background preloader

Apptips

Facebook Twitter

ComicBook! på App Store. Jenny Larde, IT-pedagog. Nu händer det grejer!

Jenny Larde, IT-pedagog

Äntligen kan alla köra appen Klassrum utan att ni först måste in i Apple School Manager och utan att ni finns i MDM:et!! I appen Klassrum kan man styra vilka appar eleverna har framme på sin iPad, man kan låsa elevers iPads vid genomgångar osv. Alla iPads måste uppdateras till iOS 10.3 och appen Klassrum ska vara version 2.0 för att det ska fungera. Då kan man via appen bjuda in eleverna i klassrummet och ni behöver inte vänta på att vi ska ha MDM:et igång!! Det är bara läraren som behöver ha appen Klassrum på sin iPad! Mer om appen här: Om du jobbar i Salas skolor och behöver min hjälp att komma igång – hör av dig så kommer jag ut och hjälper till!

Swype och SwiftKey – två nya tangentbord på väg till iOS 8. Uppdatering: Då iOS 8 nu är lanserat finns även båda dessa tangentbord att ladda ned från App Store.

Swype och SwiftKey – två nya tangentbord på väg till iOS 8

Swype kostar 7kr medan SwiftKey är kostnadsfritt i grundutförande. Dock har de ännu inte fått stöd för svenska. Vi återkommer så fort svenskt tangentbord lagts till i apparna. Den kanske största överraskningen som Apple – eller ska vi kalla dem nya Apple? Recension av Bitsboard - Skapa flashcards med bilder och ljud. Användningsområden I Bitsboard kan du skapa egna flashcards med foto som du tar själv eller från bildgalleriet.

Recension av Bitsboard - Skapa flashcards med bilder och ljud

Du kan också spela in ljud till bilderna. Det finns också många färdiga flashcards att hämta ner. Det mesta är på engelska men det finns också på spanska, tyska och faktiskt på svenska också. Explain Everything ™ för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Recension av Traffic Light Feedback - Få snabb återkoppling från elever. Användningsområden Traffic Light Feedback är en app som du kan använda i ditt arbete med bedömning för lärande (BFL).

Recension av Traffic Light Feedback - Få snabb återkoppling från elever

Den består av en whiteboardtavla med ett trafikljus bredvid. Du ställer en fråga och eleverna skriver sitt svar och visar genom ett tryck på trafikljuset hur pass säkra de är på sitt svar. När de håller upp sitt iPad vänd mot dig, så får du en snabb återkoppling på hur du ska leda undervisningen vidare! Detta är en enkel app som du kan sätta igång att använda i din undervisning direkt efter att ha läst om den här. Till skillnad från andra interaktiva whiteboard-appar, så har denna ett trafikljus vid sidan av skrivytan. Som jag tidigare nämnt så är appen lätt att förstå sig på. HandiKalender för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes.

Backwards Cam HD-Reverse Movie Maker för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Empowering The BYOD REVOLUTION. Min rutin Schema - stoppur för barn för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Gratis månadsbrev - Mobilen som hjälpmedel. Shapes – 3D Geometry Learning för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes.

Tala urklipp. GoodReader's text-to-speech lets you turn any PDF or TXT document into an audiobook. GoodReader, the popular document reader app developed by Good.iWare, has just received another significant update.

GoodReader's text-to-speech lets you turn any PDF or TXT document into an audiobook

Within the past couple of months, GoodReader received a couple of updates that brought iOS 8 compatibility, iPhone 6 optimizations, iCloud Drive integration, Touch ID support, and more. Now, the latest update to GoodReader introduces more improvements, most notably a new Speak feature that effectively turns any PDF or TXT document into an audiobook. To enable this new feature, just press on a blank section of a supported document and tap the new Speak option, whereupon GoodReader automatically begins reading the document aloud.

You can also set GoodReader to read a specific section of the document by highlighting the section and selecting the Speak command. To ensure that you don’t lose your place in the document while its Speak command is enabled, GoodReader highlights words as they’re read in real time. Tala urklipp på Android. Smart Seat för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Nu har Pixelmator för Ipad släppts. I samband med Apples event förra veckan visades en förhandsversion av Pixelmator för Ipad upp.

Nu har Pixelmator för Ipad släppts

Nu har den skarpa versionen gjort debut. Det främsta användningsområdet för Pixelmator är bildredigering. De flesta verktyg som återfinns i dyrare program som Photoshop finns tillgängliga, så oavsett om du vill beskära bilden eller korrigera sådant som färger, ljusstyrka och kontrast är det i stort sett bara att tuta och köra. Programmet stödjer olika lager för bästa resultat.

