background preloader

No

Facebook Twitter

Boken om naturvetenskap. Om all naturvetenskap skulle få plats i en 177 sidor tjock bok, hur skulle den boken se ut? Experiment i sammanhang För att roliga experiment även ska bli lärorika är det viktigt att placera dem i rätt sammanhang. Ett experiment om DNA är exempelvis genetik. Ett experiment om luft kan vara både kemi och geovetenskap, beroende på vilken utgångspunkt man väljer att ha. Boken om naturvetenskap kan vara till hjälp för att skapa sammanhang och öka kvaliteten på experimenten. Boken om naturvetenskap Experimentskafferiets egna Boken om naturvetenskap har som mål att genom en representation av naturvetenskapens alla delar ge grundläggande kunskaper inom ämnet, samt skapa ett ramverk för framtida kompletterande kunskaper. Boken är främst riktad till förskole- och grundskolelärare som önskar att fördjupa sina kunskaper i naturvetenskap, men kan läsas av vem som helst som är intresserad av samma sak.

Boken om naturvetenskap (Ladda ner) Apelsinljuset Publicerad i Kemi Slut på stearinljus? Regelationen. Scientist Factory – Together for a brighter future. This pen makes drawings that conduct electricity. PROFESSOR ROCK. Interaktiva No-sajter. "Sex och samlevnads"-undervisning med hjälp av Padlet.

Jag har precis varit och lyssnat på John Steinbergs nya föreläsning "Tillbaka till hjärtat" som handlar om kraften av mjuka värden och förmågan att se saker ur ett makro- och mikroperspektiv. Föreläsningen bekräftade det jag känt starkare än någonsin den senaste tiden, att med goda relationer till sina elever kan man nå längre än någonsin. Att med innovativa sätt att utforma lektioner med hela hjärtat, digitala verktyg, fokus på det kunskapsinnehåll som ska inhämtas och med en humoristisk ton kan man nå långt under sina lektioner. I veckan skulle jag starta sista området innan sommaren och skulle då undervisa det tacksamma området "Sex och samlevnad" Detta område har jag haft så många gånger förut och har ett material att plocka utifrån för att bygga upp undervisningen.

Som vanligt inför nytt område så googlar jag runt lite för att hitta infallsvinklar som jag tror kan intressera eleverna. Denna gång föll jag över ett nytt youtubesläpp, en musikvideo som hade släppts samma dag. Så.... Ice and sky. Two Superpowers We Wish We Had | Bill Gates. At some point today, you’ll probably do one or all of these things: Flip a switch for light. Take fresh food from a refrigerator. Turn a dial to make your home warmer or cooler. Press a button on your laptop to go online. You probably won’t think twice about any of these actions, but you will actually be doing something extraordinary. You will be using a superpower—your access to energy. Does that sound ridiculous? Just imagine, for a minute, life without energy. You don’t have a way to run a laptop, mobile phone, TV, or video games. About 1.3 billion people—18 percent of the world’s population—don’t need to imagine.

You can see this fact for yourself in this photograph of Africa at night taken from space. Africa has made extraordinary progress in recent decades. But as you can see from the areas without lights, that prosperity has not reached everyone. If you could zoom into one of those dark areas in that photograph, you might see a scene like this one. That’s a huge challenge. Why? Resultat för "teknik 1-3" Teknik årskurs 1-3 Teknik årskurs 1-3 För årskurs 1-3 finns inspiration till två arbetsområden, Lekplatsen samt ... . Växthuset och programmering i Scratch Undersökningar av tekniska lösningar Genom att undersöka tekniken i Teknik - årskurs 1-3: Arbetsområde Lekplatsen - undervisningsstöd vara utformad så att barnen från förskoleklassen, men även eleverna i årskurs 1, 2 och 3, ska kunna ... grundskolan, på vilken nivå grundläggande skissteknik i tre vyer skulle kunna introduceras i årskurs 1-3 ... 3 har planerat och genomfört ovanstående uppdrag.

Målen för arbetsområdet och därmed bedömningen Kursplan - Teknik (Grundskolan) teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid. I årskurs 1-3 Tekniska lösningar Några vanliga föremål ... Kursplan - Teknik Tekniska lösningar har i alla tider varit betydelsefulla för människan och för ... och många av dagens samhällsfrågor och politiska beslut rymmer inslag av teknik. Välkommen till NTA - Hem. Mars Trek. Lär man sig mer av en video än av en "tavelföreläsning"? I just den här videon (som kommer från ett företag som producerar mjukvara för att göra "skrivvideor", s.k. videoscribes) så poängterar de fördelarna med att lära sig från en video snarare än från en traditionell föreläsning eller lektion.

En forskare, Richard Wiseman, har enligt videoklippet ovan funnit att den mängd information som mottagarna kommer ihåg ökar med 15 % när mottagaren får den via en videoscribe (den stil som klippet ovan är gjort med) jämfört med en traditionell lektion/föreläsning. Han tror att det beror på två saker: För det första gör videoscriben att den som ser den ger den hela sin uppmärksamhet. För det andra är videoscriben roligare att titta på, vilket gör att det blir lättare att ta till sig informationen. Det här blir naturligtvis viktigt att fundera på när det kommer till flippat klassrum. Det är viktigt hur flippen genomförs för att den ska vara effektiv. Lärarens briljanta knep för att lära ut biologi. Naturlikt - Start.

