background preloader

Särskilt stöd

Facebook Twitter

Språksvårigheter, dyslexi etc. Ideer för skolan. Mjuka övergångar förbättrar undervisningen? ”Jag tar ett exempel till” säger läraren frustrerat och vänder sig åter mot whiteboarden. Han vet att han börjar tappa eleverna. Genomgången borde vara klar nu, men han vet också att det är många som ännu inte förstått. ”Ni där nere i hörnet, nu vill jag att ni också är med!” Uppmanar han med bestämd röst. En snabb titt på klockan – oj, vad det har tagit tid. Han är jag. Genomgång och individuellt arbete i läromedel är traditionella metoder som byggt matematikundervisning under många decennier. Hur kan vi förebygga detta fenomen?

Jag ville hitta en mjuk övergång från gemensamt moment (t.ex. genomgång) till individuell träning. Jag har goda erfarenheter av att låta eleverna använda varandra som lärresurser, så jag provade en modell som jag kallar ”Räkna-berätta-hjälp” (ett inte helt adekvat namn eftersom inte alla matematiska aktiviteter går ut på att räkna, men i brist på bättre idéer får det duga).

Jag upplever också att händerna faktiskt blir färre. Att diskutera. 20130605_Kartlaggningsmaterial_dyslexi_och_fonologi. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. StoÌdinsatser foÌr elever med NPF utifraÌn TBF.pdf. Arbetsscheman för skolan - Ulrikas. Tips. Stödinsatser/anpassningar. Kort om Stödinsatser, extra anpassningar och åtgärdsprogram. Stödmaterial för inkludering av NTF. Om läsprogrammet | Kjell Staffans. Skolstil 2 - Ordbehandlare med talsyntes för barn. How To Handle Misbehavior The First Two Weeks Of School. Your new students will likely be on their best behavior for the first few days of school. But by the second week, you and your classroom management plan will be tested. After all, your students don’t really know you. Maybe you’ll be like the pushover teacher they had last year. Maybe you’ll be inconsistent or easy to fluster. Maybe some of your students have never had firm boundaries. And because you haven’t spent enough time with your students to earn their confidence, you’re going to be tested.

But when it happens, when Anthony says something crude to try to shock you, when Karla talks back and disrespects you, when your students interrupt you, ignore you, and misbehave three feet in front of you… You’ll be ready. Here’s what to do: Pause. Your first reaction to misbehavior should be no reaction. Hide your disappointment. Never show hurt over misbehavior or disrespect. Lose the battle. Follow through. Do as you promised and follow through with your classroom management plan. Build rapport. Appar för elever i behov av särskilt stöd.