background preloader

Kooperativt lärande

Facebook Twitter

Sommarläsning 2017 – Kooperativt Lärande. Sommaren är här!

Sommarläsning 2017 – Kooperativt Lärande

Flera av er har på vår facebooksida efterfrågat tips på böcker att läsa i sommar som handlar om Kooperativt lärande. Läs gärna vårt inlägg från förra året där det finns lite boktips och länkar till olika bra inlägg att läsa. Men mycket har hänt på ett år! Här är böcker vi rekommenderar för en solig dag i hammocken eller den där regniga dagen då man egentligen skulle besöka stranden.

Böcker om KL Grundbok i Kooperativt lärande – Vägen till det samarbetande klassrummet (på Studentlitteratur i augusti 2017). Böcker inom pedagogik Ledarskap i klassen, Terje Ogden (2017). Om ni har mer tips på böcker får ni gärna skriva det i kommentarerna. Sommar, sommar, sommar.... Som ni kanske märkt har inläggen inte kommit lika tätt de senaste veckorna. I "Allmänt" Basgrupper - följetong Här finns inlägg om basgrupper sparade. Basgrupper i åk 1: Samarbetsfärdigheter – Kooperativt Lärande. De senaste två veckorna har vi tränat på samarbetsfärdigheten ”att hålla sig till gruppen”.

Basgrupper i åk 1: Samarbetsfärdigheter – Kooperativt Lärande

Här kan du läsa mer om hur man kan träna på samarbetsfärdigheter genom att definiera, diskutera, träna och utvärdera. Vid ett tidigare tillfälle, när ett par elever inte gick med varandra när de skulle samarbeta utan gick ensamma, diskuterade vi hur det blev då och varför det är viktigt att hålla sig till sin grupp. Nu påminde vi varandra om detta. Vi definierade samarbetsfärdigheten och beskrev vad den innebär. Jag och en elev visade med kroppen först hur vi inte skulle göra (vända oss bort från varandra, långt borta från varandra) och pratade om hur samarbetet blev då. Vi började med att träna på samarbetsfärdigheten i par. Den andra övningen vi gjorde för att träna på att hålla sig till gruppen var i deras basgrupper.

Vi använde också samarbetsfärdigheten i en tävling. För att få samarbetsfärdigheten att sitta använde vi den även när vi gick till matsalen. Bokrecension: Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande. Det var 19 år sedan en bok helt ägnad åt kooperativt lärande släpptes senast på svenska: Samarbetsinlärning och bokförlaget har sedan 4 år bakåt slutat att trycka upp nya upplagor av den.

Bokrecension: Kooperativt lärande – Kooperativt Lärande

Upphovsmännen till Samarbetsinlärning har sedan dess (på finska) skrivit en ny bok 2016 kallad Yhdessä Oppiminen eller på svenska; kooperativt lärande. På engelska har det funnits en uppsjö av böcker om kooperativt lärande från flertalet författare med olika varianter kring förhållningssättet om ett lärande som utgår från samarbete. I Danmark har Jette Stenlev arbetat med att översätta Kagan Cooperative Learning till danska från engelska. Detta arbete har i sin tur gjort att det släpps en bok på svenska som är en översättning av den danska boken från 2006 och kallas ”Kooperativt lärande – samarbetsstrukturer för elevaktiv undervisning”.

För att förstå vad en struktur är så kan det kallas för en ”övning” eller ramverk kring elevernas interaktion. Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande. Innan en grupp kan arbeta och lära tillsammans krävs att vi låter eleverna lära känna varandra och att vi ger tid till gruppstärkande övningar.

Gruppstärkande övningar – Kooperativt Lärande

Trots att det kan kännas som att detta tar tid från viktig kunskapsinlärning, får du och klassen igen det när det senare genom att gruppen kan arbeta mer effektivt tillsammans. En oerhört viktig uppgift vi som lärare har är således att skapa ett tillåtande klimat i klassrummet där varje elev får ta plats, vågar försöka och vågar misslyckas samt uppmuntrar sina klasskamrater att göra samma sak. Många strukturer som är bra för kunskapsdelning och fördjupning av förståelse kan också vara fantastiskt bra att använda just för att jobba ihop en grupp och skapa detta klassrumsklimat vi eftersträvar – vare sig det är en nyskapad grupp eller en grupp som inte riktigt fått till det. Namnlekar Det finns mängder av olika sätt att lära varandras namn på. Sitt i en ring. Hitta likheter. Kamratrespons i åk 1 – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande innebär att eleverna arbetar tillsammans och lär av varandra.