Lattjo lajban lådan i min NO bedömning. | Växjö kommuns NT-utvecklare. Som avslutning av mina elevers vädertema, och en del av min bedömning, har jag använt ”Fem myror är fler än fyra elefanter” och den för de flesta bekanta Lattjo Lajban lådan. Vi tittade på nedanstående klipp, vilket lockade mina fyror till många skratt och jag förstod att det här var något som de flesta kände igen. Klippet är noga utvalt då det innehåller de påhittade djuren gronk, karaff och snyckling ( bara det ). När vi tittat klart var de flesta jättesugna på att berätta om sina val och varför de tyckte det ena eller det andra.

Det blev många olika motiveringar kring ränder, ben och färg. När jag sedan presenterade det uppdrag som de skulle utföra så var det inga som helst oklarheter hur de skulle göra. Eleverna har begreppsordlistan som följer temat till sin hjälp om de önskar. Det är svårt att hinna med att lyssna på alla grupper, men mina elever har en padda framför sig och spelar in sitt samtal. Jag visar begreppen som de ska arbeta med i en enkel fyrfältare på smartboarden. HUMAN BODY 11 ORGAN SYSTEMS FOLDABLE. Visual Anatomy för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Barnens Livräddningsskola. Förslag på iPadappar för NO och teknik 

På gårdagens workshop pratade vi om appar för NO och teknik för att arbeta med iPads. När jag gick igenom de appar jag tagit ner saknar jag flera områden. Jag fick ge mig ut på nätet för att hitta webbresurser att komplettera med. Problemet med ett antal av dessa webbresurser är att de innehåller flash-funktioner som inte fungerar så bra på en iPad om man inte går en omväg via en annan app. Här får man ställa sig frågan om webbresursen är tillräckligt bra, då går det att lösa via appen Puffin free. Jag har ingen ambition att vara heltäckande i detta inlägg utan mer ett smörgåsbord av lite som finns. I dag när Lärarnas tidning damp ner i lådan handlade det just om Programmering på schemat, passar ju precis som hand i handske till detta inlägg.

NO-appar MänniskokroppenMy incredible bodyEqualizeMy FloraSmåkrypsappenBatterijaktenKvitterKraxViltappenDiodeCurcuit BuilderChemist freeSky view freeStar Walk Här en liten trailer för hur appen fungerar: Koda/Programmera Webbresurser: Relaterat. PROFESSOR ROCK. Ugglans NO | Ett extra prima läromedel för år 7-9. PROFESSOR ROCK. Algodoo. Science Stew. Belysningsterminologi. Grundämnen och atomer - Praktik & teori = superkul kemi.

Hälsoprojekt med IKT. Att använda IKT (informations- och kommunikationsteknik) i undervisningen kan vara ett redskap för dig som lärare för att ge eleverna möjligheter till ett fördjupat lärande och reellt inflytande över undervisningen. Som alltid gäller det att utgå ifrån läroplanen och planera undervisningen noggrant. Det ger en bra utgångspunkt för att sedan använda IKT tillsammans med eleverna. Helena Kvarnsell är lärare på Björknässkolan i Nacka. Hon ger här ett exempel på hur hon har arbetat med IKT inom arbetsområdet Hälsa i biologi. Exemplet är från årskurs 8 men går att överföra till andra arbetsområden och andra åldersgrupper. Planering för hälsolaboration Eleverna skulle planera och genomföra en laboration som gick ut på att leva ett hälsosammare liv under en vecka.

Planering för hälsolaboration (202 kB) Planering för uppgiften podradio Eleverna fick i uppgift att, med hjälp av digitala verktyg, skapa ett radioprogram där de pratade om hälsa med sina gruppkompisar. Så planerade vi arbetsområdet. Bloggkurser. Flippad NO | UrFlippat. Terminen är nu i full rullning och i NO jobbar eleverna med området: Livets utveckling. Eleverna har hittills haft två, av mig, egenproducerade flippar att titta på och fundera kring inför kommande lektion. De har varit uppskattade och flera av eleverna har sett filmerna flera gånger, även tillsammans med föräldrar. Många elever har med sig fina anteckningar till lektion från filmerna när vi sedan ska jobba vidare i klassrummet Det finns även de som inte har anteckningar med sig, men sett filmen, så någon tanke har de ändå med sig till klassrummet.

I klassrummet har eleverna jobbat vidare i grupper och diskuterat filmen utifrån en affisch med stödfrågor, affischen är tillverkad i appen “comic life”. Till den har de även en matris. I gruppen får en elev vara sekreterare och anteckna det gruppen kommer fram till. Anteckningarna skrivs av sekreteraren direkt in på bloggen där de också har bedömningsmatrisen framför sig. Vi tittar tillsammans via projektorn. Oj! See you! En kort presentation av magister Eva. Naturlikt.se. The Periodic Table of Videos - University of Nottingham. » Bloggkurser.