background preloader

Bedömning och pedagogik

Facebook Twitter

Nyckelstrategi 1 Tydliggöra lärandemål och bedömningskriterier. Betyg - Så funkar det! Tre filmer om betygssättning. Mzfea8h3.jpg (JPEG Image, 1024 × 1920 pixels) - Scaled (52%) Nybörjarguide ~ Kilskrift. Din nybörjarguide till att flippa klassrummet Vad bra!

Nybörjarguide ~ Kilskrift

Du har börjat intressera dig för att flippa klassrummet. Men vad är det egentligen? Först lägger jag in en film som Skolvärlden gjorde med mig och min klass i februari 2013. Den kommer här: Frågebank för att ta fram belägg för levers prestationer. Att bedöma lärande: Digitala verktyg för att se elevens lärande. Läs- och språksatsningen. Fortsättning på hur jag som lärare kan lära ut self-monitoring, självövervakning, till elever i tidiga skolår integrerat med RT i lässtrategiundervisningen. Fortsättning på förra inlägget, dvs. del 2. Läraren modellerar. John Hattie. Tänk dig att du genomfört en förändring i undervisningen i en klass vad gäller förmågan ”Att genomföra systematiska undersökningar” i NO (eller att du genomfört en förändring i en klass och jämför med en klass där du inte gjort denna förändring).

John Hattie

Det kan vara att du arbetat med kamratbedömning, själv modellat vad man måste tänka på, arbetat med mer utförlig feedback eller något annat. Hur beräknar man då en effektstorlek utifrån det? När John Hattie var här i fredags visade han bara hur man gör om man haft poängprov, men vi arbetar ju ofta med mer kvalitativa bedömningar, såsom till exempel matriser. Tänk dig att du använder DiNO materialets matris för bedömning av den undersökande förmågan. You think you know what teachers do. Right? Wrong. (By Charles Rex Arbogast/ AP)

You think you know what teachers do. Right? Wrong.

Lärarkompetens, vad är det? - om TPACK. Lärares professionella lärande och utveckling - Helen Timperley. Amazing method of teaching - very creative teacher. Hanna vill lyfta språket i ämnesundervisningen med genrepedagogik – Pedagog Malmö. - Genrepedagogik handlar om att ge eleverna framgång i sina studier.

Hanna vill lyfta språket i ämnesundervisningen med genrepedagogik – Pedagog Malmö

Därför måste vi undervisa mer språkinriktat i skolan, säger Hanna Stehagen, en lärare som har utvecklat ett stort intresse för genrepedagogik och ämnesinriktad språkundervisning. Hanna menar att genrepedagogik och språkundervisning är något som gynnar alla elever, inte bara elever med annat modersmål eller som kommer från studieovana hem. Ny bok om språkutvecklande fokus i alla ämnen - Gothia Fortbildning. Att undervisa med ett språkutvecklande fokus i alla ämnen ger fler elever möjlighet att lyckas i skolan.

Ny bok om språkutvecklande fokus i alla ämnen - Gothia Fortbildning

En språkinriktad undervisning som utgår från elevernas förförståelse gynnar alla elever, men särskilt de med svenska som andraspråk och elever från hem utan studietradition. – Det tydligaste man ser i ett klassrum där det praktiseras språkutvecklande arbetssätt är att elevengagemanget och elevaktiviteten är hög. Det råder en flerstämmighet där många elever vågar komma till tals och där eleverna utifrån sin förförståelse och kunskap vågar testa sig fram, där de vågar ta sig an och ifrågasätta stoffet, säger Hanna Stehagen, författare till boken Språk i alla ämnen som utkommer inom kort.

Boken presenterar en mängd kunskaps- och språkutvecklande modeller, strategier och verktyg som främjar elevernas läs- och skrivförmåga och motiverar dem att bli delaktiga i den egna lärprocessen – oavsett ämne. Boken vänder sig till lärare som undervisar i grundskola 7-9 samt gymnasiet. Salutogent förhållningssätt. I kunskapssamhället har läsförmågan gått förlorad. UPPSALA.

I kunskapssamhället har läsförmågan gått förlorad

Samtidigt som vi kliver in i kunskapssamhället förlorar studenterna, de som ska stå för kunskapen, förmågan att läsa och skriva. Studenter utan läsförmåga kan låta som en självmotsägelse, men det är likväl sant. .facebook_-214670098. Lektionsobservationer. Att få hjälp av en kunnig person, en rektor, en kollega eller någon annan med kompetens att bedöma en lektion kan vara till stor hjälp för en lärare.

Lektionsobservationer

Skolinspektionen har utarbetat ett observationsschema för denna typ av bedömning. Schemat används i första hand i samband med Skolinspektionens kvalitetsgranskningar. Men det kan också med fördel användas av en kollega eller någon annan som sitter med under lektionen. Schemat utgår från forskning om vad som är bra undervisning. PDF-formatObservationsschema (PDF-fil, nytt fönster) Word-formatObservationsschema (Word-fil, nytt fönster) In Education - IT - Volume Purchase Program. BFLiundervisning-3. Stöd för att utveckla undervisningen. Skolan ska ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt.

Stöd för att utveckla undervisningen

Undervisningen i skolan ska vara välplanerad och utgå från skollagen, skolförordningen, läroplanen och kursplanerna med tillhörande kunskapskrav. Genom att planera undervisningen kan man skapa en struktur för såväl lärare som elever. Planeringen ska vara ett stöd för läraren, så att hon eller han kan försäkra sig om att undervisningen leder mot de nationella målen.