Kamratrespons i åk 1 – Kooperativt Lärande

De behöver därför få verktyg och tillfällen att träna på hur de kan stötta varandra i lärandet. Ett sätt att göra detta är genom att ge respons utifrån 3F – feedback, feedup och feedforward. Vi har den här veckan introducerat en modell för kamratrespons med vår årskurs 1 och beskriver i detta inlägg hur vi gjorde detta. Struktur: Visa!  – Kooperativt Lärande. I strukturen Visa!

Struktur: Visa!  – Kooperativt Lärande

Ska varje enskild medlem generera en idé eller förslag på en uppgift och visa den likt multisvar, fast för sin grupp. Varje elev tänker enskilt, skriver eller ritar ett svar och redovisar kort hur de gjort för varandra. Strukturen är bra för att förstärka det egna ansvaret i en grupp och för att träna på att förklara sina tankar i ett litet sammanhang. I denna övning kan du med fördel välja frågor av stängd karaktär eller som enkelt kan beskrivas eller förklaras med en snabb uträkning eller bild. Basgrupper – följetong – Kooperativt Lärande. Här finns inlägg om basgrupper sparade.

Basgrupper – följetong – Kooperativt Lärande

När nya inlägg dyker upp ser du dem alla här! Basgrupper i åk 1: Uppstart-Jag har precis börjat arbeta med basgrupper i min åk 1. Basgrupper är heterogena grupper som håller ihop över en längre tid. Struktur: Turas om – Kooperativt Lärande. Denna struktur kan du använda varje dag i din undervisning!

Struktur: Turas om – Kooperativt Lärande

När du använt dig av EPA ett tag eller Par På Tid så är denna ett effektivt sätt att skapa variation så att eleverna alltid är på tårna! Strukturen uppfyller alla förutsättningar och grundprinciperna inom KL. Struktur: Turas om används vid mer fördjupade samtal eller uppgifter där du kan växla roller i ett par flera gånger. En kombination av EPA, Par På Tid, Turas om och Fråga, pausa, nedslag & studs ger en större bredd när du ställer intressanta frågor eller arbetar med paruppgifter och gör dig till en samtalsledare på hög nivå! Strukturen kan påbörjas precis som EPA med en fråga eller tanke, eller med minst två uppgifter (på tavlan eller via uppgiftspapper). Du delar upp klassen i lärpar 2och2.Du ge en fråga av öppen karaktär, exempelvis: Vad lärde du dig av att den här filmen vi såg? Olika är normen. Strategi: Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande. I Kooperativt Lärande (KL) flyttas fokus från läraren till eleverna.

Strategi: Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande

Undervisningen blir en social process där elevernas aktivitet är i fokus och där de successivt lär sig att ta mer och mer ansvar för sin inlärning. För att främja detta använder man i KL ofta olika roller. Dessa används för att förtydliga för eleverna vad deras uppdrag och fokus är. Rollerna används också för att hjälpa dem att utveckla de färdigheter som behövs för att lära av och med varandra så effektivt som möjligt. Struktur: Huvuden ihop! – Kooperativt Lärande. Grunden i kooperativt lärande är att vi tänker tillsammans. I strukturen Huvuden ihop! Gör vi precis det – vi slår våra kloka huvuden ihop och tänker tillsammans.

Dela in eleverna i grupper om 3-4. Numrera eleverna.Ge en öppen fråga.Säg: Huvuden ihop! Eleverna lutar sig mot varandra och viskar till varandra vad de tror att lösningen/svaret är. Struktur: Fråga, fråga, byt! – Kooperativt Lärande. En struktur inom Kooperativt lärande är Fråga, fråga byt! Denna struktur passar ypperligt för att lära sig nya ord och begrepp. Den är enkel att använda och går att använda både i helklass och för parträning. Strukturen blir ofta populär bland eleverna då de får snabb feedback på sina kunskaper och snabbt lär sig nytt. Kraften i samarbete – Kooperativt Lärande. Det finns en enorm kraft i gemenskaper.

