background preloader

Mobbing

Facebook Twitter

Uppåtpuffar. ”Jag kan hjälpa dig att sätta upp stolen” ”Vad snabba dina fötter är” ”Jag kan visa dig hur man kan göra” Vi har gemensamt ansvar för vår arbetsmiljö.

Uppåtpuffar

Jag har erfarenhet av att arbeta med det som vi kallar uppåtpuffar. Vi tränar och påminner varandra om att ge alla uppåtpuffar. Det handlar om att ge varandra beröm, stärka varandra, göra goda handlingar och lyfta det positiva som vi upplever i vardagen. Det är ett ord som förknippas med hur vi talar till varandra men också vilka handlingar vi utför. Min dotter är fem år idag men redan som treåring kom hon hem och berättade om hur viktigt det är att ge kompisarna uppåtpuffar. När vi påbörjade uppåtpuffar blev det lätt att eleverna valde ge beröm för materiella ting som kläder eller liknande.

I klassrummet har vi ett kontrakt där vi skrivit under att vi i klassen använder uppåtpuffar och tränar på detta dagligen. Här är en film som klass 3c på Rörsjöskolan gjorde våren 2015. Lions Quest Sverige. REDE - Respekt Empati Djur Etik. Vad är REDE?

REDE - Respekt Empati Djur Etik

REDE – Respekt Empati Djur Etik är ett djurinriktat värdegrundsmaterial som hjälper barn att utveckla sin empati. Materialet riktar sig lärare och pedagoger och det finns i två ålderskategorier; förskolan 1- 6 år (Mini-REDE) och skolan årskurs F-5 (REDE). Det är anpassat efter läroplanen och har sin grund i forskning kring empatisk utveckling och relationen mellan människa och djur. REDE-materialet är ett långsiktigt djurskyddsarbete som har används flitigt av lärare och pedagoger runt om i Sverige sedan 2007. Hur används REDE? Genom lärarledda övningar som berör olika lärstilar får barn träna sig i att sätta sig in i andras situation.

Varför behövs REDE? Många studier bekräftar att förmåga till empati förebygger mobbning, våld och psykisk ohälsa. REDE finansieras av Djurskyddet Sverige och Djurvännernas förening i Stockholm. Senast uppdaterad: 16 oktober, 2017. #DearDaddy. Konkreta tips för hur skolor kan minska näthat! 34 procent av 13–16-åringar känner någon som råkat ut för elakheter på nätet*.

Konkreta tips för hur skolor kan minska näthat!

Hur bemöter vi varandra i sociala medier? Hur är tonen i onlinespelen? Vad är okej och vad är inte okej? Vilket ansvar har jag? Och vad ska den som drabbas av elakheter eller hat göra? Inom ramen för No Hate Speech Movement har Statens medieråd tagit fram undervisningsmaterial, affischer, foldrar, poddar och filmer om näthat. Varma elev-lärar-relationer minskar mobbningen på skolan.

Varma och omtänksamma elev-lärar-relationer kan kopplas till elevers motivation att ingripa mot mobbning.

Varma elev-lärar-relationer minskar mobbningen på skolan

Bakom elever som är passiva åskådare eller medhjälpare till mobbning finns ofta en konfliktfylld lärar-elev-situation. Det visar en ny studie som Lundapsykologen Tomas Jungert nyligen har publicerat. Mellan 4 och 12 procent av Sveriges elever i grundskolan utsätts för eller har utsatts för mobbing och löper därmed ökad risk för psykosocial ohälsa. Ett viktigt sätt att komma åt problemet har visat sig vara att andra elever ingriper och inte förblir passiva åskådare. Läraren har kommit på en fantastisk metod för att lära eleverna om mobbning. Alla borde läsa detta! Att barn mobbas och mobbar är tyvärr ingen ovanlighet.

Läraren har kommit på en fantastisk metod för att lära eleverna om mobbning. Alla borde läsa detta!

Ofta är de själva för små för att förstå varför det sker och vad det kan leda till. Den här läraren har kommit på en smart sätt att få sina elever att inse hur mycket skada mobbning gör. facebook/relax kids tamworth Här är hennes egna ord: ”Idag på en av mina lektioner hade jag med mig två äpplen. Jag började med att plocka upp äpplet jag tappat i golvet och började berätta för barnen hur illa jag tyckte om det, att jag tyckte att det var äckligt. Det hade en hemsk färg och den lilla kvisten var för kort. Vissa barn kollade på mig som att jag var galen men vi skickade runt äpplet i cirkeln samtidigt som vi sa elaka saker till det. ”Du luktar illa”, ”Du är säkert full av mask” och så vidare. Vi var verkligen inte snälla mot det stackars äpplet, jag började nästan tycka synd om det till slut. Sedan höll jag upp båda äpplena och vi diskuterade deras likheter och olikheter.

Blockering utsätter barn för större fara. På 90-talet var det vanligt att vissa webbplatser blockerades från skolors datorer med hänvisning till att elever utsattes för kränkningar där.

Blockering utsätter barn för större fara

Sedan dess har kunskapsläget förändrats radikalt och forskning har visat att den typen av åtgärder inte fungerar och att de i värsta fall fungerar i motsatt riktning. Under hösten tycktes det dock bli en återgång till dessa gamla metoder när det rapporterades att ett antal skolor blockerat enskilda applikationer på skolans datorer. Åtgärderna vidtogs självklart med barnens bästa som mål men det är kortsiktiga lösningar som alltså riskerar att slå hårdare mot eleverna än om skolan inte alls hade agerat. Nätet är en integrerad del av ungas liv och för de allra flesta överväger det positiva. Det finns dock risker, som till exempel kränkningar, desinformation och farliga kontakter. Det är alltså viktigt hur de vuxna som finns kring barnen agerar. Vi som är vuxna borde i stället nyfiket fråga oss varför detta är så intressant för barnen. 2 Världar med Anastasija - När jag var liten önska ja ( Officiell Musikvideo )Prod BroshBeats. 2 Världar - Vi är inga terrorister ( med Antonio ) 2014.

2 Världar - Jag ser att du gråter ( Officiell video 2014 )