Läraren ska även kunna använda planeringen för att utvärdera elevernas kunskaper och den egna undervisningen samt för att kommunicera med elever, föräldrar, rektorn och andra lärare. Använd Skolverkets Planera ett arbetsområde och klicka + för att läsa mer om planering. Vid planeringen bör läraren: – Skolverket. #visombärenförmåga. Lärmoduler om bedömning – Hur skapar vi likvärdig bedömning? Hur kan den summativa bedömningen användas formativt? De stora frågorna. Fick en så härlig kommentar på min blogg igår, så här skrev ”Lisa”: ”Hej!

De stora frågorna

Jag har ganska nyligen hittat din blogg och jag vill säga till dig att du står helt klart i en klass för sig! Jag läser med vördnad och beundran hur du planerar och genomför. Du verkar så välorganiserad och absolut inget lämnas åt att bli som det blir. På min skola går vi in för ett Big5 tänk till hösten och jag hittar mycket inspiration från dig, tack! Framförallt blir jag så glad när jag får frågor av er som läser bloggen. Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd. By phaewilk MorgueFile Jag brinner för att alla elever ska få tillgång till litteraturen, att få uppleva bokstävernas underbara värld.

Appar för elever i behov av läs- och skrivstöd

Jag är själv en bokmal men läser idag nästan uteslutande med öronen (jag lyssnar på ljudböcker). Inte för att jag har läs- och skrivproblem utan för att jag gillar det:) Jag har ett val. Fördomar finns överallt, och mer än en gång har jag fått höra: äh du har ju inte läst boken, du har ju bara lyssnat på den…. En blogg av IKT-pedagogerna i Kalmarsunds Gymnasieförbund. Anne-Marie Körling. Rankar: Bloggar inom utbildning och pedagogik. En flippad resa! Om lite drygt en vecka har jag blivit inbjuden till Ronneby och fått äran att delta i LITS2014. LITS står för Learning Is The Shit – och jag menar, vem kan motstå ett tillfälle att mötas under den banderollen? The Big 5 material. Vill du arbete med TB5? Här kommer lite material som jag skapat och som du kan ta del av om du vill: procedurformagaPlanschV4 begreppsligformagaPlanschV4 kommunikativPlanschV4 MetakognitivPlanschV4. Six Engaging End-of-Year Projects. I don't know about your students, but so many of mine, coupled with Senioritis, were done after state testing.

Språkutvecklande arbetssätt. Ämnesspråk är nyckeln till att utveckla kunskaper i alla skolans ämnen och därför en viktig fråga för alla lärare. Ämnesspråk handlar till exempel om att uttrycka, tolka, förstå och använda begrepp, fakta och centrala tankegångar i tal och skrift, men även de känslor och åsikter som ämnet väcker. Det här utvecklingspaketet har som syfte att stödja lärare i alla skolans ämnen i arbetet med att utveckla undervisningen så att elevernas språk- såväl som deras kunskapsutveckling gynnas. Materialet i utvecklingspaketet ger stort utrymme för egna reflektioner och diskussioner i grupp.

"Det du inte hinner innan påsk hinner du inte" - Två pedagoger - ett klassrum. Förmågor. Under en lång period när man pratat om The Big 5 och förmågorna så har det varit mycket kopplingar till djuren. Film om The Big 5. 6.1 Betygssättning - vad gäller? Lifelong Learning Web. THE BIG FIVE OCH RELIGIONSKUNSKAP. Dylan Wiliam. Nu i svensk översättning – ”Att följa lärande: formativ bedömning i praktiken” av Dylan Wiliam. Film om The Big 5. EPA – en ofta använd metod i mitt Flippade Klassrum. Skoldataifalkoping. Good kunde vara great. "8C: Remember to hand in your text about Rosa Parks.” Advertising Gender Swap. Posted by MK Morris Buzzfeed brings us an interesting video about what happens when you replace women in an ad with a man, playing off of the three main tropes that usually occur in advertising: “pleasing your man” “nerdy guy/hot girl” and “sexualized food”.

I definitely had not seen the original Doritos ad, and it’s kind of awful that the ad in itself looks fake, because of how ridiculous it is. Although I don’t agree with their last comment that “seeing men like this is ridiculous” because there really would need to be several more examples of these reversals, and advertising in general is pretty ridiculous. Also, what’s wrong with guys being sexy? Vad är kvalitet i bedömning? Läxhjälp och undervisning online. Fröken Flipp på krigsstigen! iPad Studiecirkel. Utbildning i Svedala. Kollegialt lärande är en sammanfattande term för olika former av kompetensutveckling där lärare genom strukturerat samarbete tillägnar sig kunskap för att utveckla undervisningen.

Följ med på en lektion – Kristoffer Creutz, Göteborg. Undervisning_Larande_nr3_2013. Gupea_2077_19557_1. Gupea_2077_19557_1. Svensklararensi_-20254891. Gupea_2077_19557_1-1. Närläsning ger koll på kemin. Lektion : Faktaläsning med hjälp av fyra läsförståelsestrategier enligt TSI. Att skriva ett bra svar. Jag-är-en-smart-läsare-alex.jpg (JPEG Image, 543x767 pixels) - Scaled (83%) Kamratbedömning. Responsark. Sökläsa och skumläsa. Att läsa mellan raderna. Om läshastigheten! Låt oss fundera över undervisningen! Lärarhandledning. Svenska. Innehållsförteckning över bloggserien tips på IKT i skolan. Del 17. Skriva ut från iPad - En utvärdering av utskriftsappar. Appar som hjälp vid läs- och skrivproblematik.