background preloader

Kaosteknik

Facebook Twitter

Kaosteknik. Vi människor har skapat sociala regler, normer och koder för att lättare kunna navigera.

Kaosteknik

Rigid och impulsiv - går det? Mini har både autism och adhd.

Rigid och impulsiv - går det?

Det kan bli en ganska tuff kombination att leva med. Mini är å ena sidan rigid, och å andra sidan ombytlig. Hon är å ena sidan i stort behov av förberedelser och å andra sidan väldigt impulsiv. Listan kan göras lång. Den rigida delen av Mini behöver göra och säga allting ostört från början till slut. Kommunikation vid affekt. Att kämpa med eller mot varandra. Morsan och Mini skall måla.

Att kämpa med eller mot varandra

Men morsan har glömt var hon lagt målarfärgerna. När de hittar färgerna har de torkat in. Sen visar det sig att de har slut på ritpapper. Exakt samma händelser kan leda till två helt olika scenarier beroende på var Mini uppfattar att Morsans fokus ligger. Hindren som de båda möter kan antingen uppfattas ligga mellan dem båda eller framför dem båda. Hindren råkar hamna emellan dem båda: Mini är redo direkt. Kaosteknik. Skoldagarna är som bekant uppbyggda av lektioner och raster som varvas med varandra.

Kaosteknik

Tanken är att barnen skall få lagom långa sekvenser av arbete/inlärning och där emellan paus för rörelse, utevistelse och lek. En lunchrast ger också påfyllning av näring så att barnen orkar hela skoldagen. Geografi till middag. Att få grepp om hur olika saker förhåller sig gentemot varandra är inte alltid helt lätt.

Geografi till middag

Är Stockholm ett land? Känslor - smileys. Mini går ofta från noll till hundra.

Känslor - smileys

Oavsett om hon är ledsen, arg, skamsen, trött eller har ont skriker hon. Kaosteknik – bemötande av NPF. För de flesta är solen varm och skön och ger energi.

Kaosteknik – bemötande av NPF

De har ett hyfsat bra pigment och klarar exponeringen i solen ganska bra. Det behövs en rejäl stund i mycket stark sol för att de skall bli brända. En del är väldigt känsliga mot solen. De skadliga strålarna gör dem snabbt brända. Men det märks oftast inte under vistelsen i solen. Lågaffektiv 24/7. Lågaffektivt bemötande.

Lågaffektiv 24/7

Ett viktigt begrepp för alla oss som har med NPF att göra. När Mini exploderar för att ketchupen ligger på fel sida av tallriken andas vi lite extra så att vi kan behålla lugnet. När tallriken flyger i väggen säger vi kanske: ”Jag tror vi får torka upp det där så det inte blir så kladdigt”. Ibland kanske med humor (– men bara om vi vet att det brukar fungera och bli positivt): ”Nämen! Tänkte du måla om? Igenkänning och goda råd. Stjälpa för att hjälpa. Ibland måste jag berätta för Mini om en ändring i vardagsschemat, en inställd tur till affären, ett kommande läkarbesök eller något liknande.

Stjälpa för att hjälpa

Då känns det som att jag puttar ner henne i iskallt djupt vatten. Och så fort hon plumsat i är jag där och febrilt försöker få upp henne igen. Jag kastar i alla möjliga livbojar som kan tänkas få upp henne på land igen - eller åtminstone hjälpa henne att flyta: "Jo du Mini...? Kaosteknik. Diagnoskakor. Låt dig smittas! Kommunikation är mer än språk och kroppsspråk.

Låt dig smittas!

Jag har alltid fascinerats av den ordlösa och mer komplexa kommunikationen. Du som arbetar med eller i grupper känner säkert till hur en hel grupp kan påverkas av att en enda gruppmedlem är instabil, även om den personen inte ger något direkt konkret uttryck för det. Du som har eller har haft en partner har säkert varit med om att hen kommer hem från jobbet och är grinig och får dig att känna dig ledsen, arg eller kass trots att det egentligen inte är relevant för situationen. Kommunikationskort. Flera Minis hanterar jobbiga situationer i skolan, på fritidsaktiviteter eller hemma hos någon annan genom att ringa hem.

Många gånger får inte de som är på plats veta att Mini mår dåligt och har reagerat på något. Och de som är hemma kan inte alltid rycka ut och lösa situationen. När pappa sitter på jobbet och får ett samtal från sin Mini som stängt in sig på toa i skolan - kaotisk över att bänken blivit flyttad - hur löser han då situationen? Kommunikationskrångel. Empatistjärna. Vad kostar ett E? Det är vanligt att barn som bedöms nå kunskapskraven i skolan inte får stöd. Nu kan man fråga sig varför ett barn som når kunskapskraven behöver stöd över huvud taget? Målet med skolan är väl att eleverna skall lära sig saker och gör barnet det är väl allt frid och fröjd – eller? Lisa går i fjärde klass. Hon har svårt att koncentrera sig på lektionerna och tappar ofta tråden under genomgångar eller när hon arbetar med uppgifter.

Hon upplever att hon måste börja om från början med varje uppgift så fort hon har tappat tråden. Semesterhumor. När vi var på semester satt jag och bläddrade i pärmen som låg i rummet. Där fanns exempel på olika aktiviteter som fanns i området. Tema semester: Vi åkte nästan och badade. Idag var det min andra semesterdag och strålande väder. Jag ställde in siktet på att åka till en närbelägen badplats efter lunch. Tyvärr så gick inte morgonen så bra. Killarna skötte visserligen sig själva. Välja aktiviteter på lediga dagar. Problemdöljande beteende. Bo Hejlskov Elvén har skrivit en utomordentlig bok med titeln Problemskapande beteende. Jag skulle också vilja läsa en bok om Problemdöljande beteende. Eller kanske skriva den själv. Problemdöljande beteende är också ett problemskapande beteende eftersom det skapar problem för både den som döljer problemen och den som de döljs för. Men precis som alla andra problemskapande beteenden finns de där också av en anledning.