background preloader

Hjälpmedel tips

Facebook Twitter

Crossbow Coloured Reading Rulers (Duo) Designed to be convenient and discreet (205mm x 74mm), the Crossbow Reading Ruler is a small overlay designed specifically to benefit those with Visual Stress and dyslexia.

Crossbow Coloured Reading Rulers (Duo)

Not only does the Eye Level Reading Ruler work to reduce the symptoms of Visual Stress, it also highlights and underlines text, making it easier for the dyslexic reader to keep their place on the page they are reading. Launched in 2004 to provide a user-friendly alternative for Irlen Syndrome sufferers who resist using the more intrusive large overlays, these reading rulers combine the following features: - A sufficiently wide range of colors to meet the needs of all children who will benefit from using a colored overlay product Tinted strips on the edge of the ruler and not as a central “letterbox”, ensuring that context is not lost. A choice of single line or paragraph depth tracking, differentiating individual needs and ensuring that fluency can be achieved while using the reading ruler.

Coloured Reading Rulers. Barn och NPF. UNDER BEARBETNING!

Barn och NPF

Material i StoCKKs bildshop. Acapela Box : create your text to speech messages. 1.

Acapela Box : create your text to speech messages

Your Acceptance of Terms Welcome to the Acapela-Box Website. Stressinventering med stressbägaren. Platon är ofta helt slutkörd efter en dag i skolan.

Stressinventering med stressbägaren

För att ta reda på vad det egentligen är som stressar honom och vad som sänker hans stress gjorde vi en stressinventering tillsammans. Resultatet av inventeringen ska sedan analyseras och kan sedan användas för att anpassa skoldagen så att Platons energi räcker hela skoldagen. Stressbägar-modellen Innan vi började med själva stressinventeringen försökte jag förklara hur stress fungerar mha stressbägar-modellen: För varje sak som stressar fylls stressbägaren på. Åtgärds- och anpassningsbank - Umeå. Page. Tipsbanken är en ny portal för pedagogisk personal i skolan som samlar tips, råd och idéer för att förenkla och förbättra samarbetet i vardagen mellan pedagogen och elever med och i olika typer av svårigheter.

page

Tips och idéer kommer från pedagoger som delat med sig under våra VIS-kurser (Verksamt i skolan). Du kan läsa alla tips genom att välja det område som du är intresserad av i menyn till höger. Page. Tipsbanken är en hemsida utvecklad av Provivus AB, ett företag med lång erfarenhet av att arbeta med barn och elever med och i olika typer av svårigheter samt med kurser och utbildningar för lärare och annan pedagogisk personal i skola och förskola.

page

Tipsbanken är tänkt som en källa till förståelse, inspiration och idéer för lärare i deras relation i vardagen till elever med svårigheter såsom ADHD, autismspektrumtillstånd, svårigheter med exekutiva funktioner osv men också svårigheter som inte uppfyller kriterierna för någon diagnos. De olika tipsen och råden har samlat in från många lärare under åren genom frågan "vad är det som fungerar hos er? ". Olika tips fungerar naturligtvis olika bra beroende på individer och deras unika problemställning men förhoppningen är att pedagoger kan hitta bra idéer och få hjälp att underlätta vardagen för eleverna. Bidra gärna också med egna tips genom att kontakta oss under rubriken "Kontakt". KomHIT. KomHit. Information - Material - Bildverktyg 

Flexibel lärmiljö. Flexibel lärmiljö Många klassrum är anpassade utefter en förmedlingspedagogik som inte längre stämmer överens med dagens krav på undervisning.

Flexibel lärmiljö

Fokusskärmar är ett stöd för att individanpassa undervisningen eftersom de ger lärare möjligheten att bygga rum i rummet. Visual dictionary. Pepparkaksbak. Ett sätt att få PDF-filer upplästa i din iPad. "Vanliga" textdokument i din iPad som du kan markera (Internetsidor, Pagesdokument etc) är numera enkla att få upplästa direkt med hjälp av funktionen Tala markering.

Ett sätt att få PDF-filer upplästa i din iPad

Du helt enkelt markerar den text du vill ha uppläst och klickar på "Tala". Värre kan det bli att få PDF-filer upplästa på samma sätt eftersom det inte går att markera i dessa. Olika PDF-filer finns t ex på Internet och kan sparas ner i appar som iBooks eller GoodReader där det är enkelt att läsa dem på vanligt sätt, dock ej lyssna på dem. Jag ska visa ett tämligen enkelt sätt att lösa detta. Det enda du behöver är en ocr-app. 1. 4. Tecken som stöd.

Förskoleburken: Årsbilder. Picto Online. Symbols. Lektionshandbok Hjällboskolan. Skoldatatek i Sverige. Sju appar som kan öka koncentrationen. 1.

Sju appar som kan öka koncentrationen

Simplynoise: Generar så kallat vitt brus, ett ljud som liknar det som en tv gör när den står på under “myrornas krig”. Forskning visar att för många hjälper den här typen av ljud till att öka koncentrationsförmågan. Använd Simplynoise tillsammans med hörlurar för att stänga ute andra ljud i din omgivning. Pröva att göra en uppgift som kräver koncentration. Sätt igång bruset via telefon eller dator. 2. 3. 4. 5. Här är tre exempel på appar från träningsprogrammet. 6. Stöd vid val av appar - SPSM. Hur bäddar jag in en Youtube-film i mitt inlägg? Hargdata AB. "Brist på kognitiva hjälpmedel" Den svenska skolan har brister när det gäller att uppmärksamma och stödja elever med särskilda behov, något även Skolinspektionens granskningar visar.

"Brist på kognitiva hjälpmedel"

Det är ett stort misslyckande när elever går från årskurs till årskurs utan att ha uppnått kunskapsmålen. Det finns flera skäl till att elever inte klarar skolan. Ett väsentligt skäl är att många elever har kognitiva svårigheter. Bara i gymnasieskolan har cirka 15 procent av alla elever i Sverige stora svårigheter på grund av kognitiva funktionsnedsättningar, så som ADHD, autism, språkstörning eller dyslexi. Dessutom finns det många elever som saknar diagnos men alltjämt har en kognitiv problematik. En ny publikation "Vägledning för elevhälsan" (2014), signerat Skolverket och Socialstyrelsen, ska bidra till utvecklingen av en likvärdig elevhälsa över landet och stödja elevens utveckling mot utbildningens mål. Produkt.