Kraften i samarbete – Kooperativt Lärande

Det är tillsammans med andra vi delar vår glädje och våra motgångar. Det är med andra vi hittar mening med våra liv. Vi har skrivit flera inlägg om just hur samarbete kan vara ett av de främsta stöden vi kan ge våra elever i skolan. Exempelvis berättar vi här om skillnaden mellan ett klassrum som utgår från konkurrens mot samarbete. Jennie delade även med sig vad hennes elever i årskurs 1 berättar om vad samarbete ger dem här. In one third grade class, the teacher noticed when distributing papers that one student was sitting back away from the other three.

Konflikter mellan elever är naturligt när de samarbetar med varandra. Vad tycker du, skriv gärna en kommentar! Karusellen: Läsfixarna – Kooperativt Lärande. Inlägg av Mette Borge Rundqwist som är Förstelärare i Staffanstorp kommun. När vi bearbetade veckans läsläxa använde vi oss av Struktur: Karusellen tillsammans med Strategi: Lär-par för att träna läsförståelse med läsfixaren Cowboyen, som sammanfattar en text, och Spågumman, som förutspår vad nästa kapitel kommer att handla om (från enläsandeklass). Läsförståelse och Kooperativt Lärande är en utmärkt kombination där ämnesdidaktiken får stöd av ett elevaktivt arbetssätt där elever engageras som en läranderesurs för varandra! Jag kopierade fyra bilder ur kapitlet de hade haft i läxa och två bilder ur kommande kapitel. Dessa sex bilder utgjorde sedan sex stationer. Skriv, byt, matcha: Sekvensbilder – Kooperativt Lärande. Efter att ha fått tips i vår facebookgrupp testade jag och Jennie strukturen Skriv, byt, matcha med hjälp av sekvensbilder.

Som vanligt så modellade vi strukturen, denna gång med hjälp av elever. Därefter delade vi in eleverna i heterogena grupper om 3. Skriv, byt, matcha: Svenska – Kooperativt Lärande. Jag har provat använda strukturen Skriv, byt, matcha i svenska i årskurs 1. Just nu tränar vi på att skriva meningar. Vi började lektionen med att repetera vad en mening är, därefter modellade jag hur övningen och strukturen Skriv, byt, matcha går till.

Jag visade först ett beteende som inte var önskvärt (att jag skrev allting och min kompis inte fick hjälpa mig, att jag inte lyssnade på vad min kompis sa), därefter fick eleverna komma på hur man kunde gjort det annorlunda. De sa t.ex. – du måste lyssna på din kompis – alla måste få bestämma, inte bara en – ni måste turas om. Att redovisa kooperativt – Kooperativt Lärande. När man arbetar i klasser upp mot 25-30 elever kan redovisningar ta lång tid, även om du låter eleverna arbeta i par eller grupper. Jag upplever ofta att eleverna (särskilt de yngre) inte är tillräckligt uthålliga för att orka lyssna på de sista grupperna. Ibland är det så att man har vissa elever som tycker att det är för jobbigt att redovisa för hela klassen.

Hur kan man göra då? Här kommer tips på hur man kan få alla grupperna att redovisa, utan att de blir trötta och inte orkar lyssna. Struktur: Skriv, byt, matcha – Kooperativt Lärande. I denna struktur ska eleverna skriva förklaringar till bilder/begrepp och sedan lägga ut dessa på bordet med korten i mitten. Struktur: Två löser problem – Kooperativt Lärande.

Denna struktur är en bra övning för att träna elever på att jämföra svar med varandra. De lär sig fundera, beskriva sitt svar och reflektera kring ämnesinnehållet tillsammans i par. Övningen är elevaktiv och dialogrik där läraren får tid att gå runt i rummet och observera diksussionerna. Lärdomar från paren kan sedan användas vid senare helklassdiskussioner. Om två elever har svårt med en uppgift är det stor chans att andra också har det! Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande (KL) passar väldigt bra att använda tillsammans med genrepedagogik och cirkelmodellen. Struktur: Kooperativ fyrfältare – Kooperativt Lärande. I vår undervisning ställs vi ständigt inför utmaningen att lära ut nya ord på ett effektivt och engagerande sätt.

