eleverna har hittills haft två, av mig, egenproducerade flippar att titta på och fundera kring inför kommande lektion. De har varit uppskattade och flera av eleverna har sett filmerna flera gånger, även tillsammans med föräldrar. En kort presentation av magister Eva. Naturlikt.se. The Periodic Table of Videos - University of Nottingham. » Bloggkurser.