Pixelmator kan även användas som ett ritprogram, det enda du behöver göra är att välja pensel i lämplig storlek och låta fingrarna göra jobbet. Anneliessenaste. Skolappar.nu - Recensioner av appar för förskola och skola. Momentum: En Google-app som gör din personlig dashboard. iPad-appar i skolans värld. Applistan jan 2014 ut. Stöd vid val av appar - SPSM. Appar - med möjligheter. TinyPDF - Fill Forms, Annotate PDF with Professional Reader för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Photo Eraser - Remove Unwanted Objects from Pictures för iPhone, iPod touch och iPad från App Store i iTunes. Tellagami App teacher tutorial. I utbildningen - IT - Programmet för volyminköp. SMART Notebook® 2014 collaborative learning software. Makebeliefescomix.com - make belief es comix Resources and Information. This website is for sale!

Make beliefs comix: Gör egna tecknade serier. 7 Great iPad Apps for Creating Comic Strips. Getting Started with Blendspace. Appar för hälsan. I flera år har appar för hälsan mest handlat om att mäta saker som puls, aktivitetsnivå och sömn, en trend som kallas livsloggning eller life tracking på engelska.

Appar för hälsan

Föräldrar och assistenter kanske vill hålla koll på hur magen fungerar hos ett barn, en verksamhet kanske vill följa hur många utbrott en brukare får för att få ledtrådar till vad man kan förbättra eller se om förändringar gett någon positiv effekt. Att under en period titta hur man funkar kan ge ungdomar och vuxna en större förståelse för sin egen hälsa och hur de kan påverka den. För den som har en kronisk sjukdom kan appar vara ett praktiskt sätt att samla information som sedan kan delas med vårdpersonal för att förbättra behandlingen.

Men hälsoapparna är mer än att samla ihop data och göra om dem till snygga diagram. IKT och specialpedagogik. Appar som låter alla vara med. Jobbigt med kommunikation och samspel?

Appar som låter alla vara med

Då kan Skype vara en lösning. Med rätta apparna får elever som behöver göra på sitt eget sätt bättre förutsättningar i skolan. Gunilla Almgren Bäck är specialpedagog och IKT-skolutvecklare i Mölndal. Movie-making for everyone. In Education - IT - Volume Purchase Program. Recension av EveryTrail - Skapa rutter med GPS och kamera. Användningsområden EveryTrail är en app som är skapad för vandrare.

Recension av EveryTrail - Skapa rutter med GPS och kamera

Startar du appen när du börjar gå en runda markeras vägen du går på en karta med hjälp av GPS, komplett med information om hastighet, stigning och hur lång tid vandringen tog. Upplägget är ungefär som i en känd liknande app, Runkeeper, men Everytrail har en bra extrafunktion: du kan ta fotografier via appens inbyggda kamerafunktion. Dessa läggs ut just där du befann dig när bilden togs. (Även video kan läggas till, men det kräver att du har betalversionen. När rutten är avklarad kan du alltså följa vägen du har gått och stanna upp där bilderna togs. Inne i appen kan man också köpa färdiga rutter, som en slags guidebok. Funktioner Det finns väldigt många funktioner och inställningsmöjligheter i appen, men jag väljer att fokusera på dom mest grundläggande. 1Password for iOS. Anteckna i plattan - En utvärdering av anteckningsappar. I den här recensionen skriver jag om, och jämför, några appar där man har möjlighet att anteckna och samtidigt ta upp ljud via inspelning.

Anteckna i plattan - En utvärdering av anteckningsappar

Apparna skiljer sig inte nämnvärt åt, men det finns en del skillnader som kanske gör att man föredrar den ena appen framför den andra. Det kan t ex vara layouten, möjligheten att mappa sina anteckningar, möjligheten till att pausa och att kunna göra flera inspelningar eller på vilka sätt det går att exportera anteckningen. Testade appar Funktioner i jämförelse Jag har gjort en grundläggande jämförelse över funktionerna i de fyra apparna. Tabellen är layoutad av Jens Ode. Sammanfattning Av de testade apparna tycker jag att valet av app avgörs av ålder och hur man vill använda appen.

När det gäller fildelning upplever jag att URL-länken är smidigast vilket gör att jag väljer SoundNote eller AudioNote. iSpring Free - Download.