Att introducera ord genom att läsa upp ordet, skriva upp ordet och försöka att förklara på bästa sätt vad ordet betyder, blir lätt tjatigt när det är många ord att ta sig igenom. Att visa bilder till underlättar, men finns det inget bättre sätt som gör eleverna mer delaktiga? Jo, med hjälp av en kooperativ fyrfältare! Med en kooperativ fyrfältare får eleverna själva en chans att utveckla språket och sitt ordförråd, i samverkan med sina klasskompisar. Karusellen: Läsläxa – Kooperativt Lärande. När vi denna vecka lyssnade på läsläxan i våra läsgrupper fick den starkare läs-gruppen som vanligt läsa läsläxan tillsammans med sin läs-kompis medan jag gick runt och lyssnade.

Stödjande interaktion – en grundprincip! – Kooperativt Lärande. Vid Kooperativt lärande ska elever dela kunskaper med varandra och stödja varandras ansträngningar. När elever ska stödja, hjälpa och berömma varandra kan de inte vänta på sin tur att få prata utan denna interaktion behöver ske direkt mellan elever. Genom grundprincipen samtidig stödjande interaktion får de chans att diskutera innehållet i undervisningen, sätta ord på sina egna kunskaper och pröva sina tankar gentemot andra samtidigt som andra elever hjälper, ger beröm och uppmuntrar varandra till att lära sig kunskaper. I övningen under användes Struktur: Kloka pennan där en elev säger och styr arbetet och den andra skriver. I situationen kan du se närheten mellan eleverna och hur en elev håller sin hand över den andras axel. Detta skedde i situationen utan att jag som lärare behövde styra det. Barn och elevers rätt. Första hela veckan till ända! Struktur: Pussel – Kooperativt Lärande. I strukturen Pussel (eng: Jigsaw) använder vi oss av hem- och expertgrupper.

I denna struktur blir varje elev expert inom ett område och får sedan dela med sig av detta till sin hemgrupp. Eleverna delar på så sätt med sig av sin kunskap och lär sig av varandra. Ett positivt ömsesidigt beroende skapas då enbart en elev i varje hemgrupp är expert på sitt område. Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande. Vandrande reportern är en struktur där du låter eleverna i par eller grupper om 4 arbeta tillsammans för att lösa en uppgift. Vecka 50. Vecka 49. Struktur: Sanningsjakten – Kooperativt Lärande. Struktur: En för alla, alla för en! – Kooperativt Lärande. Gemenskapsorienterad inkludering – Kooperativt Lärande.

Strategi: Turneringsspel – Kooperativt Lärande. Roller i Kooperativ Lärande – Kooperativt Lärande. Strukturer – Kooperativt Lärande. Föräldramöte i Kooperativ anda – Kooperativt Lärande. Föräldramöte i Kooperativ anda – Kooperativt Lärande. Struktur: Pussel – Kooperativt Lärande. Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande.

Struktur: Karusellen – Kooperativt Lärande. Kamratrespons i åk 1 – Kooperativt Lärande. Struktur: Fråga, pausa, nedslag & studs – Kooperativt Lärande. Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande. Struktur: Huvuden ihop! – Kooperativt Lärande. Bokrecension: Inkludering i skolan – Kooperativt Lärande. Struktur: Se och lär – Kooperativt Lärande. Hur samarbetsfärdigheter tränas – Kooperativt Lärande. Ömsesidigt beroende i grupper – Kooperativt Lärande. Konsten att konstruera frågor – Kooperativt Lärande. Tio tips för en inkluderande skolstart. The Learning Pit with James Nottingham. Struktur: Roller – Kooperativt Lärande. Kooperativt Lärande: en förändrad lärarroll och elevcentrerad undervisning. Skapa grupper – Kooperativt Lärande. Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande.

Lärande i cirkelmodellen – Kooperativt Lärande. Struktur: Brainstorm – Kooperativt Lärande. Handuppräckning inom Kooperativt Lärande – Kooperativt Lärande. Struktur: Slumpa fråga – Kooperativt Lärande. Whiteboard.fi - Online whiteboard for teachers and classrooms. Struktur: Multisvar – Kooperativt Lärande. Struktur: Huvuden ihop! – Kooperativt Lärande. Struktur: Vandrande reportern – Kooperativt Lärande. Struktur: PPT – Par På Tid – Kooperativt Lärande.

Ett tankeexperiment – Kooperativt Lärande. Struktur: Kommunikatören – Kooperativt lärande. Kooperativt lärande – Elevaktiva arbetssätt.