background preloader

Jenny på Wendes

Facebook Twitter

Att knäcka läskoden. Att knäcka läskoden, det är bland det häftigaste man kan vara med om.

Att knäcka läskoden

Helt plötsligt kan man börja läsa alla de bokstäver som finns runtomkring en. Bokstäverna blir till ord och orden blir till meningar. Samtidigt börjar man själv också skapa ord och meningar. Varför avsluta med samtal i mindre grupp? Många av er som följt mina inlägg vet att jag gillar Aidan Chambers modell för boksamtal.

Varför avsluta med samtal i mindre grupp?

När det var dags att avsluta vår gemensamma läsning med Johan Unenges serieroman Mitt extra liv valde jag och skolans bibliotekarie därför att använda just Chambers modell. Det är en modell som är mycket enkel att använda och det är en modell som utgår från elevernas tankar och erfarenheter. Är det så att du är intresserad av att läsa in dig på modellen kan du alltid läsa i Aidan Chambers böcker men du kan också läsa om den i boken Mötet med texten. Inkluderande läsundervisning (s 37-55). I den beskriver jag hur jag konkret arbetar med modellen.

Digitala tips för att skapa och redovisa. Då var det klubbat.

Digitala tips för att skapa och redovisa

Skolan ska stärka elevernas digitala kompetens. Regeringen fattade beslut om detta den 7 mars och sedan dess är det många som skrivit och haft åsikter om beslutet och dess innehåll. I detta inlägg kommer jag inte att diskutera beslutet. Att våga utmana! - Jag tänkte att vi skulle vara med i tävlingen "Jag skriver i dina ord". - Men fröken, vad tror du om oss?

Att våga utmana!

Vi är inte såna! - Vad då såna? Vad menar du? - Alltså vi är inte såna som skriver. Vi är inte som dom. - Vilka dom? Att arbeta med Hangout on Air. Sedan september 2016 finns funktionen Hangout on Air i YouTube Live.

Att arbeta med Hangout on Air

Genom HO on Air kan du skapa ett videosamtal som direktsänds och spelas in. I och med att det spelas in går det också att se i efterhand och då hittar man det på sin YouTube-kanal. Jag har använt mig utav HO on Air i FB-gruppen Den digitala bokcirkeln när vi har diskuterat och samtalat om ungdomsromaner. Det har gjort att vi kunnat prata om böcker trots att vi befunnit oss på helt olika platser i vårt avlånga land (och någon även i vårt grannland Finland).

Det har också gjort att andra har kunnat lyssna på samtalen i efterhand och därigenom fått tips på böcker att läsa eller arbeta med i klassrummet. Jenny på Wendes: Att använda flera sinnen - med hjälp av digital teknik. Det är dags för lektion.

Jenny på Wendes: Att använda flera sinnen - med hjälp av digital teknik

På tavlan syns ett foto av soldaten Josef Schultz. Bildkälla: Jag frågar eleverna vad de ser. De berättar för varandra och sedan tar jag vid. Jag preciserar varifrån fotografiet är, vem Josef Schultz är och vad han gör. Tillsammans har vi nu skapat en förståelse för vad fotografiet visar. Jag berättar att vi ska lyssna på en novell, en nyskriven sådan av Olivia Bergdahl. Vi lyssnar på novellen tillsammans och när novellen är slut får var och en skriva ner sina reflektioner kring frågorna. Aktivera och engagera dina elever - några IKT-tips. Så här i slutet på terminen börjar många längta efter sommarlov.

Aktivera och engagera dina elever - några IKT-tips

Då kan det vara bra att skapa lektioner där elevernas aktiveras och engageras. I det här inlägget kommer jag att lyfta tre olika IKT-tips som du kan använda med dina elever i din dagliga undervisning. Alla tre är gratis! Vi börjar med tips ett, Kahoot. Hur skapa en HangOut on Air? Många är det som har hört av sig till mig när det gäller Google HangOut on Air och då framför allt med frågor om vad som krävs för att delta.

