background preloader

Musik

Facebook Twitter

FÄRDIGA QR-SÅNGER – PEDAGOG INSPIRATION. I tidigare inlägg visade jag hur man steg för steg skapade sagor med QR-koder och precis på samma sätt så kan man skapa QR-sånger.

FÄRDIGA QR-SÅNGER – PEDAGOG INSPIRATION

Beskrivningen för hur man gör hittar du HÄR. Med digitala sång kort så kan vi stimulera och utmana barnens språk- och kommunikationsutveckling på ett roligt och meningsfullt sätt och där vi pedagoger kan fånga deras intresse för musik, dans och rörelse, med ett verktyg som bjuder in till lärande. Syftet med QR-koder är att införa ett spänningsmoment och att få in de digitala verktygen som en naturlig del av den vardagliga verksamheten. Barnen ska få möjlighet att möta tekniken i flera olika delar av verksamheten, och på många olika sätt, och med bl.a. QR-koder så kan det bli möjligt! Förslag på innehåll för sångkort. Chrome Music Lab.

Upphovsrättsguide om musik. Guiden reder ut vad som gäller när ni vill använda andras musik i undervisning och i skolarbete.

Upphovsrättsguide om musik

Guiden gäller alla skolformer. DSC07522 from Warren B CC (by,sa)* När du och dina elever skriver sångtexter och komponerar musik bestämmer ni själva vad ni ska göra med era egna verk. Nedanstående gäller när ni vill använda skyddad musik skapad av andra. Observera att not- och textkopiering, musikdramatik (t ex uppsättningar av musikaler) och kopiering av tv-program inte ingår i nedanstående. Ett klassiskt experiment – Nyheter nöje sport. Reportage & Nöje.

Ett klassiskt experiment – Nyheter nöje sport

IKT-inspirera mera. 110-Year-Old Fairground Organ Plays Impeccable Version Of Bohemian Rhapsody - Daily Megabyte. How to Remove Vocals From a Song Using Audacity. "Musik är bättre för hälsan än idrott" Musik är hjärnans bästa vän - den öppnar upp igenslammade nervbanor och gör en beredd att ta emot andra utmaningar.

"Musik är bättre för hälsan än idrott"

Det säger vetenskapsjournalisten och musikredaktören Minna Lindgren som härom kvällen föreläste i Vasa. Föreläsningens rubrik "Musik är bättre för hälsan än idrott" är inte menad som en provokation. Den har bas i neurologisk forskning, säger Lindgren. - Under de senaste 15-20 åren har man i Jyväskylä och Helsingfors undersökt vad som händer i hjärnan då man spelar eller sjunger. Därifrån kan man allvarligt säga att musik är mycket mera hälsosam än idrott, säger hon.

Hjärnan är uppdelad i olika delar som sköter om olika saker: språk, känslor och så vidare. . - Forskarna vet inte varför, men de har kunnat påvisa det, tack vare modern teknologi. Musiken är något av en universalmedicin. 70 Million by Hold Your Horses ! Lär dig spela en känd låt med GarageBand på din iPad. The Music Theory Song (Intervals Roasting) HTML-909.

Chromebook

Musik. Lucka 12 av 24 – Dela som du lär. När jag var 16 år gammal lovade jag min mamma (lärare i spanska och engelska) att jag aldrig skulle sitta under helgerna med högar av arbete att rätta.

Lucka 12 av 24 – Dela som du lär

Jag var inte helt säker på att jag skulle bli lärare, samtidigt som jag inte heller vågade lova att jag inte skulle vilja undervisa. Sedan Lgr11 satt i kraft i Sverige har jag sett hur mina elever har väldigt svårt med att uppnå de allra högsta nivåerna inom följande kunskapskraven: Eleven kan ge välutvecklade omdömen och eget och andras musicerande och ge förslag som gör att det musikaliska arbetet går framåt.Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har och historiskt har haft för individer och samhällen.

Oftast hamnar vi lärare i situationen då för att skaffa oss tillräckligt underlag för bedömning av elevernas kunskapsutveckling låta de skriva ett arbete där dessa förmågor visas. Jag bestämde mig då för att börja använda det här verktyget. This one song teaches you basically everything you need to know about music theory. How to make music on a Chromebook. Many music educators prefer iPads to Chromebooks.

How to make music on a Chromebook

The iPad handles audio-recording extremely well, without the lag that occurs on some other tablets. As a result, musicians create and record music with iPad apps such as Garageband, Notion, Music Studio, and many more. The iPad is unquestionably a powerful mobile music-making device. Many educational technology administrators prefer Chromebooks to iPads. Royalty Free Music by Bensound. Garageband, manual för nybörjare. Need a collaborative recording studio on your Chromebook, PC or Mac? You got it. Soundtrap.com is a Chrome based web app that lets you record sound or create loop based sequences on any laptop or PC.

Need a collaborative recording studio on your Chromebook, PC or Mac? You got it.

It has a simple interface but a fair bit of power underneath. Malberts melodier. Iphone 4 inside a guitar oscillation! VERY GOOD! Han stoppade en iPhone inuti sin gitarr. När han sedan tittade på filmen trodde han inte sina ögon! - www.finkammat.se. Låt h vara h i musiken - Kultur & Nöje. Sedan många århundraden finns en väletablerad terminologi inom musiken.

Låt h vara h i musiken - Kultur & Nöje

Grundläggande är stamtonernas namn (de toner som spelas på pianots vita tangenter). På svenska heter de som bekant c, d, e, f, g, a och h, medan sänkt h heter b. Men många musikelever har på senare tid fått felaktig information. Deras lärare har tutat i dem att det skulle vara tonen h som heter "B" på svenska. För några år sedan, när detta misstag började göras, kunde man inte tro att bruket skulle bli så utbrett. Den primära bakgrunden till dessa försök att byta ut väletablerade tonnamn och facktermer är okunnig användning av engelskspråkiga ackordbeteckningar, som har förekommit inom jazz och populärmusik.