background preloader

Särskilt stöd

Facebook Twitter

Språksvårigheter, dyslexi etc. Ideer för skolan. Mjuka övergångar förbättrar undervisningen? ”Jag tar ett exempel till” säger läraren frustrerat och vänder sig åter mot whiteboarden.

Mjuka övergångar förbättrar undervisningen?

Han vet att han börjar tappa eleverna. Genomgången borde vara klar nu, men han vet också att det är många som ännu inte förstått. ”Ni där nere i hörnet, nu vill jag att ni också är med!” 20130605_Kartlaggningsmaterial_dyslexi_och_fonologi. Stödinsatser: extra anpassningar, särskilt stöd och åp - exempel. StoÌdinsatser foÌr elever med NPF utifraÌn TBF.pdf. Arbetsscheman för skolan - Ulrikas. Tips. Stödinsatser/anpassningar. Kort om Stödinsatser, extra anpassningar och åtgärdsprogram. Stödmaterial för inkludering av NTF. Om läsprogrammet.

Skolstil 2 - Ordbehandlare med talsyntes för barn. How To Handle Misbehavior The First Two Weeks Of School. Your new students will likely be on their best behavior for the first few days of school.

How To Handle Misbehavior The First Two Weeks Of School

But by the second week, you and your classroom management plan will be tested. After all, your students don’t really know you. Appar för elever i behov av särskilt stöd.