Hur skapa en HangOut on Air?

I detta inlägg tänker jag beskriva hur man på egen hand kan skapa en HangOut on Air men också vad som krävs för att kunna delta. Äntligen dags för Läslyftet för gymnasieskolan! Till hösten startar Läslyftet för gymnasieskolan.

Äntligen dags för Läslyftet för gymnasieskolan!

Äntligen, säger jag! Läslyftet är en fortbildning i språk-, läs- och skrivdidaktik för lärare och skolbibliotekarier. Den bygger på kollegialt lärande. Att skapa film - på padda och dator! Att låta eleverna skapa film är oerhört skoj!

Att skapa film - på padda och dator!

Man kan göra det i alla ämnen, med olika syften och för olika mottagare. I dagarna fick jag information om en ny webbaserad tjänst, Magisto, som också finns som app på Chrome Web Store. Jag var tvungen att testa och oj, så enkel den är att använda. Man gör så här: 1. Så här blev min film som jag gjorde i morse. Svenska i samarbete med skolans bibliotekarie. Att inte ge upp. När man heter Jenny Edvardsson är man envis. Man är också för det mesta positiv och glad och ser lösningar hellre än problem. Man är även intresserad av digital teknik och att hitta nya verktyg och metoder för undervisningen... ...när man för fjärde eller om det är femte gången försöker spela in samma avsnitt av Wendespodden då börjar också Jennys positivitet och envishet att nå vägs ände.

Tillsammans med Marit Hammarland driver jag Wendespodden. Vi pratar skönlitteratur, läsning och lyfter i varje avsnitt fram olika böcker som vi läst. Vi gjorde ett nytt försök, på samma sätt som det första, ett par dagar senare. Jag gick hem och funderade. Fröken JE:s blogg. Utvandrarna, Google earth. Multimodala texter - hur gör man? Mitt arbete har tagit avstamp i Läroplanen för gymnasieskolan, Maria Rasmussons avhandling Det digitala läsandet. Begrepp, process och resultat men också i Staffan Selanders och Kristina Danielsson Se texten! Multimodala texter i ämnesdidaktiskt arbete.

I läroplanens inledande avsnitt kan man läsa att " Eleverna ska också kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny kunskap blir därför viktig" (s 7). Tips från Jenny på Wendes. WavePad för ljudinspelningar på iPad. Under de senaste veckorna har jag och mina elever spelat in kortare podcasts på iPad. Eleverna har i grupper om två till tre personer fått samtala om de romaner de läst. De har själva skrivit manus och bestämt vad samtalet ska handla om.

Till sin hjälp har de haft Aidan Chambers rubriker: * Gillar * Ogillar * Frågetecken * Mönster men också punkterna från den skriftliga delen av romanredovisningen: * Om huvudpersonen * Viktigaste händelsen * Bästa meningen * Omdöme De flesta valde att utgå från några av punkterna ovan men det fanns också de som själva byggde upp sina manus utifrån egna tankar och idéer. Tillägg till webbläsaren Chrome. Många är vi som alltmer börjar använda Google och Chrome i skolan.

På min skola har vi nu börjat testa GAFE och Chromebook på några program. Det är spännande och skoj och vi försöker lära av varandra. Idag tänkte jag tipsa om några tillägg som kan vara guld värda när man arbetar med texter som ligger digitalt. Mitt första tips handlar om hur du som användare kan få artiklar att bli läsvänliga. Det du behöver är tillägget Readability. Att våga utmana. Det är inte alltid så lätt att utmana sina elever. IKT, språkutveckling och boksamtal. Igår fick jag möjlighet att hålla i förmiddagens program på min skola. Uppdraget, som jag fått från skolledningen, var att presentera IKT och gärna lite om språkutvecklande arbetssätt. Sagt och gjort. Jag tog fram ett program, där jag inledde med IKT för alla kollegor på skolan. Boktips - pedagogisk litteratur. IKT och pedagogik. IKT plus pedagogik är sant! Ja, så är det faktiskt. Jenny på Wendes.