background preloader

Mobbing

Facebook Twitter

Konkreta tips för hur skolor kan minska näthat! 34 procent av 13–16-åringar känner någon som råkat ut för elakheter på nätet*.

Konkreta tips för hur skolor kan minska näthat!

Hur bemöter vi varandra i sociala medier? Hur är tonen i onlinespelen? Vad är okej och vad är inte okej? Vilket ansvar har jag? Och vad ska den som drabbas av elakheter eller hat göra? Inom ramen för No Hate Speech Movement har Statens medieråd tagit fram undervisningsmaterial, affischer, foldrar, poddar och filmer om näthat. För att underlätta för pedagoger och bibliotekarier har vi satt ihop förslag på två paket med material: Arbeta mot näthat – paket för pedagoger Jag vill jobba i klassrummet – kort introduktion. No hate i skolan – metodmaterial om näthat. Vad gäller juridiskt på nätet? Unga berättar och ”youtubers” mot näthat – korta videor att använda som ingång till diskussioner. Sett näthat?

Hit kan man vända sig – här kan drabbade få hjälp. Arbeta mot näthat – paket för folkbibliotek Affisch mot näthat – för föräldrar. Folder om näthat – för föräldrar. Fördjupning om näthat – för vuxna som vill veta mer. Varma elev-lärar-relationer minskar mobbningen på skolan. Varma och omtänksamma elev-lärar-relationer kan kopplas till elevers motivation att ingripa mot mobbning.

Varma elev-lärar-relationer minskar mobbningen på skolan

Bakom elever som är passiva åskådare eller medhjälpare till mobbning finns ofta en konfliktfylld lärar-elev-situation. Det visar en ny studie som Lundapsykologen Tomas Jungert nyligen har publicerat. Mellan 4 och 12 procent av Sveriges elever i grundskolan utsätts för eller har utsatts för mobbing och löper därmed ökad risk för psykosocial ohälsa. Ett viktigt sätt att komma åt problemet har visat sig vara att andra elever ingriper och inte förblir passiva åskådare.

Tomas Jungert har studerat vad det är som motiverar vissa elever att rycka in som räddare och om det finns något sätt att öka deras motivation. – Jag har fokuserat på relationen mellan elev och lärare för att se hur denna är förknippad med olika typer av motivation att försvara mobbningsoffer, säger Tomas Jungert som har baserat sin studie på 400 italienska skolbarn i 12-årsåldern. Läraren har kommit på en fantastisk metod för att lära eleverna om mobbning. Alla borde läsa detta! Att barn mobbas och mobbar är tyvärr ingen ovanlighet.

Läraren har kommit på en fantastisk metod för att lära eleverna om mobbning. Alla borde läsa detta!

Ofta är de själva för små för att förstå varför det sker och vad det kan leda till. Den här läraren har kommit på en smart sätt att få sina elever att inse hur mycket skada mobbning gör. facebook/relax kids tamworth Här är hennes egna ord: ”Idag på en av mina lektioner hade jag med mig två äpplen. Jag började med att plocka upp äpplet jag tappat i golvet och började berätta för barnen hur illa jag tyckte om det, att jag tyckte att det var äckligt. Det hade en hemsk färg och den lilla kvisten var för kort.

Vissa barn kollade på mig som att jag var galen men vi skickade runt äpplet i cirkeln samtidigt som vi sa elaka saker till det. ”Du luktar illa”, ”Du är säkert full av mask” och så vidare. Vi var verkligen inte snälla mot det stackars äpplet, jag började nästan tycka synd om det till slut. Sedan höll jag upp båda äpplena och vi diskuterade deras likheter och olikheter. Sedan delade jag äpplena i två bitar. Blockering utsätter barn för större fara. På 90-talet var det vanligt att vissa webbplatser blockerades från skolors datorer med hänvisning till att elever utsattes för kränkningar där.

Blockering utsätter barn för större fara

Sedan dess har kunskapsläget förändrats radikalt och forskning har visat att den typen av åtgärder inte fungerar och att de i värsta fall fungerar i motsatt riktning. Under hösten tycktes det dock bli en återgång till dessa gamla metoder när det rapporterades att ett antal skolor blockerat enskilda applikationer på skolans datorer. Åtgärderna vidtogs självklart med barnens bästa som mål men det är kortsiktiga lösningar som alltså riskerar att slå hårdare mot eleverna än om skolan inte alls hade agerat. Nätet är en integrerad del av ungas liv och för de allra flesta överväger det positiva. Det finns dock risker, som till exempel kränkningar, desinformation och farliga kontakter. Det är alltså viktigt hur de vuxna som finns kring barnen agerar. 2 Världar med Anastasija - När jag var liten önska ja ( Officiell Musikvideo )Prod BroshBeats. 2 Världar - Vi är inga terrorister ( med Antonio ) 2014.

2 Världar - Jag ser att du gråter ( Officiell video 2014 )